Добие (to get) conjugation

Macedonian
80 examples
This verb can also mean the following: win, acquire

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
добијам
I get
добиеш
you get
добие
he/she/it gets
добиеме
we get
добиете
you all get
добијат
they get
Future tense
ќе добијам
I will get
ќе добиеш
you will get
ќе добие
he/she/it will get
ќе добиеме
we will get
ќе добиете
you all will get
ќе добијат
they will get
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би добил
I (masculine) would have got
би добила
I (feminine) would have got
би добил
you (masculine) would have got
би добила
you (feminine) would have got
би добил
he would have got
би добила
she would have got
би добило
it would have got
би добиле
we would have got
би добиле
you all would have got
би добиле
they would have got
Past perfect tense
сум добил
I (masculine) have got
сум добила
I (feminine) have got
си добил
you (masculine) have got
си добила
you (feminine) have got
е добил
he has got
е добила
she has got
е добило
it has got
сме добиле
we have got
сте добиле
you all have got
сум добиле
they have got
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
добиев
I was getting
добиеше
you were getting
добиеше
he/she/it was getting
добиевме
we were getting
добиевте
you all were getting
добиеја
they were getting
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев добил
I (masculine) had got
бев добила
I (feminine) had got
беше добил
you (masculine) had got
беше добила
you (feminine) had got
беше добил
he had got
беше добила
she had got
беше добило
it had got
бевме добиле
we had got
бевте добиле
you all had got
беа добиле
they had got
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе добиев
I will have got
ќе добиеше
you will have got
ќе добиеше
he/she/it will have got
ќе добиевме
we will have got
ќе добиевте
you all will have got
ќе добиеја
they will have got
Past aorist tense
добив
I got
доби
you got
доби
he/she/it got
добивме
we got
добивте
you all got
добија
they got
Imperative tense
-
добиј
you get
-
-
добијте
you all get
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум добиел
I (masculine) will get
ќе сум добиела
I (feminine) will get
ќе си добиел
you (masculine) will get
ќе си добиела
you (feminine) will get
ќе е добиел
he will get
ќе е добиела
she will get
ќе е добиело
it will get
ќе сме добиеле
we will get
ќе сте добиеле
you all will get
ќе сум добиеле
they will get
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
добиен
getting
getting
getting
добиел
getting
добиела
getting
добиело
getting
добиеле
getting
добил
got
добила
got
добило
got
добиле
got

Examples of добие

Example in MacedonianTranslation in English
Словенија e na добар пат за да добие зелено светло.Slovenia is likely to get the green light.
Не веруваме во цензура и мислиме дека сите во Тајланд треба да добие пристап до секоја информација достапна на интернет, вклучувајќи го и Викиликс.We do not believe in censorship and think that everyone in Thailand should get access to any information available on the internet, which also includes Wikileaks.
На блогот празници и гозби, блогерот Ерика објаснува зошто тој што ќе ја добие пластичната куклата мора да ги гости другите со мексиканска храна на 2-ри февруари:In the blog Nibbles and Feasts, blogger Ericka explains why the person who gets the plastic doll must treat others to Mexican food on February 2nd:
Откупувачот што ќе понуди највисока цена најверојатно ќе ја добие понудата на рибарот.The dealer offering the highest price would most likely get the fisherman’s business.
И ќе го добие.And he’ll get it.
Секако, многу пријатели се шегуваат и ми предложуваат да се оженам со Американка и да ги добијам моите документи.Of course countless friends have joked and suggested that I get married to an American girl and get my papers.
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците—и Глобал војсис, се разбира—за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.“And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel."
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците —и Глобал војсис, се разбира— за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel.
И не знам дали ќе добијам нова папка.I am not sure I will get another “diploma”.
Јас сум капитализам и последните 40 години ги поминав етикетирајќи ги арапите како фанатици со цел да ја добијам нивната нафта поефтино.I am capitalism and I have spent the last 40 years labeling Arabs as fanatics in order to get their oil for cheap.
