Segít (to help) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
segítek
I help
segítesz
you help
segít
he/she to help
segítünk
we help
segítetek
you all help
segítenek
they help
Present definite tense
segítem
I help
segíted
you help
segíti
he/she helps
segítjük
we help
segítitek
you all help
segítik
they help
Past indefinite tense
segítettem
I helped
segítettél
you helped
segített
he/she helped
segítettünk
we helped
segítettetek
you all helped
segítettek
they helped
Past definite tense
segítettem
I helped
segítetted
you helped
segítette
he/she helped
segítettük
we helped
segítettétek
you all helped
segítették
they helped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
segítenék
I would help
segítenél
you would help
segítene
he/she would help
segítenénk
we would help
segítenétek
you all would help
segítenének
they would help
Conditional present definite tense
segíteném
I would help
segítenéd
you would help
segítené
he/she would help
segítenénk
we would help
segítenétek
you all would help
segítenék
they would help
Conditional past indefinite tense
segítettem volna
I would have helped
segítettél volna
you would have helped
segített volna
he/she would have helped
segítettünk volna
we would have helped
segítettetek volna
you all would have helped
segítettek volna
they would have helped
Conditional past definite tense
segítettem volna
I would have helped
segítetted volna
you would have helped
segítette volna
he/she would have helped
segítettük volna
we would have helped
segítettétek volna
you all would have helped
segítették volna
they would have helped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok segíteni
I will help
fogsz segíteni
you will help
fog segíteni
he/she will help
fogunk segíteni
we will help
fogtok segíteni
you all will help
fognak segíteni
they will help
Future definite tense
fogom segíteni
I will help
fogod segíteni
you will help
fogja segíteni
he/she will help
fogjuk segíteni
we will help
fogjátok segíteni
you all will help
fogják segíteni
they will help
Subjunctive present definite tense
segítsem
(if/so that) I help
segítsd
(if/so that) you help
segítse
(if/so that) he/she help
segítsük
(if/so that) we help
segítsétek
(if/so that) you all help
segítsék
(if/so that) they help
Subjunctive present indefinite tense
segítsek
(if/so that) I help
segíts
(if/so that) you help
segítsen
(if/so that) he/she help
segítsünk
(if/so that) we help
segítsetek
(if/so that) you all help
segítsenek
(if/so that) they help
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
segítenem
I to help
segítened
you to help
segítenie
he/she to help
segítenünk
we to help
segítenetek
you all to help
segíteniük
they to help

Examples of segít

Example in HungarianTranslation in English
! Ennél többet nem tudok segíteni.I came here to help you.
! Kötelességünk volna segíteni. Étellel, ruhával, mindennel, ami szükséges.We would feel obligated to help with food, with clothing.
! Ugyanannyira akarok segíteni rajta, mint te.I want to help her just as much as you do.
" vagy hogy ki fog segíteni neki.""or who's gonna be there to help you."
! Majd én segítek rajtad, te csirkefogó!I'll give you "help, help," you little wretch!
" Persze, segítek elszállítania kányhádat, vagy a széfedet. "you're like, "Yeah, I'll come help you move your stove or your safe. "'
"Csak villants egy mosolyt és segítek begyűjteni." Mégis miféle idiótának hisz?"Just give me a smile and I'll help you collect."
"Egy bizonyos ifjú dr. Guerrának segítek a munkakezdésben."I'm helping a young Dr. Guerra get started here.
! - Igen, pontosan tudtad, hogy mit csinálsz. Először kedves vagy velem, megtervezed az esküvőmet, segítesz kiválasztani a tökéletes rendhagyó esküvői ruhámat.You knew exactly what you were doing- bein' all nice to me, planning' my wedding... helping me pick out my perfect irregular wedding dress.
" hogy tudsz ott ülni úgy, hogy nem segítesz a gyerekeken?"Where she's like, "How can you just sit there and not help the children?"
"Feltéve, ha segítesz nekem megőrizni, ami nekünk jutott."That is if you will help me keep what we have.
"Ha másnak segítesz, magadon is segítesz.""By helping someone else, you also help yourself."
