Dostrzegać (to see) conjugation

Polish
53 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dostrzegam
I see
dostrzegasz
you see
dostrzega
he/she/it sees
dostrzegamy
we see
dostrzegacie
you all see
dostrzegają
they see
Imperfective future tense
będę dostrzegać
I will see
będziesz dostrzegać
you will see
będzie dostrzegać
he/she/it will see
będziemy dostrzegać
we will see
będziecie dostrzegać
you all will see
będą dostrzegać
they will see
Imperative
-
dostrzegaj
you see!
niech dostrzega
let him/her/it see
dostrzegajmy
let's see
dostrzegajcie
you all see
niech dostrzegają
let them see
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dostrzegałam
I saw
dostrzegałaś
you saw
dostrzegała
she saw
dostrzegałyśmy
we saw
dostrzegałyście
you all saw
dostrzegały
they saw
Future feminine tense
będę dostrzegała
I will see
będziesz dostrzegała
you will see
będzie dostrzegała
she will see
będziemy dostrzegały
we will see
będziecie dostrzegały
you all will see
będą dostrzegały
they will see
Conditional feminine tense
dostrzegałabym
I would see
dostrzegałabyś
you would see
dostrzegałaby
she would see
dostrzegałybyśmy
we would see
dostrzegałybyście
you all would see
dostrzegałyby
they would see
Conditional perfective feminine tense
dostrzegałabym była
I would have seen
dostrzegałabyś była
you would have seen
dostrzegałaby była
she would have seen
dostrzegałybyśmy były
we would have seen
dostrzegałybyście były
you all would have seen
dostrzegałyby były
they would have seen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dostrzegałem
I saw
dostrzegałeś
you saw
dostrzegał
he saw
dostrzegaliśmy
we saw
dostrzegaliście
you all saw
dostrzegali
they saw
Future masculine tense
będę dostrzegał
I will see
będziesz dostrzegał
you will see
będzie dostrzegał
he will see
będziemy dostrzegali
we will see
będziecie dostrzegali
you all will see
będą dostrzegali
they will see
Conditional masculine tense
dostrzegałbym
I would see
dostrzegałbyś
you would see
dostrzegałby
he would see
dostrzegalibyśmy
we would see
dostrzegalibyście
you all would see
dostrzegaliby
they would see
Conditional perfective masculine tense
dostrzegałbym był
I would have seen
dostrzegałbyś był
you would have seen
dostrzegałby był
he would have seen
dostrzegalibyśmy byli
we would have seen
dostrzegalibyście byli
you all would have seen
dostrzegaliby byli
they would have seen
Impersonal
dostrzegano by
there would be seen
dostrzegano by
there would be seen

