Biegać (to run) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
biegam
I run
biegasz
you run
biega
he/she/it runs
biegamy
we run
biegacie
you all run
biegają
they run
Imperfective future tense
będę biegać
I will run
będziesz biegać
you will run
będzie biegać
he/she/it will run
będziemy biegać
we will run
będziecie biegać
you all will run
będą biegać
they will run
Imperative
-
biegaj
you run!
niech biega
let him/her/it run
biegajmy
let's run
biegajcie
you all run
niech biegają
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
biegałam
I ran
biegałaś
you ran
biegała
she ran
biegałyśmy
we ran
biegałyście
you all ran
biegały
they ran
Future feminine tense
będę biegała
I will run
będziesz biegała
you will run
będzie biegała
she will run
będziemy biegały
we will run
będziecie biegały
you all will run
będą biegały
they will run
Conditional feminine tense
biegałabym
I would run
biegałabyś
you would run
biegałaby
she would run
biegałybyśmy
we would run
biegałybyście
you all would run
biegałyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
biegałabym była
I would have run
biegałabyś była
you would have run
biegałaby była
she would have run
biegałybyśmy były
we would have run
biegałybyście były
you all would have run
biegałyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
biegałem
I ran
biegałeś
you ran
biegał
he ran
biegaliśmy
we ran
biegaliście
you all ran
biegali
they ran
Future masculine tense
będę biegał
I will run
będziesz biegał
you will run
będzie biegał
he will run
będziemy biegali
we will run
będziecie biegali
you all will run
będą biegali
they will run
Conditional masculine tense
biegałbym
I would run
biegałbyś
you would run
biegałby
he would run
biegalibyśmy
we would run
biegalibyście
you all would run
biegaliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
biegałbym był
I would have run
biegałbyś był
you would have run
biegałby był
he would have run
biegalibyśmy byli
we would have run
biegalibyście byli
you all would have run
biegaliby byli
they would have run
Impersonal
biegano by
there would be run
biegano by
there would be run

Examples of biegać

Example in PolishTranslation in English
"...chcę biegać nago po ulicy.""... I have to run naked through the streets."
"Koń lubi biegać po trawie".The horse likes to run around on the grass.
"Zanim skończy się świat, chcę biegać nago po ulicy.""Before the world ends, I have to run naked "through the streets." DAVID:
- Czuł sie tak dobrze, że musiał biegać w kółko. I skakaćz radości.He felt so good, he just had to run around... and jump.
! Ja tak biegam!That's my run.
- A co? Źle biegam?What's wrong with the way I run?
- Bez butów biegam szybciej.- Because I run faster with no shoes.
- Muszę trenować, biegam...-I train and I run...
- Nie biegam tu z byle siniakiem.l don't run to Sick Bay every time l stub my toe.
- Ciągle tak szybko biegasz?You still run like that?
- Co? Jeżeli biegasz szybciej.If you can run faster than I can throw,
- Codziennie biegasz?- Do you run every day?
- Czemu nie biegasz ze mną?Why didn't you run with me?
- Czemu tak biegasz?-You run like a maniac.
"Kandydatka do bractwa Omega biega nago.""Omega pledge runs naked mile backwards."
- Dziwnie biega.He runs weird.
- Przez ciebie biegamy w kółko.- You're making me run here and there.
- Więc biegamy.[Seagulls Cawing] - So, you run. - Yeah.
-Nie, my po prostu biegamy trochę...-No, we're just running a little...
/Dlaczego biegamy /wokół swoich dzieci, /nawet jeśli przez to /nasze życie staje się cięższe?So why do we keep running around, doing for our kids, even when it makes our lives hard?
/Nieważne jak ciężko biegamy /czy jak wysoko się obracamy.Doesn't matter how hard we run or how high we flip.
- A gdzie biegacie?- Well, where you guys run?
/Ale ty i Logan biegacie razem.But you and Logan run together.
Ciupciacie się każdej nocy, a rano biegacie 5 mil?You get laid every night, and you run five miles every morning?
Dlaczego biegacie po ulicy?Why were you running down the street?
Dzięki niemu biegacie szybciej, skaczecie wyżej i uderzacie mocniej niż wasi wrogowie.-You. It'll make you run faster, jump higher and hit harder than any of your enemies.
"Gdzie złodzieje i alfonsi biegają wolni, a dobry człowiek umiera jak pies".where thieves and pimps run free and good men die like dogs."
"Ptaki Terroru" biegają szybciej, niż ty możesz jechać.Terror Birds can run faster than you can drive.
- Czemu wszyscy biegają?- Why are people running around?
- Dobra, może i byłam śledzona, ale, gdy ludzie biegają skradają i chowają, jak do diabła mam ich słyszeć?- Okay, so maybe I was followed, but if people are running around sneaking and hiding, how the hell am I supposed to hearthem?
