Głosować (to vote) conjugation

Polish
107 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
głosuję
I vote
głosujesz
you vote
głosuje
he/she/it votes
głosujemy
we vote
głosujecie
you all vote
głosują
they vote
Imperfective future tense
będę głosować
I will vote
będziesz głosować
you will vote
będzie głosować
he/she/it will vote
będziemy głosować
we will vote
będziecie głosować
you all will vote
będą głosować
they will vote
Imperative
-
głosuj
you vote!
niech głosuje
let him/her/it vote
głosujmy
let's vote
głosujcie
you all vote
niech głosują
let them vote
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
głosowałam
I voted
głosowałaś
you voted
głosowała
she voted
głosowałyśmy
we voted
głosowałyście
you all voted
głosowały
they voted
Future feminine tense
będę głosowała
I will vote
będziesz głosowała
you will vote
będzie głosowała
she will vote
będziemy głosowały
we will vote
będziecie głosowały
you all will vote
będą głosowały
they will vote
Conditional feminine tense
głosowałabym
I would vote
głosowałabyś
you would vote
głosowałaby
she would vote
głosowałybyśmy
we would vote
głosowałybyście
you all would vote
głosowałyby
they would vote
Conditional perfective feminine tense
głosowałabym była
I would have voted
głosowałabyś była
you would have voted
głosowałaby była
she would have voted
głosowałybyśmy były
we would have voted
głosowałybyście były
you all would have voted
głosowałyby były
they would have voted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
głosowałem
I voted
głosowałeś
you voted
głosował
he voted
głosowaliśmy
we voted
głosowaliście
you all voted
głosowali
they voted
Future masculine tense
będę głosował
I will vote
będziesz głosował
you will vote
będzie głosował
he will vote
będziemy głosowali
we will vote
będziecie głosowali
you all will vote
będą głosowali
they will vote
Conditional masculine tense
głosowałbym
I would vote
głosowałbyś
you would vote
głosowałby
he would vote
głosowalibyśmy
we would vote
głosowalibyście
you all would vote
głosowaliby
they would vote
Conditional perfective masculine tense
głosowałbym był
I would have voted
głosowałbyś był
you would have voted
głosowałby był
he would have voted
głosowalibyśmy byli
we would have voted
głosowalibyście byli
you all would have voted
głosowaliby byli
they would have voted
Impersonal
głosowano by
there would be voted
głosowano by
there would be voted

Examples of głosować

Example in PolishTranslation in English
"Za kilka dni Republika Macedonii będzie głosować za przystąpieniem do Unii jako Republika Nowej Macedonii.""In a few days, the current Republic of Macedonia "is going to vote on whether to join the EU as the Republic of New Macedonia."
- A ta tak się składa, będzie głosować na Ciebie.This happens to vote for you.
- Dwóch z ministrów, tych mądrzejszych, jest gotowych głosować za amnestią. Jestem pewna, że jeszcze jedenl have two ministers ready to vote for amnesty.
- Kazała głosować wam przeciwko.So she did tell you to vote no.
- Kazała im głosować na nie.- She told them to vote no.
"To nie w porządku, że choć głosuję, to mój głos się nie liczy ze względu na zmianę okręgów wyborczych.""that I should vote... and my vote doesn't count due to redistricting. " What?
"głosuję za śmiercią. ""I vote for death."
- Cóż, ja głosuję na film Burnsa.- Second! - Well, I vote for Burns' movie. Me too.
- Ja także głosuję na nie.- I also vote no.
- Nie głosuję na nikogo.I didn't vote for no one.
- Chciałem obserwować, jak głosujesz.I thought I might observe you vote.
- Jak głosujesz ?- Your vote?
- Nie głosujesz?Oh? You don't vote?
- Nigdy nie głosujesz.You never vote, so no problem.
- Uważaj, na kogo głosujesz.Be careful who you vote for for Lieutenant governor.
"Rada miejska głosuje za powoleniem na paradę Bama."-What is it? -"Council votes to allow 'Bam' parade."
- Ale kto głosuje?- Yeah, but who votes?
- Connecticut głosuje przeciw.- Connecticut votes no.
- Connecticut głosuje za.Connecticut votes yes.
- Delaware głosuje za.- Delaware votes yes.
- Dobra, zróbmy to teraz, głosujemy?-Ok, let's get it on right now. Let's vote.
- Jeśli głosujemy, to jestem z nim.- You know why we can't. - If we're taking a vote, I'm with him.
- Nie głosujemy na moim statku.We don't vote on my ship.
- Nie głosujemy!We're not taking a vote!
- Nie głosujemy.I vote yes.
A czy wy nie głosujecie na takie rzeczy na tych waszych uroczysz zebrankach?But don't you vote on these things in your adorable little meetings?
I udało mu się, bo głosujecie... dokładnie tak jak chce.See ya. And that's exactly what he did because you are about to vote exactly as he wants you to vote.