"Hogy-hogy ilyen lelkesen segítesz takarítani nálam, amikor nálad ugyanolyan rossz?""How come you're so eager to help clean my place when your place is just as bad?"
" Aki igazán szeret, az segít majd meghalni.""The person that really loves me will be the one to help me"
"A szegény szenved először, de a szegény segít először.""The poor are first to suffer, but also first to help."
"Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember máson segít, egyben önmagán is segít."Oh. "It is one of the most beautiful compensations of life that no man can sincerely try to help another without helping himself."
"Felismeri nehéz helyzetét, de mégsem segít rajta." "Miért?" Miért?" You recognize his plight but do nothing to help.
"Azért dolgozunk magunkon, hogy segíthessünk másokon, de azért is segítünk másokon, hogy magunkon dolgozhassunk"'We work on ourselves in order to help others but we also help others in order to work on ourselves.'
"De mi segítünk terjeszteni tanítását,""But we will help to spread his teachings,
"Hát persze hogy segítünk."Of course we'll help you.
"Memphis, miért nem segítünk egymáson?""why can't we help each other, Memphis?"
- Akkor miért segítetek neki?- So why are you helping him?
- Akkor segítetek?- Are you gonna help me?
- Azt mondtátok, segítetek.- You said you would help us fight.
"...néha talán pont azok a dolgok, amik segítenek erősebb barátságokat kötni...""...can actually be the thing that helps you make your closest friends..."
"A szánalom és a bűntudat, nem segítenek.MAN: No, pity and guilt won't help.
"Mindig aggódnak, segítenek nekem, ha baj vanThey worry about me all the time And help me with all my chores.
"Ők változtatják az évszakokat, és sokat segítenek a természetnek."They bring the change of seasons, and help nature in many ways.
- A legjobb tudásommal segítem.- I'm doing my best to help him.
- Egyáltalán nem segítem őt.-My dear girl, I'm not helping him.
A munkatanfolyamon segítem át.I've been helping her through the job training program.
- Annát segíted, ugye?You're helping Anna, right?
- Burke titkol valamit, és te segíted benne. - George tudja.burke is hiding something, and you're helping him. george knows.
A munkával a farmot segíted.You took that job to help the farm.
A püspöknek pontos információi vannak arról hogy véded és segíted a gerillákat.The Bishop has exact information, very precise, Father Natalio that you are protecting or helping guerrillas in your area.
"A ruha mosás közbeni viselése... segíti megóvni a formáját"."Wearing this suit during washing... helps protect its shape."
- A szóbeszéd segíti a jegyeladást.- Notoriety helps the box office.
"Nem, nem, most váltunk, most ezeket segítjük..." Mint egy vicc."No, no, now it's switched around. Now we're helping..." lt's like a joke.
"Ígérjük, hogy segítjük egymást, akárhol is vagyunk.""We will help, and promise to help each other wherever in the world we are."
"Ígérjük, hogy segítjük egymást,"We will help and promise to help each other...
- De megesküdtünk, hogy riszálod, rázod, ugri-bugri-tánci-táncolunk, és mindenkor segítjük zenekedvelő társainkat.- But we took an oath! To jump, jive, wail, groove, rock steady, and at all times lend a helping hand to your fellow music lovers!
Azt kell mondjam, büszke vagyok hogy ilyen kitartóan segítitek Grimes-t és a hivatalt.I have to say, I'm proud of your loyalty to help Grimes and defend the D.O.I.
Azóta akarsz nekik segíteni, mióta Emily Kmetko anyjával "segítitek" egymást.You didn't care about helping them until you started helping yourself to Emily Kmetko's mother.
De ha nem... csak akkor élhetitek túl... ha segítitek egymást... És egy erős vezetőt követtek.You will only survive by helping each other and following a strong leader.
Gao tanító miatt, meg azért, mert a társatokat segítitek, 15 yuant kaptok.Because of Teacher Gao, and since you're helping a classmate l'll give you 15 yuan.
"A diagnosztizált esetek 50%-ban a gyermekek munkáját speciális oktatók segítik.""About 50% of children diagnosed with ADD receive help from special education teachers."