Брат извини, ти нема да добиеш ништо од овој крај, бидејќи, само во случај да не знаеше, ние немаме нафтени извори во нашиот двор за да ја даваме бесплатно.Sorry bro, you ain’t gonna get nothin’ from these shores, because, just in case you didn’t know, we ain’t got no oil wells in our backyards to give away for free.
Не барај многу, ќе добиеш лоша репутација.Don’t ask too much, you will get too bad a reputation.
Што не е во ред со овој свет каде ако убиеш некој ќе добиеш само 5 години затвор?!What is wrong with this world in that you kill someone & only get 5 years imprisonment?!
Поентата на оваа вирална кампања, односо „успешен тролинг проект“" според RubinBT, беше да се покаже моќта „на социјална мрежа да добиеш одговор од селебрити со еднаков дух како твојот“ како што дообјасни Nixon, Inc.The point of this viral campaign-or "successful trolling project" according to RubinBT-was to "show the power of the social media to get a response by a celebrity soul-mate," as Nixon, Inc elaborated .
Со нетрпение чекам да го однесам мојот 12-годишен син во Катар на Светското првенство и да му речам: „Сонувај многу и работи напорно и ова е она што ќе го добиеш“I'm looking forward to taking my 12 yr old son to Qatar and watch the World Cup and tell him "Dream Big and Work Hard, this is what you get"
Имавме среќа да добиеме дозвола да снимаме во транзит зоната.We were lucky to get permission to shoot at the transit area.
Требаше и ние да ги добиеме истите права како и Египќаните, но тие беа попаметни и ги добија побргу од нас.We were supposed to get the same right as the Egyptian people, but they were smarter and got it sooner than us.
Успеавме да добиеме средства од фондовите од Швајцарија за одгледување на индиго дрвја.We were able to get funds from Switzerland to plant indigo trees.
Имаше и хумор за ова; луѓето прашуваа: „тие потрошија толку многу пари на ова и не можевме да добиеме вистинско случување?“There was some humor to be found in this; people asked, 'they blew so much money on this thing and we couldn't even get a real one?'
Сумата што тогаш ќе ја добиеме од државнот буџет, ако живееме толку долго, нема да биде ни приближна со парите кои сме ги платиле, не дури и со нејзината индексирана вредност.The sum we would get then from the state budget, if we live so long, won't be even similar to the money we payed, not even to its indexed value.
Не е важно дали работите на книжевност, новинарство, филм или телевизија - во сите случаи мора да вложите огромни напори за да добиете дозвола од нив.It doesn't matter whether you work in literature, journalism, film or television, you have to go to exhausting lengths to get their permission.
Досега, а сè уште е многу рано и многумина не се запознаени со овој начин на барање работа, околу триесетина лица ми испратија пораки, велејќи дека нашле работа и дека сакаат да ми заблагодарат за тоа Секој од нас може да направи хаштаг, нема да добиете пари доколку истиот е успешен, но етичкото признание што секојдневно го добивам, вреди повеќе од сите пари на светов.Up until now, and it is very early yet and many don't know about this way of searching for a job, around 30 people have sent me messages telling me that they have been hired and wanted to thank me for this. Each one of us can make a hashtag, there is no way to get paid for its success, but the ethical reward I receive every day is worth all the money in the world.
Можеби тоа е вистина, бидејќи ви дава еден вид на „имунитет“на проверките, конкуренцијата и можното гонење – колку повисока позиција имате, толку повеќе може да добиете.Perhaps, it is true, as it gives you some kind of "immunity" from the checks, competition and possible prosecution — the higher the post, the more you get.
За големината на протестот може да добиете претстава по 2 минути и 15 секунди, каде многубројни вработени во МБЦ пеат заедно во знак на протест.You can get a glimpse of the sheer scale of the protest after 2 minutes 15 seconds, when numerous MBC workers sing together in protest.
Според тоа, не само што производите се премногу скапи и во мали количини, туку Вие треба да сте среќни ако успеете да добиете некого на мобилен телефон: мобилните оператори не можат да работат без дизел горивото, а Интернет конекциите честопати потфрлуваат.So, not only are commodities being over priced and in short supply, but you would consider yourself lucky if you managed to get through to someone using a mobile connection: with no diesel to operate the mobile towers, network connections often go for a toss.
