Менува (to change) conjugation

Macedonian
52 examples
This verb can also mean the following: alter

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
менувам
I change
менуваш
you change
менува
he/she/it changes
менуваме
we change
менувате
you all change
менуваат
they change
Future tense
ќе менувам
I will change
ќе менуваш
you will change
ќе менува
he/she/it will change
ќе менуваме
we will change
ќе менувате
you all will change
ќе менуваат
they will change
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би менувал
I (masculine) would have changed
би менувала
I (feminine) would have changed
би менувал
you (masculine) would have changed
би менувала
you (feminine) would have changed
би менувал
he would have changed
би менувала
she would have changed
би менувало
it would have changed
би менувале
we would have changed
би менувале
you all would have changed
би менувале
they would have changed
Past perfect tense
сум менувал
I (masculine) have changed
сум менувала
I (feminine) have changed
си менувал
you (masculine) have changed
си менувала
you (feminine) have changed
е менувал
he has changed
е менувала
she has changed
е менувало
it has changed
сме менувале
we have changed
сте менувале
you all have changed
сум менувале
they have changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
менував
I was changing
менуваше
you were changing
менуваше
he/she/it was changing
менувавме
we were changing
менувавте
you all were changing
менуваа
they were changing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев менувал
I (masculine) had changed
бев менувала
I (feminine) had changed
беше менувал
you (masculine) had changed
беше менувала
you (feminine) had changed
беше менувал
he had changed
беше менувала
she had changed
беше менувало
it had changed
бевме менувале
we had changed
бевте менувале
you all had changed
беа менувале
they had changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе менував
I will have changed
ќе менуваше
you will have changed
ќе менуваше
he/she/it will have changed
ќе менувавме
we will have changed
ќе менувавте
you all will have changed
ќе менуваа
they will have changed
Past aorist tense
Imperative tense
-
менувај
you change
-
-
менувајте
you all change
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум менувал
I (masculine) will change
ќе сум менувала
I (feminine) will change
ќе си менувал
you (masculine) will change
ќе си менувала
you (feminine) will change
ќе е менувал
he will change
ќе е менувала
she will change
ќе е менувало
it will change
ќе сме менувале
we will change
ќе сте менувале
you all will change
ќе сум менувале
they will change
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
менуван
changing
менувајќи
changing
менување
changing
менувал
changing
менувала
changing
менувало
changing
менувале
changing
changed
changed
changed
changed

