Nő (to grow) conjugation

Hungarian
144 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
növök
I grow
nősz
you grow
he/she to grow
növünk
we grow
nőttök
you all grow
nőnek
they grow
Present definite tense
növöm
I grow
növöd
you grow
növi
he/she grows
nőjük
we grow
növitek
you all grow
növik
they grow
Past indefinite tense
nőttem
I grew
nőttél
you grew
nőtt
he/she grew
nőttünk
we grew
nőttetek
you all grew
nőttek
they grew
Past definite tense
nőttem
I grew
nőtted
you grew
nőtte
he/she grew
nőttük
we grew
nőttétek
you all grew
nőtték
they grew
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
nőnék
I would grow
nőnél
you would grow
nőne
he/she would grow
nőnénk
we would grow
nőnétek
you all would grow
nőnének
they would grow
Conditional present definite tense
nőném
I would grow
nőnéd
you would grow
nőné
he/she would grow
nőnénk
we would grow
nőnétek
you all would grow
nőnék
they would grow
Conditional past indefinite tense
nőttem volna
I would have grown
nőttél volna
you would have grown
nőtt volna
he/she would have grown
nőttünk volna
we would have grown
nőttetek volna
you all would have grown
nőttek volna
they would have grown
Conditional past definite tense
nőttem volna
I would have grown
nőtted volna
you would have grown
nőtte volna
he/she would have grown
nőttük volna
we would have grown
nőttétek volna
you all would have grown
nőtték volna
they would have grown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok nőni
I will grow
fogsz nőni
you will grow
fog nőni
he/she will grow
fogunk nőni
we will grow
fogtok nőni
you all will grow
fognak nőni
they will grow
Future definite tense
fogom nőni
I will grow
fogod nőni
you will grow
fogja nőni
he/she will grow
fogjuk nőni
we will grow
fogjátok nőni
you all will grow
fogják nőni
they will grow
Subjunctive present definite tense
nőjem
(if/so that) I grow
nődd
(if/so that) you grow
nője
(if/so that) he/she grow
nőjük
(if/so that) we grow
nőjétek
(if/so that) you all grow
nőjék
(if/so that) they grow
Subjunctive present indefinite tense
nőjek
(if/so that) I grow
nőj
(if/so that) you grow
nőjön
(if/so that) he/she grow
nőjünk
(if/so that) we grow
nőjetek
(if/so that) you all grow
nőjenek
(if/so that) they grow
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
nőnöm
I to grow
nőnöd
you to grow
nőnie
he/she to grow
nőnünk
we to grow
nőnötök
you all to grow
nőniük
they to grow

Examples of nő

Example in HungarianTranslation in English
"El tudsz-e hozzánk jönni hogy nagyra tudjunk nőni..."Make your choice cause you got to grow up to be successful
*A penész is csak nőni akar,* *spórákat szór akaratlan.** Molds just want to grow So they pop out spores, you know *
- Fel fog nőni.- He's going to grow up.
- Fel fogsz nőni, muszáj.- You'll grow up, you have to grow up.
- Nagyjából. Jeff legalább fel akar nőni.Sort of...and for all his flaws, you know, at least Jeff wants to try to grow.
"Ez azt jelenti, hogy sosem növök fel?" Aztán azt írta:"Does this mean I'll never grow up?" And then she's written:
"Nagyra és erősre növök""l can grow up big and strong"
"Sose növök fel!" Ez tök jó, nem?"I'll never grow up!" It's good, right?
"Sose növök fel"!"I'll never grow up!"
"Sose növök fel"?"I'll never grow up"?
"Mikor nősz már fel végre, és dobod ki ezeket a pólókat?""When you grow up and you take off that shirt?"
"Miért nem nősz egyenesen?"Why don't you grow straight?"
* Úgy hozzám nősz, mint a penész. *♪ you're growing on me just like mold ♪
- Addig nem, míg nem nősz fel.- Not until you grow up.
