Verharden (to harden) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verhard
I harden
verhardt
you harden
verhardt
he/she/it hardens
verharden
we harden
verharden
you all harden
verharden
they harden
Present perfect tense
heb verhard
I have hardened
hebt verhard
you have hardened
heeft verhard
he/she/it has hardened
hebben verhard
we have hardened
hebben verhard
you all have hardened
hebben verhard
they have hardened
Past tense
verhardde
I hardened
verhardde
you hardened
verhardde
he/she/it hardened
verhardden
we hardened
verhardden
you all hardened
verhardden
they hardened
Future tense
zal verharden
I will harden
zult verharden
you will harden
zal verharden
he/she/it will harden
zullen verharden
we will harden
zullen verharden
you all will harden
zullen verharden
they will harden
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verharden
I would harden
zou verharden
you would harden
zou verharden
he/she/it would harden
zouden verharden
we would harden
zouden verharden
you all would harden
zouden verharden
they would harden
Subjunctive mood
verharde
I harden
verharde
you harden
verharde
he/she/it harden
verharde
we harden
verharde
you all harden
verharde
they harden
Past perfect tense
had verhard
I had hardened
had verhard
you had hardened
had verhard
he/she/it had hardened
hadden verhard
we had hardened
hadden verhard
you all had hardened
hadden verhard
they had hardened
Future perf.
zal verhard hebben
I will have hardened
zal verhard hebben
you will have hardened
zal verhard hebben
he/she/it will have hardened
zullen verhard hebben
we will have hardened
zullen verhard hebben
you all will have hardened
zullen verhard hebben
they will have hardened
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verhard hebben
I would have hardened
zou verhard hebben
you would have hardened
zou verhard hebben
he/she/it would have hardened
zouden verhard hebben
we would have hardened
zouden verhard hebben
you all would have hardened
zouden verhard hebben
they would have hardened
Du
Ihr
Imperative mood
verhard
harden
verhardt
harden

Examples of verharden

Example in DutchTranslation in English
Als hij aftelt naar nul... dan verharden ze en ze sterven.When it counts down to zero, they harden, and they... they die, okay?
Dat maakt niets uit, want God gaat het hart van de Farao verharden.It doesn't matter. Because God is going to harden the pharaoh's heart!
De jaren verharden een man tot het simpele plezier van het leven.The passing of years hardens a man to the simple joys of life.
De kauwgum is aan het verharden onder de stoelen terwijl we praten.The gum is hardening under those chairs as we speak.
De nanobots kunnen geen drugs vinden dus reizen ze naar het laagste deel van zijn lichaam waar ze zullen verharden en zich uitbreiden.The nanobots can't find any drugs, so they're traveling to the lowest part of his body, where they'll harden and expand.
Dan verhardt hun huid om zo een schaal te vormen.Then their skins hardens to form a shell.
De schedel werd gereproduceerd door een 3D-Iaserprinter die plastic verhardt.It was then reproduced by a type of 3-D printer equipped with lasers which harden plastic.
De warmte stijgt terwijl de koepel verhardt.The heat is rising as the dome hardens.
Eerst is het zacht en soepel, daarna wordt het hard en leerachtig, en uiteindelijk verhardt het tot een ongelooflijke dichtheid, bestand tegen hitte, druk en zelfs straling.At first, it's soft and pliable, and then it becomes tough and leathery, and eventually it hardens into an incredible density, resistant to heat, pressure, and even radiation.
Haar huid verhardt zich als een schelp.Fred's skin is hardening like a shell.
- Ik heb het verhard met een veerkrachtige superdichte beschermende coating.- I've hardened it with a resilient super-dense protective coating.
De Iraniërs hebben het dak verhard met gewapend beton.The Iranians hardened the roof with reinforced concrete, and then they covered it with...
De hechtingen in de buitenlaag van het bot zijn nog niet verhard.The woven aspects have not yet hardened into cortical bone.
De publieke opinie is verhard na het zien van de afgehakte vinger.When public opinion has very much hardened, 'following the delivery of the princess's severed finger.
De ramen zijn afgesloten en verhard.The windows are sealed and hardened.
De geterravormde aarde viel over de stad en verhardde voordat het het kon vernietigen.The terraformed earth folded over the city and hardened before crushing it.
De grond verhardde in, ik weet niet wat, maar onze boren komen er niet door.The ground hardened into I don't know what, but our drills can't cut through.
En toen je hart verhardde, als steen werd en je losbrak van Zijn lichaam.He does, sir. ...and when your heart hardened, made you liken to the stone, and broke you from His body, which is the stars and the wind between the stars,
Het slib droogde op, verhardde en raakte door zand bedekt. In de loop van de tijd werd het door meer lagen klei en zand bedekt.That mud has dried off and it's hardened and then, over time, wind-blown sand has come in and covered that footprint over and then as further time has developed, we get layers of clay and sand building up over that footprint
Ik liet zijn volk niet gaan, omdat jouw slangetong mijn hart verhardde.I would not let his people go because your serpent's tongue hardened my heart.
- Precies. Zo kunnen we de verharde naqahdah boven de inslaglocatie doen smelten en een gasbel creëren.If we could do the same,... ..we could melt the hardened naqahdah and create a pocket of superheated gas.
Als ik om Zijn liefde bid... als ik voor God neerkniel... en Hem binnenlaat in mijn verharde, eenzame hart en me door en door laat veranderen, dan zal er een wonder gebeuren.if I get down on my knees... and allow God to enter my hardened, lonely, miserable heart... and change me through and through, that miracle... will come.
D- block huisvest wat van onze meest verharde overtreders.D-block houses some of our most hardened offenders.
De tovenaar werd vernietigd En zijn duistere macht verharde tot een pure massa ... Een zwarte diamant van stralend kwaad.The sorcerer was destroyed and his dark power hardened into a pure mass... a black diamond of radiant evil.
Een verharde misdadiger, een recalcitrante schurk...A hardened felon, a recalcitrant rogue...
Het heet instantanium een soort verhardend schuim.It's called Instantanium, some sort of hardening foam.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verhakken
do
verhangen
do
verhoeden
prevent
verhouden
relate
verworden
degenerate
volharden
persevere

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'harden':

None found.
Learning languages?