Megért (to understand) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megértek
I understand
megértesz
you understand
megért
he/she to understand
megértünk
we understand
megértetek
you all understand
megértenek
they understand
Present definite tense
megértem
I understand
megérted
you understand
megérti
he/she understands
megértjük
we understand
megértitek
you all understand
megértik
they understand
Past indefinite tense
megértettem
I understood
megértettél
you understood
megértett
he/she understood
megértettünk
we understood
megértettetek
you all understood
megértettek
they understood
Past definite tense
megértettem
I understood
megértetted
you understood
megértette
he/she understood
megértettük
we understood
megértettétek
you all understood
megértették
they understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megértenék
I would understand
megértenél
you would understand
megértene
he/she would understand
megértenénk
we would understand
megértenétek
you all would understand
megértenének
they would understand
Conditional present definite tense
megérteném
I would understand
megértenéd
you would understand
megértené
he/she would understand
megértenénk
we would understand
megértenétek
you all would understand
megértenék
they would understand
Conditional past indefinite tense
megértettem volna
I would have understood
megértettél volna
you would have understood
megértett volna
he/she would have understood
megértettünk volna
we would have understood
megértettetek volna
you all would have understood
megértettek volna
they would have understood
Conditional past definite tense
megértettem volna
I would have understood
megértetted volna
you would have understood
megértette volna
he/she would have understood
megértettük volna
we would have understood
megértettétek volna
you all would have understood
megértették volna
they would have understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megérteni
I will understand
fogsz megérteni
you will understand
fog megérteni
he/she will understand
fogunk megérteni
we will understand
fogtok megérteni
you all will understand
fognak megérteni
they will understand
Future definite tense
fogom megérteni
I will understand
fogod megérteni
you will understand
fogja megérteni
he/she will understand
fogjuk megérteni
we will understand
fogjátok megérteni
you all will understand
fogják megérteni
they will understand
Subjunctive present definite tense
megértsem
(if/so that) I understand
megértsd
(if/so that) you understand
megértse
(if/so that) he/she understand
megértsük
(if/so that) we understand
megértsétek
(if/so that) you all understand
megértsék
(if/so that) they understand
Subjunctive present indefinite tense
megértsek
(if/so that) I understand
megérts
(if/so that) you understand
megértsen
(if/so that) he/she understand
megértsünk
(if/so that) we understand
megértsetek
(if/so that) you all understand
megértsenek
(if/so that) they understand
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megértenem
I to understand
megértened
you to understand
megértenie
he/she to understand
megértenünk
we to understand
megértenetek
you all to understand
megérteniük
they to understand

Examples of megért

Example in HungarianTranslation in English
" Te őrült,.." "Próbáld megérteni...""You loonies..." "try to understand"
"A legtöbb időt arra fordítom, hogy próbálom megérteni a dolgokat.""I spend most of my time trying to understand things.
"... olyan egyszerű, csodálatos dolgokat írok, amelyeket már most megértek."... l will write these simple, beautiful things that l understand now.
- Amit megértek.Which I understand.
"... megértesz és megbocsátasz nekem.""...understand and forgive me."
- Az élet bonyolult dolog. Amikor felnősz, mindent megértesz.- Life is a complex thing, When I grow up, all I understand.
- Azt hittem, te megértesz.- I thought you'd understand. - I do.
- Biztos megértesz engem.I'm sure you understand.
- tudja, aki meghallgat és megért. - Szóval megkaptad a tiarát, mert kedves voltál valakihez?Are we to understand that you got the tiara by being nice to someone?
Azt hiszi, hogy elhiteti velem, azt, hogy megért, azt, hogy min megyek át?- No. You're gonna sit there and pretend to understand me, what I'm going through?
Azt reméltem maga lesz az egyetlen, aki megért engem.I expected you to be the one person to understand.
Maga egyszer már átélte ezt, szóval ha elkezdek őrült módjára gagyogni, akkor megért majd.I don't know, you've been through this, so if I start to babble like a lunatic, you'll be able to understand.
A szerelem időtlen, meghalad mindent, amit ismerünk, mindent, amit megértünk, és erőt és vigaszt ad mindörökre.Love is timeless, transcending everything we know, everything we understand and giving us strength and comfort forever.
Amit megértünk az adhatja a legmélyebb szeretetetWhat we understand most profoundly we love
Ezért most olyan nyelven fogok kommunikálni veletek, amit megértetek.So now I'm going to communicate to you in a language you can understand.