- Azért van, mert nősz.Well, that's 'cause you're growing up.
"A fű nem önszántából nő."The grass does not try to grow.
"Nem cipelhetsz egy nagy hazugságot végig a házasságod alatt... Mert a nagy hazugság olyan, mint a rákos daganat... Csak nő, csak nő, amíg te vagy a kapcsolatod meghal.""You cannot carry a large lie through a marriage... because a large lie, like an untreated cancer... will continue to grow until you or the relationship dies."
"Vágykozva nő...és átszel minden nehézséget...""desiring to grow, passed through every hardship."
- Azt mondják, a fehér moha alatt nő, - a Sherwoodi erdő szélén, innen délre.Well, it's said to grow under the white moss at the edge of Sherwood Forest, just south of here.
- Ennyi idő alatt még a sziklának is szakálla nő.Enough to grow hair on a rock.
- ... ahogy növünk a testünk úgy változik- ... as we grow our bodies change.
- Amíg nem növünk fel. Gyerünk!- Yes, until we grow up.
- Amíg nem növünk fel.- Until we grow up.
- Már növünk.-We are growing up.
- Nem, amíg nem növünk fel.- No, until we grow up.
Aszta, úgy nőttök mint vízcsap alatt a gaz.Shoot, you boys are growing faster than a weed under a faucet.
Istenem, hogy nőttök.My, my. You boys have grown so.
Mikor nőttök fel végre és hagyjátok abba ezt a versengést?When are you two gonna stop fighting over him and grow up?
Mikor nőttök már fel végre?When are you gonna grow up?
Mikor nőttök már ki mindketten ebből a gyerekes duzzogásból?When are the two of you gonna grow up and stop acting like little boys?
" Ma az álmaid, a mi alakunkban nőnek fel.""Today your dreams have grown up in our shape."
"A levelei gyorsan vastagra nőnek, a harmat jéggé válik,"Thick grow the rush leaves, their white dew turns to frost. He whom I love, must be somewhere along this stream.
"Az esőtől nőnek a dolgok nagyra.""Rain does make things grow."
"Egyre csak nőnek a gyerekeid.""Your children are growing."
"a nyelv a lélek vére, melybe gondolatok futnak és melyből azok nőnek""language is the blood of the soul into which thoughts run..." "Which... run..." "And out of which..." "Out of which..." They grow." "They grow," so...
♪ Sosem gondoltam, hogy olyan öreggé növöm ki magam, ♪♪ Never thought that I would grow so old ♪
Mark, mikor növöd már ki ezeket?Mark, when are you going to outgrow all this?
Szövet növi körül, olyan lesz, akár egy gyöngy.It incubates in your lungs and tissue grows around it like a pearl.
A komoly gondok a kis gondokból növik ki magukat.Big concerns grow from small concerns.
De a kis hazugságok naggyá növik ki magukat, létrehozva a becstelenség mintáját.But little lies grow into bigger lies, creating a pattern of dishonesty.
De kiderült, hogy később se növik ki.It turns out they never outgrow it.
"A karodban nőttem fel apám.""l grew up in your arms, my father."
"Tudom, mivel Xeniában nőttem fel, remélve, hogy én leszek az a lány.""I know because I grew up in Xenia, wishing that I would be that girl."
"Árvaházban nőttem fel.""I grew up in the system.
"Úgy nőttem fel, hogy komolyság vett körül.""l grew up with seriousness all aroundme."
- A Lower East Side-on nőttem fel.I grew up on the lower east side.
"Fiddler's Neck." Itt nőttél fel?This "Fiddler's Neck." Is this where you grew up?
- Angliában nőttél fel, igaz?~ You grew up in England, didn't you?
- Az 50-es években nőttél fel, nem?You grew up in the '50s, didn't you?
- Azt hittem, kisvárosban nőttél fel.- I thought you grew up in a small town?
