Изгуби (to lose) conjugation

Macedonian
73 examples
This verb can also mean the following: misplace

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
изгубам
I lose
изгубиш
you lose
изгуби
he/she/it loses
изгубиме
we lose
изгубите
you all lose
изгубат
they lose
Future tense
ќе изгубам
I will lose
ќе изгубиш
you will lose
ќе изгуби
he/she/it will lose
ќе изгубиме
we will lose
ќе изгубите
you all will lose
ќе изгубат
they will lose
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би изгубил
I (masculine) would have lost
би изгубила
I (feminine) would have lost
би изгубил
you (masculine) would have lost
би изгубила
you (feminine) would have lost
би изгубил
he would have lost
би изгубила
she would have lost
би изгубило
it would have lost
би изгубиле
we would have lost
би изгубиле
you all would have lost
би изгубиле
they would have lost
Past perfect tense
сум изгубил
I (masculine) have lost
сум изгубила
I (feminine) have lost
си изгубил
you (masculine) have lost
си изгубила
you (feminine) have lost
е изгубил
he has lost
е изгубила
she has lost
е изгубило
it has lost
сме изгубиле
we have lost
сте изгубиле
you all have lost
сум изгубиле
they have lost
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
изгубев
I was losing
изгубеше
you were losing
изгубеше
he/she/it was losing
изгубевме
we were losing
изгубевте
you all were losing
изгубеа
they were losing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев изгубил
I (masculine) had lost
бев изгубила
I (feminine) had lost
беше изгубил
you (masculine) had lost
беше изгубила
you (feminine) had lost
беше изгубил
he had lost
беше изгубила
she had lost
беше изгубило
it had lost
бевме изгубиле
we had lost
бевте изгубиле
you all had lost
беа изгубиле
they had lost
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе изгубев
I will have lost
ќе изгубеше
you will have lost
ќе изгубеше
he/she/it will have lost
ќе изгубевме
we will have lost
ќе изгубевте
you all will have lost
ќе изгубеа
they will have lost
Past aorist tense
изгубив
I lost
изгуби
you lost
изгуби
he/she/it lost
изгубивме
we lost
изгубивте
you all lost
изгубија
they lost
Imperative tense
-
изгуби
you lose
-
-
изгубете
you all lose
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум изгубел
I (masculine) will lose
ќе сум изгубела
I (feminine) will lose
ќе си изгубел
you (masculine) will lose
ќе си изгубела
you (feminine) will lose
ќе е изгубел
he will lose
ќе е изгубела
she will lose
ќе е изгубело
it will lose
ќе сме изгубеле
we will lose
ќе сте изгубеле
you all will lose
ќе сум изгубеле
they will lose
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
изгубен
losing
losing
losing
изгубел
losing
изгубела
losing
изгубело
losing
изгубеле
losing
изгубил
lost
изгубила
lost
изгубило
lost
изгубиле
lost

Examples of изгуби

Example in MacedonianTranslation in English
Комбинирајќи ја таа висока стапка на абортуси со стапката на плодност 1.2 (стапка на плодност од 2.1 е потребна за замена на популацијата), Русија стои на работ да изгуби една третина од популацијата на секоја генерација. „Губиме скоро три четвртини од еден милион луѓе секоја година“, изјавува Алексеј Комов, претседател на Московскиот демографски самит, кој се одржа минатиот јуни.Combing that high abortion rate with a fertility rate of 1.2 (a fertility rate of 2.1 is needed for replacement of population), Russia stands to lose over one-third of its population every generation. “We’re losing almost three quarters of a million people every year,” said Alexey Komov, chairman of the Moscow Demographic Summit that was held this last June.
Дали Џастина ќе изгуби по трет пат?Is Justyna going to lose for 3rd time?
Буенос Аирес не ја изгуби традицијата и продолжи со „мургаси“ или она што вообичаено е познато во другите земји како „компарсас“ (карневалски улични бендови).Buenos Aires did not lose the tradition and continued the "murgas," or what is commonly known as "comparsas" (carnival street bands) in other countries.
Шафик немаше што да изгуби.Shafik had nothing to lose.
Секој од нас, во секое време може да ја изгуби искрата на живото, а за среќните тоа се случува набрзина и безболно.Any one of us could lose that spark of life at any minute, and the lucky ones get it quickly and painlessly.
Рече дека ќе ги изгубам.She said that I would lose them.
Најлошиот дел беше моето пораѓање кога бев премногу млада, сакав да зачувам живот, со што само сфатив дека може да го изгубам својот.The worst part was during my child birth, i wanted to save a life, just to realize i may lose my precious life.
Ако ве види газдата, јас ќе ја изгубам работата!If the boss sees, I will lose my job
Вечерва, можеби ќе го изгубам мојот син.Tonight, I may lose my son.
