Vált (to change) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: 1872, shift, chapter 1, trade, follow, 3 part 3, 2012, to convert, to turn, turn, 2 part 1, to book, become, 1862, miklós gábor kövesdi, convert, succeed, chapter 2, az arany ember, to shift gears, mór jókai, replace, book, zord idő, zsigmond kemény, to follow, switch

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
váltok
I change
váltasz
you change
vált
he/she to change
váltunk
we change
váltotok
you all change
váltanak
they change
Present definite tense
váltom
I change
váltod
you change
váltja
he/she changes
váltjuk
we change
váltjátok
you all change
váltják
they change
Past indefinite tense
váltottam
I changed
váltottál
you changed
váltott
he/she changed
váltottunk
we changed
váltottatok
you all changed
váltottak
they changed
Past definite tense
váltottam
I changed
váltottad
you changed
váltotta
he/she changed
váltottuk
we changed
váltottátok
you all changed
váltották
they changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
váltanék
I would change
váltanál
you would change
váltana
he/she would change
váltanánk
we would change
váltanátok
you all would change
váltanának
they would change
Conditional present definite tense
váltanám
I would change
váltanád
you would change
váltaná
he/she would change
váltanánk
we would change
váltanátok
you all would change
váltanák
they would change
Conditional past indefinite tense
váltottam volna
I would have changed
váltottál volna
you would have changed
váltott volna
he/she would have changed
váltottunk volna
we would have changed
váltottatok volna
you all would have changed
váltottak volna
they would have changed
Conditional past definite tense
váltottam volna
I would have changed
váltottad volna
you would have changed
váltotta volna
he/she would have changed
váltottuk volna
we would have changed
váltottátok volna
you all would have changed
váltották volna
they would have changed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok váltani
I will change
fogsz váltani
you will change
fog váltani
he/she will change
fogunk váltani
we will change
fogtok váltani
you all will change
fognak váltani
they will change
Future definite tense
fogom váltani
I will change
fogod váltani
you will change
fogja váltani
he/she will change
fogjuk váltani
we will change
fogjátok váltani
you all will change
fogják váltani
they will change
Subjunctive present definite tense
váltsam
(if/so that) I change
váltsd
(if/so that) you change
váltsa
(if/so that) he/she change
váltsuk
(if/so that) we change
váltsátok
(if/so that) you all change
váltsák
(if/so that) they change
Subjunctive present indefinite tense
váltsak
(if/so that) I change
válts
(if/so that) you change
váltson
(if/so that) he/she change
váltsunk
(if/so that) we change
váltsatok
(if/so that) you all change
váltsanak
(if/so that) they change
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
váltanom
I to change
váltanod
you to change
váltania
he/she to change
váltanunk
we to change
váltanotok
you all to change
váltaniuk
they to change