, Amelyek segítik a vér áramlását, de a lyukat a reszekció volna -That would help with blood flow, but the hole in the resection would--
- Nem kell, hisz' családtagok vagytok, a jó keresztények pedig segítik családjukat, még akkor is, ha éhesen jelennek meg, előzetes értesítés nélkül.No need to thank me. You're family. Good Christian people help their families... even when they do show up hungry and without a word of warning.
! Én segítettem egy autós lövöldözésben!I helped in a drive-by shooting.
"Csodálatos élményeket szereztem Guatemalában, tökre elképesztő volt és tényleg segítettem rajtuk."I had an amazing experience in Guatemala, "it was totally amazing and I really helped those people, I helped them."
! És az a nyár, amikor nagypapinak segítettél megjavítani a csónakját?Hey, what about the summer you spent at the lake with grandpa, and you helped him fix his boat?
"vagy segítettél neki egy két alkalommal."or helped by you at one time or another.
"Így volt, amikor mellénk álltál és segítettél nekünk.""That's when you came along and helped me."
! Ez azt hiszem, egyértelmű. Az elődöm segített Odonak áttörni a hajó védelmén.My predecessor must have helped Odo get past the ship's defences.
"A taxisofőr segített."Taxi driver helped me.
"Ben Cochran Harvard-ról a bostoni lapomnál segített, csakúgy mint Frank Williams."Ben Cochran at Harvard-- he helped me out with my Boston paper, as did Frank Williams.
"Ez egy amolyan tisztelgés a 16 éves énem előtt, "aki segített végre az életkoromnak megfelelően cselekedni."It's a tribute of sorts to say that someone 16 years my junior helped me finally start acting my age.
- Amit Lisa létrehozott, és amiben mi is segítettünk neki, egy múlt és jövő nélküli reménytelen világ.What you... we helped to create.
- Apánknak mindig segítettünk.- We always helped Daddy.
- Elég sokat segítettünk neki, nem?- We've helped him enough, right?
- Ennek a csajnak segítettünk, hangot rá!Oh, that's that chick we helped, turn this up.
- Ha rosszul is vagy, rengeteg ember testét segítettünk így megőrizni haláluk után.- Sick or not sick. We've helped so many preserve their dead.
"Köszönöm, segítettetek nekem felnőni.""Thank you. You've helped me grow up."
- ti is segítettetek.- you guys helped.
"Zsoltárok segítettek meg"!I'm not complaining Sheriff. "Hymns that have helped me".
- Azt mondta, az én szervezetemből segítettek neki?He said someone from my organization - helped him?
- Ha beköpnéd, Jax rájönne, hogy segítetted.If you ratted him out, Jax would find out you helped him.
- És te segítetted, anya!- Well... - And you helped, Mother!
De amiért segítetted Mexicót,But since you have helped Mexico,
- Amy szerint a kutya segítette át ezen a fájdalmas időszakon, így...- Now Amy's saying that the dog has helped her get through this painful period, so...
- Ez nagymértékben segítette a munkát.This helped us tremendously.
- Ki segítette?Who helped you?
- Vagy segítette!Or you helped him!
Duncant a szobájába segítettük, és ennyi.We helped Duncan to his room, and it was over.
Egymást segítettük.We helped one another.
Ez azzal, hogy először befogtuk őket, segítettük a Föld legnagyobb delfin-mészárlásának létrejöttét.In all of these captures, we helped create the largest slaughter of dolphins on the planet.
Itt segítettük egymásnak jobb emberré válni.You know, we helped each other become better people in this room.
Minden nap... Győzelemre segítettük a szövetségeseket, de senki nem tudta.Every day we helped the Allies to victories and nobody knew.
Ti segítettétek megerősödni.You have helped him to become strong.
- Hogy szökhetett meg? - Biztos segítették.Someone must have helped her.
- Meglehet, hogy maga és társai, akiket nem akar beköpni, segítették át azon a bizonyos ajtón.So maybe you and your buddies, who you won't rat out, helped him to the door?
A kínai hivatalnokok segítették fel.Chinese officials helped her up
- ...hogy mint tanúja, segítenék neki elásni egy prostit is a sivatagban.- As his best man, I would help him bury a hooker in the desert. - I'm not a hooker.
