Passere (to pass) conjugation

Norwegian
35 examples
This verb can also mean the following: cross, go past

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
passerer
I pass
Bokmål past tense
passerte
I passed
Bokmål future tense
vil passere
I will pass
Bokmål conditional tense
ville passere
I would pass
Jeg
Bokmål imperative tense
passer
I pass
Bokmål present perfect tense
har passert
I have passed
Bokmål past perfect tense
hadde passert
I had passed
Bokmål future perfect tense
vil ha passert
I will have passed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha passert
I would have passed

Examples of passere

Example in NorwegianTranslation in English
Har noen en anelse om hvor lang tid det tar for et tog - å passere et punkt i middels fart?Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?
Det tar et seksvogners tog ti sekunder å passere et gitt punkt.- This. It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.
Vi var enige om at det tar ti sekunder for et tog å passere et gitt punkt.We've agreed that it takes ten seconds for a train to pass a given point.
Barrys første møte med krigen... var bare et mindre slag mot en fransk baktropp... som okkuperte en frukthage langs en vei... hvor den engelske hovedstyrken ønsket å passere.Barry's first taste of battle was only a skirmish against a rearguard of Frenchmen who occupied an orchard beside a road down which the English main force wished to pass.
Sfinksenes øyne er lukket til en som ikke kjenner sitt eget verd prøver å passere.The Sphinxes' eyes stay closed until someone who does not feel his own worth tries to pass by.
De må passere på denne veien.They gotta pass this way.
Dere bør la folk passere, når de spør dere.You fellas oughta let people pass when they ask you.
La løytnant Pennell passere!- You may pass Lt. Pennell, sergeant.
La dem passere.Let them pass.
Lukk døren, Josva, og la døden passere.Will it pass? That is God's promise, Elisheba.
Manuel, vi passerer dem snart.Manuel, we're gonna pass them soon.
Disko passerer hva som helst.That Disko, he pass anything.
Jeg skal ta tak i skjegget hans idet vi passerer.I'll take a reach for his beard as we pass by.
Eksellensen forlater plassen langs avenyen Hynkelstrasse og passerer "Dagens Venus" og "Morgendagens Tenker" .His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces: the Venus of Today and the Thinker of Tomorrow,
Nå passerer Tomainias tunge artilleri.Now passing, Tomainia's heavy artillery, It's all right.
Du passerte det på det andre hjørnet.You just passed it on the other corner.
Kjære, vi passerte like forbi det.Honey, we passed right by it. Get along.
De kjente og elsket historien hans. Og når han passerte, så de ut til å dele alle hans dristige bedrifter.They knew and loved his story and as he passed by, for one brief moment they seemed to share in all of his daring exploits.
Vi passerte dem som om de sto stille.We passed them like they were standing still.
Nær Fort Grant passerte en kavaleriavdeling noen apacher.Near Fort Grant a cavalry patrol passed some Apaches.
Noen høyner, andre ser... noen bare passer.Some raise, some call some just pass.
Jeg lar den passer over meg og gjennom meg.I will permit it to pass over me and through me.
Jeg har lært en passasje utenat som passer til anledningen.- Well, there's this passage I got memorized. Sorta fits the occasion.
Denne dalen passer godt til det.This valley fits the purpose passing well.
Det passer så godt sammen med tyveri i rettssalen.Trespass all you like. - It goes so well in court with grand theft.
Gjennom vinduene til et passerende tog.Through the windows of a passing el train.
To: kvinnen over gaten sverget på at hun så ut av vinduet og så drapet gjennom de siste to vognene til et passerende tog - de siste to vognene.Second: The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train - the last two cars.
Endelig vendte hun seg mot vinduet rundt klokken 10 over 12, og idet hun så ut, så hun drapet gjennom vinduene til et passerende tog.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.
Jeg tilbrakte flere måneder alene på den øya. Til jeg ble reddet av et passerende skip.I spent months by myself on that island, until I was finally rescued by a passing ship.
Jeg ble plukket opp av et passerende lasteskip.Then as luck would have it, I was picked up by a passing freighter.
Ingen har passert her.No man's passed here.
Hvis dere vil se en båt bli passert, kom og se nå.If you all want to see a boat what's going to be passed, come and see one.
Vi har ikke passert noe som en gang ligner på et hus på lang tid.We haven't even passed anything that looked like a house for ages.
- Vi kan vel ikke ha passert det?You don't suppose we could've passed her, do you, Fink?
Her er årets måneder. Her er fartøyene som har passert og hvilke hvaler de har sett.Here are the months of the years, the ships that passed... how long they lingered, the whales they saw:

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

massere
massage
parkere
park
pulsere
pulsate

Similar but longer

plassere
place

Random

omdirigere
redirect
oppdra
bring up
overleva
survive
overskride
exceed
overstige
exceed
passe
fit
passivisere
pacify
pløye
plough
preparere
prepare
presisere
define

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'pass':

None found.
Learning languages?