Dowodzić (to command) conjugation

Polish
24 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dowodzę
I command
dowodzisz
you command
dowodzi
he/she/it commands
dowodzimy
we command
dowodzicie
you all command
dowodzą
they command
Imperfective future tense
będę dowodzić
I will command
będziesz dowodzić
you will command
będzie dowodzić
he/she/it will command
będziemy dowodzić
we will command
będziecie dowodzić
you all will command
będą dowodzić
they will command
Imperative
-
dowodź
you command!
niech dowodzi
let him/her/it command
dowodźmy
let's command
dowodźcie
you all command
niech dowodzą
let them command
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dowodziłam
I commanded
dowodziłaś
you commanded
dowodziła
she commanded
dowodziłyśmy
we commanded
dowodziłyście
you all commanded
dowodziły
they commanded
Future feminine tense
będę dowodziła
I will command
będziesz dowodziła
you will command
będzie dowodziła
she will command
będziemy dowodziły
we will command
będziecie dowodziły
you all will command
będą dowodziły
they will command
Conditional feminine tense
dowodziłabym
I would command
dowodziłabyś
you would command
dowodziłaby
she would command
dowodziłybyśmy
we would command
dowodziłybyście
you all would command
dowodziłyby
they would command
Conditional perfective feminine tense
dowodziłabym była
I would have commanded
dowodziłabyś była
you would have commanded
dowodziłaby była
she would have commanded
dowodziłybyśmy były
we would have commanded
dowodziłybyście były
you all would have commanded
dowodziłyby były
they would have commanded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dowodziłem
I commanded
dowodziłeś
you commanded
dowodził
he commanded
dowodziliśmy
we commanded
dowodziliście
you all commanded
dowodzili
they commanded
Future masculine tense
będę dowodził
I will command
będziesz dowodził
you will command
będzie dowodził
he will command
będziemy dowodzili
we will command
będziecie dowodzili
you all will command
będą dowodzili
they will command
Conditional masculine tense
dowodziłbym
I would command
dowodziłbyś
you would command
dowodziłby
he would command
dowodzilibyśmy
we would command
dowodzilibyście
you all would command
dowodziliby
they would command
Conditional perfective masculine tense
dowodziłbym był
I would have commanded
dowodziłbyś był
you would have commanded
dowodziłby był
he would have commanded
dowodzilibyśmy byli
we would have commanded
dowodzilibyście byli
you all would have commanded
dowodziliby byli
they would have commanded
Impersonal
dowodzono by
there would be commanded
dowodzono by
there would be commanded

Examples of dowodzić

Example in PolishTranslation in English
- Chciałabym, żebyś nagrał krótką prezentację, jak to jest dowodzić okrętem.Name it. I was hoping you could record a short presentation about what it's like to command a starship.
- Nie jestem tu, by dowodzić.- I'm not here to command.
- Nie ucz mnie jak dowodzić.- Do not tell me how to command.
"Ja tu dowodzę. Jesteście ze mną bezpieczni".I am in command, you are safe with me.
"Jestem teraz kapitanem, dowodzę baterią."""I'm a captain now, commanding a battery."
- Ale... ja nie dowodzę okrętem.But... I don't command a starship.
- Ja dowodzę oddziałem.- l command the unit.
- Ja dowodzę tym oddziałem!- I command this unit!
""Jeśli dowodzisz, rozkazuj."""When you're in command, command."
- Mną nie dowodzisz.- I'm not under your command.
- Nie ma go. Wygląda na to, że dowodzisz kompanią E.If he is missing wouldn't that put you in line to be the next commander of Easy?
- Od kiedy ty tu dowodzisz?Since when is this your command?
- My także dowodzimy pokaźną siłą.We also command a sizeable force.
Czemu dowodzimy dwoma najwspanialszymi statkami na świecie?What are you talking about, Nathan? We command the two most sophisticated ships ever built.
My dowodzimy, jak uzgodniono?I will take command. Is that agreed?
Przez nich dowodzimy motłochem.Thanks to the Japanese, we command a rabble.
Rozumiem, pani troskę o "Johna A. Wardena", kapitan Ibanez, ale to jest "Alesia" i my tu dowodzimy.I understand your concern for the John A. Warden, Captain Ibanez. But this is the Alesia and we command it.
Ja dowodzę wami, ale wy dowodzicie ludźmi, których rzucam do walki.I command you but you command the men I'm about to throw into battle.
Nie zdradzajcie tego nie tylko wodzom Rady, ale nawet i wojom, którymi dowodzicie.Not only every chieftain of the Council, but you shan't reveal it even to the troops under your command.
Patrząc na prostą matematykę, dowodzicie dwoma najmniej dochodowymi statkami na wyspie.You command the two least profitable ships on the island as a function of basic arithmetic.
Tylko wy dwoje dowodzicie tym statkiem?Are you two in command of this thing yourselves.
Albo dowodzą statkami w tym sektorze.Or commanding ships somewhere in this sector.
Gdy pierwszy raz dowodziłam misją wypadową, zabrałam ludzi do jaskini, którą uważałam za wojskową placówkę Kardasjan.The first time l commanded an away mission, l led my people into a cave that l thought was a Cardassian military installation.
- Ojciec mówił, że dowodził pan pułkiem naszej armii.Father says you commanded a regiment of our army.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'command':

None found.
Learning languages?