Czuć (to feel) conjugation

Polish
104 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
czuję
I feel
czujesz
you feel
czuje
he/she/it feels
czujemy
we feel
czujecie
you all feel
czują
they feel
Imperfective future tense
będę czuć
I will feel
będziesz czuć
you will feel
będzie czuć
he/she/it will feel
będziemy czuć
we will feel
będziecie czuć
you all will feel
będą czuć
they will feel
Imperative
-
czuj
you feel!
niech czuje
let him/her/it feel
czujmy
let's feel
czujcie
you all feel
niech czują
let them feel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
czułam
I felt
czułaś
you felt
czuła
she felt
czułyśmy
we felt
czułyście
you all felt
czuły
they felt
Future feminine tense
będę czuła
I will feel
będziesz czuła
you will feel
będzie czuła
she will feel
będziemy czuły
we will feel
będziecie czuły
you all will feel
będą czuły
they will feel
Conditional feminine tense
czułabym
I would feel
czułabyś
you would feel
czułaby
she would feel
czułybyśmy
we would feel
czułybyście
you all would feel
czułyby
they would feel
Conditional perfective feminine tense
czułabym była
I would have felt
czułabyś była
you would have felt
czułaby była
she would have felt
czułybyśmy były
we would have felt
czułybyście były
you all would have felt
czułyby były
they would have felt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
czułem
I felt
czułeś
you felt
czuł
he felt
czuliśmy
we felt
czuliście
you all felt
czuli
they felt
Future masculine tense
będę czuł
I will feel
będziesz czuł
you will feel
będzie czuł
he will feel
będziemy czuli
we will feel
będziecie czuli
you all will feel
będą czuli
they will feel
Conditional masculine tense
czułbym
I would feel
czułbyś
you would feel
czułby
he would feel
czulibyśmy
we would feel
czulibyście
you all would feel
czuliby
they would feel
Conditional perfective masculine tense
czułbym był
I would have felt
czułbyś był
you would have felt
czułby był
he would have felt
czulibyśmy byli
we would have felt
czulibyście byli
you all would have felt
czuliby byli
they would have felt
Impersonal
czuto by
there would be felt
czuto by
there would be felt

Examples of czuć

Example in PolishTranslation in English
"A kobieta w wieku 27 lat nigdy nie może mieć nadzieji, by czuć lub mieć sympatię jeszcze raz. "- I'll be 27! "And a woman of seven-and-twenty "can never hope to feel or inspire affection again. "
"Excruciating"[straszny] dosłownie oznacza czuć ból ukrzyżowania."Excruciating" literally means to feel the pain of crucifixion.
"Ja bym chciała się czuć niezależna"I would like to feel independent
"Niedobrze" to przysłówek, taka sama konstrukcja pozwoliłby ci czuć się "zrujnowanie"."Badly" is an adverb. To say you feel badly says that the mechanism... - ...which allows you to feel is broken.
"Oh, Cliff, czasami musi być ciężko nie czuć się..."Oh, Cliff, sometimes it must be difficult not to feel as if...
! Nie wiem, czuję się jakoś dziwnie.I don't know, I feel weird.
! Pierwszy raz w życiu będę uciekinierką Nawet nie wiesz co czuję!For the first time in my life I'm confused, I'm not sure what I'm feeling!
" Czuję się rozgniewany", " czuję się zmartwiony"..."I feel angry", "I feel worried"...
" Nie czuję nic""I don't feel like anything"
" Tutaj czuję błękit""I'm here feeling blue"
! - Tak! Och, nie czujesz się z tym dużo lepiej?Oh, doesn't that feel so much better?
! Nie czujesz się wolna?Don't you feel free?
! Wiesz, ¿e ciê kocham, ale upi³aœ siê na smutno i czujesz siê zagubiona.Look, you know I love you, but-but you're-you're drunk and sad and feeling lost...
" Aby sprawić, że czujesz wszystko romantycznie. "♪ Make you feel all romantic ♪
" Czy czujesz się bezpiecznie? ""do you feel safe?"
"...i wiem, że każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko na tej stacji czuje tak samo....and I know every man, woman and child on this station feels the same.
"Ble, ble, ble, wszystkiego dobrego z okazji urodzin lecz pomimo twej bolesnej decyzji oddzielenia się od nas, wciąż jesteś naszą córką i w związku z tym czujemy, że mamy moralne i legalne prawo"Blah, blah, blah, congratulations on your upcoming birthday however despite your painful decision to separate from us you are still our daughter and we feel we have a moral and legal right to compensation for the expense we incurred in raising you." Expense?
