Tér (to turn) conjugation

Hungarian
86 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
térek
I turn
térsz
you turn
tér
he/she to turn
térünk
we turn
tértek
you all turn
térnek
they turn
Past indefinite tense
tértem
I turned
tértél
you turned
tért
he/she turned
tértünk
we turned
tértetek
you all turned
tértek
they turned
Conditional present indefinite tense
térnék
I would turn
térnél
you would turn
térne
he/she would turn
térnénk
we would turn
térnétek
you all would turn
térnének
they would turn
Conditional past indefinite tense
tértem volna
I would have turned
tértél volna
you would have turned
tért volna
he/she would have turned
tértünk volna
we would have turned
tértetek volna
you all would have turned
tértek volna
they would have turned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok térni
I will turn
fogsz térni
you will turn
fog térni
he/she will turn
fogunk térni
we will turn
fogtok térni
you all will turn
fognak térni
they will turn
Subjunctive present indefinite tense
térjek
(if/so that) I turn
térj
(if/so that) you turn
térjen
(if/so that) he/she turn
térjünk
(if/so that) we turn
térjetek
(if/so that) you all turn
térjenek
(if/so that) they turn
Conjugated infinitives
térnem
I to turn
térned
you to turn
térnie
he/she to turn
térnünk
we to turn
térnetek
you all to turn
térniük
they to turn

