Żyć (to live) conjugation

Polish
121 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
żyję
I live
żyjesz
you live
żyje
he/she/it lives
żyjemy
we live
żyjecie
you all live
żyją
they live
Imperfective future tense
będę żyć
I will live
będziesz żyć
you will live
będzie żyć
he/she/it will live
będziemy żyć
we will live
będziecie żyć
you all will live
będą żyć
they will live
Imperative
-
żyj
you live!
niech żyje
let him/her/it live
żyjmy
let's live
żyjcie
you all live
niech żyją
let them live
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
żyłam
I lived
żyłaś
you lived
żyła
she lived
żyłyśmy
we lived
żyłyście
you all lived
żyły
they lived
Future feminine tense
będę żyła
I will live
będziesz żyła
you will live
będzie żyła
she will live
będziemy żyły
we will live
będziecie żyły
you all will live
będą żyły
they will live
Conditional feminine tense
żyłabym
I would live
żyłabyś
you would live
żyłaby
she would live
żyłybyśmy
we would live
żyłybyście
you all would live
żyłyby
they would live
Conditional perfective feminine tense
żyłabym była
I would have lived
żyłabyś była
you would have lived
żyłaby była
she would have lived
żyłybyśmy były
we would have lived
żyłybyście były
you all would have lived
żyłyby były
they would have lived
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
żyłem
I lived
żyłeś
you lived
żył
he lived
żyliśmy
we lived
żyliście
you all lived
żyli
they lived
Future masculine tense
będę żył
I will live
będziesz żył
you will live
będzie żył
he will live
będziemy żyli
we will live
będziecie żyli
you all will live
będą żyli
they will live
Conditional masculine tense
żyłbym
I would live
żyłbyś
you would live
żyłby
he would live
żylibyśmy
we would live
żylibyście
you all would live
żyliby
they would live
Conditional perfective masculine tense
żyłbym był
I would have lived
żyłbyś był
you would have lived
żyłby był
he would have lived
żylibyśmy byli
we would have lived
żylibyście byli
you all would have lived
żyliby byli
they would have lived
Impersonal
żyto by
there would be lived
żyto by
there would be lived