"Kiedy się zakochujemy, wydziela się więcej serotoniny w neuronach, są też endorfiny, dzięki którym czujemy się lepiej"."Well, as we fall in love, we know, we've recorded that there's additional serotonin release in neurons in the brain. We know that there's endorphins that help us to feel better."
"My, jako grupa czujemy, że..."."Oh, I'm so sorry, we, the group, we're feeling..."
"Ojej, Garfield i ja czujemy się jak mumie dziś wieczór.""Gee, Garfield and I feel like mummies tonight."
"To podniecenie, które obydwoje czujemy.""This is a high we both feel."
- Ale teraz, kiedy macie dziecko, nie czujecie, że to zbliżyło was bardziej do siebie?- Yeah, but now that you had the baby, don't you feel like it's, you know, brought you guys closer together?
"Gdyby więcej mężczyzn miało odwagę... mówić co czują, zamiast... gapić się w telewizor i na okrągło oglądać sport...""lf only more men would have the sensitivity... ...totalkabouthowtheyfeel, instead of... ...hidingbehind the Sports Channel..."
"Myślę, że oni czują to samo."'I think they feel closer to me.'
"Nie czują bólu.""They feel no pain. "
"W końcu wiem jak czują się zużyte serwetki w restauracji z grillem"."I finally know what used napkins at a barbecue restaurant feel like."
"Zbiegowie zawsze uciekają tam, gdzie czują się bezpieczni".Skips always run to where they feel safe."
"Proszę czujcie się...""Please feel free to..."
"Byłam pewna, czułam się bezpiecznie," "dopóki miłość nie pojechała objazdem."I was sure I felt secure, until love took a detour
"Choć nie spałam, czułam, że coś zawładnęło moim ciałem"."Though I was awake, I felt that something had taken control over my body."
"Leżałam w łóżku i czułam czyjąś obecność"."l was lying in my bed when I felt a presence in the room."
"Nigdy wcześniej tak się nie czułam."I've never felt this way before.
"O dziwo, nigdy bardziej nie czułam, że żyję."The strange thing is, I have never felt so alive.
"Wiem dlaczego czułaś," "że musisz odejść.""I understand why you felt you had to leave.
"ale jeśli to, co czułaś, było prawdziwą miłością"but if what you felt then was true love
- Czasami czułaś się odsunięta.I know you've sometimes felt shut out.
- Czy czułaś się tak jakbyś zwiodła kogoś na złą drogę?You know what I mean? Have you ever felt like you led somebody down the wrong path?
"Niezwyciężony atrakcją, progresja od delikatnych i pożera przyjemności, była tym zatruta, czuła że wszysckie jej miłosci to orgie""An invincible attraction, a progression of delicate and devouring pleasures, she was intoxicated by it, she felt all her loves had been orgies."
"Susan upajała się zapachem Juan Cala i czuła, że pomiędzy jej udami rozpętuje się burza.""Susan savored Juan Cala's scent and she felt the storm begin to rage between her thighs."
"zawsze czuła się jak połowa człowieka."She always felt like half a person.
- Ale to czuła.- I bet she felt it.
- Bo wiem, jak się czuła.Because I know how she felt.
Francesca i ja zaczęłyśmy dzielić się pomysłami dotyczącymi innych projektów, ponieważ czułyśmy się zobowiązane robić więcej, aby propagować bardziej precyzyjny i ludzki obraz Haitańczyków w kraju i za granicą.Francesca and I started sharing more ideas for different projects because we felt compelled to do more to promote a more accurate and humane image of Haitian people in Haiti and abroad.
Nigdy nie czułyśmy potrzeby próbowania czegoś, ale ty tak.We've never felt the need to try anything, but you have.
Obydwie byłyśmy popularne w liceum, nawet jeśli czułyśmy się, jak wyrzutki, i obydwie czułyśmy, że pierwsza, poranna piosenka może wpłynąć na nasz cały dzień.We were both in the popular crowd in school even though we felt like outcasts, and we both feel that the first song you hear in the morning can affect your entire day.
- Myślę, że czułabym się bezpieczniej jeśli... Ten facet usiadłby tutaj zamiast mnie.I think I would feel safer if that guy was sitting up here instead of me.
A ja czułabym się lepiej, gdybym zapytała tego gościa, czemu mam jego adres na głowie?Well, I would feel a lot more comfortable if I could ask this guy why his address is stamped on my head, so unless you are detaining me,
Ale ja czułabym się winna.But I would feel guilty.
