Гради (to build) conjugation

Macedonian
53 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
градам
I build
градиш
you build
гради
he/she/it builds
градиме
we build
градите
you all build
градат
they build
Future tense
ќе градам
I will build
ќе градиш
you will build
ќе гради
he/she/it will build
ќе градиме
we will build
ќе градите
you all will build
ќе градат
they will build
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би градел
I (masculine) would have built
би градела
I (feminine) would have built
би градел
you (masculine) would have built
би градела
you (feminine) would have built
би градел
he would have built
би градела
she would have built
би градело
it would have built
би граделе
we would have built
би граделе
you all would have built
би граделе
they would have built
Past perfect tense
сум градел
I (masculine) have built
сум градела
I (feminine) have built
си градел
you (masculine) have built
си градела
you (feminine) have built
е градел
he has built
е градела
she has built
е градело
it has built
сме граделе
we have built
сте граделе
you all have built
сум граделе
they have built
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
градев
I was building
градеше
you were building
градеше
he/she/it was building
градевме
we were building
градевте
you all were building
градеа
they were building
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев градел
I (masculine) had built
бев градела
I (feminine) had built
беше градел
you (masculine) had built
беше градела
you (feminine) had built
беше градел
he had built
беше градела
she had built
беше градело
it had built
бевме граделе
we had built
бевте граделе
you all had built
беа граделе
they had built
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе градев
I will have built
ќе градеше
you will have built
ќе градеше
he/she/it will have built
ќе градевме
we will have built
ќе градевте
you all will have built
ќе градеа
they will have built
Past aorist tense
Imperative tense
-
гради
you build
-
-
градете
you all build
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум градел
I (masculine) will build
ќе сум градела
I (feminine) will build
ќе си градел
you (masculine) will build
ќе си градела
you (feminine) will build
ќе е градел
he will build
ќе е градела
she will build
ќе е градело
it will build
ќе сме граделе
we will build
ќе сте граделе
you all will build
ќе сум граделе
they will build
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
граден
building
градејќи
building
градење
building
градел
building
градела
building
градело
building
граделе
building
built
built
built
built

