Peržiūrėti (to view) conjugation

Lithuanian
17 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
peržiūriu
I view
peržiūri
you view
peržiūri
he/she views
peržiūrime
we view
peržiūrite
you all view
peržiūri
they view
Past tense
peržiūrėjau
I viewed
peržiūrėjai
you viewed
peržiūrėjo
he/she viewed
peržiūrėjome
we viewed
peržiūrėjote
you all viewed
peržiūrėjo
they viewed
Past freq. tense
peržiūrėdavau
I used to view
peržiūrėdavai
you view
peržiūrėdavo
he/she used to view
peržiūrėdavome
we used to view
peržiūrėdavote
you all used to view
peržiūrėdavo
they used to view
Future tense
peržiūrėsiu
I will view
peržiūrėsi
you will view
peržiūrės
he/she will view
peržiūrėsime
we will view
peržiūrėsite
you all will view
peržiūrės
they will view
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
peržiūrėčiau
I would view
peržiūrėtum
you would view
peržiūrėtų
he/she would view
peržiūrėtume
we would view
peržiūrėtute
you all would view
peržiūrėtų
they would view
Imperative mood
-
peržiūrėk
you view
-
-
peržiūrėkite
you all view
-

Examples of peržiūrėti

Example in LithuanianTranslation in English
Reglamentuojama informacija, saugoma saugojimo mechanizme, turėtų būti saugoma tokiu formatu, kuris suteiktų naudotojui galimybę nesudėtingai peržiūrėti, parsisiųsti ir spausdinti visą reglamentuojamos informacijos turinį, kad ir kur naudotojas būtų.Regulated information held by the storage mechanism should be held in a format that enables users to view, download and print, in a straightforward manner, the full content of regulated information from wherever the user is located.
Komisijos vietos duomenų administratoriai gali ištrinti duomenų subjektų asmens duomenis pagal 4 straipsnį, tačiau negali jų peržiūrėti.Local data administrators of the Commission may erase personal data of the data subjects in conformity with Article 4, but shall not be able to view them.
Klientui teikiama paslauga, jos vartotojui suteikianti galimybę peržiūrėti vieną savybių rinkinį ar aprėpties zoną arba daugiau.Client service that allows a user to view one or more feature collections or coverages.
bendrasis rodiklis (NSi2), pagal kurį nustatoma, kokiu mastu, naudojantis peržiūros ir atsisiuntimo paslaugomis, galima peržiūrėti ir atsisiųsti Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytas temas atitinkančius erdvinių duomenų rinkinius;a general indicator (NSi2), which measures the extent to which it is possible to view and download spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC through view and download services;
Kartu su narių puslapiais portale yra įvairių funkcijų, skati-nančių lankytojus peržiūrėti portalą ir į jį sugrįžti, įskaitant nuotraukų biblioteką, skelbimų lentą, renginių kalendorių, dviejų vietos laikraščių naujienų srautus, nuorodas į verslo katalogus bei prieigos vadovus ir orų prognozę.In addition to the members’ pages, there area number of features to encourage visitors to view and return to the portal.
„Remdamasi faktiniais visų 2004 m. skaičiais, Komisija peržiūri Rumunijai II priede nustatytą referencinį riebumą ir prireikus jį patikslina 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“‘For Romania the reference fat content set in Annex II shall be reviewed on the basis of the figures for the full year 2004 and, if necessary, adjusted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).’
Iki dvejų metų laikotarpio nuo įstojimo dienos pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pranešimu, peržiūri pereinamojo laikotarpio nuostatų, išdėstytų 2 dalyje, veikimą.Before the end of the two year period following the date of accession, the Council shall review the functioning of the transitional provisions laid down in paragraph 2, on the basis of a report from the Commission.
Iki dvejų metų laikotarpio nuo įstojimo dienos pabaigos Taryba, remdamasi Komisijos pranešimu, peržiūri 2 dalyje išdėstytų pereinamojo laikotarpio nuostatų veikimą.Before the end of the two year period following the date of accession, the Council shall review the functioning of the transitional provisions laid down in paragraph 2, on the basis of a report from the Commission.
Susitariančiųjų Šalių prašymu eurais išreikštas sumas peržiūri EEE jungtinis komitetas.The amounts expressed in euro shall be reviewed by the EEA Joint Committee at the request of the Contracting Parties.
Bendrijos ar Maroko prašymu eurais išreikštas sumas peržiūri Asociacijos komitetas.The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Association Committee at the request of the Community or of Morocco.
Žinot, aš peržiūrėjau tą tekstą aną naktį ir likau nepatenkintas.I reviewed that script last night and I was not satisfied. - Yeah, well--
Aš peržiūrėjau daktaro Leningso psihologini profili.I reviewed Dr. Lanning's psych profile.
Valstybės narės ir Komisijos vardu Nuolatinis maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos komitetas peržiūrėjo vertinimo ataskaitų projektus.The draft assessment reports have been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.
Atsižvelgdama į ligos paūmėjimą, Italija peržiūrėjo priemones, kurių iki šiol buvo imtasi kovojant su liga pagal Direktyvą 2002/60/EB.Italy has in relation with this recrudescence reviewed the measures so far taken to eradicate the disease, in the frame work of Directive 2002/60/EC.
Kilus šiam paūmėjimui, Komisija peržiūrėjo Bendrijos lygiu priimtas priemones afrikinio kiaulių maro Sardinijoje atžvilgiu ir priėmė 2005 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimą 2005/363/EB [2].In relation to this recrudescence, the Commission has reviewed the measures adopted at Community level in relation to African swine fever in Sardinia and has adopted Commission Decision 2005/363/EC of 2 May 2005 concerning animal health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy [2].
Atsižvelgdama į ligos atsinaujinimą 2004 m., Italija peržiūrėjo priemones, kurių iki šiol buvo imtasi kovojant su šia liga.Italy has reviewed the measures taken so far to combat the disease in the light of the recrudescence of the disease in 2004.
Finansines prognozes peržiūrėjo „Deloitte & Touche“, veikdama kaip JK vyriausybės konsultantas ekonomikos ir energetikos rinkos srityse.The financial projections were reviewed by Deloitte & Touche in its capacity as economic and energy market consultants to the UK Government.

More Lithuanian verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

peržiūrinėti
browse

Random

apmokėti
pay
apsaugoti
protect
brangti
become more expensive
dilti
wear out
gauti
get
pykdyti
anger
pradėti
begin
priaugti
grow
tirpti
melt
užmigti
fall asleep

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'view':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In