- Wcale nie, bo wtedy czułabyś się przysadziście.No, you wouldn't because then you would feel dumpy.
Może czułabyś się swobodniej, gdyby lord Baelish opuścił salę?Perhaps you would feel more comfortable if Lord Baelish left the room.
Ale uważam że prokuratura czułaby się lepiej gdyby sędzia podpisał nakaz wysokiego ryzyka.But I think the DA would feel a lot more comfortable if a judge signed off on a high-risk warrant.
Jak sądzisz, co czułaby twoja siostra, gdyby straciła ciebie?How do you think your sister would feel if she lost you?
Każda osoba przy zdrowych zmysłach czułaby to samo.And anyone else in their right mind would feel the same way, April.
Nie mogę sobie wyobrazić, jak czułaby się moja mama, gdyby dowiedziała się, że moi obaj bracia, biorą sterydy.I can't imagine how my mom would feel if she found out that both of my brothers are on steroids right now.
Gdyby tak było, nie czułyby niczego poza miłością.If they did, they would feel nothing but love.
Moje modlitwy czułyby się ograniczone obecnością świętych i apostołów...I think my prayers would feel constricted by the saints and apostles
Myślisz, że twoja żona i córka czułyby się dobrze wiedząc, że zabijasz w ich imieniu?You think your wife and daughter would feel good about you killing in their name?
Te kilka osób, które czułyby konieczność pójścia na twój pogrzeb, prawdopodobnie byłyby zirytowane i wyszłyby tak szybko, jak to tylko możliwe.The few people that would feel obligated to go to your funeral would probably be annoyed and leave as early as possible.
" Widziałem dziewczynę i czułem się..."'I saw a girl and felt..."
"Gdy to się stało, czułem się winny"."When it happened I felt guilty. I felt it was my fault"?
"I nigdy nie czułem się tak głęboko pogrążony w jednym i tym samym czasie. Tak oderwany od samego siebie i tak obecny we świecie." Albert Camus"And never have I felt so deeply at one and the same time so detached from myself and so present in the world"
"Miłość nie jest wystarczająco silna, aby opisać to, co czułem"Love is not strong enough to describe what I felt
"Mówisz, jak czułem się,"You're saying how I felt,
'Pamiętasz jak się czułeś gdy byliśmy w tobie?'Remember how you felt when we were in you? '
- Ale czułeś się potem winny?Well, I hope you felt appropriately guilty afterwards... Afterwards, I did...
- Ale pamiętasz, jak się wtedy czułeś.Oh, but you remember how you felt.
- Bo czułeś się winny?~ Yes. ~ Because you felt guilty?
"...czuł najlepiej - w przestworza"... felt best - the sky.
"Dzidziuś Boo czuł, żenaprawdębardzoszybkodorasta, a to była jego pierwsza wycieczka, z dala od mamy i taty""Baby Boo felt very grown-up indeed, for this was his first trip away from Mother and Father."
"Przeznaczenie chciało by uleciał w powietrze, by mógł powrócić tam gdzie czuł się najlepiej - w przestworza"Fate wanted for him to evaporate in the air and that he return to where he felt best - the sky.
"Przeznaczenie... przeznaczenie chciało by uleciał w powietrze i powrócił tam gdzie czuł się najlepiej - w powietrze"Fate... fate wanted for him to evaporate in the air and that he return to where he felt best - the air.
"czuł się trochę winny i trochę niepewny."he felt a little guilty and a little shaky.
"..wielka eksplozja, spadają odłamki.." "..to była wielka eksplozja.." "..wielka eksplozja, którą wszyscy czuliśmy i słyszeliśmy."...huge explosion, now raining debris there's been a huge explosion huge explosion that we all heard and felt.
"Kiedy się na nas gapili czuliśmy się odrobinę niezręcznie.""They had already been staring at us, so we felt a bit awkward."
"Pamiętam, jak się czuliśmy, gdy siedzieliśmy nad wodą♪ I remember how it felt ♪ ♪ Sitting by the water ♪
"W naszej ostatniej bitwy czuliśmy zgryz ich artylerii.""In our last battle we felt the bite of their artillery."
- Ale tak samo czuliśmy się, gdy nie powiedziałaś nam o napaści na Daphne.But, you know, that's how we felt when you didn't tell us about Daphne being assaulted.
Co oznacza, że nigdy nie czuliście radości wymieniając wasz wolny czas na uśmiech dzieci.Which means you've never felt the joy of exchanging your free time for a child's smile.
