Verwijzen (to refer) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verwijs
I refer
verwijst
you refer
verwijst
he/she/it refers
verwijzen
we refer
verwijzen
you all refer
verwijzen
they refer
Present perfect tense
heb verwezen
I have referred
hebt verwezen
you have referred
heeft verwezen
he/she/it has referred
hebben verwezen
we have referred
hebben verwezen
you all have referred
hebben verwezen
they have referred
Past tense
verwees
I referred
verwees
you referred
verwees
he/she/it referred
verwezen
we referred
verwezen
you all referred
verwezen
they referred
Future tense
zal verwijzen
I will refer
zult verwijzen
you will refer
zal verwijzen
he/she/it will refer
zullen verwijzen
we will refer
zullen verwijzen
you all will refer
zullen verwijzen
they will refer
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verwijzen
I would refer
zou verwijzen
you would refer
zou verwijzen
he/she/it would refer
zouden verwijzen
we would refer
zouden verwijzen
you all would refer
zouden verwijzen
they would refer
Subjunctive mood
verwijze
I refer
verwijze
you refer
verwijze
he/she/it refer
verwijze
we refer
verwijze
you all refer
verwijze
they refer
Past perfect tense
had verwezen
I had referred
had verwezen
you had referred
had verwezen
he/she/it had referred
hadden verwezen
we had referred
hadden verwezen
you all had referred
hadden verwezen
they had referred
Future perf.
zal verwezen hebben
I will have referred
zal verwezen hebben
you will have referred
zal verwezen hebben
he/she/it will have referred
zullen verwezen hebben
we will have referred
zullen verwezen hebben
you all will have referred
zullen verwezen hebben
they will have referred
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verwezen hebben
I would have referred
zou verwezen hebben
you would have referred
zou verwezen hebben
he/she/it would have referred
zouden verwezen hebben
we would have referred
zouden verwezen hebben
you all would have referred
zouden verwezen hebben
they would have referred
Du
Ihr
Imperative mood
verwijs
refer
verwijst
refer

Examples of verwijzen

Example in DutchTranslation in English
"Een vierdelig lied" kan ook verwijzen naar de bedstijlen."a four-part song" could be referencing the four bedposts.
"In veel gevallen zou ze naar mij verwijzen als 'nutteloos', 'dom',"On many occasions she would refer to me as 'useless', 'stupid',
"geweest van dit gruwelijke schepsel, waar de stamleden verwijzen naar de Matança Zumbido.'"Rumors haven't done justice to this horrifying creature, "which the tribe members refer to as 'Matanga Zumbido.'
'De ultieme betekenis waar alle verhalen naar verwijzen heeft twee kanten:"The ultimate meaning to which all stories refer has two faces:
- Het lijkt een beetje vreemd, Ms. Vashey, dat iemand die zelf Moslim extremist was naar verwanten zou verwijzen als Moslim extremisten.It does seem a little odd, Miss Vashey, that someone who was an actual Muslim extremist would refer to associates as Muslim extremists.
- Ik verwijs de Pollards naar een ander advocatenkantoor.I'm referring the Pollards to another law firm.
- Ik verwijs ook naar Chicago.I'm also referring to Chicago.
- Nee, ik verwijs je naar 'n andere therapeut.No, I'm referring you... to another therapist.
- Noem me geen 'meisje'! - Iedereen zou onderhand moeten weten, verwijs naar Cole als 'hij'.- Everybody should know by now, refer to Cole as "he." All right?
Allereerst, verwijs niet naar je lichaam als 'vlees' en 'tieten'.First of all, try not to refer to your body as "meat and potatoes."
"Acht bells" verwijst naar een horloge lengte."Eight bells" refers to a watch length.
"Felicity" verwijst naar het vermogen om de juiste uitdrukking te vinden voor iemands gedachte... en dat is niet jouw sterkste punt."Felicity" refers to the ability to find appropriate expression for one's thoughts, which is not exactly something you're particularly good at.
"Niets dan net" verwijst naar het aanraken van de binnenkant van het net.Traditionally, "Nothing but net" refers to hitting nothing but inside of the net.
"Terminal" verwijst naar terminaal zieke patiënten die nog in de gevangenis zijn, en "B.V.V." is "Barmhartige vervroegde vrijlating.""Terminal" refers to terminally ill patients that are still in prison, and "C.E.R." is "compassionate early release."
"Zeepbel" verwijst naar een patiënt die balanceert tussen leven en dood."On the bubble" refers to a patient balanced on the threshold between life and death.
- Agent Tannerman, heb je duidelijk gehoord dat naar Mr. Rickter werd verwezen met de 10-26 aanduiding?Officer Tannerman, did you clearly hear Mr. Rickter referred to by the 10-26 designation?
- Als de legende waar is... van de honderd spionnen die de Iraniërs rekruteerden... waren zes van hen supersterren... en zij werden verwezen naar de zes tijgers.So, if the legend is true, of the hundreds of sleepers the Iranians recruited, six of them were superstars, and they were referred to as the six tigers.
Als er een biografie over me geschreven wordt, wil je verwezen worden als Moises Perdue.In any autobiographical account of my life, you want to be referred to as Moises Perdue.
Als iemand me destijds gezegd had... dat we dit gesprek zouden voeren... dan had ik hem naar het gesticht verwezen.A couple years ago, if someone were to tell me that we'd be standing here having this conversation l would have referred them to the nearest asylum.
Bij z'n ontslag wordt weer verwezen naar het rapport.His imminent dismissal is again referred to in the report.
- Ja, Ralph Duncan verwees me naar jou.Um, yeah, Ralph Duncan referred me to you.
-Dus verwees u hem naar... wle? NIemand.So you referred him out to... whom?
Adam Press verwees me naar Juridische zaken van Ivar Oil, en Larry Grimaldi zit op een ander booreiland in Mumbai, met geen mobiele service.Adam press referred me to Ivar Oil's legal affairs, and Larry Grimaldi is on another oil rig in Mumbai, with no cell service.
Als ik mag, hij verwees hij naar een onwettige geheime FBI operatie.If I may, he referred to a lawless FBI black op.
Andrew verwees mensen naar me... die geen homoadvocaat zouden nemen.Andrew referred a lot of clients my way. The kind who would not hire a gay attorney.
- Ja, ik was verwijzend dat klapperen gat boven je kin.- Yes, I was referring to that flapping hole above your chin.
Dus ik keerde me tot Norman, die was wat verward, maar ik zei; "De succubus heeft hem te pakken !", verwijzend naar de vrouw met de trillende handen, waarvan de tovenaars zeiden dat die Foreman zou raken en vernietigen.So I turned to Norman, he was somewhat puzzled, but I said, "The succubus has got him!", referring to this woman with the trembling hands that the witch doctors had said would touch Foreman and destroy him.
En het gebod "Gij zult niet doden"... heeft geen asterisk ernaast staan, verwijzend naar de onderkant van de pagina waar staat wanneer het O.K. zou zijn te doden.And the Commandment "thou shalt not kill"... does not have an asterisk beside it, referring you to the bottom of the page, with instances where it's OK to kill.
Ik had niet verwacht dat de verwijzend arts hier ook zou zijn.Dr. Lawson. I wasn't expecting the referring physician to be here.
Ik heb een afspraak met een verwijzend arts vanavond.Oh, I have a meeting with a referring doctor tonight.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verrijzen
arise
verwijden
dilate
verwijlen
abide
verwijten
blame
verwijven
do
verwikken
recreate
verwinden
do
verwinnen
delete collection

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'refer':

None found.
Learning languages?