- Jedno? Te rzeczy stadami biegają po ulicach.Those things are running the streets in packs!
"W życiu nigdy nie biegaj za trzema rzeczami:Never run after three things in life
- Następnym razem biegaj w linii prostej.- The next time we come under fire, run in a straight line.
- Nemanja, nie biegaj!Nemanja, don't run!
- Nie biegaj po domu!- Stop running in the house.
- Nie biegaj po schodach kochanie. - Dobrze mamo.- No running on the stairs, honey.
- Nie biegajcie po korytarzu!- No running in the corridor!
- Nie biegajcie!- Don't run!
- Panowie, biegajcie po swoich ścieżkach.- Seriously, just run your routes{\, man, all right? }!
Ale nie biegajcie z nimi!But don't run with them!
Alison, Haley, nie biegajcie.Allison, Haley, no running.
Dokładnie, kiedy biegałam po dzielnicach, aresztowaliśmy obłąkanego naukowca, Sama Landon.Back when I was running the precinct, we arrested a-a deranged scientist, Sam Landon.
Ja wciąż biegałam, a chłopaki nic nie kumały.Yeah, I ran all the time and boys just thought I was weird.
Całą noc biegałaś w moich snach.You ran all night in my dreams.
Tęsknie za dniami kiedy biegałaś ze mną.I miss the days when you ran with me.
- Lepiej, by biegała pani po trasie.We'd far prefer you ran on the track.
- Nasza drużyna biegała jak w collegu.- Our team was ran like a college.
Razem z kuzynką biegałyśmy po drewnianych schodach.My cousins and I ran up and down the wooden stairs.
"Lawrence Fremer, prezes zarządu firmy L.A. Parks Services, jako kolejny padł ofiarą krętactw złej rolno-mechanicznej firmy kiedy podpisał kontrakt na współpracę z Reiden Global, w rezultacie, dwa lwy biegały w amoku, zabijając trzy osoby.""Lawrence Fremer, Chairman of the L.A. Parks Services, is the latest to fall prey to the evil agrochemical company's pettifoggery when he agreed to a service contract with Reiden Global, and, as a consequence, two lions ran amok, killing three people."
A moje dzieci, czyli twoje wnuki, będą biegały i wołały...Then your grandchildren will be running around, saying:
Ciężko było je złapać, biegały cały ranek.Been wrangling the runaways all morning.
W przeciwieństwie do pańskiej spokojnej sceny, pańskie postacie biegały do Filadelfii i z powrotem przez całe lato, umieszczając swoje nazwiska na pana Jeffersonie uświęconym pergaminie, gdy tylko zdarzyło im się być w mieście.Now, contrary to your tranquil scene, your subjects were scurrying in and out of Philadelphia all summer long, affixing their names to Mr. Jefferson's... hallowed parchment whenever they happened to be in town.
W świecie, z którego zniknęli dorośli, a dzieci i kotki biegały samopas na opustoszałej ziemi.I lived in a world where adults had vanished and kids and kittens ran wild over a desolate landscape?
- W szkole biegałem po torze.In school, I ran track.
A ja biegałem myśląć że mam przeznaczenie, trochę się upokorzyłem.I kept begging Eve to run, but... I've been prancing around thinking I had a destiny. Love to drown my embarrassment in a few pints.
A ja biegałem przez 20 minut.And I ran around for 20 minutes.
A, potem biegałem po podwórkach.and later I ran through back gardens.
Biegałem i biegałem, ale ona uciekła.I ran and ran, but she's gone.
Gdzie biegaliśmy jak wiatr i lataliśmy.Where we ran like the wind, and flew
Graliśmy w gównianej, starej sali, biegaliśmy dwa razy dziennie niemal wymiotując.And we played in your crappy, old gym. We ran two-a-days until we puked.
I te długie korytarze, którymi biegaliśmy z Konim.And those long corridors that I ran down with Koni.
Każdego ranka z całą rodziną biegaliśmy nago po śniegu.Where I was raised, every morning we ran naked in the snow.
Kiedy ostatni raz razem biegaliście?When was the last time you ran together?
Więc ty i Franz biegaliście po ogrodzie... domku nad jeziorem Echo, próbując łapać świetliki.. i wkładać je do słoików.So there you'd be, you and Franz, running around the backyard of the house by Echo Lake trying to catch fireflies and put them in your jars.
Cóż, przodkowie biegali komfortowo bez butów.Well, early humans ran very comfortably without shoes.
Gdy inni biegali jak szaleni, poszedł na 3. piętro, by odciąć mi drogę.While everyone ran about, he went to the third floor to head me off.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?