Examples of żyć

Example in PolishTranslation in English
! - Zamknij się, jeśli chcesz żyć.Stay quiet if you want to live.
! Ta ziemia jest stworzona dla tych, którzy ją ulepszą i wiedzą jak żyć!This earth was made for such that shall improve it and knows how to live!
! Ty też nie będziesz w stanie żyć w takim świecie.You have to live in the human world after all this too.
"Ale kocham Cię i chcę żyć z tobą." Jak to brzmi?"but I love you and I want to live with you." How does that sound?
"Będzie pan musiał żyć jeszcze przez tydzień z tym wielkim nochalem," "bo doktor McNamara gnije w domu." Co ty teraz robisz?You'll have to live another week with that honking' schnoz of yours because Dr. McNamara's at home, festering."
"...nigdy tego nie przeczytasz, poki żyję."You'll never read this while I'm alive.
"A teraz powiem wam wszystko o wiedźmach, które wyją na mnie na ulicy, gdzie żyję.""And now I will tell you everything about the witches, who yell after me in the street where I live."
"Ciągle żyję, biorę chemię.""I'm still alive, I'm in chemo.
"Czemu jeszcze żyję"?"Why am I still alive?"
"Czy to nie wspaniale, że ciągle jeszcze żyję?", Oh, that, s right. Isn, t it nice that I, m still alive?
! Gdzie ty żyjesz? !What planet do you live on?
! Ty żyjesz!You're alive!
! Za to, że żyjesz masz już 150.You get 150 just for being alive.
"Albo żyjesz, albo umierasz".Either we live or we die.
"Darby, żyjesz, więc tak to bywa"."you are alive, and the time is now.
" Maestro żyje, jakby był, w gigantycznej wiolonczeli"The Maestro lives, as it were, in a gigantic cello
" Większość ludzi żyje w cichej rozpaczy ""The mass of men lead lives of quiet desperation. "
"A ktokolwiek żyje i wierzy we mnie nigdy nie zazna śmierci.""And whoever lives and believes in me shall never die."
"Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.""For in that he died, "he died unto sin once, "but in that he lives,
"Coś więcej, i on w tym żyje, on z tym jest.""Something higher out there, and he lives in it, and he's with it."
"Dobrze, że nadal żyjemy".How marvelous! We are still alive.
"Jedynie żyjemy, żeby ucałować twoje dupsko." Ucałować?"We only live to kiss your ass" Kiss it?
"Kiedy żyjemy, w miłości niech to trwa wiecznie. "Kiedy nie żyjemy... możemy żyć na wieki.""That when we live no more... we may live ever."
"Kiedy żyjemy... żyjemy w imię Pana Kiedy umieramy, umieramy w Jego imieniu.""When we live... we live in the name of the Lord. When we die, we die in His name.
"Mamy szczęście, że żyjemy.""We're lucky to be alive."
"'Przyleciałem was odwiedzić, powiedział orzeł, zobaczyć jak żyjecie. "'I came for a visit,' said the eagle. 'Let's see how you live here."'
- Czy wy... żyjecie razem?Do you live together?
- Im więcej dajecie, tym bardziej żyjecie!- The more you give, the more you live! - Praise the Lord, brother!
- Jakby żyjecie razem.- You kind of live together.
- Jestem taki, jakim zostałem stworzony. Wy żyjecie w kłamstwie. Myliłeś się.I am what I was meant to be you live a lie you were wrong
"Ale jest mnóstwo ludzi, którzy wciąż żyją z tamtych lat""and Lincoln got shot, but there's a lot of people alive from those days."
"Antylopy te żyją w krzakach, a ze względu na swą płochliwość""They live in the woods, and are shy and fugitive" -
"Bromeliady" i żaby, które żyją w nich są tylko jednym z przykładów złożonych związków, które są w lasach deszczowych.Bromeliads and the frogs that live in them are only one example of the complex relationships that are bound in the rainforests.
"Bądź dobrym synem podczas gdy twoi rodzice żyją."Take good care of her. "Be a good son while your parents are alive." That's right.
"Czy twoja matka ma jakieś dzieci, które jeszcze żyją?""Did your mother have any kids that lived?"
"Hey Meera, już wystarczy". "Idź i żyj."Hey Meera, enough is enough, now go and live a little.
"Idź naprzód i żyj pełnią życia." Coś takiego."Go ye forth and live life to the fullest." - Something like that.