Не може да изгубам.MARTY: I can't lose.
Да бидеме искрени, треба да се признае дека оние што сега засега уживаат во придобивките, ги демне постојан ризик да им пропадне бизнисот со секој нов развој на настаните при распределбата на имот меѓу елитите; без оглед на тоа колку е влијателен твојот заштитник во владините структури, може да го изгубиш и имунитетот и имотот.To be fair, it is necessary to admit that those who enjoy benefits for the time being, always risk to lose business with every new wake of the property redistribution among the elites; no matter how influential your patron in the governmental structures is, you may lose both your immunity and your property.
Неможеш да изгубиш пари. Нема шанси.You can't lose money.
Немој да ги изгубиш тие снимки сега.DOC: Don't lose those tapes now.
Ако овде се изгубиш ти си во светот на болката.You lose it here, you're in a world of hurt.
Се што треба да направиш е да се обложиш на победникот, и нема да изгубиш.All you got to do is bet on the winner, and you'll never lose.
Вкупно 46 држави ја ратификувале конвенцијата, меѓу кои и Русија, Обединетото Кралство, Франција, Германија, Италија и Шпанија, како и пост-советски држави како Азербејџан, Ерменија, Грузија, Латвија, Литванија, Молдавија и Украина. „Ние не сакаме да ги изгубиме глобалните онлајн сервиси, кои нема да можат да функционираат во Русија доколку не се измени законот.A total of 46 countries have ratified the convention, including Russia, the UK, France, Germany, Italy and Spain, as well as post-Soviet countries including Azerbaijan, Armenia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova and Ukraine. “We don’t want to lose global online services, which will be unable to operate in Russia unless the law is amended.
Ако умре стариот, ќе ги изгубиме политичките контакти и половина сила.If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.
Не сакаме да изгубиме една душа поради овие работи.We don't wanna lose one soul because of these things.
Ние не сакаме да ве изгубиме, Оче.We don't wanna lose you, Father.
Сега може да ги изгубиме двете крвни линии.We may lose both bloodlines now.
Може да го испробате, нема што да изгубите, но морам да кажам дека можеби чини повеќе од Твитер.Give it a try you will not lose but I must say that it can cost more than Twitter.
Што имате да изгубите?What have you got to lose?
Има само еден клуч, да не го изгубите, на вратата е.There's only one key. Don't lose it.
На три начини можете да ги изгубите своите поени.You'll lose your points for three things.
Но, можете да изгубите.But you can still lose.
И за оние кои повторно би можеле да изгубат се.And for those who may lose everything yet again.”
@probusmex: Конечно ја уапсија Гордило, се надевам дека тоа што секогаш се случува нема да се случи и овој пат и магично да ги изгубат тие милиони.@probusmex: Well they finally arrested Gordillo, I hope that what always happens is not going to happen and they magically lose those billions.
Но, тие имаат лимитиран буџет, со што одредени медиуми ќе ги изгубат своите приходи од реклами.But they have a limited budget, so certain media will lose advertising revenue.
Необично е едно општество толку многу да биде уназадено и жените да изгубат толку многу за толку кратко време.It is unusual for a society to fall back so much, and for women to lose so much in such a short time.
А оние пак кои одбрале да останат во приватните фондови ќе го изгубат правото до 70% од нивната пензија, а може да управуваат само со 10% од нивните приватни сметки.Those who choose to stay at private funds would lose their right to up to 70% of their pension, and can command over only 10% on their private accounts.
Два дена по моето враќање, изгубив многу близок пријател; тој замина на далечно место, непознато за сите кои ги читаат овие реченици... се надевам!Two days after I came back I lost a dear friend; he departed for a faraway place, unknown to all who read these lines… I hope!
Одамна изгубив надеж за слободата на печатот во Јордан.I lost hope in freedom of the press in Jordan a long time ago.
@DisplacedLibyan: 6 месеци од војната во #Либија, а јас изгубив 6 члена на семејството и стотици соседи, не сметајќи ги луѓето во затвор.@DisplacedLibyan: 6 months of #Libya war and I lost 4 family members and hundreds of neighbours, not counting people in prison
Еден од активистите рече „мојот профил беше нападнат, што е многу болно, особено што претходно ги изгубив сите мои податоци при приклучување на мрежа и морав да започнам од почеток. “One of the activists said "my account was hacked which is painful, especially that I had previously lost all my content while joining a network and I had to start all over"
Кога ќе помислам на се што изгубив кога станав криминалец, сфаќам дека е многу.A Stain When I think on what I have lost in becoming a criminal, I realize it's a lot.
Но кога се случи земјотресот, се изгубивме... Катовите на куќата паднаа еден врз друг.But when the earthquake came, we lost everything….The floors of the houses fell, one on top of the other.
