Gadać (to talk) conjugation

Polish
79 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
gadam
I talk
gadasz
you talk
gada
he/she/it talks
gadamy
we talk
gadacie
you all talk
gadają
they talk
Imperfective future tense
będę gadać
I will talk
będziesz gadać
you will talk
będzie gadać
he/she/it will talk
będziemy gadać
we will talk
będziecie gadać
you all will talk
będą gadać
they will talk
Imperative
-
gadaj
you talk!
niech gada
let him/her/it talk
gadajmy
let's talk
gadajcie
you all talk
niech gadają
let them talk
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
gadałam
I talked
gadałaś
you talked
gadała
she talked
gadałyśmy
we talked
gadałyście
you all talked
gadały
they talked
Future feminine tense
będę gadała
I will talk
będziesz gadała
you will talk
będzie gadała
she will talk
będziemy gadały
we will talk
będziecie gadały
you all will talk
będą gadały
they will talk
Conditional feminine tense
gadałabym
I would talk
gadałabyś
you would talk
gadałaby
she would talk
gadałybyśmy
we would talk
gadałybyście
you all would talk
gadałyby
they would talk
Conditional perfective feminine tense
gadałabym była
I would have talked
gadałabyś była
you would have talked
gadałaby była
she would have talked
gadałybyśmy były
we would have talked
gadałybyście były
you all would have talked
gadałyby były
they would have talked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
gadałem
I talked
gadałeś
you talked
gadał
he talked
gadaliśmy
we talked
gadaliście
you all talked
gadali
they talked
Future masculine tense
będę gadał
I will talk
będziesz gadał
you will talk
będzie gadał
he will talk
będziemy gadali
we will talk
będziecie gadali
you all will talk
będą gadali
they will talk
Conditional masculine tense
gadałbym
I would talk
gadałbyś
you would talk
gadałby
he would talk
gadalibyśmy
we would talk
gadalibyście
you all would talk
gadaliby
they would talk
Conditional perfective masculine tense
gadałbym był
I would have talked
gadałbyś był
you would have talked
gadałby był
he would have talked
gadalibyśmy byli
we would have talked
gadalibyście byli
you all would have talked
gadaliby byli
they would have talked
Impersonal
gadano by
there would be talked
gadano by
there would be talked