Examples of менува

Example in MacedonianTranslation in English
Понатаму, во бројни примери се менува текот на реките, особено реките што се прихрануваат од снег или глечери (6).Already over the last three decades, warming has had a discernible influence at the global scale on observed changes in many human and natural systems
Клучните движења вклучуваат променливи демографски обрасци или забрзани стапки на урбанизација, никогаш побрзи технолошки промени, продлабочена пазарна интеграција, растечки промени во економската моќ или климата што се менува.Key developments include changing demographic patterns or accelerating rates of urbanisation, ever faster technological changes, deepening market integration, evolving economic power shifts or the changing climate.
За разлика од експериментот Милграм, тие не регрутираат луѓе кажувајќи им дека се работи за научен експеримент, туку со тоа што ќе им кажат дека се кандидати во игра (шоу), што е сосема различно: За време на експериментот, кандидатите сметаат дека играат игра за забава, што целосно го менува нивниот поглед на настаните.Unlike the Milgram experiment, they do not recruit people by telling them it's a scientific experiment, but telling them they are candidates in a game show, which is totally different: Throughout the experiment, the candidates think that they are playing a game, which totally changes their perception of events.
На последната работилница, тие дискутирале за новата структура на семејствата којашто се менува поради миграциите и значајноста на Латинска Америка, којашто пак ја поттикнува појавата на новата семејна структура наречена „транснационално семејство“ и како семејното право и правата на семејствата треба да се сменат или да се приспособат на оваа нова ситуација.In the last workshop, they discussed the new family structures that have been created due to migrations, and the importance of Latin America as it has given rise to a new family structure called "transnational family", and how family law and family rights should change or adapt to this new context.
Пејзажот на некогаш мирнoтo мочуриште во заливот Хаката започна брзо да се менува околу 1944 г. со конструкцијата на вештачки остров.The landscape of the once tranquil tidal flat in Hakata Bay began to rapidly change around 1994 with the construction of an artificial island.
Заборави на тоа, имам многу работа и без да ти ги менувам пелените.Forget it, i have enough to do without having to change your diapers.
Не дека ја менувам темата, но кога последен пат сте биле на преглед?Not to change the subject, but when was the last time you got a CAT scan?
Не го менувам светот како д-рката.I'm not out to change the world, like the doc.
Не сакам ништо да менувам!I don't want things to change.
Не, јас не се менувам.No, I don't change.
Семоќниот вели да не ја менуваш темата.The Almighty says don't change the subject.
Не можеш да изнајдеш формула... што можеш да ја менуваш според тоа како го доживуваш светот.You can't come up with a formula that you can change the way you experience the world.
Потоа ќе можеш да ги менуваш работите.And then you can change things.
Ричард, не се менуваш.Gee, Rich, you don't change.
Не се менуваш воопшто.You don't change, do you?
Парвин Ардалан од ние менуваме ја прифати наградата во париските канцеларии на Google.Parvin Ardalan from we-change accepted the award at Google's Paris offices.
Веб сајтот ние-менуваме е поддржувач на една виртуелна кампања наречена Еден милион потписи - барање за промена во дискриминаторските закони.The we-change website has been a supporter of a virtual campaign called One Million Signatures Demanding Changes to Discriminatory Laws.
Во следното видео се објаснети целите и историјата на сајтот ние-менуваме:Here is a video film where we-change introduces its aims and history:
-Не е наша работа да го менуваме законот.Наша должност е да му служиме а овој закон вели дека овој тип не е одговорен.-Да ние како луѓе треба да му служиме на законот но и законот е наменет да му служи на луѓето.It's not our job to change the law. It is our duty to serve it. And the law says this guy Kevin Peltier was responsible.
Ако не ми се допадне тоа што ќе го видам, го менуваме правецот.If I don't like what I see, we change course.
Немојте да си ги менувате плановите поради нас.Don't change your plans 'cause of us.
Господару,тој човек е роден слеп,Ако тој го прифатил тој начин на живот тогаш зошто го менувате?Master, that man was born blind. If he has accepted that's the way it is, then why change it?
И она што го правиме е, велиме, овој софтвер е авторизиран а ние, авторите, Ви даваме дозвола да редистрибуирате копии, Ви даваме дозвола да го менувате,And what we do is, we say, this software is copyrighted and we, the authors give you permission to redistribute copies, we give you permission to change, we give you permission to add to it.
Не може да менувате борци.You can't change fighters.
И она што го правиме е, велиме, овој софтвер е авторизиран а ние, авторите, Ви даваме дозвола да редистрибуирате копии, Ви даваме дозвола да го менувате, Ви даваме дозвола да му додавате работи.And what we do is, we say, this software is copyrighted and we, the authors give you permission to redistribute copies, we give you permission to change, we give you permission to add to it.
Кога ќе оди.ме na гости, na бизпис патуиаља. одмори. излсти и да купувамс, нсма да биде потребно да ce менуваат парите.There will be no need to change money before leaving the country to pay a visit to someone, before going on business trips, on holidays, or before going shopping abroad.
Времето на сезонските случувања, фенологијата, за растенијата и животните циклуси за животинските групи — како копнените, така и морските — се менуваат со климатските промени (6).The timing of seasonal events, phenology, for plants and the life cycles of animal groups — both terrestrial and marine — alters with climatic change (6).