Jeśli nie głosujecie... to się nie liczycie.If you don't vote you don't matter. You don't matter!
Nie głosujecie na Yau-Mana, na resztę, włącznie z panem Uczciwym, można.- No, I'm keeping it. You cannot vote for yau-man. Everybodies, including mr. Fairplay, is fair game.
Pierwsza: głosujecie za rewizją decyzji.One: you can vote to take pit to Review Procedure.
"Ci którzy głosują, nie decydują o niczym."Those who vote decide nothing. Those who count the votes decide everything. "
- Dopóki głosują na republikanów.So long as they vote republican.
- Gazety nie głosują.- Newspapers don't vote.
- Nie głosują.- Don't vote.
- Niech dzieciaki głosują.- Let the kids vote.
"Jeśli chcesz pizzę, głosuj na Maritzę".Yo, you gotta... If you want more pizza, vote for Maritza.
"wiesz, że tego chcesz; głosuj na królową baru Hillary""you know you want to; vote Hillary for prom queen?"
-Skończyłeś, głosuj.- Yes, you are. Now vote.
- Ale tak może być, głosujmy.- It can be though, let's vote.
Cóż, głosujmy.Well, let's vote.
Dobra, głosujmy.All right, let's vote on it.
"Moja mam nie żyje, głosujcie na mnie."My Mum's dead, vote for me...
/Nie bądźcie żółci, na Morello głosujcie!Don't be yellow, vote for Morello.
/Nie głosujcie na mnie, dzieci SpringfieldDon't vote for me kids of Springfield
/Nie zapomnijcie, że jutro /wybierają widzowie z Fan Domain Café, /więc głosujcie już teraz.Don't forget tomorrow is Viewer's Choice at the Fan Domain Cafe, so get your votes in now.
/Seattle, głosujcie na Adamsa.Seattle, when you cast your vote, vote for Mayor Lesley Adams, a man you can trust.
- Ja głosowałam na ciebie. - To ja.- I voted for you, Bobby.
- Nigdy nie głosowałam.I never voted.
/Nigdy na niego nie głosowałam, /ale życzę dobrze jemu i jego rodzinie.- I don't like him. Never voted for him, but I hope he and his family are okay.
Ale głosowałam na nią!But I voted for her!
Ale i tak głosowałam za.But l voted for it anyway.
A jeśli już nie pamiętasz, wczoraj głosowałaś.- That's not an option. And in case you've forgotten, you voted yesterday.
I skoro już głosowałaś, masz 10% rabat.- and yohave your "i voted" sticker, so you get 10% off.
Masz ponad 16 lat, głosowałaś.You're over 16, you've voted.
Myślisz, że nie chcę być honorowy, być człowiekiem, na którego głosowałaś?You don't think I want to be honorable, to be the man that you voted for?
Mówisz, że nigdy nie głosowałaś w Nowym Jorku?You've never voted in New York city?
Ale na Radzie Plemienia bezpiecznie/ głosowała z większością na Toma./But at tribal council,she played it safe and voted with the majority to take out tom.
Ale nie zdajesz sobie sprawy, że para lesbijek głosowała na Busha, a rodeo-żona jest ukrytą lesbijką.But what you don't realize is the lesbian couple voted for Bush and the rodeo wife is the closeted lesbian.
Chcesz wejść jutro na salę sądową, nas dwoje razem i bronić kobiety, która głosowała na Johna McCaina.So you want to march into court tomorrow, the two of us side by side, and fight for a woman who... Who voted for John McCain.
Czyli przyznaje pan, że zwolnił ją z powodu tego, na kogo głosowała.So you admit you fired her because of who she voted for.
Gdyby głosowała na Partię Pracy, to by się przyznała.If she'd voted Labour, she'd have owned up.
A jednak obie głosowałyśmy, by wykopać ją z Mu Theta.And yet we both voted to kick her out of Mu Theta.
Obie głosowałyśmy na "Plotkarze" i obie przegrałyśmy.We both voted on "Gossip Girl's" poll, and we both lost.
Więc głosowałyśmy w sprawie jej niewidzialności.So, we voted her invisible.
/inne dzieła sztuki głosowały za udzieleniem wsparcia strajkującym obrazom./Other works of art voted to come out In support of the paintings.
Dwójki, szóstki i ósemki głosowały przeciw, zatem jesteśmy w martwym punkcie.Well, the Twos, Sixes and Eights voted against it, so we're deadlocked.
Głosy pobożnych przesądziły o jego wyborze, ponieważ miliony fundamentalistów głosowały pierwszy raz.The religious vote was crucial in his election because many millions of fundamentalists voted for the first time.
