Megnyúz (to skin) conjugation

Hungarian
67 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megnyúzok
I skin
megnyúzol
you skin
megnyúz
he/she to skin
megnyúzunk
we skin
megnyúztok
you all skin
megnyúznak
they skin
Present definite tense
megnyúzom
I skin
megnyúzod
you skin
megnyúzza
he/she skins
megnyúzzuk
we skin
megnyúzzátok
you all skin
megnyúzzák
they skin
Past indefinite tense
megnyúztam
I skinned
megnyúztál
you skinned
megnyúzott
he/she skinned
megnyúztunk
we skinned
megnyúztatok
you all skinned
megnyúztak
they skinned
Past definite tense
megnyúztam
I skinned
megnyúztad
you skinned
megnyúzta
he/she skinned
megnyúztuk
we skinned
megnyúztátok
you all skinned
megnyúzták
they skinned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megnyúznék
I would skin
megnyúznál
you would skin
megnyúzna
he/she would skin
megnyúznánk
we would skin
megnyúznátok
you all would skin
megnyúznának
they would skin
Conditional present definite tense
megnyúznám
I would skin
megnyúznád
you would skin
megnyúzná
he/she would skin
megnyúznánk
we would skin
megnyúznátok
you all would skin
megnyúznák
they would skin
Conditional past indefinite tense
megnyúztam volna
I would have skinned
megnyúztál volna
you would have skinned
megnyúzott volna
he/she would have skinned
megnyúztunk volna
we would have skinned
megnyúztatok volna
you all would have skinned
megnyúztak volna
they would have skinned
Conditional past definite tense
megnyúztam volna
I would have skinned
megnyúztad volna
you would have skinned
megnyúzta volna
he/she would have skinned
megnyúztuk volna
we would have skinned
megnyúztátok volna
you all would have skinned
megnyúzták volna
they would have skinned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megnyúzni
I will skin
fogsz megnyúzni
you will skin
fog megnyúzni
he/she will skin
fogunk megnyúzni
we will skin
fogtok megnyúzni
you all will skin
fognak megnyúzni
they will skin
Future definite tense
fogom megnyúzni
I will skin
fogod megnyúzni
you will skin
fogja megnyúzni
he/she will skin
fogjuk megnyúzni
we will skin
fogjátok megnyúzni
you all will skin
fogják megnyúzni
they will skin
Subjunctive present definite tense
megnyúzzam
(if/so that) I skin
megnyúzd
(if/so that) you skin
megnyúzza
(if/so that) he/she skin
megnyúzzuk
(if/so that) we skin
megnyúzzátok
(if/so that) you all skin
megnyúzzák
(if/so that) they skin
Subjunctive present indefinite tense
megnyúzzak
(if/so that) I skin
megnyúzz
(if/so that) you skin
megnyúzzon
(if/so that) he/she skin
megnyúzzunk
(if/so that) we skin
megnyúzzatok
(if/so that) you all skin
megnyúzzanak
(if/so that) they skin
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megnyúznom
I to skin
megnyúznod
you to skin
megnyúznia
he/she to skin
megnyúznunk
we to skin
megnyúznotok
you all to skin
megnyúzniuk
they to skin