Партнерите во проектите од заинтересираните прекугранични области ќе добијат фондови што ќе им овозможат да работат заедно со своите соседи и да спроведуваат проекти чии резултати ќе се рефлектираат во економскиот и општествениот развој на локалното население.Project partners from the border areas concerned will receive funds allowing them to work together with their neighbours and to run projects delivering results for the economic and social development of the local populations.
Многумина сигурно ќе ја поздрават можноста да добијат дозвола за да можат да престанат со тајното работење.Many will surely welcome the ability to get a license so they can stop working in the shadows.
Владата и официјалните структури сакаат да добијат на брзина и „да го фатат возот“ на надворешниот свет.It seems the government and the official structures want to get the pace and “catch the train” of the outside world.
Мексиканците за приказната имаат различни мислења: Некои веруваат дека девојките го искористуваат пејачот за да бидат славни и да добијат пари; други мислат дека девојките се само жртви на славниот пејач кој мисли дека може да има што ќе посака.Mexicans following the story are divided in their opinions: Some believe that the girls are taking advantage of the singer in order to get fame and monetary benefits; others think the girls where just victims of a famous singer who thinks he can have whatever he wants.
Но, загрижен сум за семејствата кои не можат да излезат, за оние кои имаат мали деца и не можат да добијат чиста вода за пиење или медицинска помош.Not at all. “But I am nervous for those families who cannot get out. For those with small children who cannot get clean drinking water or medical attention.
(Забелешка: Јас го добив првото бебе Исус, што значи дека треба да го поканам Брендон во мојата куќа кон крајот на овој месец и да го послужам тамалес.(Note: I got the first baby Jesus, which means I have to invite Brendan over to my house later this month and serve tamales.
@emile_hokayem: Само што добив извештај дека едно лице е убиено, а над 200 повредени лица се во болница@emile_hokayem: Just got report of one killed and over 200 injuries people at hospital
Од нив добив нешто за што сум им благодарна.I got from them what I am thankful for.
Го добив работното место во август, 2006 г.I got the job in August 2006.
Меѓутоа, продолжив да објавувам се додека не го добив првиот коментар од Рабаб Ахмед од Бахреин и тоа беше почетокот...However, I continued posting until I got the first comment from Rabab Ahmed from Bahrain and that was the start .. ولذلك عاهدت نفسي أن أكون صريحة مع الجميع ومخلصة لهم بقدر إخلاصهم لي ،هي تجربة رائعة نلتقي من خلالها بأناس يختلفون في مستوياتهم الفكرية والإجتماعية وحتى الأخلاقية ..
Мојата куќа доби неколку шрапнели од ракетата.My house got several splinters and rocket shrapnel.
Египетскиот народ ги доби своите права.Egyptian people got their rights.
Тресе Бабе Ораје ја доби оваа информација од своите пријатели од Либија:Trese Babe Oraje got this information from friends in Libya:
Варела освои 39% од гласовите после избројани повеќе од 60% од избирачките места, со тоа тој доби 32% повеќе од Хосе Доминго Ариас, од Камбио Демократико, и повеќе од 27% од Хуан Карлос Наваро, кандидат од Демократската револуционерна партија (PRD, според нејзиното шпанско име).Varela got 39% of the votes after counting over 60% of polling stations, that was 32% more than José Domingo Arias, of Cambio Democrático, and more than 27% than Juan Carlos Navarro, candidate of Democratic Revolutionary Party (PRD, by its Spanish name).
Барем Хамра си ја доби својата посластица од KFC и твитна и го сподели на Инстаграм неговото искуство.At least Hamra got his KFC treat and tweeted and Instagramed the experience.
Кога добивме шанса да зборуваме ги запрашавме да погледнат наоколу и да одговорат зошто ние не сме оние кои треба да дискутираат за нашите проблеми?When we got the chance to speak we asked them to look around the circle and answer why we are not the ones discussing our problems?
