Sudominti (to interest) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sudominu
I interest
sudomini
you interest
sudomina
he/she interests
sudominame
we interest
sudominate
you all interest
sudomina
they interest
Past tense
sudominau
I interested
sudominai
you interested
sudomino
he/she interested
sudominome
we interested
sudominote
you all interested
sudomino
they interested
Past freq. tense
sudomindavau
I used to interest
sudomindavai
you interest
sudomindavo
he/she used to interest
sudomindavome
we used to interest
sudomindavote
you all used to interest
sudomindavo
they used to interest
Future tense
sudominsiu
I will interest
sudominsi
you will interest
sudomins
he/she will interest
sudominsime
we will interest
sudominsite
you all will interest
sudomins
they will interest
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sudominčiau
I would interest
sudomintum
you would interest
sudomintų
he/she would interest
sudomintume
we would interest
sudomintute
you all would interest
sudomintų
they would interest
Imperative mood
-
sudomink
you interest
-
-
sudominkite
you all interest
-

Examples of sudominti

Example in LithuanianTranslation in English
Tuo įdomiau, kad keturios vidurinės mokyklos Prancūzijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge pasirinko šią temą keliems skirtingiems tikslams: sudominti mokinius moksliniais tyrimais ir etikos klausimais bei motyvuoti juos pagerinti kalbų įgūdžius ir praturtinti savo prancūzų ir vokiečių kalbų leksiką.All the more interesting that four secondary schools in France, Germany and Luxembourg chose this topic to serve different goals: to interest pupils in scientific research and ethical questions and to motivate them to improve their language skills and enrich their vocabulary in French and German.
UNHCR nutraukė finansavimą. Tuomet „Menedék“ mėgino sudominti šia paslauga pagrindinius paslaugų teikėjus, tačiau nesėkmingai.Ypač jiems buvo nepriimtinas siūlymas, kad pagrindinės agentūros pačios turėtų dirbti su pabėgėliais ir imigrantais, o „Menedék“ turėtų likti„išteklių centru“.– 2005 m.Menedék then tried to interest mainstream providers in the service without success.
Tai tave sudominau ar ne?Are you interested or not?
Dabar mane sudominai.Now l'm interested.
Nejau manai, kad sudominai mane?You don't actually think I was interested in you?
Be abejo, keli bandymai, kurių ėmėsi KPS ir ARP, iš pradžių sudomino dalininkus, turinčius mažumos dalį, tačiau vėliau nesėkmingi bandymai parduoti 100 % laivų statyklos dalių parodė, kad rinka neketina investuoti į Ščecino laivų statyklą.Indeed, the several unsuccessful attempts by KPS and ARP, first to attract minority shareholders and then to sell 100 % of the yard’s shares, have demonstrated that the market is not interested in investing in SSN.
Jis taip pat ypač vertas dėmesio dėl to, kad labai sudomino valstybes nares, tapusias ES narėmis įgyvendinant programą „Leader+“, visų pirma Čekiją, kurios partneriai labai domisi medienos biomase.It is also particularly noteworthy that it has attracted a large interest from the Member States which joined the EU during the Leader+ programme, especially from the Czech Republic where partners are especially interested in wood biomass.
Jei nusiųstas prašymas bendrovę sudomino, darbdavys turėtų per kelias dienas susisiekti su jumis.If the application you sent is of interest to the company, the employer should contact you within a few days.
Švedijos renginys sudomino Šiaurės šaliųministrų tarybą ir ji paprašė panašaus renginio Šiaurės šalių verslininkams.The Nordic council of ministers found it interesting and asked for a similar event forthe Nordic entrepreneurs.
- Ar jus sudomino, norite pirkti?- Are you interested in buying one?

More Lithuanian verbs

Related

dominti
interest

Similar

sudeginti
burn
suderinti
arrange

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsipalaiduoti
relax
bite
kandu
ištiesinti
straighten
nudžiūti
dry
nusisukti
turn away
plisti
spread
sukaupti
accumulate
supainioti
confuse
tenkinti
fulfill
užversti
heap

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'interest':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In