Examples of megnyúz

Example in HungarianTranslation in English
A bundájuk megér pár pennyt Sri Lankán, és az igazat megvallva kicsit nehéz lenne őket élve megnyúzni.Their pelts fetch a pretty penny in Sri Lanka and it's hard to skin 'em alive.
Amanda élve fog megnyúzni.Amanda's going to skin me alive.
Amit akartam mondani, Mr. Badalandabad, az az, hogy ezen az egyetemen csak egyféleképpen lehet megnyúzni a mongúzt.And all I'm saying, Mr. BadaIandabad, is that at this university, there's only one way to skin a mongoose.
Ez megmerevíti az izmokat az arcodon, hogy könnyebb legyen megnyúzni.This will freeze the muscles on your face. It'll make it easier to skin you.
Ha megtisztítottuk a bolháktól és tetvektől, élve fogom megnyúzni.If we catch his fleas and lice, I'm going to skin him alive.
Gyorsabban megnyúzok egy nyulat, mint bármelyik nő Dallasban.I can skin a rabbit faster than any woman in Dallas.
Megfenyegetett, hogy megnyúz.She threatened to skin me.
Már felajánlotta, hogy megnyúz élve egy őrt, és kivisz innen a bőrét viselve.She's already offered to skin a guard alive and walk you out of here wearing him.
Azt akarom, hogy Teach lássa, amint elevenen megnyúzunk minden férfit, nőt és gyereket, aki egy fedél alá bújt vele.I'd like teach to see the living skin stripped from every man, woman, and child who took shelter there with him.
Aztán megnyúzunk és hordunk mint egy kabátot.And then we're gonna skin you and wear you like a coat.
- Inkább egy kódnév, de ne mondd el senkinek, vagy engem élve megnyúznak!More of a nom de guerre, but don't tell anybody, or they'll skin me alive.
- Na és? Épp úgy, ahogyan megnyúznak egy állatot.In the same way he might skin an animal.
A trolloktól, akik elevenen megnyúznak és elveszik az arcodat?Trolls that'll skin you alive and take your face off?
Elevenen megnyúznak, ha látják, hogy összebarátkoztatok.If they see you two getting friendly, they'll skin you alive.
Ezek elevenen megnyúznak embereket.They're skinning people alive.
- Ó, igen. Élve megnyúzom, és lámpát csinálok a bőréből.I'm gonna skin him alive and make a lamp out of his skin.
Aki ezt megpróbálja, élve megnyúzom.You try that, you get skinned alive.
Aztán végignézed, ahogyan élve megnyúzom.Then I'll let you watch while I skin her alive.
De ha hagyja, hogy vágyai késleltessék a munkáját az eszközön, élve megnyúzom és felfalom a zúzáját.But if you allow this private indulgence. To retard your work on this device, I'll skin you alive and eat your gizzards.
De ha megcsinálom, akkor "élve megnyúzom" magát.But if I pull it off and make it work, I'm gonna want to skin you alive.
Miután megnyúzod a páviánt, eléggé hasonlít az emberre.But, you know, after you skin it the flesh of a baboon isn't that much different than a man's, you know.
Aztán lelövi őket, megnyúzza őket és vízbe dobja, mindig más folyóba.Then he shoots them, skins them and dumps them, each body in a different river.
Feltételezik, hogy a gyerekeket figyeli az ablakából, levadássza, megnyúzza, megeszi őket.Hunts them, skins them, eats them.
Levadássza, kibelezi, végül megnyúzza őket.He hunts them, he guts them, he skins them.
Nem olyan lédúsak ahogy szeretem de ha valaki megnyúzza és megsüti őket olajban és fokhagymában mercy, jófajta étel.They ain't as succulent as I like, the devil to clean but if a man skins them and fries them in garlic and oil mercy, them's good eating.
Riton megnyúzza a békát, Én gondoskodom a tűzről,Riton skins the frog, I take care of the fire,
Adja a kését, megnyúzzuk! Inkább ne.Give me your knife, and we'll skin 'im.
Egy pofáravaló se néz ki belőle, kivált, ha megnyúzzuk és kicsontozzuk.He wouldn't make more than a mouthful. Not when he's skinned and boned.
Ha megnyúzzuk őket, ugyanolyanok.If you take the skin off, they look the same.
Mi megnyúzzuk őket.We'll take the skin.
Valószínűleg megnyúzzuk.We'll probably skin you.
"ahogy Jeffrey Brandtet megnyúzzák és veszett rozsomákok falják fel.""Jeffrey Brandt skinned and fed to rabid wolverines." Okay.
- Oké, szóval kikerestem azokat a démonokat, amik leszedik a bőrt az áldozataikról, és azokat, amik megnyúzzák, mert az ugyanaz a két dolog.OK, I looked up demons that skin their victims and demons that flay their victims cos, same thing.
Az egyik percben még dolgozik, a másikban meghal, megnyúzzák, és fejfájást okoz nekem.One minute she's going about her business, the next she's dead, skinned and giving me a headache.
Elevenen megnyúztam.I skinned her alive.