"Kochaj życie, którym żyjesz - żyj życiem, które kochasz." To jest mój gabinet...You know, love the life you live and live the life you love.
"Pracuj dla życia i żyj dla imprez.""Works to live, and lives to party."
"Rób swoją robotę i żyj."Do your jobs and live.
I wątpię, żebyście wy chcieli, więc żyjmy dniem dzisiejszym, Illinois.And I doubt that you are either, so let's live for now, Illinois.
Otwórzmy piwko w domu i żyjmy z odsetek"."Let's go home, let's pop a beer, and let's live off the interest."
Więc żyjmy niebezpiecznie i spróbujmy.Well, let's live dangerously and try.
- Przenieście się na powierzchnię i żyjcie.- Move to the surface, live as long as you can!
...Po prostu opowiedz nam to, co powinniśmy wiedzieć, ...a wtedy wy, dzieciaki skierujecie się do ciebie ...i żyjcie sobie dalej szczęśliwie.You just tell us what we need to know, and you two kids, you get to go live happily-ever-after.
A teraz żyjcie szczęśliwie, albo wykopię wam zęby.Now, go live happily ever after or I'll dropkick the teeth out of your mouth.
Chodźcie i żyjcie wiecznie.Come with me and live forever.
Dzięki wielki i jak to Kit mawiała, żyjcie dalej życiem, które kochacie i kochajcie życie, którym żyjecie.Thanks so much and as Kit would say, continue to live the life you love and love the life you live.
"Dla ciebie, żyłam przez te wszystkie dni""For you, I have lived all these days"
"Dla ciebie, żyłam przez te wszystkie dni, w strumieniach łez""For you, I have lived all these days" "With my lips sealed"
"I żyłam, latałam, wzbijając się w niebo"And I lived on, flew on, in the reflected sky
- Chcę umrzeć tak jak żyłam.- I want to die as I've lived.
-I żyłaś długo i szczęśliwie.-And lived happily ever after.
/Ale nie żyłaś naprawdę, jeśli nie jeździłaś konno o północy, przez płaskowyż Timihani.But you haven't lived until you've ridden horseback at midnight across the Timihani plateau.
/Wierzysz w to, że żyłaś już kiedyś? /W innych życiach, przed tym?Do you believe that you lived other lives before this one?
Ale rzecz w tym, że żyłaś wcześniej, ale nic z tego nie pamiętasz, tak jak i Freya.But the point is you've lived before but you don't remember a thing, neither does Freya.
Będziemy przyjmować każdy nowy dzień jako dar, podchodząc do niego z taką odwagą i determinacją, z jaką żyłaś na co dzień.And we will greet every new day as a gift, approaching it with the same bravery and determination with which you lived your entire life.
"Bo to błękitnowłose dziewczę było poczciwą wróżką, która żyła w owym lesie..."'You know that the child with blue hair was the good-hearted fairy who had lived in that wood for more than a thousand... '
"Było to bardzo, o, bardzo dawno W królestwie nadmorskiej mgły, Dziewczyna tam żyła, możecie ją nazwać"It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea, that a maiden there lived whom you may know by the name Annabel Lee."
"Dawno temu, w lesie żyła sobie zięba Kiki."Once upon a time, in a wood, there lived a finch named Kiki.
"Dawno,dawno temu, żyła sobie śliczna księżniczka która mieszkała w bardzo odległym królestwie.Once upon a time, there was a beautiful princess who lived in a kingdom far,far away.
"Dawno,dawno temu,w odległym królestwie, żyła sobie piękna księżniczka,która kochała chłopca.""Once upon a time in a kingdom far,far away, there lived a beautiful princess who loved a boy."
/A ponadto... /Opowie wam jak żyłyśmy,But more than that... She'll tell you how we lived,
Postrach 1 i Postrach 2 porzucili nas w lokalnym szpitalu. I żyłyśmy lepiej lub gorzej aż do 21 roku życia.Creepy One and Creepy Two dumped us at a local hospital, and here we lived more or less happily for the last 21 years.
Przez dwie godziny, żyłyśmy jego życiem.For two hours, we lived his life.
i zobaczyłam jej mieszkanie i nie mogę sobie wyobrazić że kiedyś żyłyśmy w czymś tak małym.And I saw her apartment and I can't imagine that we ever lived in a place that small.
Życzę ci jak najlepiej, ale żyłyśmy osobno przez ponad 20 lat.I do wish you well, but we have lived separate lives for over 20 years.
