Mianować (to nominate) conjugation

Polish
5 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
mianuję
I will nominate
mianujesz
you will nominate
mianuje
he will nominate
mianujemy
we will nominate
mianujecie
you all will nominate
mianują
they will nominate
Imperative
-
mianuj
you nominate!
niech mianuje
let him/her/it nominate
mianujmy
let's nominate
mianujcie
you all nominate
niech mianują
let them nominate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
mianowałam
I nominated
mianowałaś
you nominated
mianowała
she nominated
mianowałyśmy
we nominated
mianowałyście
you all nominated
mianowały
they nominated
Future feminine tense
mianuję
I will nominate
mianujesz
you will nominate
mianuje
she will nominate
mianujemy
we will nominate
mianujecie
you all will nominate
mianują
they will nominate
Conditional feminine tense
mianowałabym
I would nominate
mianowałabyś
you would nominate
mianowałaby
she would nominate
mianowałybyśmy
we would nominate
mianowałybyście
you all would nominate
mianowałyby
they would nominate
Conditional perfective feminine tense
mianowałabym była
I would have nominated
mianowałabyś była
you would have nominated
mianowałaby była
she would have nominated
mianowałybyśmy były
we would have nominated
mianowałybyście były
you all would have nominated
mianowałyby były
they would have nominated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
mianowałem
I nominated
mianowałeś
you nominated
mianował
he nominated
mianowaliśmy
we nominated
mianowaliście
you all nominated
mianowali
they nominated
Future masculine tense
mianuję
I will nominate
mianujesz
you will nominate
mianuje
he will nominate
mianujemy
we will nominate
mianujecie
you all will nominate
mianują
they will nominate
Conditional masculine tense
mianowałbym
I would nominate
mianowałbyś
you would nominate
mianowałby
he would nominate
mianowalibyśmy
we would nominate
mianowalibyście
you all would nominate
mianowaliby
they would nominate
Conditional perfective masculine tense
mianowałbym był
I would have nominated
mianowałbyś był
you would have nominated
mianowałby był
he would have nominated
mianowalibyśmy byli
we would have nominated
mianowalibyście byli
you all would have nominated
mianowaliby byli
they would have nominated
Impersonal
mianowano by
there would be nominated
mianowano by
there would be nominated

Examples of mianować

Example in PolishTranslation in English
Baronowo, mianowałam Cię główną damą dworu cesarzowej... Z powodu wielkiego zaufania jakim Cię darzę.Baroness Esterhazy, I nominated you master of the Empress... because of the great confidence I have in yours.
A drugie pół ma taki daremny kompleks niższości że mianowaliśmy tego drewnianego, niemożliwego do wybrania oportunistę.And the other half has such a self-defeating inferiority complex that we nominated this wooden, unelectable opportunist.
W 2004 r. wszystkie lokalne strony zainteresowane, włączając w to nie tylko ugrupowania zawodowe (hotelarze, właściciele kwater prywatnych, dostawcy usług turystycznych, rolnicy, rzemieślnicy, sklepikarze itp.), ale również prowincje, gminy i izby handlowe, mianowali przedstawiciela do rady nadzorczej przyszłego okręgu wiejskiego oraz do „zespołu ds. wypracowywania wspólnych rozwiązań”.In 2004, all of the different local stakeholders, including not only professional groupings (hotels, B & B, tourism operators, farmers, craftsmen, shopkeepers, etc.), but also the county, communes, and chambers of commerce, nominated a representative to the board of governors of the future rural district, and to the ‘Concertation Table’.
Jeśli wszyscy kolejni kandydaci zostaną także odrzuceni przez Komisję, Komisja wskaże niezależnego eksperta, którego władze belgijskie mianują lub którego mianowanie nakażą zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję pełnomocnictwem.If all the further proposed trustees are rejected by the Commission, the Commission will nominate an independent trustee, whom the Belgian authorities will appoint in accordance with a mandate approved by the Commission.
przestrzeni powietrznej pozostającej w gestii państwa członkowskiego, które ustanowiło i mianowało krajowy organ nadzorczy oraz instytucje podlegające nadzorowi krajowego organu nadzorczego;airspace falling under the responsibility of the Member States which established or nominated the national supervisory authority and organisations falling under the supervision of the national supervisory authority;

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'nominate':

None found.
Learning languages?