Една од карикатурите на Бонил: „Го добивме тоа што ни требаше...One of Bonil's cartoons: "We've got everything...accused of spying..."
На пример, после убиството на Маркелов и Бабурова добивме е-маил кој превземаше одговорност за убиството.For instance, after the murder of Markelov and Baburova, we got an e-mail that claimed responsibility for this murder.
Не знаеме како ја добивме оваа куќа.We don't know how we got this house
-10 Д штотуку добивме извес- тување дека авион слетал на мостот на Шестата улица.-Што направил?1 0-David, we just got a report a plane has landed on the Sixth Street Bridge. They what?
Го добивте својот извештај?-You got your report.
Не сум од комитетот, ама мислам дека ја добивте работата.I'm not a scholar, but I think you've got the job.
Сите добивте мапи . Се поаѓа во 7 ч .Everyone got a map and a place to assemble.
Дали ги добивте? -Да.I got it.
Вие добивте уште едно писмо од досаден млад човек. само напред, вклучете го.And you got another letter from that annoying man. Go ahead.
Од сите оние кои не беа „заборавени“ Дедо Мразовците на Глобал Војсес добија одлични пофалби:From all who were not "forgotten" GV Santas got rave reviews:
Требаше и ние да ги добиеме истите права како и Египќаните, но тие беа попаметни и ги добија побргу од нас.We were supposed to get the same right as the Egyptian people, but they were smarter and got it sooner than us.
Уште од 1990, 2.1 милијарди добија пристап до вода, и помеѓу 1999 и 2011 бројот на девојки кои посетуваат училиште во Авганистан порасна од 15 000 на 2.2 милиони. (извор: ОН)Since 1990, 2.1 billion people have gotten access to water, and between 1999 and 2011 the number of girls attending school in Afghanistan increased from 15,000 to 2.2 million (Source: UN).
Жителите на Катар добија малку дожд, а реакциите на Твитер беа комбинација од шок, збунетост и желби за повеќе.Residents of Qatar got a bit of rain and reactions on Twitter was a mix of shock, awe, confusion, and wishes for more to come.
Убијците се во затвор и добија доживотна казна.The killers are in prison and they got life sentences.
И кога жесните ќе ги дадат нивните тел. броеви, добиј слики.And when women give you their numbers, get photos.
Дај подарок, добиј подарок.Give a gift, get a gift.
Најди го и да добиј награда?Find him and get a prize?
Носи освежувачи на здив, добиј го на пишан документ и имај план за кога ќе те заебат.Bring breath mints, get it in writing, and have a plan for when they screw you.
Пријавете се и добијте 0 долари бонус!Volunteer and get your 50 dollar bonus!
Земете го каменот и добијте ја работата.Just take the stone and get that job.
Документарецот е снимен од идеја која режисерот ја добил за време на една вечера во Истанбул со неколку свои пријатели (Македонец, Србин, Грк и Турчин), кога секој од нив изјавил дека песната која одела во позадина потекнува од нивната земја.The documentary was filmed as an idea that the director got during a dinner in Istanbul with several friends (a Macedonian, a Serb, a Greek and a Turk), when all of them said that the song playing in the background was from their country.
Палестинецот, Анас Хамра, од Газа, тврди дека го добил испорачано неговото Кентаки пржено пилешко - по чекање од 7 часа.Palestinian Anas Hamra, from Gaza, claims he got his Kentucky Fried Chicken delivered - after a seven hour wait.
Анас Хамра, од Газа, тврди дека го добил неговиот оброк од KFC по седумчасовно чекањеAnas Hamra, from Gaza, claims he got his KFC after a seven hour wait
Count - asylum ги дели своите идеи кои ги добил по учеството на состанокот на фановите на анимацијата во Караганда.Count-asylum shares his ideas that he has got after participation in the meeting of anime fans in Karaganda.
