Dėvėti (to wear) conjugation

Lithuanian
29 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
dėviu
I wear
dėvi
you wear
dėvi
he/she does wear
dėvime
we wear
dėvite
you all wear
dėvi
they wear
Past tense
dėvėjau
I did wear
dėvėjai
you did wear
dėvėjo
he/she did wear
dėvėjome
we did wear
dėvėjote
you all did wear
dėvėjo
they did wear
Past freq. tense
dėvėdavau
I used to wear
dėvėdavai
you used to wear
dėvėdavo
he/she used to wear
dėvėdavome
we used to wear
dėvėdavote
you all used to wear
dėvėdavo
they used to wear
Future tense
dėvėsiu
I will wear
dėvėsi
you will wear
dėvės
he/she will wear
dėvėsime
we will wear
dėvėsite
you all will wear
dėvės
they will wear
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
dėvėčiau
I would wear
dėvėtum
you would wear
dėvėtų
he/she would wear
dėvėtume
we would wear
dėvėtute
you all would wear
dėvėtų
they would wear
Imperative mood
-
dėvėk
you wear!
-
-
dėvėkite
you all wear!
-

Examples of dėvėti

Example in LithuanianTranslation in English
Pavyzdžiui, vartotojas turėtų drabužį tik pasimatuoti ir neturėtų jo dėvėti.For example, the consumer should only try on a garment and should not be allowed to wear it.
Labai svarbu ne tik tai, kad darbuotojai būtų aprūpinti ir naudotųsi tinkamomis AAP, bet ir tai, kad jie suvoktų šito priežastis ir žinotų, kaip dėvėti AAP, siekiant užtikrinti geriausią apsaugą.Regarding PPE it is essential that not only is the correct and appropriate PPE provided and worn but that workers know the reasons and how to wear the PPE to achieve the best protection.
Tokiais atvejais gali būti, kad darbuotojas ne be pagrindo nenori dėvėti tam tikros rūšies klausos apsaugos priemonės.In these cases, the worker may be justiably reluctant to wear a particular type of hearing protector.
Tačiau, manau, kad neskoninga dėvėti deimantus, jei tau nėra 40-ies.Of course, personally, I think it would be tacky to wear diamonds before I'm 40.
Nesi daugiau vertas dėvėti šį šventą valdžios simbolį.You are no longer worthy to wear this sacred symbol of authority.
Nes šį kostiumą dėviu jau tris dienas.I've been wearing this suit for three days.
Aš dėviu darbinius drabužius, taigi...I mean, I'm wearing my work clothes, so...
Aš taip ilgai dėviu kaukę, kad imu užmiršti savo tikrąjį "aš".You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it.
Aš dėviu uniformą ant kurios neužrašyta "Apsauga".I get to wear a uniform that doesn't have "Security" on it.
Padaryčiau, bet aš dėviu gorilos kaukę, o prie tavęs pritaisyta bomba.I would do it, but I'm wearing the gorilla mask and you're wearing that bomb.
EUCAP personalo nariai dėvi savo nacionalinę uniformą arba civilinę aprangą su EUCAP skiriamaisiais ženklais.EUCAP personnel shall wear national uniform or civilian dress with distinctive EUCAP identification.
Civilinis pagalbinis personalas dėvi civilinę aprangą su EUCAP skiriamaisiais ženklais.Civilian support personnel shall wear civilian dress with distinctive EUCAP identification.
Vykdydami savo užduotis ir įgyvendindami savo įgaliojimus, būrių nariai dėvi savo uniformas.Members of the teams shall wear their own uniform while performing their tasks and exercising their powers.
Vykdydami savo užduotis ir įgyvendindami savo įgaliojimus pakviestieji pareigūnai dėvi savo uniformas.Guest officers shall wear their own uniform while performing their tasks and exercising their powers.
Kiekvienas įgulos kabinoje pareigas atliekantis skrydžio įgulos narys dėvi ausines su gerviniu mikrofonu arba lygiaverčiu įrenginiu, kaip reikalaujama OPS 1.650 punkto p papunktyje ir (arba) OPS 1.652 punkto s papunktyje, ir naudoja jas kaip pagrindinį įrenginį balso ryšiui su skrydžių valdymo tarnybomis (ATC):Each flight crew member required to be on flight deck duty shall wear the headset with boom microphone or equivalent required by OPS 1.650(p) and/or 1.652(s) and use it as the primary device to listen to the voice communications with air traffic services:
Jis žino, kad dėvime lemenes.He knows we're wearing vests.
Mes dėvime kaukes.We wear masks.
Ne, aš dėvėjau pirštines kai surinkau tai.No, I was wearing gloves. We'll know soon enough.
Ar tu dėvėjai dizainerio sukurtą kostiumą kai pardavinėjai draudimus?Were you wearing designer suits when you sold insurance?
Pasirodė, kad tu dėvėjai vestuvinį žiedą Los Andžele.Looked like you were wearing a wedding ring out in Los Angeles.
Kai juos radom, jie dėvėjo kažkokius biomechaninius kostiumus.When we found 'em, they were wearing some sort of biomechanical suits.
Kai kurie kariai dėvėjo senovinius šarvus.Some of the soldiers wear ancient mesh armour.
Taip, ir jis dėvėjo tai.Yea, and he was wearing this
Ji dėvėjo ilgą nėriniuotą suknelę ir priėjo prie krosnies.Not on purpose, though. She was wearing this long lace dress and she got it caught in the furnace.
Ar žinote kokius batelius ji dėvėjo?You know what kind of running shoes, she was wearing?
O aš dėvėdavau uniformą.I used to wear a uniform.
Jeigu vis dėlto apkursiu, dėvėsiu klausos aparatą.Anyway, if I become deaf I will wear hearing aids
Jie dėvės skareles ant kaklų.They will wear bandanas.
Tik dėvėk ką nors aptempto.Just make sure you wear something tight.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dėkoti
thank
dėmėti
stain
derėti
fit
derėtis
negotiate
dėvėtis
wear
didėti
increase
domėtis
be interested
gyvėti
brighten up
mūvėti
wear (footwear)
žavėti
charm
žavėtis
admire

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

birti
crumble
civilizuoti
civilize
dobti
beat
gulėti
lie
nušvisti
shine
pasisotinti
sate
pavalgyti
eat
sugniuždyti
crush
užsigeisti
desire on a whim
viešinti
publicize

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'wear':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In