Examples of vált

Example in HungarianTranslation in English
- Csak próbálok témát váltani.- I'm just trying to change the subject.
- Ideje stratégiát váltani.-Time to change up the ground war.
- Ki akar témát váltani?Who wants to change the subject? I do.
- Lehet, hogy ideje lenne sebességet váltani.Might be time to change gear.
- Ne felejtsen el gyorsan inget váltani.- Time to change your shirt.
- Akkor témát váltok.- So I'll change the subject.
- Hogy váltok ezen...?How do you change this...?
- Majd témát váltok.- I'll change the subject.
- Majd váltok a fagylaltosnál! Megmondtam már!I said I'd get change when I get the snow cone.
- Megyek, váltok neked aprót.I'll get you some change. Oh, thanks, Roz.
"Jobb ha stílust váltasz Jobb hangot váltasz"Better mind your manners Better change your tone
- Amikor alakot váltasz, az...When you do that change thing, does... woge.
- Témát váltasz.- You changed the text.
- egyszerűen témát váltasz.- you just... you change the subject.
Akkor miért váltasz?- Then why change?
A világnak változnia kellett... .. de a forradalom terrorrá vált és ez lesz az én vesztem is.The world had no choice but to change... .. but the revolution has become terror and me myself will be taken with away.
Anyám eldöntötte, fontossági sorrendet vált, mert rájött, hogy nincs is szüksége férjre, bár bőven kapott ajánlatot.My mother decided to change her priorities. She discovered that she didn't need a husband... although she had plenty of offers.
Az elnök úgy döntött, hogy stratégiát vált és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy véget vessen ennek.President has decided to change strategy, take whatever measures are necessary to end this once and for all.
Ennek örülnöm kéne, de most, hogy végre kommunikálni kezdtünk, Jake nyelvezetet vált.Normally I'd be thrilled, but we were finally starting to communicate, and... now he wants to change the language.
Innen nem tudunk semmit megváltoztatni, mert irányíthatatlanná vált a dolog.It is not possible to change anything from here... because it is out of control.
"De akkor is, ha még ezer e-mailt is váltunk kettőnk szíve valószínűleg akkor sem fog egy centivel sem közelebb kerülni egymáshoz.""But, even if we were to exchange a thousand emails..." "...our hearts would probably not move even one centimeter closer together."
"Nem váltunk fel, ne is kérje"?"No change - don't ask," huh? Wait.
- A fickó túléli, de vállalkozót váltunk.Well, the guy's gonna make it, but we got tochange contractors.
- Jobban járunk, ha témát váltunk.You know, maybe we ought to change the subject. Yeah, new, uh, new page.
- Mi is taktikát váltunk.-Then we need to change up, too.
Amíg nem kapjuk el azt a szemét Kang Han-chult, nem váltotok ruhát.Until we catch that bastard Kang Han-chul, don't change your uniforms.
Néha az üzleti életben a partnerek külön irányba hajóznak tovább, szóval el kell döntenetek, hogy külön utakon mentek tovább, vagy irányt váltotok, és újraegyesültök a közös munka kikötőjében.Sometimes in business partners' ships will sail in two different directions, so you two need to find out if you're gonna continue to sail apart or if you're gonna change course and reconvene at the port of mutual understanding.
Próbálok barátkozni, rendesnek lenni, de valahányszor besétálok a szobába te meg Davis elhallgattok, témát váltotok, vagy elmész.I try to be friendly, I try to be a good guy, but every time I walk into a room... you and Davis clam up, or you change the subject, or you leave.
- Az Embertelenek nem váltanak alakot.Inhumans can't change form.
- Erre tessék, megint váltanak.- And then you changed overnight.
- Kétnaponta váltanak.Lieutenant, these guys change stash houses every other day.
13 percenként váltanak.There is a shift change about 13 minutes,
A csatahajók egy háború közepén pozíciót váltanak, Ryan.Battleships change locations in the middle of a war, Ryan.
- Kevesebbért nem váltom fel.Yeah. He won't change for less.
Figyelj, Nem váltom be...Listen, I can't give you change for that...
"Ahogy a csatornát váltod, a gombbal.""Like Channels change with remote."