Examples of гради

Example in MacedonianTranslation in English
Русе порано беше индустриски град, а сега главниот фокус на градот се транспортот и логистиката: тука се гради најголемиот индустриски парк во Бугарија.Whereas once Ruse was an industrial town, transport and logistics are currently the town's main focus: it is building the biggest industrial park in Bulgaria. Foreign investment is pouring in; a French hypermarket chain is set to open a branch in the town by the end of next year.
* Изгради капацитет за лицата со посебни потреби преку обезбедување обука за да им се овозможи да влезат и да успеат на пазарот на труд додека се гради инфраструктура со која ќе им се овозможи мобилност.* Build the capacity of the disabled by providing training to enable them to enter and succeed in the job market while building infrastructure to enable their mobility.
Најголемиот дел од првичните коментари беа обвинувања дека сето тоа е резултат на Скопје кое постојано се гради и доградува, се издигаат висококатници, се сече шумата на Водно, се изградиле населбите Порта Влае и Капиштец, па до тоа дека не ни треба Скопје 2014.Most of the initial comments were accusations that this is a result of the constant building and rebuilding in Skopje, new high-rises, cutting of the forest, building of Porta Vlae and Kapishtec apartment blocks, to the point that we don't need Skopje 2014.
И Џорџија гради автопат со четири ленти близу националниот споменик Окмулџи (Ocmulgee), место од огромно значење за Мускоџи (Muscogee) (Крик-Creek) народот.And Georgia is building a four-lane highway near the Ocmulgee National Monument, a site of great significance to the Muscogee (Creek) people.
Само слободен човек во слободна земја ја има способноста да создава и гради во јавен интерес!Only a free man in a free country has the ability to create and build in the public interest!
Таа започна пред 10 години, тогаш почнав да планирам и да го градам бродот.-That actually began... ...ten years ago. That's when I started planning and building my boat.
Сакам да градам.I like to build.
Го градам градот, луѓе... на Рокенролот!I'm building my city, people... on rock 'n' roll!
Мислев дека сваќате што градам.I thought you understood what I'm building.
Повторно ја градам В.Н.З. без хипи срања.I'm rebuilding the New Earth Army, only this time without all the hippie crap.
Мислам дека можеби би ти било полесно да почнеш да градиш живот ако имаш некого да ти помогне. - Сфаќам.I just think it might be- it might be easier for you to get over your fear of building a life... if you had someone there to help you do it. I see.
Го градиш својот живот на темелите што ги поставуваш во средно.You build your future on the foundation that's poured during high school.
Разруши за да градиш, тоа ли е решението?Destroy to build? That's your solution?
- Што, па сега го градиш повторно?-What, so now you're rebuilding it?
Што планираш да градиш денес?What are you gonna build today?
Сфаќам дека сме лоцирани во „огнениот појас“, но постојат и области кои не се наоѓаат во негова близина: „Бангка и Калимантан се безбедни места доколку сакаме да градиме во нив.I understand we are located in "ring of fire" but we also have areas that are not located in that area: "Bangka and Kalimantan are the safe zones if we want to build it.
Одбираме вистинска идннина, бидејќи сакаме да живееме и да бидеме среќни во нашата земја, сакаме да работиме, градиме, да откриваме и правиме важни чекори и пробив во науката и уметноста заради доброто на Русија.We choose a real future because we want to live and be happy in our own country, we want to work, build, make discoveries and breakthroughs in science and art for benefit.
Отстранувањето на нашите политичко-влијателни науки (т.е. ‘научни пропаганди’) ќе ни помогне да ги истераме нашите национални демони од минатото и да започнеме да градиме толеранција и почит.Getting rid of our politically-influenced sciences (i.e. 'scientific propaganda') will help us exorcise our nationalistic demons from the past and start building tolerance and respect.
Додека Global Voices се обидува да влијае на приказните кои ги известуваат традиционалните новински медиуми – од кои повеќето се однесуваат на одредена нација или регион - ние исто така градиме платформа за глобална дискусија и заедница од глобални граѓани кои дискутираат.While Global Voices seeks to influence the stories reported by traditional news media - most of which serve specific nations or regions - we are also building a platform for global discourse, and a community of global citizens around that discourse.
Ќе градиме во Вилијамсбург.I got a building going up in Williamsburg.
Овде градите брод за стаорци, сплав за поткажувачи.It's gone. You're buildin' a rat ship here, a vessel for seagoin' snitches.
Што му градите сега, ракетен брод?What are you building for him now, a rocket ship?
Мислите... веќе ја градите?You--you mean... you're building it already?
Тие се способни да развијат концепти во ИКТ за развој и најчесто да спроведуваат мали истражувачки проекти за да ја докажат/или ја поништат нивната теза, градат концепти и прават предвидувања.They are able to develop concepts in ICT4D, and mostly run small research projects to prove/ disprove their hypotheses, build concepts, and make predictions.
Кога Global Voices беше создаден на Беркман центарот за интернет и општество на Харвард универзитетот, пред 5 години, иницијативата се фокусираше на граѓаните од земјите во развој и во заедниците каде што не се зборува англискиот јазик, кои почнуваат да користат блогови за да градат мостови за луѓе од различни култури и земји.When Global Voices was created at Havard University's Berkman Center for Internet & Society five years ago, the initiative focused on citizens in developing countries and non-English speaking societies who were beginning to use blogs to build bridges to people from different cultures and countries.
Независните блогери како Санчез мора да ги градат своите сајтови на сервери надвор од Куба и поради тоа имаат повеќе читатели надвор од Куба отколку внатре.Independent bloggers like Sanchez have to build their sites on servers outside Cuba, and they have more readers outside Cuba than inside.
Лоцирана меѓу клубот за јахти и комплексот bourgeois, пазарот за риби и estaleiros, кои ги градат и одржуваат saveiros (бродовите) и jangadas.Under a favella, stuck between the yacht club and bourgeois buildings, the fish market and the estaleiros, who build and maintain saveiros (boats) and jangadas.
Бараме политичарите наместо да инвестираат во кич архитектура, наместо да градат вештачки села за развој на селски туризам, наместо да цртаат нови урбанистички планови, наместо да поставуваат градежни парцели на крајно не соодветни места, да ги насочат парите во зачувување на автентичноста и оригиналноста на старите градби кои веќе постојат и се распаѓаат од негрижа.We demand of politicians to - instead of investing in kitsch architecture, instead of building artificial villages for developing rural tourism, instead of drawing up new urbanistic plans, instead of building on extremely inappropriate parcels - to focus public funding on the maintenance of the authenticity and originality of the old buildings that already exist but decay due to neglect.