Examples of gadać

Example in PolishTranslation in English
"Chcę gadać z K.S."."I need to talk to K.S. Direct,"
"Nie ma już o czym gadać."— Nothin' left to talk about —
"Prawdziwe". Chcesz gadać o tym, co prawdziwe?You want to talk about reality?
- A może nie będzie chciał z tobą gadać?Maybe he doesn't want to talk to you.
- A o czym tu gadać?- What are you going to talk about?
- ... wiem, że ciągle o tym gadam, college i te sprawy, ale myślę, że stypendium w szkole muzycznej to coś dla mnie...l mean, l don't really talk about it all that much... because the cup is, like, a team thing, and.... But winning the Robards Scholarship, l mean, that is like... my future, you know? And...
- Ben! O boziu! za dużo o sobie gadam.Oh, my gosh, I have been talking about myselfway too much.
- Bez prawnika nie gadam!I'll talk when I've got counsel! Get out!
- Bo gadam z toba, madralo.- Cos I'm talking to a smart guy like you.
- Boże, gadam i gadam.Oh my God, I've just been talking and talking.
! - O czym ty gadasz?- What are you talking about?
! -O czym ty gadasz, człowieku?- What are you talking about,man?
! O czym ty gadasz? !What are you talking about?
! O czym ty, kurwa, gadasz?What are you talking about?
"Malik-ul-Khan tylko gada, "jak wszyscy politycy.Malik-ul-Khanjust talks... the way politicians do.
- A on gada o śmierci!- And he talks about death!
- Bardzo kocham twoją matke, ale gada czasami tak dużo, że chce mi się krzyczeć.I love your mother with all my heart. But she talks so much sometimes, I wanna scream.
- Ciocia June za dużo gada.Aunt June talks too much.
- Czemu o tym gadamy?- Why are we talking about this?
- Dużo o tobie gadamy. - Niedawno chwaliłem twoje włosy.it musta have slipped through the cracks we do, we talk about you all the time you remember the other day?
- Im dluzej gadamy, tym dluzej to trwa.The longer I talk to you, the longer that goes on.
- Jasne... tylko zazwyczaj nie gadamy z ludźmi.-Sure. We just don't talk much. Not to people, anyhow.
- Mniej gadamy, więcej jemy.Less talk,more eat.
"Pijecie całe to wino, napychacie się, a potem gadacie o naprawianiu szkół dla ubogich.""You drink all that wine, stuff your faces, "then talk about helping the schools of the poor."
- Ale gadacie.- You talk, though.
- Będę szczery, nie mam zielonego pojęcia, o czym wy tutaj gadacie.I'm gonna be honest here, I don't understand what the hell any of you are talking about.
- Co wy gadacie?What are you talking about?
"i gadają o sporcie i robieniu samochodów w różnych fałszywych Tudorowskich barach i nie mają odwagi spojrzeć w gwiazdy ale bekają"'And talk of sports and makes of cars in various bogus Tudor bars, 'and daren't look up and see the stars, but belch instead, '
# Niech ludzie gadają, nie obchodzi mnie to# Well, let people talk, I don't care #
- Chłopaki gadają, Donny.- Guys are talking,donny.
- Cicho, stołki nie gadają.- Quiet. Nope, stools don't talk.
- Dee, o czym oni do diabła gadają?- Dee, what the hell they're talking about?
"Nie gadaj z dziwnymi facetami". Dzięki, Manuel."Don't talk to strange men. " Thank you, Manuel.
"Nie gadaj, strzelaj"."Don't talk, just shoot."
"Rób swoją robotę /i nie gadaj z prasą.Mind your own business and no talking to the press.
- "Nie gadaj".No talk.
- A teraz gadaj.Now... you talk.
- Nie gadajcie o tym przy stole.- Won't be having no ill talk at my table.
- Pijcie więcej, gadajcie mniej.- Drink more and talk less.
- Powiedziałam, gadajcie!-I said talk!
- To gadajcie.-Go ahead and talk.
/Ja zaraz wrócę, /a wy z nikim nie gadajcie.They're right here. I'll be right there in a minute. And you, don't talk to anybody.
- Bo gadałam z Alex.'Cause I talked to Alex.
- Jeszcze z nim nie gadałam.- I haven't talked to him yet.
Ale nigdy z nim nie gadałam.I've never talked to him.
Chodzi o to, że gadałam z ludźmi z doków.The thing is, I talked to a few people from the docks.
Chyba za dużo gadałam.I think I talked too much. Come on, let's go to work.
- Co do diabła? Wszyscy mówią, że z nim gadałaś.Chris, everyone's saying that you, like, talked this guy down.
- Nie gadałaś z nim od 5 lat.You haven't talked to him in five years.
Ale, o czym właściwie gadałaś z ojcem?Wow, you actually talked to your dad?
- Dużo gadała. -- And she talked a lot.
Angela gadała z Holly.Angela talked to Holly.
Byłem na spotkaniu w Bel Air-Edison w sprawie podziału strefowego szkół, a taka kobieta gadała o tym bez ustanku.I'm at a community meeting in bel air-edison to hear about school zoning and this woman talked my ear off about this.
Cały czas gadała lalka.Only the dummy talked.
- Dawno nie gadałyśmy.It feels like we haven't talked in, like, forever.
- Wolałam, gdy gadałyśmy o tobie i Mike'u.I liked it better when we talked about you and Mike. I'm sure you did.
Całe wieki nie gadałyśmy.We haven't talked in years.
OK, rzeczywiście mam mniej czasu dla ciebie niż wcześniej, kiedy nie było nikogo innego w moim życiu i gadałyśmy ze sobą do rana, ale zawsze było wiadomo, że to się zmieni, kiedy któraś z nas kogoś pozna.Okay, yes, I'm less available to you now than I was before, when there was no one else in my life and we talked every night till two in the morning, but that was always gonna change when one of us met someone.
Po prostu nie gadałyśmy od jakiegoś czasu.I just haven't really talked to you in a while.
Moja matka ubierała mnie w białą bluzkę z Hush Puppies i dała walizę do ręki, sprawiając że dziewczyny nigdy ze mną nie gadały. Kiedy pierwszy raz tu przyszedłem to przez pierwsze trzy lata uczyłem się, cały czas. Ty?Girls never talked to me.
Nie wszystkie głowy gadały.Not all of the heads talked.
Otworzyły oczy i gadały!They opened their eyes and talked!
- Boss się zorientuje, że z nim gadałem.- The boss is gonna get onto that I talked to him.
"Cześć mamo, nie gadaliśmy przez cztery lata," "ale mam coś dla ciebie."Hey, Mom, I haven't talked to you in four years but I got something for you.
- Chyba tylko raz obydwaj gadaliśmy do niego.I guess that once the two of us talked to him
- Daj spokój, gadaliśmy już o tym.- Come on man, we talked about this.
- Jestem w drodze do pracy. - Nie gadaliśmy.I was on my way to work um y'know we hadn't talked in a while
- Już gadaliśmy!We have talked about it.
- Chyba już gadaliście z Tango.We already talked to Tango about that.
- O czym gadaliście?What did he talked to you about?
Chciał wiedzieć, czy przyjdziesz na Dzień Rodzica, a potem wspomniał, że ostatnio nie gadaliście ze sobą.He wanted to know if you were going to Parents' Day... and then he mentioned you guys hadn't talked lately.
Cóż, jeśli gadaliście z nim, to nie wy sprawdziliście go, ale on sprawdził was.Well, if you two talked to Rust and you weren't getting a read on him, he was getting a read on you.
Dziwi mnie, że nigdy o tym nie gadaliście.I'm surprised you guys never talked about this stuff.
- Jax i Piney gadali z Laroyem.- Jax and Piney talked with Leroy.
- Tak, gadali z nim.Yeah, they just talked to him.
- Tego się nigdy nie wie. A co z tymi co opowiadają że byli wewnątrz statku i gadali z obcymi?What about all those people who say they've been inside spaceships and talked to aliens?
-Oni gadali, a ja udawalam, ze pale.- They talked, and I pretended to smoke.
/zmaltretowanych, z mózgiem wyzutym z jasności /w posępne światło ZOO, /którzy gadali bez przerwy, siedemdziesiąt godzin, /od parku, do pokoju, do baru /do szpitala dla wariatów, do muzeum, /do Mostu Brooklyńskiego,Who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue to museum to the Brooklyn Bridge,
Ale przynajmniej gadało się z facetem.But at least when you talked to him, you were talking to a guy.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'talk':

None found.
Learning languages?