' A föld itt minden lépésnél váltja színeit.'The earth here changes color at every step.
- ...de csak az üvegeket váltja vissza.- He exchanges cans and bottles for cash.
Vagy sorozatgyilkos, vagy egy kaméleon, aki olyan gyakran váltja az identitását, mint a zoknit.Either she's a serial killer or a chameleon who changes her identity like socks.
Attól még nem váltjuk meg a világot.It won't help change the world or anything.
Gdanskban, 30-ba váltjuk.In Gdansk, we exchange at 30.
Nem váltjuk meg a világot.We're not gonna change the world.
A nők, akik őriznek minket, kicsivel 10 után váltják egymást.The women who watch over us change shifts a little after 10:00.
Ahogy a nedves és száraz évszakok váltják egymást a trópusi erdőkben, úgy változtatja a nyár-tél átmenet az életet a mérsékeltebb égövekben.As the alternation of wet and dry seasons brings change to some tropical forests so the progression of summer to winter dictates life in more temperate regions.
Az amerikaiak kint váltják át a pénzüket francia pénzre, és ezt visszaküldik.Americans change their money over into French money and send it back here.
Az átváltás legegyszerűbb módja tehát, ha beteszlk pénzüket számlájukra, ekkor a beflzetett fontot automatlkusan euróra váltják.The easiest way to change any cash you have is to pay it into your account. The Sterling becomes Euros the moment it's paid in.
Az őrök minden nap fél öt és öt között váltják egymást.[Campbell] The guards change between 5:;00 and half 5:;00 every single day, - so we have to be there, men.
- Igen, mert szakot váltottam.- Yeah, I changed courses.
- Jó árfolyamon váltottam be.-l exchanged them at a very good price.
- Nadrágot én még soha sem váltottam.- I have never changed my trousers.
- Nem, témát váltottam.- No I changed my thesis.
"Nem, már megint témát váltottál.." "Várjál csak, azt kérdezted..""No, you changed the subject again.." "Wait a second, you asked me.."
- Azt hallottam szállást váltottál.-l heard you changed dorms.
- És barátokat is váltottál?Have you changed your relationship also?
-Autót váltottál.You have changed cars.
-Oh, fokozatot váltottál.Ooh, changed gear.
"Hé, ki váltott csatornát?""Hey, who changed the channel?"
- "Majd ő volt, aki témát váltott, tehát én nyertem."- "he changed the subject. I won."
- Csalihal biztos fegyvert váltott.Baitfish must have changed weapons.
- Méretet váltott a lábad?Your feet have changed size?
- Talán nevet váltott.Maybe he changed his name.
- Beszállítót váltottunk.We changed suppliers.
- Csoportot váltottunk.- We changed our couples group.
- Már négy levelet váltottunk.- We've exchanged four letters.
- Szerintem pont most váltottunk témát.I think we just changed the subject.
3- szor találkoztunk Mark-kal, 52 e-mailt váltottunk, be tudjuk bizonyítani,We met with Mark three times, we exchanged 52 e-mails, we can prove that he looked at the code.
- Közvetlen SMS-eket váltottatok.You exchanged direct messages.
Aztán témát váltottatok.Then you changed the subject.
Clubberrel szót váltottatok.You and Clubber exchanged words.
- Nem váltottak mosószert, vagy vettek új takarót?Have you changed laundry detergent? - Bought new sheets? - No.
- Vágányt váltottak.- They changed route.
A fenébe, biztos frekvenciát váltottak.Damn things must have changed frequencies.
A razziák után váltottak.They changed up after we hit them with raids.
Ajándékot váltottak és meghívták a franciákat megnézni egy birkózó meccset.Some gifts were exchanged and the French were invited to watch a wrestling match.
Azt beszélik, hogy az egyik bíboros barnára váltotta a vörös köpenyét.I have even heard tell of a cardinal who has changed his robes from red to brown.
Utálok szőrszálhasogató lenni,.. .. de azt mondta, hogy az Államokban váltotta be a pénzt..I hate to be a stickler, but you're telling me you exchanged the money in the U.S.,
Öttől 18 éves koráig, néhány hetente váltotta a nevelőcsaládokat, néha pár naponta.From when he was five To the age of 18, He changed foster homes every few weeks,
2.:1 arányban váltották.And the money was exchanged 2 to 1.
