Rávesz (to persuade) conjugation

Hungarian
44 examples
This verb can also have the following meanings: 1964, j

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ráveszek
I persuade
ráveszel
you persuade
rávesz
he/she to persuade
ráveszünk
we persuade
rávesztek
you all persuade
rávesznek
they persuade
Present definite tense
ráveszem
I persuade
ráveszed
you persuade
ráveszi
he/she persuades
rávesszük
we persuade
ráveszitek
you all persuade
ráveszik
they persuade
Past indefinite tense
rávettem
I persuaded
rávettél
you persuaded
rávett
he/she persuaded
rávettünk
we persuaded
rávettetek
you all persuaded
rávettek
they persuaded
Past definite tense
rávettem
I persuaded
rávetted
you persuaded
rávette
he/she persuaded
rávettük
we persuaded
rávettétek
you all persuaded
rávették
they persuaded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
rávennék
I would persuade
rávennél
you would persuade
rávenne
he/she would persuade
rávennénk
we would persuade
rávennétek
you all would persuade
rávennének
they would persuade
Conditional present definite tense
rávenném
I would persuade
rávennéd
you would persuade
rávenné
he/she would persuade
rávennénk
we would persuade
rávennétek
you all would persuade
rávennék
they would persuade
Conditional past indefinite tense
rávettem volna
I would have persuaded
rávettél volna
you would have persuaded
rávett volna
he/she would have persuaded
rávettünk volna
we would have persuaded
rávettetek volna
you all would have persuaded
rávettek volna
they would have persuaded
Conditional past definite tense
rávettem volna
I would have persuaded
rávetted volna
you would have persuaded
rávette volna
he/she would have persuaded
rávettük volna
we would have persuaded
rávettétek volna
you all would have persuaded
rávették volna
they would have persuaded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok rávenni
I will persuade
fogsz rávenni
you will persuade
fog rávenni
he/she will persuade
fogunk rávenni
we will persuade
fogtok rávenni
you all will persuade
fognak rávenni
they will persuade
Future definite tense
fogom rávenni
I will persuade
fogod rávenni
you will persuade
fogja rávenni
he/she will persuade
fogjuk rávenni
we will persuade
fogjátok rávenni
you all will persuade
fogják rávenni
they will persuade
Subjunctive present definite tense
rávegyem
(if/so that) I persuade
rávedd
(if/so that) you persuade
rávegye
(if/so that) he/she persuade
rávegyük
(if/so that) we persuade
rávegyétek
(if/so that) you all persuade
rávegyék
(if/so that) they persuade
Subjunctive present indefinite tense
rávegyek
(if/so that) I persuade
rávégy
(if/so that) you persuade
rávegyen
(if/so that) he/she persuade
rávegyünk
(if/so that) we persuade
rávegyetek
(if/so that) you all persuade
rávegyenek
(if/so that) they persuade
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
rávennem
I to persuade
rávenned
you to persuade
rávennie
he/she to persuade
rávennünk
we to persuade
rávennetek
you all to persuade
rávenniük
they to persuade