- Chavelo azt mondta, árvaként nőttél fel.- Chavelo said you grew up alone.
"Az egész fejemet haj borította, amikor megismertelek..." ,... és biztos az orrom is nagyobbra nőtt a házasságunk alatt."I had a full head of hair when I met you and I'm sure my nose grew during our marriage."
"Ez a lány mangófák közt nőtt fel...""Who grew up in the green shade of the mango tree"
"Történetünk egy csodálatos fiúról szól, aki Kansas kukoricamezőin nőtt fel, egy kisvárosban, amit úgy hívnak, Smallville.""This is the story of an amazing boy who grew up in the fields of Kansas in a little town called Smallville.
"Úgy nőtt fel, ahogy az orvosok ígérték egézségesen, gondok nélkül."You grew as the doctor had promised, normal and healthy.
"Ő talán gyorsabban nőtt fel, mint én.""Hell, maybe she grew up faster than I did.
- A nővérem és én El Salvadorban nőttünk fel.My sister and I grew up in El Salvador.
- Cassie és én együtt nőttünk föl.- We grew up together, Cassie and I.
- Egy háztömbnyire nőttünk fel.- We both grew up one block apart.
- Egy iparvárosban nőttünk fel.- We grew up in a blue-collar town.
- Együtt nőttünk fel New Bern-ben.- We grew up together over in New Bern.
- Kérlek. Figyelj, azt gondolsz, amit akarsz rólam, de te és Solomon együtt nőttetek fel, és tudom, hogy törődsz vele.Look, you can think whatever you want about me, but you and Solomon grew up together and I know you care for him.
- Szóval Jersey-ben nőttetek fel?So you guys grew up in Jersey? Yeah.
A 60-as években nőttetek fel.you grew up in the '60s,you know.
A szemem előtt nőttetek föl.You all grew up in front of me
Csak együtt nőttetek fel.You didn't raise her, you grew up with her.
# Ajándékok nőttek mindenhol #♪ Presents grew for everyone
,Magokat találtak bölcs papok, Mik nagyra nőttek, s ők felmásztak ott."With seeds they pulled from a magical pod the monks grew a pathway to seek out their God.
- Azt mondta, együtt nőttek fel.You said that you grew up with her.
- Együtt nőttek feI, tudják.-They grew up together, you know.
- Együtt nőttek fel.- They all grew up together.
A Renard családi vállalkozásból nőtte ki magát.It grew out of the Renard's family business.
A pasas egy szimpla útmenti zöldéges standdal kezdte, ami egy országos szupermarket lánccá nőtte ki magát.Guy started off with a single roadside produce stand, which he grew into a nationwide supermarket chain.
Amit egy emberes munkaként kezdett, hamarosan virágzó üzletté nőtte ki magát, mely fej-fej mellett haladt az ország legnagyobb építészével.What started as a one-man operation Soon grew into a thriving business That went head to head
Az évszádok alatt pedig sporttá nőtte ki magát.As the decades passed, the sport grew.
Azt hiszem sosem nőtte ki igazán.I guess he never really grew out of it.
A Düh Napjai leszámolásokból nőtték ki magukat.They grew out of the Days of Rage riots.
- Más nem is nőne ezeken.-Nothing else would grow on them.
Bár olyan gyorsan nőne az almám, mint a te Oprah-d!I wish my apple would grow as fast as your Oprah.
Gondoltam, zeneórákat adhatna a városban. A gyerekeink együtt nőnének fel Frank srácaival.I thought maybe she could give music lessons to the kids in town, the school maybe... and that our kids would grow up with my brother's kids and play together.
Hadd nője ki magát a hely... valamivé.Let you grow this place into a, uh-- something.
- Azt mondod nekem, hogy nőjek fel? - Nem.- Are you telling me to grow up?
- Csak nőjek fel!Just let me grow up!
- Hogy magasabbra nőjek.- To grow taller.