Igazából nagyon szomorú, és remélem, hogy a férje megérti, hogy a gyógyszerek váltották ki belőle ezt a fajta viselkedést.It's actually really sad, and I'm hoping that her husband understands that the drugs changed her brain chemistry, which changed her behavior.
Úgy hallottam, hogy délután érkezik meg. Harmadik mester, miért váltották le az összes őrt a házban?I heard he's coming back in the afternoon 3rd Master, why have all the guards in the household been changed?
Michael személyazonosságot váltana és eltűnne, hogy megússzon egy parkolócédulát.Michael would change his identity and disappear To get out of a parking ticket.
Biztos ne váltsam fel?Unless you wanted change.
Vegyek ki 50 fontot a bankból ötfontos bankjegyekben, és váltsam fel öket használt egyfontosokra.I was to draw L50 from my bank in L5 notes and then change them for used L1 notes.
- Jie, menj és váltsd be a nyereményt.Jie, go and change the presents OK
- Ne váltsd át.-Don't change it.
- Oké, váltsd át, Carrie.Okay, change it, Carrie.
Csak váltsd át, mondjuk a golf csatornára vagy valami hasonlóra.Just change it to, like, Golf Channel or something.
Eredj, váltsd át a papucsodat.Go change your slippers.
Ebből következően ember. Eljött a boltba, hogy pénzét sok más mellett, paradicsomra váltsa.Among other things, she is at the supermarket to exchange money for tomatoes.
Maradjon ott és váltsa!Now stay there and change that boy out, you hear me?
Várjon, az egy ötvenes, váltsa fel!Wait. Th-that's a $50. Get change for that!
Akkor add ide az Egy hal, két hal, piros hal, kék halat, és aztán váltsuk meg a világot!Then give me "One fish, two fish, red fish, blue fish" and let's change the world!
Hogyan váltsuk ki ezt?How do we change this?
Menjünk, váltsuk ki a táskát.Let's go, exchange the bag.
Nos, a téma sírva könyörgött, hogy váltsuk.Well, the subject was crying out for change.
"Ne váltsátok le a vezetőinket!Like, "Yes please!" "Don't change our management.
Tegyék, amit mondanak, váltsák meg a szabadságukat a testvérével.Do what they say, exchange the brother for your freedom.
* Ha már a fényt se látni lassan, ideje, hogy irányt váltsak, el a tetves címlapok, és határidők közeléből. *If the light don't seem to suit you How about a change of scene? Far from the lousy headlines And the deadlines in between
- Had váltsak cipőt.- Let me just change my shoes.
- Hadd váltsak cipőt!Let me change shoes.
- Martha, megengedi egy pillanatra, hogy témát váltsak?May I change the subject for a moment?
A nejem azt mondta, váltsak foglalkozást, hát megtettem.Wife told me to change my career so l did.
" legyen kép. És fekete fehér, és fel kell állni, hogy csatornát válts.""and it's in black and white and then you have to stand up to change the channel."
- Azt szeretném, válts szakmát.- I want you to change your work.
- Gyerünk, válts már át!Change, damn it, change! Whoa.
- Igen? Nem válts pólót.Don't change the shirt, it's a nice touch.
- Ki kért meg rá, hogy dalt válts?Who asked you to change songs?
- Arra, hogy váltson a lámpa.We're waiting for the light to change.
- Hogy váltson a lámpa.The light to change.
- Ne váltson témát!- Don't change the subject!
- Ne váltson témát.Don't change the subject.
- Akkor váltsunk témát.Let's change the subject, then.
- Csak menjünk vissza, és váltsunk témát.- Let's just get in there and change the subject.
- Hogy irányt váltsunk. Arra nem volt semmi.To change corners, it was nothing.
- Igen? Kérem, kifáradna velem az előtérbe, hogy ott szót váltsunk, elfojott hangon?Would you please retire with me to the hallway where we can exchange words in hushed tones ?
- Inkább váltsunk témát. De nézd a jó oldalát!We should probably change the subject.
"srácok váltsatok témát, kérlek!""guys, change the topic please!"
- Ne váltsatok témát.Don't change the subject.
Amikor kint vagyunk terepen, váltsatok zoknit, ha megállunk!When we're out humping', change your socks whenever we stop.
Hee Rib, váltsatok kisebb ágyúkra... és készüljetek a közelharcra!Captain, change the artillery to smaller cannons. Then prepare for close combat.