Дали јавните институции ги менуваат нивните политики и однесувања поради информации од иницијативите од граѓаните?Do public institutions change their policies and behavior based on the input from citizen-led initiatives?
Ако бруто приходот останува ист, финансиите на семејството не се менуваат.The gross income remaining the same, the household economy is not changed.
Стотици луѓе се собраа во недела попладне на 28 април 2014 г. во скопскиот Градски парк да менуваат сликички од албумот за Светското првенство во фудбал.Hundreds of people gathered on Sunday afternoon in a downtown park in Skopje to exchange stickers of the official Football FIFA World Cup album on April 28, 2014.
Сега менував масло.I was changing the oil.
Пред неколку месеци кога ти ги менував пелените пред спиење, ми изгледаше многу жив.A few months ago, I was changing your diaper before bedtime and you just seemed a little too upbeat.
Го менувавме светот. А како резултат...We were changing the world, and, as a result...
Го менувавме светот.We were changing the world.
-Човекот надвор... потребна му е помош.-Не ја менувај темата Боб!-Разговараме за твојот однос!-Го ограбуваат!- That man out there, he needs help. - Don't change the subject. - We're discussing your attitude.
Не, не го менувај, бејби.No, don't change, baby.
Не ги менувај зборовите одиш за Сан Франциско.Don't change a word When you go to San Francisco.
Не ја менувај темата.- Don't change the subject. - Hold it! - Don't change the subject.
Кога сме на терен, менувајте ги чорапите секогаш кога ќе застанеме.When we're out humpin', change your socks whenever we stop.
Потрудете се нозите да ви се суви. Кога сме на терен, менувајте ги чорапите секогаш кога ќе застанеме.When we're out humpin', change your socks whenever we stop.
- Повеќе не јавате. . . - Не ја менувајте темата!-You don't ride your horse-- -Don't change the subject!
Ве молам не ја менувајте темата, Г-дин Болстин.Don't change the subject.
"Таа е девојка" Не го менувајте аранжманот. Не е во тоа работата.No, don't change the arrangement, it's not about the arrangement.
Пред пет години, човек со име Сајлар експлодираше во срцето на градот, менувајќи го светот засекогаш.Five years ago, a man named Sylar exploded in the heart of the city, changing the world forever.
Минатото е... чад заробен во затворена соба, вртејќи се во вртлог... менувајќи.It's... smoke trapped in a closed room, swirling... changing.
Така, секоја промена во намената на земјиштето и земјината покривка што резултира, на пример, од урбанизацијата или од трансформацијата на шумите во земјоделско земјиште, влијае на климатските услови со промена на јаглеродниот биланс на подрачјето, како и на биодиверзитетот со менување на екосистемите.Thus, any change in land use and land cover resulting, for example, from urbanisation or converting forests to agriculture, affects climate conditions by changing an area's carbon balance, as well as biodiversity by altering ecosystems.
Проектот за менување на изгледот на ГТЦ значи нагрдување на суштитната на објектот.Project for changing the look of GTC means distorting the essence of the object.
Истите тие, би ви ја отсекле раката ако за време на натпревар во кој се емотивно ангажирани се обидете да намалите тон (ич да не правам муабет за менување канал - веројатно следи кастрација).They could cut off your hand if you try to lower the volume during a game in which they have an emotional engagement. I wouldn't mention changing the channel, probably your just punishment would be castration.
Флодмапс го симулира ова со динамичко менување на мапата.Floodmaps simulates this by dynamically changing the map.
Испитувајќи ги карактеристиките за одговор на техничката заедница за ураганот Катерина, ни кажува многу за начинот на кој интернетот ги обликува социјалните одговори за катастрофите, развива некои интересни прашања за влијанието на ИКТ во справувањето со кризи и покажува кон она што може да се случи во иднина.“ „Беше јасно дека по цунамито во Индискиот океан информатичката револуција започна процес на менување на начинот на кој ние одговараме на катастрофите.Examining the characteristics of the response of the technology community to Hurricane Katrina tells us much about the way the web has shaped social responses to disaster, raises some interesting issues about the impact of ICT in disaster response, and points towards what might happen in future. "It was clear following the Indian Ocean tsunami that the information revolution was in the process of changing the way in which we respond to disasters.
Релинке накратко ни раскажа за нејзиното лично искуство како преведувач и како со текот на времето ја менувала нејзината методологија според текстот што требало да се преведе и понекогаш дури и по барањата на издавачот.Relinque briefly explained us her personal experience as translator and how as time went by she has been changing her methodology according to the text to be translated and sometimes even according to the requirements by the publisher.
Се сеќаваш ли како тоа влијаело на твоето расположение, дали го менувало во значајна мера или...Do you remember it having an effect on your mood? Like, changing it in any major way?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

зинува
open mouth
милува
caress
минува
pass
сонува
dream

Similar but longer

заменува
replace
именува
name
каменува
stone

Random

крши
break
летува
go for a summer vacation
лоцира
locate
магистрира
finish graduate studies
маршира
march
медитира
meditate
менструира
menstruate
мери
measure
мрзне
freeze
мумифицира
mummify

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?