Meedragen (to carry) conjugation

Dutch
36 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
draag mee
I carry
draagt mee
you carry
draagt mee
he/she/it carries
dragen mee
we carry
dragen mee
you all carry
dragen mee
they carry
Present perfect tense
heb meegedragen
I have carried
hebt meegedragen
you have carried
heeft meegedragen
he/she/it has carried
hebben meegedragen
we have carried
hebben meegedragen
you all have carried
hebben meegedragen
they have carried
Past tense
droeg mee
I carried
droeg mee
you carried
droeg mee
he/she/it carried
droegen mee
we carried
droegen mee
you all carried
droegen mee
they carried
Future tense
zal meedragen
I will carry
zult meedragen
you will carry
zal meedragen
he/she/it will carry
zullen meedragen
we will carry
zullen meedragen
you all will carry
zullen meedragen
they will carry
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou meedragen
I would carry
zou meedragen
you would carry
zou meedragen
he/she/it would carry
zouden meedragen
we would carry
zouden meedragen
you all would carry
zouden meedragen
they would carry
Subjunctive mood
drage mee
I carry
drage mee
you carry
drage mee
he/she/it carry
drage mee
we carry
drage mee
you all carry
drage mee
they carry
Past perfect tense
had meegedragen
I had carried
had meegedragen
you had carried
had meegedragen
he/she/it had carried
hadden meegedragen
we had carried
hadden meegedragen
you all had carried
hadden meegedragen
they had carried
Future perf.
zal meegedragen hebben
I will have carried
zal meegedragen hebben
you will have carried
zal meegedragen hebben
he/she/it will have carried
zullen meegedragen hebben
we will have carried
zullen meegedragen hebben
you all will have carried
zullen meegedragen hebben
they will have carried
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou meegedragen hebben
I would have carried
zou meegedragen hebben
you would have carried
zou meegedragen hebben
he/she/it would have carried
zouden meegedragen hebben
we would have carried
zouden meegedragen hebben
you all would have carried
zouden meegedragen hebben
they would have carried
Present bijzin tense
meedraag
I carry
meedraagt
you carry
meedraagt
he/she/it carries
meedragen
we carry
meedragen
you all carry
meedragen
they carry
Past bijzin tense
meedroeg
I carried
meedroeg
you carried
meedroeg
he/she/it carried
meedroegen
we carried
meedroegen
you all carried
meedroegen
they carried
Future bijzin tense
zal meedragen
I will carry
zult meedragen
you will carry
zal meedragen
he/she/it will carry
zullen meedragen
we will carry
zullen meedragen
you all will carry
zullen meedragen
they will carry
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou meedragen
I would carry
zou meedragen
you would carry
zou meedragen
he/she/it would carry
zouden meedragen
we would carry
zouden meedragen
you all would carry
zouden meedragen
they would carry
Subjunctive bijzin mood
meedrage
I carry
meedrage
you carry
meedrage
he/she/it carry
meedrage
we carry
meedrage
you all carry
meedrage
they carry
Du
Ihr
Imperative mood
draag m
carry
draagt
carry