Konwencja nr 188 Międzynarodowej Organizacji Pracy (zwane dalej, odpowiednio, „Konwencją” i „MOP”) dotycząca pracy w sektorze rybołówstwa została przyjęta dnia 14 czerwca 2007 r. na Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP, zwołanej w Genewie, w której trakcie wszystkie delegacje państw członkowskich Unii Europejskiej głosowały za przyjęciem Konwencji.Convention No 188 of the International Labour Organisation (hereinafter referred to as ‘the Convention’ and ‘the ILO’ respectively) on work in the fishing sector was adopted on 14 June 2007 at the International Labour Conference of the ILO, which convened in Geneva and at which all delegations of the European Union Member States voted in favour of adoption.
Stany Zjednoczone głosowały przeciwko tej rezolucji.Yes. The United States voted against this resolution.
#Proszę pamiętać, że głosowałem #przeciwko organizacji NAFTA #i za korzystniejszym opodatkowaniem #dla krajowych przedsiębiorców.I voted against NAFTA and favored tax incentives for domestic manufacturing.
'Dlatego głosowałem na Eisenhowera,' 'bo trzymał się od tego z daleka.''That's why I voted for Eisenhower, 'because he kept the hell out of there.'
- Dlatego na nią głosowałem.- This is why I voted for you. - Holly, you ready for this?
- Nie wierzę, że na niego głosowałem.I can't believe I voted for that guy.
- Nigdy nie głosowałem na Demokratów.I never voted Democrat.
- Pewnie nigdy nie głosowałeś.I"m pretty sure you"'ve never voted.
- Przecież na niego głosowałeś, prawda?- You voted for him, didn't you?
- Sam na to głosowałeś.- You voted on it.
Byłeś zdrajcą, gdy głosowałeś na Hardmana, i teraz też nim jesteś.You were a traitor when you voted for Hardman, and you're a traitor now.
Co powiesz, że nie głosowałeś na nas,There voted for our team?
"Zapytaj jak głosował. ""Ask him how he voted. "
- Czy ktoś głosował, żeby mnie wypuścić?Hasn't anyone voted to have me released?
- Ktokolwiek głosował na niego, wygłosował się z Northfork.Anyone who voted for him voted themselves right out of Northfork.
- Nate głosował tylko raz w życiu, na "Idola". - Tripp był taki sam.The only thing nate's ever voted for is "american idol." Tripp was the same way.
- Ten koleś głosował na Nixona.He ain't down with the struggle like you and me. - That dude voted for Nixon.
- Powiedz jej, że głosowaliśmy.- Tell her we voted.
Albo że na to głosowaliśmy?Or is it that we voted for this?
Ale chłopaki, przecież już głosowaliśmy, aby wymienić skarb za Marlene.But guys, we already voted to trade the treasure to save
Cary, już głosowaliśmy.Cary, we already voted.
- Poślubiłam tego mężczyznę z tego samego powodu, dla którego na niego głosowaliście:I married this man for the same reason that so many of you voted for him:
- Wiem, głosowaliście.You voted.
A mimo to wszyscy głosowaliście za ponownym jego przyjęciem.Yet you all voted to welcome him back into the fold.
Bo na nas głosowaliście.Hmm. Probablybecausetheyvotedforusinthefirstplace.
Dobrze, że śluby po wpadce nie są częścią praw, na które głosowaliście.Good thing shotgun weddings aren't part of those gun laws you people voted for, huh?
- Obiecałem, że jedynymi ludźmi, którym będę coś winny po tych wyborach, będą ci, którzy na mnie głosowali.i promised the only people i would owe if i won were the people who voted for me !
- Przykro mi Tobias, głosowali na nie.- l'm sorry Tobias, they voted no.
- Wygrywałam bo na mnie głosowali!- I won because they voted for me!
-Jeden z ludzi, którzy głosowali na mnie?- One of the people who voted for me?
/Nie można powiedzieć, /że wszyscy na niego głosowali.Which isn't to say everyone voted for him.
Gdyby miała pani szanse, to oczywiście głosowałbym na panią.If you were to stand, I, of course, would vote for you, Prime Minister.
Gdybym tu mieszkał, to głosowałbym na Longmire'a.Well, if I was a resident, I would vote longmire.
Mówię, to co myślę, tylko idiota głosowałby na mnie!What I'm saying is I think only an idiot would vote for me.
"Na specjalnym zgromadzeniu, 178 krajów głosowało przeciwko Supermanowi."at a special session Of the general assembly, "178 countries voted To censure superman
/Ludzie zapomnieli, /ale 47 milionów Amerykanów /na niego głosowało.People forget, but 47 million Americans voted for Nixon.
/Plemię dostrzegło jego słabość /i głosowało na niego.he's had enough nj the tribe sawhis weakness and voted him out. g.c.,the tribe has spoken. can fang turn it around?
28 głosowało za... dożywociem.28 voted for... a life sentence.
30 tysięcy ludzi na niego głosowało.You know, 30,000 people voted for Bobby sands.
Jeśli wybory miałyby się odbyć dzisiaj, ilu z was głosowałoby na Franka Prady? Osiem.If the elections were held today, how many of you would vote for Frank Prady?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'vote':

None found.
Learning languages?