Examples of rávesz

Example in HungarianTranslation in English
- Igen, megpróbáltam rávenni, hogy oldozzon el.Yes, trying to persuade him to untie us.
- Maga dezertálásra akar rávenni minket!You want to persuade us to desert!
- Megpróbál rávenni téged... hogy érjünk oda Saint-Tropez-be tegnapelőttre.- Managed to persuade you... that we have to get to Saint-Tropez by the day before yesterday.
A farkukból kibocsátott szaggal próbálják rávenni a nőstényt, hogy velük közösüljön.They have anointed their tails with scent and waft it towards her in an attempt to persuade her to mate.
A fotós megpróbált rávenni, hogy legyek egy vagány, gondtalan ember, olyan, aki csak úgy sodródik az árral...The photographer tried to persuade him to have a cool, carefree man, one who just drift with the tide ...
Egyetlen dolog okoz nagyobb örömöt annál, hogy valakit ráveszek arra, hogy azt csinálja, amit én akarok, ha szándékosan nem sikerül meggyőzni.The only thing more satisfying than convincing someone to do what I want, is failing to persuade them on purpose.
Aztán ráveszem Korathot, hogy vigyen el Thanoshoz.Then I will persuade Korath to lead me to Thanos.
Gondoltam, ráveszem a kertészt, hogy adja kölcsön a mesterbiciklijét.I thought I would persuade the gardener to hire me his motorcycle.
Reménykedem, hogy ráveszem Lady Shackletont is, hogy csatlakozzon.I'm hoping to persuade dear Lady Shackleton to be one of our number.
Ha tényleg ki akarsz engesztelni, visszamész a gazemberhez akihez hozzámentél és ráveszed, hogy hagyja el az országot.If you should really wish to oblige me, then return to the villain you married and persuade him to leave the country.
Tegyük föl, hogy ráveszi, hogy öljön meg minket!Suppose he persuades her to destroy us all.
És ha rávesszük a fiút, akkor feljön ide és játszik egy számot nekünk.And if we persuade the boy he'll come up here and do a little number for us.
Bizalmas információkat loptam, rávettem Grace-t, hogy ő is így tegyen.I stole classified information and I persuaded Grace to do the same.
De egyszer csak levarázsoltam a zipijét, és "rávettem" remek "orális adottságaimmal".Well, he didn't exactly give it to me. I played a little unzippedy-do with his fly thingy, and I "persuaded him" with "oral arguments."
Ezért rávettem, segítsen módot találni, hogy ne kelljen börtönbe mennem, és a fiaimmal lehessek.So I persuaded her to help me try and find a way to stay out of prison and spend time with my boys.
Hallottam, hogy Derain asszony meg volt szorulva, és rávettem, hogy adja el nekem 250,000 fontért.I heard that Mrs. Durane had fallen on hard times, so I persuaded her to sell it to me for £250,000.
Mondjuk azt, hogy az egyiket rávettem, mondja el, hol találjuk meg Otist.Let's just say, I "persuaded" one of them into telling me where they hid Otis.
Örülök, hogy rávettél, hogy felhívjam.I'm glad you persuaded me to ring him.
Aki tőrbe csaIt, amikor rávett, hogy vegyüIjek eI az emberek között.When he persuaded me among my people, he laid a trap for me.
Akkor aztán rávett, rászedett, és te segítettél neki felkutatni azt a csavargót.And he persuaded you, seduced you... and you helped him find that drifter.
De valaki rávett, hogy ne tegyem meg.But, uh, I was, uh... I was persuaded otherwise.
Ez a kölyök viszont rávett egy felnőttet, hogy az tanítsa meg őt.But this youngster has persuaded an adult to show him what to do.
Egy, Le akartam mondani a randit de azok a gyerekek... a Youngstrum suliból rávettek, hogy menjek.One, I was thinking of not going on the date, but then the good children... of, uh, Youngstrum Academy kindly- You know, they-they persuaded me to go.
Nézze, rávettek, hogy hagyjam ki ezt a részletet a hivatalos jegyzőkönyvből.Look, I was persuaded to leave that detail out of my official report.
Amint rávetted őket arra, hogy veled tartsanak... ez a hölgy pontosan elmondja majd, hogy hogyan tudtok visszajönni.And once you've persuaded them to join you... this woman will tell you exactly how to come back.
Amint összeszedted a barátaidat, még pedig mindenkit, aki elment... Amint rávetted őket arra, hogy veled tartsanak...Once you get all of your friends, it must be all of them, everyone who left, once you've persuaded them to join you,
Egyszer már rávetted, hogy lépjen vissza.You persuaded her once to withdraw from the fray.
A Kapitány átvette a Zanak fölötti hatalmat és rávette az embereket, hogy dolgozzanak neki.Go on. The Captain took charge of Zanak. He persuaded the people to work for him.
Alfie rávette Peter és Enid Wicklow-ot, a család régi barátait, hogy alkalmazzák Helena-t, mint személyes öltözködési tanácsadót.Alfie persuaded Peter and Enid Wicklow, longtime friends of the family, to hire her as a personal shopper to supervise their wardrobe.
Azt gondolja, hogy rávette, hogy elvigye?You think she's persuaded him to take her up?
Biztos rávette a bátyját, hogy titokban okítsa.She must has persuaded her brother to teach her behind my back.
Ezért nem akarják istenné avatni de Antoninus rávette őket.That's why they were against his deification but Antoninus persuaded them.
Hát, látod, ti ügyvédek, akik bizonyára nagyon tehetségesek vagytok, rávettétek a bírót, hogy törölje el a különbséget a tenyésztett és a vad lazac között.Well, see, your lawyers... who are clearly very talented, persuaded a judge to eliminate... the distinction between farmed salmon and wild salmon.
- Csupán rávették őket, hogy tartsák a szájukat, nem?They have just been persuaded to keep their mouth shut, right?
Pár kisebb csetepatétól eltekintve, a legtöbb szökevényt rávették, hogy békében térjenek vissza.Apart from a few minor skirmishes, most of the fugitives have been persuaded to return peaceably.
A maga helyében mindent megtennék, hogy rávegyem.If I were you, I'd try and persuade him.
Hogy rávegyem, hogy iktassa ki őket? Törölje le őket a Föld színéről?To try to persuade you to sanction them both, expunge them, wipe them from the face of the earth.
Ezt a hangnemet használtad, hogy rávedd Claire-t, költözzön a városba?Is that the tone you used to persuade Claire to move into town?
Eljött, hogy rávegye apátokat, változtassa meg a végrendeletét, és ajánlja fel a kiadási jogokat az emberiségnek ajándékul.He has come to try again to persuade your father to change the will to give the copyright as a gift to humanity.
Mandela úr elutazott Durban-be, annak érdekében, hogy rávegye a százezer dühös, fiatal ANC támogatót a frontvonalban, a béke helyreállítására.Mr. Mandela has traveled to Durban in an effort to persuade a hundred thousand angry young ANC supporters on the front line to make peace.
Tudat alatti üzenet, hogy rávegyék az embereket a vég nélküli vásárlásra.Subliminal messages designed to persuade people to buy anything and everything.
Szerencsére sikerült rávennem az őrt, hogy juttasson ki egy titkos átjárón.Fortunately, I managed to persuade the guard to smuggle me out through a secret passage.
Az ügyfelem nem szívesen említi, de sikerült rávennie Mr. Gibsont, hogy finanszírozza néhány törzs visszatelepítését.My client may be loathe to mention it but she has managed to persuade Mr. Gibson to finance a mission of mercy to resettle tribes.
Mivel sikerült rávennie magát Sisko... kapitánynak, hogy hajlandó legyen velünk jönni?So, what did Captain Sisko do to persuade you to come along?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

átvesz
take over
elvesz
take away
levesz
take down

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

padol
cover with floor
povedál
jaw
pulzál
pulsate
radíroz
erase
rajong
be enthusiastic about/over something
rámutat
point
rávág
strike a blow at someone or something
ráz
shake
rendszerez
systematize
részletez
detail

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'persuade':

None found.
Learning languages?