Examples of meedragen

Example in DutchTranslation in English
't Is een soort van... geest die ze in zich meedragen.It's a kind of spirit they carry inside them.
- Ik zag je iets in die zak meedragen.- I know I've seen you carrying something in that pocket right there.
Alles wat we gedaan hebben en meedragen vanuit ons verleden... stapelen zich op, tot dit moment.All the things we've done, the things we carry in our past, they only add up to this moment.
Als je Alais in jouw buurt voelde, is dat omdat we ons verleden met ons meedragen in ons bloed, in onze botten.If you have sensed Alais near you, it is because we carry our past with us in our blood, in our bones.
Als jij wat minder kritisch was zou ze haar pijn niet in een doos meedragen.If you were just a little bit less judgmental, she wouldn't feel like she needs to carry her pain around in a "box"!
Aan de tepel worden ze meegedragen: een mobiele maaltijd.Clinging to her nipples, they're carried along... a sort of... meals on wheels!
Deze snee komt niet door het scheren, die heb ik meegedragen door een tijdlus, die invloed heeft op iets, wat je zei, wat ik niet onthouden heb,I carried it through a time loop that keeps affecting, something you said I don't remember,
Heel lang, vader, heb ik het gevoel, dat ik niets anders dan herinneringen meegedragen heb.For a long time, father, I feel I have carried nothing else but memories.
Het is mogelijk dat het haar is meegedragen opWell, it is possible that the hair was carried in
Het leuke van de pasgeboren kalfjes... is dat ze acht maanden in de buik van hun moeder zijn meegedragen... over de savanne, in haar buik zijn ze voor hyena's en leeuwen gevlucht... hebben ze rivieren vol krokodillen overgestoken... en dan ineens zijn ze er, klaar om mee te doen.What's really nice about the calves being born is that for about eight months while they've been developing, they've been carried around by the mums across the plains, they've been stampeded by hyenas and lions, they've criss-crossed crocodile-infested rivers, and here they are being born to join in.
- Het is alsof ik alle stress meedraag achter in mijn nek.It's like I'm carrying this stress in the back of my neck. Here, let me.
Als we dit doen, is de schuld die ik met me meedraag... dat enorme schuldgevoel is dan weg.No, see, if I do this... if we do this thing, then all this guilt I've been carrying around for weeks... The massive, crushing guilt...
Dat betekent niet dat ik die dag niet net als iedereen met me meedraag.It doesn't mean that I don't carry that day around with me like everybody else. I was there.
Dat ik een paar extra jaren meedraag, wil niet zeggen dat ik niet voor mezelf kan zorgen.Just because I'm carrying a few extra years, doesn't mean I can't take care of myself.
Denk je niet dat ik dat elke minuut van elke dag me met meedraag?You don't think I carry that with me every minute of every freaking day? Do you?
't Klinkt alsof jij je voormalige vijanden met je meedraagt... zoals je nog altijd die metaalvergiftiging meedraagt.Sounds like you're carrying around your former enemies, the same way you're still carrying around that metal poison.
Al dat overdadige verdriet dat ze met zich meedraagt.All that excess grief she's carrying.
Alleen lijkt het alsof je een last met je meedraagt.Only you still seem to carry a shadow with you.
Als hij probeert zich vrij te rukken, breekt hij een draad, waardoor zakken met stuifmeel vrijkomen die hij onbewust meedraagt naar het volgende melkkruid.When she tries to jerk free, she snags a cord, releasing sacs of pollen she'll unknowingly carry to the next milkweed.
Als je dit stuk van me aanneemt Het met je meedraagtIf you take this piece of me, carry it with you...
Dat was het geheim dat opa meedroeg.That was the secret that Grandpa carried.
Het voelt anders dan toen ik Kosh meedroeg.It doesn't feel the same as when I carried Kosh with me.
Ik heb een gouden 20-dollar stuk dat ik steeds meedroeg gedurende de oorlog en een zilveren horloge die mijn vader mij door de linies opstuurde.I got a 20-dollar gold piece I carried through the war and a silver watch my daddy sent to me through the lines.
Ik hoorde elke zonde en berouw die hij meedroeg.I heard every... sin and sorrow that he carried.
Jullie lucht is de lucht van de steppen, omdat zij die oude wereld meedroeg op haar rug tijdens haar oversteek in een boot, en ze heeft hem overgebracht naar Grand Concourse.Your air is the air of the steppes... because she carried that old world on her back... across the ocean in a boat... and she put it down... on Grand Concourse Avenue.
Ik draag m'n tas zelf wel.l carry my own bag.
Ik draag m'n zwaard in m'n hand, maar jij...I carry my sword in my hand.
Ik draag m'n zwaard in m'n hand.I carry my sword in my hand.
M'n benen, m'n benen, draag m'n vrouw !Oh, my legs! Why don'tyou carry my ass?
Maar ik draag m'n tafels 's avonds weg.But I carry my tables out at night.
"Het is geen groot risico de schorpioen zal niet degene steken die hem over de woeste rivier draagt.""It's not much of a risk the scorpion wouldn't sting the creature who's carrying him over the raging river."
"Ik draag jou, jij draagt mijI carry you You'll carry me
"Maar ik weet in mijn hart dat de baby die je draagt van mij is.""but I know in my heart that the baby you're carrying is mine."
'Hij draagt de vlam.'He's carrying the flame.
'Ik denk nu aan jou en ons kind dat je draagt.'I think now on you and our child you carry.
de paring vindt plaats op de vleugels, dan vliegen de vrouwtjes uit over de woestijn, ieder van hen hun koninginnen bloedlijn meedragend.They mate on the wing, then the females spread out across the desert, each carrying their queen's bloodline.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

meedingen
compete
meevragen
do
misdragen
misbehave
toedragen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?