Mazen и Yasser веруваат дека Египќаните го користеле фудбалот за да побегнат од нивните секојдневни проблеми. @MazenAdel: За првпат, јас не сум вознемирен што го изгубивме мечот.Mazen and Yasser believe that Egyptians used football to escape from their daily problems. @MazenAdel: For the first time, I am not upset because we lost.
Не ги обвинувам, исто така бев разочаран, но размислив и сфатив дека изгубивме една борба, но не и целата војна.I do not blame them, I also have been disappointed but I thought and found out that the story did not end because we have lost a battle but not the whole war.
@AnsRed: Го изгубивме нашиот Кентаки оброк.@AnsRed: We have lost our Kentucky meal.
Денес изгубивме еден технолошки џин.We lost a tech giant today.
Жал ми е за вас на земјата што ги изгубивте.Feeling bad for you on earth who have lost them.
Велеше „Вие сте насилни со Американците затоа што ја изгубивте војната!“ Каква глупост.He used to say “You are being abusive to Americans because you lost the war!" What nonsense.
Ја изгубивте вербата на народот.You have lost the faith of the people.
- Се изгубивте?-Are you lost?
Не, само што ги изгубивте сите.No, you just lost it all.
Се чини дека Хаиќаните во САД ја изгубија довербата во сегашната влада на Хаити и справувањето со последиците од земјотресот.Три петини од анкетираните се согласиле дека владата, практично исчезнала по земјотресот, а 63 проценти не ја одобруваат реакцијата на претседателот Рене Превал и на владата за земјотесот.Haitians in the United States appear to have lost confidence in the current Haitian government and its handling of the aftermath of the earthquake. Three-fifths of the respondents agree that the Haitian government has practically disappeared since the earthquake and 63 percent disapprove of the reaction of President Rene Preval and the Haitian government to the earthquake.
Кога администрацијата на Буш повторно го стави во сила правилото во 2001, клиниките од цела Африка ги изгубија сите свои средства.When the Bush administration reinstated the Global Gag Rule in 2001, clinics all over Africa lost all of their funding.
На многу места, особено во Кенија и Гана, тоа значеше дека илјадници луѓе го изгубија пристапот до единствената можност за здравствена грижа.In many places, especially in Kenya and Ghana, it meant that tens of thousands of people lost their only access to health care.
Согласно со весникот „Зора“ преку 34 луѓе го изгубија животот во етнички насилства во разни делови на градот во Април минатата година.According to Dawn over 34 people lost their lives in ethnic violence in various part of the city in April last year.
Жал ми е за луѓето кои ги изгубија своите домови и сакани.I feel sorry for people who have lost property and loved ones.
Но, бидете внимателни... Можете лесно да се изгубете.But be very wary, you could just lose yourselves along the way.
Многу ми се допаѓа кога ќе изгубете контрола, се трансформирате во бесно, зелено чудовиште.And I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage-monster.
Не знам што се случи,за да се збркаат така нештата,но се чуствувам изгубен.I don't know what's happening to me, Dennis. I feel like I'm losing it. A change is coming.
Сега е 04:00, светот полека се гаси, и јас се претворив во твојот изгубен син?Now it's 4:00 in the morning, the world's closing in, - I'm your long lost son? - Don't overestimate yourself, James.
Авионот летал од Сурабаја, главниот град на провинцијата Источна Јава, кон Сингапур кога изгубил контакт со контролорите на воздушниот сообраќај на 28 декември.The plane was en route to Singapore from Surabaya, the capital of the country's East Java Province, when it lost contact with air traffic controllers December 28.
Човекот од Токио не само што морал да се извини на националната телевизија за тоа што се изгубил,туку, морал и да ги издржи коментарите кои се појавиле на Интернет за тоа дали носи перика.The Tokyo man has not only had to apologize on national television for getting lost, but he's also endured speculation online about whether he wears a wig.
21 годишниот почина откако изгубил контрола врз санката за време на тренингот, блиску до последниот свиок на траката со брзина повеќе од 140km/h, прелетувајќи го заштитниот ѕид и удирајќи во заштитен столб.The 21-year-old died when he lost control of the luge during training near the final turn of the track at over 140km/h (about 90mp/h), thrown over the protective wall and hit a steel support pole.
Блогот Сенинтроверт им посакува добредојде на блогерите кои победија на изборите во Малезија и е радосен бидејќи министер за информатика, кој ги мрази блогерите, изгубил на изборите.The Sensintrovert is welcoming the bloggers who won the elections in Malaysia and happy that a blogger hating information minister who lost the election.
Последниот пат кога тоа се случило, Мохамед целосно изгубил надеж во животот и решил засекогаш да го напушти.The last time this happened, Mohamed lost all hope in this life and decided to leave it forever.