Aztán segítenék felnevelni.And then I would help raise it.
De ha lelőtték, segítenék neki.I would help her if she was down.
Drágám, a történelmét tanultam, nem azt, hogyan kell, de ha valóban létezne boszorkányság, és valahogy meg lenne a képességem, hogy használjam, te lennél az első ember, akin segítenék.Honey, I studied history, not how-to, but if there were such a thing as real witchcraft, and I somehow had the ability to use it, you would be the first person I would help.
Akkor segítenél, ugye?You would help then, wouldn't you?
Azt mondtad, segítenél nekem!You said you would help me!
Figyelj, odaadtad a névjegykártyádat, és azt mondtad, hogy segítenél nekünk, ha itt lennénk.Look, you gave me your card, you said that you would help us if we ever came down.
Hogy segítenél, - ha nem járnék Dannyvel?That you would help me if I wasn't dating Danny?
"A kanalával is ásna, ha az segítene. "{y: I}You'd get your spoon out {y: I}and dig if it would help.
- Az segítene a jövőben.- That would help in the future.
Gondoltuk, ha kifestenénk egy kicsit azzal segítenénk az üzleten...We thought a clean coat of paint... - ... would help business and--
Mi csak segítenénk neki.We would help him.
- Úgy gondolja, hogy valaki... - Most rakjuk össze az idővonalat, és a biztonsági felvételek segítenének,We're still putting together a time line-- it would help to look at security footage.
Gondolod, hogy Heather szülei segítenének?Do you think Heather's parents would help us?
- Akkor sem hiszem, hogy Jason segítené.I still don't buy jason would help him.
"Támogasd a kubai művészeket!" Így kerestem pénzt és hazavittem, hogy segítsem a szüleimet."Help Cuban musicians" That's how I made money I took all the money home to help my parents
- Azért vagyok, hogy minden módon segítsem önt.- I'm here to help you in any way I can.
- Hadd segítsem fel.- Let me help you on with it.
"Hívlak téged ősi erő, hogy célomat segítsd elő, térjen vissza a Könyv ide, az őt megillető helyre"I call upon the ancient power to help us in this darkest hour. Let the Book return to this place, claim refuge in its rightful space
- Connie, segítsd fel Rosasharn-t a gyerekek közé.- Connie, help Rosasharn up there alongside the kids.
"A döntés értelmében tárgyalt falu közösségvédelmi tisztviselője" "segítse a feleket abban, hogy önvizsgálatot tartsanak.""It was decided that the Public Security officer of said village... should help both parties make self-criticism... and to achieve harmony and stability... while forgetting minor differences.
- Az ég segítse meg a tömegeket.-Then heaven help the masses.
"Egy lehetőségünk, hogy törődjünk egymással," "hogy segítsük egymást,"I mean the enormous opportunity of getting to take care of each other, to help each other,
- Diane! Idén itt tartjuk a bemutatót, hogy segítsük a családodat.Diane, we're holding the show here this year to help you and your family out,
- Mindannyian itt vagyunk, hogy Billyt segítsük.~ We're here to help you, Billy
Azt akarom, hogy mindenben segítsétek őt.It's gonna be Anna Mae's first run out the starting' gate. I want all y'all to pitch in, help her out, do what you can, all right?
Azért jöttetek, hogy segítsétek befejezni a papírmunkát, amit múltkor ránk hagytatok, igaz?You guys came down here to help me fill out all that paperwork... you ditched us with the other night, am I right?
Gyerünk, segítsétek fel.Go on, help him up.
"Kérem, bocsássák meg gyávaságomat, és segítsék őt egy jobb élet reményében"."Please forgive my cowardice "and help her to a better life."
"Köszönjük, hogy megszálltak nálunk, kérjük segítsék a fejlődésünket!""Thank you for your stay, please help us improve. "
- Igaza van, segítsék kell.She's right, we need help.
"Azért jöttem, hogy segítsek."I'm here to help you.
"Hadd segítsek!She's all "let me help you out.
! Anya, segíts!I... mom, help!