- Hogy nőjek fel?To grow up?
Anyám nem akarta, hogy Rhodesként nőjek fel.My mom never wanted me to grow up with the burden of the Rhodes name.
"'Nőj, nőj, gyönyörű cukornád,' mondta a Nap."'Grow, grow, beautiful sugar canes,' said the Sun.
"...nőj meg!""...grow for me! "
"Hát kérlek, nőj"Now please, grow for me
"Oh, kérlek, nőj"Oh, please, grow for me
- Az Isten szerelmére már, nőj fel!- For God's sakes, grow up!
"Literszám folyt a tej a házunk udvarán" "Míg arra vártunk, hogy sajt nőjön a fán."You know, many is the quart of milk we poured in the backyard waiting for the Oreo tree to grow.
- Azt akarod, hogy apa nélkül nőjön fel?You want her to grow up without a father? - You're threatening me?
- Azt akarod, hogy ott nőjön fel?Do you want her to grow up there?
- Ha történne veled valami, nem szeretném, hogy a két gyerek apa nélkül nőjön fel.See, if anything ever happened to you, I didn't want two kids growing up without a father.
- Hadd nőjön fel, aztán majd meglátjuk.- Let her grow and we'll see.
Az én apám nagyszerű kém, szóval nőjünk végre fel!My father's a great spy, so let's grow up, shall we?
Emlékszel, amikor apa azt mondta, hogy nőjünk fel?You know how Dad said we have to grow up?
Nos, uram... ez a Thackeray meg jól begurult- mondta, hogy nőjünk fel és viselkedjünk férfimód, vagy hagyjuk el a várost és menjünk oda, ahol megvédhetnek bennünket.Well, sir... this thackeray gets mad at us- tells us to grow up and act like men, or else leave town and move to where men can protect us.
Ugyan nőjünk már fel!Let's grow up.
Úgy érted, nőjünk fel, legalizáljuk a boltot, és éljünk boldogan, míg meg nem halunk?You mean we grow up, go legit, live happily ever after?
- Ne nőjetek fel soha!- Never grow up, never.
- Nem vagyok sem az anyátok... sem a dadusotok, nőjetek már végre fel!Egypt is the story... - I am not your mother and I am not your nurse, so just grow up. All of you, just grow up.
Azt akartam, hogy úgy nőjetek fel, hogy jól érzitek magatokat.I wanted you to grow up feeling good about yourselves.
Benne voltam rossz dolgokban és ő nem akarta, hogy te és Chris így nőjetek fel,I was into some bad stuff and she didn't want you and Chris growing up in it
Csak a tanulótársam. Ne nőjetek már fel ilyen gyorsan!Could you all just stop growing up so quickly?
- Hogy apa mellett nőjenek fel?So they grow up with a father?
- Nem akarod, hogy a gyerekeink együtt nőjenek fel?Don't you want our children to grow up together?
- Vagyis úgy nőjenek fel, hogy az anyjuk egy híresség, az apjuk meg egy tuskó?- So they can grow up to appreciate their mother's famous and their father's a chump?
..nőjenek hosszabra, erősebbre, gyorsabbra!..grow longer, stronger, faster
..nőjenek hosszabra, erősebbre, gyorsabbra..grow longer, stronger, faster
- Ahol fel kellett volna nőnöm.- Where I was supposed to grow up.
- Mikor kijöttél a hajóra, abban, amit ott mondtál, talán, igazad volt, fel kell nőnöm.What you said, Maybe I do need to grow up a little.
- Szerinte még fel kell nőnöm.- Um... She says I need to grow up.
Amióta fel kellett nőnöm.When I had to grow up.
Azt hiszem, fel kellett nőnöm, hogy elbűvölőnek lássam az apámat.You know, I guess I just had to grow up and get over my crap just to see how charming my father is.
- Fel kell nőnöd.- You have to grow up.
- Igen? Fel kéne nőnöd!You need to grow up!