Examples of dostrzegać

Example in PolishTranslation in English
# Musimy żyć # I uczyć się dostrzegać prawdy# We had to live and to learn to see the truth
# Uczyć się dostrzegać prawdy# Learn to see the truth
- Dziękuję. Jest równie niedobrze widzieć zło tam gdzie go nie ma jak nie dostrzegać go tam gdzie jest.It is as bad to find evil where it does not dwell as to fail to see it where it does.
- Nie... Może ona zaczyna dostrzegać, że to się nie uda.Perhaps she is starting to see that this cannot work.
- To nasza sprawa, dostrzegać to, czego oni nie widzą.They do. -lt's up to us to see things they can't.
* A kiedy patrzysz mi w oczy, Saro * * Spróbuj dostrzec w nich to, co ja dostrzegam w tobie ** I can see there's a light shining through * * and when you look into my eyes, sweet sara *
,Patrzac przez więzienne kraty nie dostrzegam żadnej kobiety, która mogłaby się równać z ta niezwykła dziewczyna."- I could not see a single woman who compared with that devilish girl. " There's an important sentence in the novel.
- Bo ja teraz to już dostrzegam.- You know, and I can see that now, so...
- Bo u was nie dostrzegam chęci.I don't seem to be getting any.
- Czy tylko ja dostrzegam ten problem?Why am I the only one who sees the problem?
"Czy nie dostrzegasz słońca, które się dzisiaj pojawiło?""Don't you see the sunshine coming up today?"
- A czy ty dostrzegasz sam siebie?Can you see you?
- A ty do dietetyka. - Nie dostrzegasz tego?And I think you should see a weight-loss specialist.
- Czy nie dostrzegasz bólu w mych oczach?Can't you see the pain in my eyes?
- Dlaczego mnie nie dostrzegasz?Why can't you see me?
- Nieważne, to pokazuje, że ten człowiek dostrzega różne możliwości.Nonetheless, it says the man sees the possibilities of the things.
- To naukowiec, dostrzega schematy- She's a scientist, she sees patterns.
/Jestem pod wrażeniem, że dr Brennan /dostrzega znaczenie pracy zespołowej.Well, I'm impressed that Dr. Brennan sees the value in teamwork.
/Oto arystokrata, /który dostrzega własną chwałę, /ale jest ślepy na ambicje innych.Such is the nobleman who sees his own glory but is blind to the ambitions of others.
/Rząd Stanów Zjednoczonych dostrzega wartość mojej pracy /i traktuje mnie tak jak sierotę.The United States government sees merit in my work and takes me in like an orphan.
"W tym blasku splendoru nie dostrzegamy tego jak wiele stracilismy."We fail to see in the glow of glamour... how much we have lost.
- Tu jest coś, czego nie dostrzegamy.(cell phone ringing) There's something else that we're not seeing here.
/Bo tylko my dostrzegamy jego czyny./We're the only ones who can see what he's doing.
/Odwracają uwagę /od swoich grzechów, /lecz my je dostrzegamy.They distract themselves from their sins, but we see them.
A kiedy dostrzegamy nasz błąd wolimy go zignorować.When we see our mistake, we prefer to ignore it.
- Myślę, że jestem, a czasami czuję, że tego nie dostrzegacie.- Well, you know, I think I'm an athlete, ...and sometimes I feel like you guys don't see me that way.
- Nie dostrzegacie wzoru?You don't see the pattern?
Ale czy nie dostrzegacie w tym odrobiny chciwości..?But don't you see a little touch of greed there?
Ale jeśli gdzieś dostrzegacie światło, migotanie wiary w samych sobie, to może macie to, co jest potrzebne do zwycięstwa.But if somewhere you see a dot, a glimmer of belief in yourselves, then you might have what it takes to win.
Ale nie wtedy, gdy go nie dostrzegacie.But not when you can't see it.
/Artysta sprawia, że ludzie dostrzegają swoje błędy.♪ Artists make society see its faults clearer ♪
A czy rodzicie go dostrzegają?Do the parents see the stress?
A zarazem wyśmiewasz się z tych, którzy dostrzegają jego możliwości?Yet you make fun of those who would see it for its possibilities.
Ale kiedy coś się zdarza, ludzie nie zawsze to dostrzegają... nie rozumieją tego... Lub nie akceptują.But when it happens, people don't always see it or understand it or accept it.
Ci z nas, z wizją, którzy dostrzegają to są wzywani w celu ochrony reszty.Those of us with the vision to see that are called upon to protect the rest.
I przekonałam samą siebie, że dostrzegałam w tobie coś z człowieka.And I convinced myself that I saw something human in you.
Tylko go nie dostrzegałam.I just never saw it.
W dostrzegałam trudności, jakie stwarzawysoka“ ack in the 1970s and 1980s when I started work as a nurse I saw the difficulties that high
/którego we mnie dostrzegałaś.I saw through your eyes.
Dobro, które we mnie dostrzegałaś... zniknie na zawsze.And that goodness that you once saw inside of me... well, that'll be gone forever.
Tyle czasu próbowałaś zrozumieć człowieka podającego się za twojego ojca, a nie dostrzegałaś osoby, którą miałaś przed oczami.With my help. You've spent so much time trying to understand the man who pretended to be your father. You never saw the one person who was right in front of your eyes.
Ale Lily dostrzegała coś więcej trening na bycie tatą.He thought it'd be fun, but Lily saw it as something more: dad practice.
Niezależnie od tego, jaką miałeś rodzinę lub w jakim domu mieszkałeś, dostrzegała cię.Didn't matter what kind of family you had, house you lived in, she just saw you.
Z lekka gburowata, ale dostrzegała w ludziach dobro.A little gruff, but she saw the good in people.
Za każdym razem dostrzegała co innego.She saw something new every time she painted it.
Gdy dostrzegałem nieścisłości myślałem, że Singh mnie sprawdza.If I saw any crap-- which I did on occasion-- I put it down to a test-- you know, "Singh's testing me."
Nigdy go nie dostrzegałeś, Lou.You never saw him, Lou.
- Chciał, by jego córka mogła zobaczyć piękno, jakie on w niej dostrzegał, dlatego na urodziny zamówił jej lustro.- He wanted his daughter to be able to see the beauty he saw in her, so he had a mirror made for her birthday.
/Henry dostrzegał tylko /własną batalię.LINCOLN: Henry only saw the struggle his way.
Albo raczej...nikt nie dostrzegał mnie.Or rather...no one saw me.
Ale on nigdy mnie nie dostrzegałBut he never saw me there
Jego ojciec też to dostrzegał.His father saw so at once.
Widziała w ludziach potencjał, którego inni nie dostrzegali.And she saw potential in people that others failed to recognise.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning languages?