"'Most gyere, segíts!"'"'Now come and help."'
! Arra kérem, hogy tegye félre a 3 évszázadnyi bizalmatlanságot, ami a népeink között van, és segítsen megakadályozni egy gyilkosságot!I'm asking you to put aside centuries of mistrust and help me stop a murder.
"Doki, segítsen!"Doc, you got to help me.
"Ez mind a gyerekekért van, hogy segítsünk nekik helytállni, hogy kihozzuk a legjobbat belőlük.""It's all for the kids, helping them cope, bring out what's best in them. "
"Nincs más indok léte meghosszabbítására... "hacsak nem tanulunk tőle, hogyan segítsünk másokon.There's no justification for his continued existence unless we learn from him how to help others.
"Raza" a hajónk neve. Nem azért vagyunk itt, hogy segítsünk azokon az embereken.The Raza is the name of this ship, we're not here to help these people.
"A Doktor haldoklik, kérlek, segítsetek!"."The Doctor is dying, "please, please help. "
"Az Istenek szerelmére, segítsetek!" Uram!For love of the gods, help.
"Akkor, kérem, magyarázzák el helyzetünket a földön..." "...és segítsenek elnyerni az együttműködésüket."Well then, please explain our situation on earth and help us obtain their cooperation.
"Arra utasítjuk a hatóságot, hogy segítsenek nekik az elkötelezettségükben...""We urge the proper authorities to help them in their commitment..."
"és az Ő bandáját, hogy segítsenek elkapni Billy a Kölyköt"and his Dona Ana Bunch to help hunt down Billy the Kid
- Amit segítenem kell megértened.A gift I need to help you understand.
- Az kényelmes. - Sue, segítenem kell neki.- Sue, I have to help her.
- De segítenem sem kell.- I don't have to help either.
"Meglátom mit tehetek, hogy segítsek, Trey, - de neked is segítened kell." - "Nem tudok semmit.""I'm going to see what I can do to help you, Trey, but you gotta help me, too." "I don't know anything."
- Anya, segítened kell!You've got to help me, Mom.
- Apa, nem kell segítened.- Dad, I don't need you to help me.
# Valakinek segítenie kell neki #♪ She needs someone to help her out ♪
- Bane, segítenie kell!- Bane, you have to help me.
- Anya segítenünk kell!- Mom, we got to help him!
- De apa, segítenünk kell Juusonak!- But dad, we have to help Juuso!
- De segítenünk kell neki.- But we have to help him. - No!
- Kérlek, segítenetek kell!- Please, you have to help!
A döntéshozókat nehéz befolyásolni, ezért segítenetek kell eladni a cuccot. Oly módon, hogy a legjobb stílusú... Előkelő hölgyeket játsszátok.That's why I'm asking each and every one of you to help me so... by being the most classy, gentile... ladies.
- Inkább segíteniük kéne egymást!- You're supposed to help one another!
- Jól van, nézzék, segíteniük kell! Értik?- Okay, look, you got to help me, okay?
- Kérem, segíteniük kell!- Listen, you got to help me.
A férfiaknak segíteniük kell egymáson.You know? Because men need to help each other and work together to get laid.
"Egy segítő kéz", ahogy a nő mondta.A helping hand, the woman had said.
- "Az alelnök kampányának jól jönne egy segítő kéz.""Veep's campaign needs - "a helping hand." Jesus.
- Igen! Urunk, időről időre mindannyiunknak szükségünk van egy segítő kézre, és szeretném, ha Javier tudná, a Te nevedet hívom segítségül erre a lottószelvényre.Lord, we all need a helping hand from time to time, and I want Javier to know,
...az Úr isteni parancsa, hogy amikor egy testvéred nehézségekkel küzd, nyújts készséges, segítő kezet....Lord's divine command, when you find a brother struggling, lend a willing, helping hand.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hígít
dilute
sikít
scream
simít
smooth
sivít
do
sűrít
concentrate
tágít
stretch

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

repatriál
repatriate
weep
notch
robog
rush
rop
dance briskly
sátoroz
camp out
sebez
hurt
sejt
suspect
siet
hurry
sportol
engage in sports

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?