Dobrze, ty i Freya żyłyście i umierałyście.Okay, you and Freya have lived and died.
Jak z Dunią żyłyście w ubóstwie, jak znalazła pracę jako guwernantka...How you and Dunya lived in poverty, how she found a job as a governess.
Nigdy wcześniej nie żyłyście tak długo, staram się nad wami czuwać.You guys have never lived this long before, and I have kept you safe.
Siostra Alice ma basen, ale wy żyłyście we mnie.I know Alice's sister has a pool, but you lived in me.
"Pewniego razu, żyły sobie trzy misie"Once upon a time, there lived a family of bears.
"Połączyły środki i żyły jak w bajce.""They pooled their money and lived the dream in style."
W idealnym świecie żyłabym z ojcem mojego dziecka.And, um... in an ideal world, I would live with the father of my child.
Myślałem, że ta krucjata zakończy się dla mnie śmiercią, ale nawet gdybym dzisiaj zginął, ta idea żyłaby w tobie.I thought that this crusade would only end with my death. But even if I had died tonight, it would live on, because of you... and you.
"Cieszę się, że żyłem."I'm glad I lived. I'm glad I was alive.
"Do tego stopnia, że czasem mówiłem sam do siebie że gdybym tylko mógł się jakoś zabezpieczyć przed kolejnymi wizytami tych dzikusów, nawet bym się nie zastanawiał nad opuszczeniem miejsca, gdzie żyłem.""So that I occasionally, say to myself that i could just be safe from multiple visits by the savages, so it would not bother me if I moved from the place where I lived."
"Oto ja, który żyłem ... ciesząc się każdą chwilą... jak ostatnim wschodem słońca"."As for me, I have always lived... to enjoy the present moment as if... it were the last sunrise."
"Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. "Wykorzenić wszystko, co nie jest życiem. "Abym w chwili śmierci nie odkrył, że nie żyłem".I came to the woods because I wished to live deliberately, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.
"Zawsze żyłem dla morza i fal...Ialwayslivedbytheseaandthe waves.
(JĘCZY) zawsze pononałeś twoi wrogowie, ty byłeś jednym krokiem przed sobą, i teraz ty jesteś jak znajomy z ich światem jak gdyby żyłeś między nimi, i nawet masz jedno z ich urządzeń transmisji.(GROANS ) Every time you have defeated your enemies, you've been one step ahead, and now you are as familiar with their world as if you have lived among them, and you even have one of their communication devices.
- Naprawdę żyłeś, niczego nie żałując?Like, really lived, no regrets?
- Nigdy nie żyłeś prawdziwym życiem.- You haven't lived a life.
- Tak jak żyłeś.Just like you lived.
/Co jeśli przez sto pokoleń /żyłeś z czymś, /znałeś to jak brata, /kochałeś niczym swoje jedyne dzieckoWhat if, for a hundred generations, you lived with something, knew it like your brother, loved it as if it were your only child, then someone came and decided they'd take it from you?
"... proszę, wiedzcie, że zmarł jako bohater. Ale ważniejsze, że żył jak bohater."... please know that he died a hero, but more importantly, he lived a hero.
"Dawno, dawno temu, był sobie jeż o imieniu Harold, który żył na odludziu"."Once upon a time, there was a hedgehog called Harold "Who lived in a bush."
"Dawno, dawno temu, żył sobie potężny Raja z plemienia Bheel."A long time ago, there lived the... mighty Raja of the Bheel tribe.
"George Altman żył pełnią życia."George Altman... now that guy lived." (Chuckles)
"I od tej chwili żył długo i szczęśliwie... Do końca swoich dni.""And he lived happily ever after to the end of his days."
"Ksiądz" i ja żyliśmy wedle tych samych reguł.The Priest and me, we lived by the same principles.
"Z pewnością żyliśmy zgodnie ze słowami Biblii:"We certainly lived by the word of the Bible : "Of man and woman as one flesh.
# Wszystkie piosenki którymy żyliśmy# All the songs that we lived through
-Wiedz, że przez całe półtorej minuty żyliśmy tutaj...- Oh, dear. - You know, for the entire minute and a half we lived here...
/Bo dopóki żyliśmy, ta prawda /mogła nas zniszczyć. /Kazał nam /zakopać ciała w lesie.Max told us that we could never mention a word of it to anyone for as long as we lived, that it would ruin us all.