Во ова видео, Франциска зборува дека го изгубила столарскиот бизнис, каде што работела рамо до рамо со мажот, ќерката и двајца роднини кога ја демолирале околината.In the video, Francisca says that she lost the cabinetmaking business where she worked side-by-side with her husband, her daughter, and two relatives when they demolished the neighborhood.
Франциска, која не само што ја изгубила куќата, туку и работата и изворот на приходи, изјавила за Copa Pública дека сè уште се бори заедно со јавниот бранител да добие прифатлив надомест за загубата на столарската работа; а што се однесува до губењето на куќата, морала да прифати симболична сума од околу 3800 реалии која ја понудила градската власт:Francisca, who lost not only her house, but also her work and her source of income, told Copa Pública that she is still fighting along with a public defender to get fair compensation for the loss of the cabinetmaking business; as for the loss of the house, she has had to accept the symbolic value of 3,800 reais offered by the city government:
Филипинска двојка која ги изгубила работните места и нивната куќа во Калифорнија се враќа назад на Филипините.A Filipino couple who lost their house and jobs in California are moving back to the Philippines.
Па, мислам дека си се изгубила.Why, I believe you're lost.
~ Мери имала мало јагне ~ Мало јагне ~ Мало јагне ~ Мери имала мало јагне ~ Нејзината коса беше бела како снег ~ И по кој пат Мери да тргнеше ~ Нејзиното јагне беше точно зад неа ~ Еден ден јагнето ја следело до местото каде што работи ~ До работа еден ден, до работа еден ден ~ Еден ден јагнето ја следело до местото каде што работи ~ И Мери ја изгубила нејзината работа~ Mary had a little lamb ~ Little lamb ~ Little lamb ~ Mary had a little lamb ~ Her hair was white as snow ~ And every which way that Mary went ~ The lamb was right behind her ~ It followed her to work one day ~ Work one day, work one day ~ It followed her to work one day ~ And Mary lost herjob
Анџелина Џоли може да мисли дека нејзиното семејство поминало низ пекол и дека ја изгубило секоја смисла за нормален живот, искусило страв, кршење на срцето, умирање и пустошење, само за т.н. филмски режисер, да го претстави сето ова како уметнички капитал?Would Angelina Jolie want to think her family has gone through hell and lost every semblance of normalcy, experienced fear, heartbreak, death and devastation only to find a so-called movie producer sees it as an artistic capital?
Од поговорки како „времето е пари“ или „кој рано рани - две среќи граби“, спиењето постепено изгубило на важност додека луѓето кои спијат неколку часа – со или без хемиска помош − и работат многу имаат тендеција да бидат фалени.From sayings such as “time is money” or “the early bird catches the worm”, sleeping has gradually lost importance while people who sleep few hours –with chemical help or not− and work a lot tend to be prasied.
Бевме девет првата ноќ.?Седум агенти, еден астроном... ...и глупо детиште кое се изгубило.There were nine of us the first night. Seven agents, one astronomer... ...and a dumb kid who'd gotten lost.
Си се изгубило, мало кученце?You lost, little doggie?
Тројцата сноубордери се изгубиле после скијањето при снежна бура :The three got lost after snowboarding out-of-bounds during a blizzard:
Нема информации и зборував со луѓе кои изгубиле цели фамилииNo information, spoke with people who have lost entire family
Ако некогаш сте изгубиле некој сакан помислете си на луѓето од Западна Папуа кои секојдневно се соочуваат со убиства, силувања и мачење од страна на нехуманата TNI. — Anthony Craig (@justicehealth) 3 февруари, 2015If you have ever lost a love one spare a though for the people of West Papua suffering murder rape and torture almost daily inhuman TNI — Anthony Craig (@justicehealth) February 3, 2015
Можеме цел ден да зборуваме за тоа како разните етнички заедници се сега застапени во парламентот или Владата, што постигнале и/или изгубиле, но она што е фактичко е дека различните групи едноставно не си веруваат и во одредени случаи не си се допаѓаат.We can go on all day talking about how different ethnicities are now represented in the parliament and the government, what each has achieved and/or lost, what is factual is that different groups simply don’t trust and in certain cases don’t like one another.
Според документарецот, 8000 луѓе веќе ги изгубиле своите домови во Рио де Жанеиро од почетокот на подготовките за претстојните Светско првенство и Олимписки игри, а досието, објавено од Бразилскиот национален светски куп и Олимпискиот одбор наведува дека околу 30000 луѓе од градот ќе бидат иселени поради Светското првенство 2014 и Олимписките игри 2016.According to the documentary, 8,000 people have already lost their houses in Rio de Janeiro since the beginning of preparations for upcoming World Cup and Olympic Games, and the dossier published by the Rio People's World Cup and Olympics Committee states that about 30,000 people in the city will forcibly be evicted due to the 2014 World Cup and the 2016 Olympic Games.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

загуби
lose
изгаси
extinguish
изгони
exile
изгори
burn
погуби
execute

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?