- Még nőnöd kell ehhez.- You need to grow up.
Ahhoz fel kellene nőnöd.For that you need to grow up.
Attis egy napon majd fel kell nőnöd.Otis, you're gonna have to grow up one day.
- Fel kell nőnie és értelmes döntéseket hoznia.She needs to grow up and start making smart decisions.
- Valamikor mindenkinek fel kell nőnie.Yeah, but we all have to grow up sometime.
A fiadnak fel kell nőnie előbb vagy utóbb.Your son has to grow up sooner or later.
A természetes növekedés végeztével, nem kell tovább nőnünk, de a testünk azt hiszi, hogy valaminek még nőnie kell.When we're done growing, we don't need, we don't need to grow an_ore and so, but our bodies, our bodies still think that something needs to grow. All ofa sudden, here's cow's milk protein, the most sacred of all nutrients, l think.
A végén mégis fel kell nőnie.You're gonna have to grow old after all.
- 17 évesek voltunk, és fel kellett nőnünk.We were 17... and we needed to grow up.
A mi korunkban már azt hinnéd, nem kell tovább nőnünk, mi?At our age, you would think we wouldn't have to grow up anymore, huh?
A természetes növekedés végeztével, nem kell tovább nőnünk, de a testünk azt hiszi, hogy valaminek még nőnie kell.When we're done growing, we don't need, we don't need to grow an_ore and so, but our bodies, our bodies still think that something needs to grow. All ofa sudden, here's cow's milk protein, the most sacred of all nutrients, l think.
Azt mondják, az emlékeinktől vagyunk azok, akik vagyunk, hogy a múltunk határoz meg minket, de nem felejthetjük el, hogy nőnünk, fejlődnünk kell, mert néha egy emlék olyan erőteljes lehet, hogy benne ragadunk, megrekedünk a pillanatban.They say memories make us who we are, that the past defines us, but we can't forget to grow, evolve, because sometimes a memory can be so powerful that we get stuck in it, frozen in a moment.
De fel kellett nőnünk, igaz?But we got to grow up some time, right?
De neked és Bennek, fel kell végre nőnötök.But you and Ben - you both need to grow up.
Nektek komolyan fel kéne nőnötök.You guys seriously need to grow up.
Srácok, fel kell nőnötök, meg kell tanulnotok függetlennek lenni, és az avval kezdődik, hogy saját lakásotok lesz.Guys,you need to grow up, learn to be independent, And that's gonna start with you getting your own place.
A gyerekeknek fel kell nőniük egyszer.- Children have to grow up.
Az embereinek fel kéne nőniük végre.Your men need to grow up.
Az embereknek fel kell nőniük.People need to grow up.
Csak annyit tehetünk, hogy felkészítjük őket erre a világra, ahol nagyon gyorsan fel kell nőniük.All we can do is prepare them for the world that's in front of them, and it's a world where kids have to grow up too fast.
De azt hiszem, gyorsan fel kellett nőniük.But I think they had to grow up very rapidly.
- Befelé növő fogak.It is a real thing. Ingrowing teeth.
A csapatom egy gyorsan növő magas proteintartamú hínár... A Leviathan-nak semmi köze az éhezők táplálásához, Luthor!my team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !
A gyorsan növő korsóbanda-szamba-piacra koncentrálok.I concentrate in the rapidly-growing jug band-samba fusion market.
De egy erőssé növő arany rózsa... Ettől aztán berezel mindenki.But a golden rose growing strong-- ha, that strikes fear in the heart.
De ezek nem csak valahová növő gyökerek.But this ain't just some root growing up out of nowhere.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

cook
come
shoot

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megnövekedik
grow
meggyökerezik
take root
modellkedik
model
molesztál
molest
mosakszik
wash
nézelődik
look about
nődögél
slowly grow
nyilatkozik
comment publicly
nyom
press
nyugtalanít
fret

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?