A meleg amerikaiak, nők és férfiak egyaránt, büszkén kiléphetnek a nyilvánosság elé, és oltár elé állhatnak, hogy szent esküt váltsanak, ahogy nekünk, többieknek rég szabad.Gay Americans alike will be able to proudly step out of the closet... and on to the alter, to exchange the sacred vows enjoyed by the rest of us.
Azt akartam, hogy váltsanak tiszta cipőt, amikor visszajönnek.I want them to change into clean shoes when they come back.
Elérjük, hogy váltsanak logót.We will make them change their logo.
Ha elérjük, hogy váltsanak logót, azzal megelégszel?If we get them to change their logo, will it make you happy?
Ne váltsanak csatornát!Don't change that channel.
500, azt fel kell váltanom.500, I have to change that.
Azt hiszem újra alsógatyát kéne váltanom.I may need to change my skivvies again.
Azt mondja állást kell váltanom, Ön orvosi indokkal azt tanácsolja nekem, hogy váltsak állást.You're medically advising me to change jobs?
Aztán amikor 9 voltam, Bunnikba költöztünk, sulit kellett váltanom, ami elég traumatikus volt igazából.So then my family moved to Bunnik when I was nine, so I had to change schools, which was pretty traumatic, actually.
Aztán vissza kell váltanom, amikor elhaladok egy pár bója mellett, hogy odaléphessek neki, amikor kijövök belőle.Then I have to change down as I pass a series of bollards, ready to give it the beans as I come out the other end.
Fel kellene váltanod.You've got to change up. Where are we going?
Igazából nem kell váltanod egy Formula 1-es autóban.Actually, you don't have to change gear in Formula 1.
Majd váltanod kell. 300 fordulat.And then you have to change gear. 300 revs.
Nevet is kellett váltanod miattam... így nehéz volt megtalálni téged.You had to change names because of me, too... so it was hard to find you.
Néha, amikor nem találod a sztorit... irányt kell váltanod.Sometimes when you can't find the story, you have to change direction.
- Nővérke, elmagyarázta Varla-nak, hogy miért szükséges hálóinget váltania?Nurse, have you explained to Varla why it's necessary for her to change her gown?
- Orvost kellett váltania?- Have you had to change doctors?
A családjából valakinek orvost kellett váltania?Has anyone in your family had to change doctors?
Annyit cikizték vele, hogy végül sulit kellett váltania.He got teased so much, Eventually he had to change schools.
Azt hiszi, talán van egy tanú, ezért a szokásosnál hamarabb kell azonosságot váltania.He thinks there might have been a witness, so he's going to need to change identities sooner than usual.
- Autót kellett váltanunk.We had to change cars.
Amint elhagyjuk a Nap tőszomszédságát, át kell váltanunk a hosszmértékünket fényóráról fényévre.As soon as we leave the Sun's immediate neighborhood, we need to change the unitive distance from light-hours to light-years.
Amíg Dr. Mallard majdnem rajtakapott minket, és akkor váltanunk kellett...Until Dr. Mallard almost caught us,and then,uh,we had to change our...
Autót kell váltanunk.We got to change cars.
Azt akarom, hogy olyan keményen csinálj meg, hogy templomot kelljen váltanunk.I want you to do me so hard that we have to change churches.
Nem kell témát váltanotok.You don't have to change the subject.
Át kell váltanotok.You're gonna have to change that money. You're not going to get on with that.
- A gyerekeknek még iskolát sem kellene váltaniuk.The kids wouldn't have to change schools.
Ez azt jelenteni, hogy a gyerekeimnek iskolát kell váltaniuk.That would mean my kids have to change schools.
Le kéne váltaniuk az edzőket... Sok cserét kellene végrehajtani.They ought to change "coaches"... "Make a lot" of changes in executing.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

félt
fear for
kelt
wake up
költ
awaken
tilt
forbid
tölt
pour
válik
become

Similar but longer

kivált
take out of pawn

Random

utolér
catch someone up
üdvözöl
welcome
vacsorázik
dine
vadul
become wild
választ
choose
valósul
materialize
változik
change
varázsol
practice magic
végrendelkezik
make a will
verseng
compete

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?