Последиот пат кога те видов, ти градеше робот.Last time I saw you, you were building a robot.
Тие градеа нешто.- They were building something. - They?
Како кога го градеа новиот стадион на Јенкис, а стариот уште беше таму, така и кај мене.Like when they had-- they were building the new Yankee Stadium and the old one was still there, that's gonna be what this is like.
Кога Кендорците... ја градеа кулата Рао... донесоа кристали за да бидат извор на енергија кога се обидуваа да го претворат сонцето во црвено.When the Kandorians... were building the Rau tower... they put together these crystals as an energy source when they were trying to turn the sun red.
Видете како е граден, целиот е со мускули.See how his form is carved, with each muscle building on to the next?
Исто така мора да помогнеме за хигиената, градејќи отпади и погони за обработување на водата.We must also help with hygiene by building waste and water treatment plants.
Шри Ланка Обединува започна да работи во 2009, градејќи мрежа од клубови во училиштата низ целата земја.Sri Lanka Unites started its operation in 2009, building network of clubs in schools across the country.
Ги дававме вашите пари за работа 75 години... ...градејќи поуспешен Мајами.We've put your money to work for 75 years building a more prosperous Miami.
Затоа овде се обидуваат да се адаптираат на нивниот нов живот, градејќи куќи, сеејќи, чувајќи животни.That's why they try to adapt to their new life building their own houses, seeding, caring for animals
Помина 10 години во Африка градејќи секакви корисни нешта.He spent ten years in Africa building every type of useful thing.
Земајќи во предвид дека на Индонезија ќе и биде потребна електрична енергија во изобилие што ќе допринесе во развојот на државата, а изворите на енергија т.е јаглен, гас, нафта, геотермал се ограничени, сметам дека треба да сме отворени кон можноста за градење на реактори за нуклеарна енергија кои може да обезбедат поголема количина на електрична енергија.Multibrand emphasizes the need to include nuclear energy as an option to meet the future energy requirement of Indonesia Considering that Indonesia will need lots of electric power for development of the country, and the source of electricity, i.e. coal, gas, petroleum, geothermal, is limited, I think we should keep an open mind on the possibility of building a nuclear power reactors that can provide much bigger electricity.
* Подобри здравствениот систем со градење центар за дневна грижа и центар за дијализа и надоградување на опремата на установите во болниците и клиниките.* Improve the healthcare system by building daycare and dialysis centres, and upgrading equipment and facilities in hospitals and clinics.
* Обезбеди помош за постарите со градење домови за стари лица.* Provide assistance to the elderly by building old folks homes.
Во врска со предложеното градење на 100 катницата, што се однесува до мене, вината лежи само во еден фактор - тоа што премиерот ја најави во неговиот Буџет план за 2011.Now, as for the proposed 100-storey building, as far as I am concerned the fault lies only on one factor — that the Prime Minister announced it in his 2011 Budget.
Никој не знае дали сте куче на Интернет, но јасно е дека и ако има кучиња зад компјутерите, тие изгледа се однесуваат поетички од некои сили кои се обидуваат да ги измамат луѓето и да го дискредитираат вебот како алатка за градење подобро општество.Nobody knows if you are a dog on the Internet but it certainly seems that dogs behave more ethically than some online forces that try to deceive people and discredit the Web as a tool for building a better society. This post was re-published in Russian by the Ezhednevniy Zhurnal (Daily Journal) as part of a content partnership with Global Voices' RuNet Echo.
Цврст челик, сончев покрив, орнаменти дизајнирани... ...од Вилијам ван Ален... ...обседнат од идејата да го победи некогашниот пријател... ...кој ја градел кулата на банка "Менхетн" висока 278 метри. ...Ван Ален објавил, дека "Крајслер Билдинг" ќе биде висока 276 метра... ...но потоа одеднаш монтирал 54 метарски столб на зградата. ...Тоа го открил откако кулата на зградата била довршена... ...и Ван Ален станал архитект на највисоката зграда, за три месеци... ...до градбата на...Nirosta steel, sunburst tower, gleaming gargoyles... ...all designed by a man called William Van Alen... ...obsessed with beating his former partner... ...who was building the Bank of Manhattan tower at 927 feet. So Van Alen announced the Chrysler Building at 925 feet... ...and then surreptitiously assembled the 180-foot mast inside the tower... ...and revealed it after the bank tower had been completed... ...giving Van Alen the tallest building for three months... -...until of course...
Цврст челик, сончев покрив, орнаменти дизајнирани од Вилијам ван Ален обседнат од идејата да го победи некогашниот пријател кој ја градел кулата на банка "Менхетн" висока 278 метри.Nirosta steel, sunburst tower, gleaming gargoyIes all designed by a man called william Van AIen obsessed with beating his former partner who was building the Bank of Manhattan tower at 927 feet.
Ќе најдеме што градел Ултрон, ќе ја најдеме Романоф, и ќе го исчистиме теренот.We find out what Ultron's been building, we find Romanoff, and we clear the field.
Ама немаше шанса се што сум градела за во иднина да биде уништено затоа што некоја прчлеста мала - ова беше пред да те знам лично - кучка, сакала да украде сопруг.But there was no way everything I'd been building toward would be destroyed because some pouty little - this is before I knew you personally - bitch, wanted to steal a husband.
Сега знаеме што градела.Well, I guess we know what she was building now.
Рече дека владата градела некакви бродови, вселенски бродови.And he said the government is building spaceships.
Како примери се дадени: Не го Каитувајте за еден ден она што сме го граделе 11 години.Examples are: Don't Kaita what we have been building for 11 y...ears in one day.
"Ве молиме, не го КАИТУВАЈТЕ она што сме го граделе 50 години!"Please, please, do not KAITA what we have been building for 50 years o!
Кога беше прашана дали е нормално за театар што требало да чини 4,5 милиони евра всушност да се потрошат 27 милиони, со дополнителни 10 милиони буџетирани за 2013 година, Јелена Жугиќ, директорка на Театар „Комедија“ одговорила: „И во Франција се граделе замоци кога не течеле мед и млеко по улици“.When asked if it was normal for a theater that was supposed to require EUR 4.5 million to actually receive EUR 27 million, with additional EUR 10 million budgeted for 2013, Jelena Zhugic, director of Theater "Comedy" replied : "Milk and honey also did not flow in the streets of France when they were building their castles."
Што по ѓаволите граделе овде?What the hell were they building in here?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

грака
crow
греши
be wrong
олади
cool

Similar but longer

вгради
incorporate
догради
finish building
загради
fence off
изгради
build
награди
reward
огради
fence

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'build':

None found.
Learning languages?