Examples of tér

Example in HungarianTranslation in English
A Bansheesnek észhez kellene térni.The Banshees need to turn this around now.
Gyerünk, gyerekek, ideje nyugovóra térni!Come on, children. It's time to turn in.
"Acélos testtel térek majd vissza, sötét bőrűen, és haragos szemmel."I shall return with limbs of steel... "And dark skin and wrathful eye.
"Ha igazam van, a fejével térek vissza."If I am right, I will return with her head.
"Ha viszont tévedtem, akkor talán vissza sem térek."If I am wrong, I may not return at all."
"Jobb emberként térek vissza,""I will return a better man
"Koszos körmökkel térek vissza a kertből."I am returning from the garden with dirt under my nails.
"Arcod verítékével eszed kenyeredet amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, Mert por vagy és a porba térsz vissza."In the sweat of thy face, shalt thou eat bread till thou return to the earth, for from it wast thou taken, because thou art dust, and to dust thou shalt return.
"Megtelve térsz haza, miután befogadtál mindent ami a tiéd"You'll return home heavy after taking in all that is yours
# De a könnyek sem mossák el a félelmet... # # ...hogy sosem térsz már vissza #♪ The tears won't wash away ♪ The fears ♪ That you're never, ever gonna return ♪
- Jason kiszáll. És te hősként térsz vissza.- You'll be returning a hero, Richard.
- Mikor térsz haza Deresbe?When do you return to Winterfell?
Ha és amikor úgy dönt, hogy jó útra tér, visszakérem a telefont.When and if she decides to turn her life around, I'll simply take it back.
Megkértem, hogy kapcsoljon ki valamit, de erre ő: "Nem akarok lyukat ütni a tér-idő kontinuumon".I asked him to turn something off, but it was all, "But I don't want to punch a hole "in the space-time continuum. "
Épp most tér jobbra, a 16-os útra.You're about to turn right onto Route 16.
"hogy mi hamarabb térünk vissza mint a felkelők a saját lyukaikba"{pos(192,230)}"that we will soon be returning these insurgents to their holes."
'És vissza is térünk szülőföldünkre diadalmasan! 'And we will return to our fatherland through arches of triumph!
- És körözzön itt, amíg vissza nem térünk!- Have him row in circles until we return.
A 19 férfi és nő közül, akik a Marson jártak, csak hatan térünk vissza."Of the 19 men and women who have set foot upon the planet Mars, 6 will return.
A bolygójukon, senki sem marad életben, ha mi nem térünk haza.No one on your planet will stay alive, if we do not return to our planet.
"...az inzulin kézzelfogható üressége helyett metrazolt elektrosokkot hidroterápiát pszichoterápiát pingpongot és amnéziát adtak, akik rosszkedvükben tiltakozásképp csupán egyetlen jelképes pingpongasztalt borítottak fel, majd katatóniába süllyedtek rövid időre, évek múlva vérparókájukat könnyeiket és ujjaikat leszámítva tökcsupaszon tértek visszaThe concrete void of insulin Metrazol electricity hydrotherapy psychotherapy occupational therapy pingpong and amnesia, who in humorless protest, overturned only one symbolic pingpong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald except for a wig of blood,
"de csak kevesen tértek vissza sosem látott tudás birtokában.""Few returned ,with recollection of their journey, as was the way of the spirits."
(DALEK2) Csak a földi kreatúrák tértek vissza.SECOND DALEK: Only the creature from Earth returned this way.
- ...elmentek a háborúba, és hősökként tértek haza.- ... and have gone to war and returned as heroes.
- Miért tértek vissza?Why have you returned?
'Még az álmaidban' 'sem térnek vissza.'Never return here even in your dreams.
- Itt nem térnek vissza.How are we going to return?
- Mikor térnek vissza?- When will they return?
- Miért nem térnek vissza a dzsungelbe?-Why can't they return to the jungle?
- Vissza térnek.They'll return.
"Ha nem tértem vissza, a végítélet napjára várok.""If I have not yet returned, I am in the Rapture."
"Most tértem vissza látogatásomból, földesuramnál voltam,"I've just returned from a visit to my landlord,
"Még csak nemrég tértem vissza a halál árnyékának völgyéből...""I've returned from the valley of death.
"És 15 év után nemrég tértem haza az ázsiai tornákról." Aztán megkérdeztem, hogy szüksége van-e egy profi tanítására."And I have recently returned stateside after 15 years abroad on Asian tours," and did he need a teaching pro, I asked him.
- Azóta újra észhez tértem.It has since returned.
"Tudom, hogy most tértél haza Afganisztánból, és a poszttraumás stressz szindrómáddal küzdesz...""I know that you just returned from Afghanistan and are struggling with your own PTSD issues..."
- Miért tértél vissza?- Why have you returned?
Annyi évnyi külföldi szolgálat után a király seregében hősként tértél vissza a szülőföldedre.After years of service to His Majesty's army abroad, you've returned home a hero to your country.
Arra tértél vissza, hogy egy társad leugrott a tetőről.You returned to duty to find out a coworker jumped off a building.
Aztán eltűntél és soha nem tértél vissza.Then you disappeared and never returned.
"Azonban az első hét áldozat nem tért vissza.""After the first seven sacrifices, none of the victims returned.
"Elküldtük a kicsinket, egy messzi helyre, ahonnét soha nem tért vissza""We sent our little boy away to a place from whence he never returned!"
"Mindannyian, mint juhok, eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára tért.""All of us, like sheep, have gone astray." "Each of us has turned to his own way."
"Most tért vissza Európából, hogy megnyissa új éttermét Portlandben.""He has just returned from Europe "to open a new restaurant in Portland.
"Robert Thompson úr... aki Malájföldön győzelmet aratott a kommunista gerillákon... és jelenleg egy RAND vállalat szakértője... mostanában tért vissza Vietnámba, hogy jelentést tegyen Nixon elnöknek a helyzetről."Sir Robert Thompson... who led the victory over Communist guerillas in Malaya... is now a RAND corporation consultant... recently returned to Vietnam to sound out the situation for President Nixon.
2008 volt, közel 2 éve úton voltunk már és a napokban tértünk vissza Los Angeles-be, hogy a harmadik albumunkon dolgozzunk.[Jared, voiceover] It was 2008. We were on the road for over two years and had recently returned to Los Angeles to work on our third album.