Egy apró, megnyúzott nyúl nem nyűgözte le a lányait féltő apát.A small skinned rabbit did not impress the girls' protective father. These are good horses.
Feldarabolt, megnyúzott testekkel, amiket asztali dísznek használtak...- Don't talk, Val. Bodies chopped and minced and skinned and used as table decorations.
Oh... élve megnyúzott embereket látok.Oh... seeing people skinned alive.
Észrevesszük, ha volt ott bármilyen megnyúzott nő 27 évvel ezelőtt.See if there were any women skinned 27 years ago.
A nő, akit megnyúztak, a tanárnő, meg kell mutatnotok az arcát a tévében, és szólni az embereknek, figyeljenek rá, de ne közelítsék meg, mert...The woman that was skinned, the teacher, you gotta put her face on tv and tell people to keep a lookout for her but not to approach her because she's...
Csakúgy mint a többiek a csoportjában.Látomások emberekről akiket élve megnyúztak.Just like the others in your group. Visions of people skinned alive.
Előkerestem az 1960-ban meggyilkolt emberek aktáit... akiket éppúgy élve megnyúztak mint a jelenlegi áldozatokat.I showed you files of men killed in 1960... skinned alive like the current victims.
Ha megmutatom ezt a fotót erről a nőről, akit brutálisan megnyúztak, hinni fog nekem?And if I told you this photo is of a woman whose body was brutally skinned, would you believe me? .
Mert pár héttel ezelőtt ezek ketten lefogtak és élve megnyúztak.Well, because a couple weeks ago the two of them held me down and skinned me alive.
Azt hallottam, élve megnyúztad őket.I heard you skinned them alive.
Ezért élve megnyúztad?- [Lana's Voice] So you skinned her alive. - What...
- Elevenen megnyúzta, és otthagyta meghalni a Hackney lápnál.-You skinned him and left him for dead on Hackney Marshes.
Brian Ruskon' és azon' aki megnyúzta a kutyát. - Nem Wilma volt' ugye? - Nem.Brian Rusk and whoever it was that skinned the poor dog because it wasn't Wilma, was it, Pete?
Haven-ben volt már, és a mi kunyhónk volt, ahol megnyúzta az első áldozatát.She was in Haven before, and our shack was where she skinned her first victim.
Igen, de a halott családja elment a kocsmába és megnyúzta Codinat.Yes, but the dead man's family went to the canteen and skinned Codina.
Őt magát is megnyúzta négy ember... még 1868-ban,... egy bányajogi vita hevében.He was skinned himself... back in 1868... by four men in a mining dispute.
Ben, nézd mit cibált be a macska, mielőtt megnyúztuk és megettük.Ben, look what the cat tried to drag in before it was skinned and eaten.
Utána megnyúztuk és kibeleztük.Then we skinned and gutted it.
- A valódi Tommy-t megölték és megnyúzták néhány héttel ezelőtt.The real Tommy was murdered and skinned several weeks ago.
- Nem tűnt el. Eleven megnyúzták.He was skinned alive.
-Csak megnyúzták.-, It is skinned to be eaten.
A gerillák megnyúzták őket?The guerrillas skinned them?
A holttesteket majdnem teljesen megnyúzták, még is alig van vér.Bodies were almost completely skinned, yet there's so little blood.
Ha az apja tudná, hogy itt van, elevenen megnyúzná.His father would skin him if he knew he was here.
És higgy nekem, ha Roman valaha is rájön hogy mit tettél, nem megölné az újszülött fiadat, hanem élve megnyúzná.And trust me, if Roman ever found out what you had done, he wouldn't kill your infant son, he would skin him alive.
Itt az idő, hogy megnyúzzam a krokodilom.It's time for me to skin my crocodile.
Ne feledd Richie, hogy ezen a környéken manapság több módja is van hogy megnyúzd a macskát. Érted amit mondok?Remember, Richie, in this day and age, in this neighborhood there's lot of ways to skin the cat.
Több mód is van arra, hogy megnyúzz egy buckapatkányt.There's more than one way to skin a womp rat.
Azt akarod, hogy a Nagyherceg élve megnyúzzon minket?Do you want the Grand to skin us alive?
Több módja van, hogy megnyúzzunk egy macskát.There's more than one way to skin a cat.
Ha nem elküldöm a testőreimet hozzád, hogy élve megnyúzzanak.If not I'll send my grandsons to skin you alive.
Ezért egy 9 évest kellett megnyúznom.I had to skin a 9-year-old for that, man.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megnyer
win
megnyit
open
megnyom
press

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lel
find
megért
understand
megfelel
measure up
megjegyez
note
megkaparint
seize
megkopaszt
fleece
megnyugtat
calm
megold
solve
megszervez
organise
megteremt
create

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'skin':

None found.
Learning languages?