/Powiem wam coś. /Nie jest ciężko umrzeć, /kiedy wiecie, że żyliście. /A ja żyłam.I'll tell you something-- it's not hard to die when you know you have lived,and I did.
/Wszyscy żyliście już wcześniej... /Zginęniście w wyniku konfliktu, /który zniewolił naszą planetę.You have lived before.
Ale wy nie żyliście tak jak my. Nie.To you, maybe, but you haven't lived like we have.
Ale żyliście razem.But you lived together.
Cieszę się, że żyliście na tyle długo, żeby to zobaczyć.I'm glad you lived long enough to see it.
"Gdzie ludzie żyli sobie w spokoju"... where people lived in harmony.
"Harold i jego dawno niewidziany brat Brain żyli długo i szczęśliwie w starym żywopłocie przy cmentarzu"."So Harold and his long-lost brother Brian "lived happily afterwards in the old hedgerow beside the churchyard."
"I żyli długo i szczęśliwie...""and they lived happily ever after"...
"I żyli kłamstwo trzydzieści lat.""A lie I have lived with for 30 years.
"Kochankowie żyli tak długo pośród olbrzymów i elfów,"Lovers have lived so long with giants and elves,
Gdybym był Mardaoną żyłbym jak on tysiące sztucznych ogni, tysiące przyjaciół wszystko dzieje się na 1000 procentIf I were Maradona, I would live just like him A thousand fireworks, a thousand friends
Gdybym był Mardaoną żyłbym jak onIf I were Maradona I would live just like him
Naprawdę myślisz, że żyłbym tak jak teraz, gdyby była taka możliwość?I would live my life like this if I had any option?
A raz wpuszczony do domu Lis żyłby z rodzinamiAnd once inside the home, the fox would live with the families
Ale żyłby dalej przez jakieś kilka godzin.But he would live for upwards of several hours.
Tam żylibyśmy razem W spokoju.There, we would live out our lives together.
Wtedy żylibyśmy razem długo i szczęśliwie.And then we would live happily ever after.
Jeśli ci ludzie mieliby w ogóle jakąś uczciwość, wydaje się mi, że żyliby w taki sposób, aby uhonorować ofiarę, która pozwoliła im żyć. Niech pan nie oczekuje współczucia ode mnie.If these men had anykind of decency at all, it seems to me that theywould live their lives in a way that honoredthe sacrifice that made them possible.
To, wygląda na to, że ludzie czesto myślą jak żyliby inaczej, gdyby tylko spędzili dzień, albo tydzień.It, it seems that people often think about how they would live differently if they only had a day, or a week.
Świecie, w którym paranormalni, nie żyliby jako mutacja, wybryk natury, ale jako istoty z darem,A world in which the Paranormal would live not as a mutation, a freak of nature, but as a blessed being,
"W czasach cesarstwa rzymskiego normalnie żyło się około 25 lat."I... the Romans, for instance, lived only 25 years.
"W starym domu w Paryżu porośniętym dzikim winem żyło 12 dziewczynek."In an old house in Paris that was covered with vines lived 12 little girls in two straight lines.
"Wygląda na to, że Inglestone zbyt długo żyło w cieniu Candleford."It seems Inglestone have lived too long in the shadow of Candleford.
(...jak myślicie, ilu ludzi żyło tu w średniowieczu?(How many do you think lived here in the middle ages?
- Według legendy dawno temu żyło tu osiadłe plemię. - Ale dorośli stali się leniwi i przestali pracować.Well, legend has it that a tribe of farmers lived here a long time ago, but the adults became lazy and they stopped farming.
Twe imię żyłoby wiecznie...Your name would live forever.

More Polish verbs

Related

dożyć
live
nażyć
do
odżyć
revive
pożyć
live a little
prażyć
roast
przeżyć
survive
użyć
use
współżyć
do
wyżyć
make a living
wżyć
do
zażyć
take
zżyć
do

Similar

bać
fear
bić
beat
być
be
dać
give
dąć
give
duć
do
iść
go
jąć
do
kuć
forge
lać
pour
myć
wash
pić
drink
ryć
dig
suć
do
tyć
gain weight

Similar but longer

bożyć
do
dążyć
do
dożyć
live
jeżyć
bristle
lżyć
abuse
łożyć
submit the
mżyć
drizzle
nażyć
do
niżyć
do
nużyć
weary
odżyć
revive
ożyć
revive
pożyć
live a little
tężyć
do
ulżyć
relieve

Other Polish verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning languages?