Fény derült Toohey-ékra, Ray-re, és hogy mi történt a Lake Mungo-nál, majd idővel haza tértünk. A ház érezhetően más volt.We found out about the Tooheys Ray and what had happened at Lake Mungo and by the time we returned home the house felt different.
Hálával tartozunk Önöknek és az embereiknek. De még csak most tértünk haza. Egy olyan helyre, amiről azt gondoltuk, hogy sohasem látjuk többé.We owe you and your people a debt of gratitude, but we've just returned home, home to a place we thought we'd never set eyes on again, and we need some time.
Jonathan és én épp most tértünk vissza a világkörüli jacht-utunkról.Jonathan and I just returned from sailing our yacht around the world.
Megatron gazdám, nem értem, miért tértünk vissza ehhez az elhagyott bányához. Egyedül.Uh, lord Megatron, far be it from me to question your intentions, but I do not understand why we've returned here after all this time... alone.
Ily kevesen tértetek csak vissza?So few. So few of you have returned.
Tehát ezért tértetek ide vissza, hogy megkeressétek az alkotótokat.So that is why you have returned to find your creator.
A Párt azt parancsolta, hogy térjek vissza Észak-Koreába.The party sent me an order to return to the North.
A harmadik napon a Steven azt mondta, térjek vissza és terjesszem igéjét, mintha az enyém lenne, a városok népeinek.On the third day, the Steven instructed me to return to spread his word as my own to the people of the cities and towns.
A király azt parancsolta, hogy térjek haza pihenni.And when I awoke, the King had gone south and left orders for me to return to fully recover.
Amikor a szüleim elhagyták Németországot... kértek, hogy én is térjek vissza az államokba velük.When my parents left Germany... they asked me to return to the United States with them.
Apám felajánlotta, hogy térjek vissza a városba.My father has offered me a chance to return to Metropolis.
"Hívunk téged, kit tőlünk elszakítottak, térj vissza hozzánk, mestere minden gonosznak!"We call to you, that away was torn, return master of all evil born.
"Kobayashi, térj vissza azonnal.Kobayashi, return home immediately. Return home.
"Letsendesítendew, azt a my az Őrzőye az Könyvnec... " "Tsitulj, és térj te wissza az Setétséghez!"To appease it, the thing that is the guardian,... ..be silenced and return to the darkness.
'Könyörgünk, térj vissza hozzánk 'és méltósággal viseld a felelősséget a családod iránt.''We entreat you to return to us 'and honour the responsibility of your family.'
- Nikita, térj vissza a szállodába!Nikita, return to location blue and code in secure.
! Skrreeai hajó, újra felszólítom: térjen vissza az űrállomásra!Skrreean ship, return to the space station now.
"Airforce 1-16! Javaslom, térjen vissza Honoluluba!"Air Force 916, suggest you divert and return to Honolulu.
"Hívlak téged ősi erő, hogy célomat segítsd elő, térjen vissza a Könyv ide, az őt megillető helyre"I call upon the ancient power to help us in this darkest hour. Let the Book return to this place, claim refuge in its rightful space
"Kennex soha ne térjen vissza szolgálatba.""Kennex should return to service never."
"Minden hajó térjen vissza a bázisára!""All ships must return to home ports."
- Hogy együtt térjünk vissza a Földre.-To return to Earth with me.
- Nem volt igen. - Oké, akkor térjünk át rám.Okay, well, let's turn to me.
- Uraim, térjünk az energiára.- Gentlemen, let's turn to energy.
A fogságról szóló ítéletet átadták, és megparancsolták, térjünk vissza Mitóba.A sentence of confinement has been handed to us, and we've been ordered to return to Mito
A kormányunk megkért minket arra, hogy térjünk vissza a Tollana-ra hogy megkössük a hivatalos diplomáciai kapcsolatot az Önök népével.Our government has asked us to return to Tollana... ..to arrange formal diplomatic relations with your people.
"Tegyétek le a fegyvereiteket, és térjetek vissza a családjaitokhoz.""Throw down your weapons and return home to your families."
"És ti, kik Orleans falai alatt tanyáztok, térjetek vissza hazátokba.Those of you outside the city of Orleans, return to your country.
*Még nem késő, térjetek vissza a laktanyákba.* *Fejezzétek be az ellenállást és tegyétek le a fegyvert! *It's not too late to return to barracks ...cease resistance and lay down your arms
A király nevében, térjetek vissza a szolgálathoz.Then l call on you men. All of you, in the name of the king, return to duty.
A későbbi generációk kiegészítették kifinomultabb vonalakkal, ...majd ábrákat formáltak, szóval mindent megpróbáltak, ...hogy jelezzenek a csillagok felé az isteneknek, "térjetek vissza".Later generations added more elaborate lines, and then shapes and figures, all in an attempt to signal the star gods to return.
"A biztonságukért és, hogy hamar térjenek vissza.May they fly safely and return home to their loved ones soon.
"A" csoport, "A" csoport, térjenek vissza a táborba.Group "A," Group "A," return to base camp. Over.
"Javasoljuk, hogy a "Piszkos Tizenketto" néven ismert alakulat életben maradt tagjainak aktáját módositsák vagyis a korábbi rendfokozatukkal térjenek vissza."We are recommending that members of the group 'The Dirty Dozen' Who survived should have their records amended to indicate that they are being returned to active duty at their former ranks.
"Kérem, térjenek vissza az otthonaikba, erősítsék meg, amennyire csak tudják," "és várják a további utasításokat."'Please return to your homes, secure them as best you can 'and await further instructions.
"És elhagyták a Marsot... hogy soha többé ne térjenek vissza.""And left the planet Mars "never to return again."
Ideje nyugovóra térnem.It's time for me to turn in.
Vissza kell térnie Monsieur Delplanque-hoz, hogy kikapcsolja a hűtőrendszert.He will have to return to Monsieur Delplanque to turn off the refrigeration system.
Gyorsan le kell térnünk!I´m going to turn off quick.
Ideje nyugovóra térnünk.Well, I guess it's time to turn in.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bír
endure
fér
have enough room
fúr
drill
jár
walk
kér
ask
mar
bite
mer
dare
mér
measure
sír
cry
tár
open wide
tát
gape
tép
tear
tol
push
töm
stuff
tör
break
tud
know
túr
dig
tűr
endure
tűz
pin
vár
wait
ver
beat
zár
close

Similar but longer

betér
drop in
eltér
diverge
térít
turn

Random

tágul
expand
tálal
serve
tár
open wide
tartozik
belong to someone or something
tartóztat
detain
tataroz
renovate
teker
wind
tép
tear
térdel
kneel
tippel
guess

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?