@GerrieNel Ако Рива беше носорог, #ОскарПисториус веќе одамна би бил прогласен за виновен и веројатно би добил максимална казна! #СудењетоНаОскар — Арчибалд Филисо (@bleqprinx1982) 12 септември, 2014@GerrieNel If Reeva was a rhino, #OscarPistorius would have been found guilty and probably got a maximum sentence long ago! #OscarTrial — Archibald Philiso (@bleqprinx1982) September 12, 2014
Вчера, мојата ќерка на телефон му кажуваше на новинар дека никогаш не ја добила вистинската поддршка од мене кога и била потребна при секое бомбардирање.My daughter was telling a journalist on the phone yesterday that she had never got the real support she sought from me whenever there was a shelling.
Видеото подолу е наречено „Прослава заради (идните) оставки на овие медиумиски падобранци“ и почнува со слика од тројцата директори на трите телевизии како се спуштаат од небото и летаат со падобран. „Падобранот“ или „падобранецот“ како збор од корпорацискиот свет во Јужна Кореја, се однесува на личност која добила работа со одлука донесена од некој на повисока позиција, најчесто со помош на политичко влијание или како одлука на извршни директори на највисоките позиции, не земајќи ги во предвид вистинските способности на личноста која ја добива работата.This video below is entitled 'Celebration for (Future) Resignations of Those Media Parachutes' and starts with an image of the three presidents of each company dropping down from the sky and floating around in parachutes.The ‘Parachute’ (or ‘parachute personnel’) in the South Korean corporate world, refers to a person who got the job by a decision made by someone 'higher', usually through political influence or that of top-level executives, regardless of one’s ability.
Си ги добила сликите.Oh, you got the pictures back from the place
И да погодам, таа никогаш не го добила тоа цвеќе.And, I take it, she never got those flowers.
- Си добила менструација?- You got your period?
По часовите, ќе бидам среќна да ви демонстрирам како момче диносаурус добило ќотек од девојче диносаурус.After class, I'll be happy to demonstrate how boy dinosaurs... got their butts kicked by girl dinosaurs on a regular basis.
„Тоа е Големото Кенгуру во 5 попладне, кога тоа ги добило своите убави нозе.“"This is the picture of Old Man Kangaroo "at 5:00 in the afternoon "when he had got his beautiful hind legs. "
Само знам дека МВР добило повик од некоја агенција во Вашингтон.All I know is that I.A. got a call from an agency in Washington.
"Тоа е Големото Кенгуру во 5 попладне, кога тоа ги добило своите убави нозе."This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon, when he got his beautiful hind legs.
Форзаг8 им вели на оние кои имаат поплаки за новиот закон за сообраќај дека го добиле тоа што го посакувале – по години посакувајќи Кувајт да биде како Обединети Арапски Емирати (ОАЕ).Forzaq8 tells those complaining about the new traffic law that they got what they wanted - after years of asking why Kuwait can't be like the United Arab Emirates (UAE).
Кога помладата генерација мажи и жени добиле шанса да ги изразат своите мислења на оваа тема, Фантасиа била многу разочарана:When the younger generation of men and women got a chance to express how they felt about the topic, Fantasia was highly disappointed:
Реакциите беа различни, од прашања кој е испраќачот, одговори на анонимниот број дека тие само што се тестирале, испраќање гнасни пораки до нивниот наводен ловец, или највообичаено, под претпоставка дека ја добиле пораката, не одговараа.The reactions varied from asking who the sender was, replying to the anonymous number that they’d just gotten tested, sending foul messages to their alleged stalker, or most commonly, assuming that they did get the message, not replying.
Ми рекоа дека најстариот калс од средното училиште добиле право на користење на едено скалдиште во Бејсон со цел да организираат матурска игранка.I'm told that the senior class at the high school... has got use of the warehouse in Bayson... for the purpose of putting on a senior dance.
Ќе ја тужите мојата продавница затоа што ви продала свинско и сте добиле затната артерија?- and bought some pork chops... - Go on! ...now you got clogged arteries? - Oh, brother, you've been smoking.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

добива
get
добои
finish colouring
дојде
come
допее
finish singing
допие
finish drinking
допре
touch
забие
plunge
избие
erupt
набие
drive into
одбие
reject
побие
refute

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'get':

None found.
Learning languages?