Czy mnie szanowaliście, i czy czuliście, że coś wam dałem.That you respected me and that you felt I had given you something.
Czy ty lub twoja ukochana osoba, kiedykolwiek czuliście, że potrzebujecie pomocy od kogoś, komu naprawdę zależy?Have you or a loved one ever felt like you needed help from someone who really cares?
Cóż, jesli zamiast niej wybierzecie kij... ypoczujecie go tak, jak jeszcze go nie czuliście.Well, you choose the stick instead... you gonna feel that stick like you ain't never felt before.
Dlatego ty i Mick czuliście się winni.Which is why you and Mick felt so guilty.
"mężczyźni przyznali,że sypiając z rozwódką czuli sie jakby spali z cudzym mężem lub żoną i bardzo ich to podnieca.""men admitted that sleeping with a divorcee felt like sleeping with another man's wife."
- Nie tylko ty. Niektórzy czuli się gorzej.Actually, quite a few people felt worse than you, Schaeffer.
- Nigdy się tu nie czuli jak w domu.- They never felt at home here.
- Normalnie, doktorze, kiedy Słowo przemawiało do mnie gdy czytałem Pismo, ludzie czuli przeze mnie obecność Boga i to był ten wielki dar, który mogłem im dać.Formerly, Doctor, when the Word took me as I read scripture, people felt God's presence through me and that was a great gift that I could give to them.
- Teraz wiem, jak czuli się pielgrzymi. - Co? /-Now I know how the Pilgrims felt.
- Gdyby był czułbym to.- If he were, I would feel it.
Ale czułbym sie bardzo winny, gdybym ukrył coś przed tobą. Tak samo ty, kiedy ukryłabyś coś przede mną.But I would feel very guilty if I kept anything from you, as I know you would if you kept something from me.
- Czy gdybyś wyjechał, czułbyś, że przed czymś uciekasz, czy raczej do czegoś?If you left do you think it would feel more like you were running from something or to somethin?
Że czulibyśmy się lepiej w domu.Go would feel better at home.
Boję się, że to by ich zabolało. Gdyby moi rodzice się dowiedzieli czuliby, że ich zawiodłam.I fear they would get hurt.My parents if they got to know would feel I have let them down.
Ciekawe jak czuliby się ocaleni z holokaustu, gdyby dowiedzieli się, że odzyskano w ich imieniu pieniądze. I że nic o tym nie wiedzieli i nie zobaczyli ani grosza.I wonder how some of the Holocaust survivors would feel, knowing that money had been claimed in their names without them knowing, or-or even seeing a dime.
Czuję, że gdyby wszyscy wiedzieli więcej o ludziach i miejscach, gdzie tworzona jest muzyka, czuliby się bardziej z nią związani.I feel like if everyone knew more about the people and the places where this music is made, they would feel more connected to it.
Ludzie czuliby się bezpieczniej i nie pragnęliby tak bardzo broni.Our people would feel safer, less inclined to carry a gun.
Powiedział, że ludzie czuliby się bezpieczniej, gdyby najlepszy glina tego kraju pilnował naszego bezpieczeństwa narodowego.He said he thought the people would feel safer if the country's super cop was looking after our nation's security.
"Ten wybuch czuło się z daleka.""The fallout could be felt for miles."
- Jedząc mięso, przyswajasz też strach, który czuło zabijane zwierzę.- So, when you eat meat, you're ingesting all of that fear that the animal felt when it was slaughtered to make food.
- Pewnie czuło się zagrożone.- It probably felt threatened.
/Wielu ocalałych twierdzi, /że czuło jego silne ręce, /wypychające ich na powierzchnię, /szeptał im o sile, /dopóki nie nadeszła pomoc.Many survivors claim to have felt his gripping hands beneath them, pushing them up to the surface, whispering strength until help could arrive.
Wiedział, że bez zdrowej, zyskownej firmy, żadne z nas nie czułoby się zabezpieczone.He knew that without a healthy,profitable company,none of us would feel secure.
Wiele mężczyzn czułoby się niepewnie z kobietą, która płaci. - Co takiego?A lot of guys would feel threatened by a woman always wanting to pay.
Wielu mężczyzn czułoby się zagrożonych, gdy byłe kochanki - porównują notatki w radio.A lot of men would feel threatened by their ex-lovers comparing notes on the radio.
Wielu mężczyzn czułoby się zagrożonych, gdyby ich żony miały kontakt z byłymi chłopakami.Well, I think a lot of guys would feel threatened If their wife stayed in touch with an old boyfriend. Oh, no.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?