Ha a hős feléled minden megértetek.Once the hero is revived, you will understand everything.
Hamarosan mindent megértetek.Soon you'll understand everything.
- Igen. Jó szomszédok, család, akik szeretnek, és megértenek.In a nice neighbour, with a family that loves you and understand you.
A családja ezt soha nem értené meg, így azt mondtam nekik, amit megértenek.Your family will never understand this, so I gave them some words that they would understand.
A gépek megértenek engem.Machine can understand me.
A hercegek majd megértenek téged egy nap.The princes will understand you one day.
! Ó, bocsáss meg! Egy kis idő kell, míg megértem a dolgokat!It takes me time to understand.
"Donald, szeretném, ha tudnád, hogy megértem, mit érzel most."Donald, I want you to know that I do understand how you feel.
"Ha vissza akarsz fordulni, kedves, én megértem nagyon veszélyes vizekre keveredtél.""If you want to turn back now, baby, I'll understand. You've gotten yourself involved with a very dangerous broad."
"Kedves Ike, találkoztam Freddie-vel, és megértem, hogy sok meggondolás miatt aggódsz ezekben a nehéz napokban."Dear Ike, have seen Freddie "and understand you are worried about many considerations in these difficult days.
"A szerelem a víz, ami kioltja." "Ez igaz, szerelemem, jobb ha megérted."love is the water that extinguishes it lt's true, my love, better you understand that
"De amikor együtt látod ezeket az orvosokat," "megérted, miért dolgoznak ilyen jól.""But you get all the doctors here in one room, and you understand why they all work so well together.
"Egy nap majd megérted."'Someday you will understand that.'
"Egy napon majd megérted." Ez hasznos volt.Someday you'll understand. " That was helpful.
*Anya megérti, anya itt van, hogy segítsen.*¶¶Mother understands, Mothers here to help you. ¶¶
- A kapitány megérti a helyzetet.- I think the captain understands that.
- Amíg megértjük, hogy...Until we understand--
- Azt hiszem, megértjük egymást.Think we understand each other. Grow up, 007.
- De ha elfoglalt vagy, megértjük.But if you are busy we shall understand...
- De megértjük.- But we completely understand.
"Biztos megértitek, miért volt erre szükség... "habár a halál soha nem könnyű... mégis ez az egyetlen lehetőség."I'm sure you understand that I had to do it, and that although death is never easy, it's the only way."
"Remélem megértitek miért kell elmennem."I hope you understand why I had to leave.
- Biztos megértitek.- I'm sure you understand.
"Amikorkétemberelőszöregyüttsír megértik,mennyireszeretikegymást." Emile Deschamps"When two people cry together for the first time they understand how much they love each other." Emile Deschamps
"megértik mondandód.""they'll understand your point. "
"Ami elbűvölt, a nyugalmuk volt... amikor először láttam axolotlt, és hamar azt gondoltam, hogy megértettem a titkukat:"What fascinated me was their stillness... the first time I saw the axolotl, and I soon thought I understood their secret will:
"Ezt az egyet megértettem:"This is what I've understood:
- Azt mondtad, megértettél. - Meg is értettelek.-You said you understood me.
- Hogy? - Hogy megértettél-e?As much as you understood me?
"akkor többé nem lehetek veled". Ő pedig megértett."I can not live with you," and understood it.
- Ki? Mi? - Valamit megértett... ami nekem 25 évembe tellett, hogy megértsem.She understood something thas taken me 25 years in politics to understand.
- Tudom, hogy megértett.- I know he understood me.
A gördülékeny angoltudásom! , mindent megértett! Kötözzük meg!My, what fluent English, she understood everything!
Ahogy közeledtünk hozzá, és meghallottuk a lövéseket, mindent megértettünk.When we approached it and heard the gunshots... we understood everything.
Látjátok, nem hiszem, hogy megértettetek.See, I don't think you understood me.
Azt hittem, megértettek engem, mellettem állnak.l thought they understood me. l thought they... sympathised with me.
Őszintén... az egyetlen hely, ahol megértettek, a fórumok voltak.Honestly... The only place people understood me was the message boards.
- Azt hittem megértetted.I thought you understood.
- Ha visszaadod, megértetted? - Bocsánat...only then will you get tea, understood.
"És végre megértette a "borzongás" szó igazi jelentését."At once, she understood the true meaning of the word 'shiver.'
'Ki volt az, ' 'aki megértette a másikat?Who has understood whom here? What did I understand? What did you understand?
- A parancsnokságnak kell, megértette?He will be interrogated, understood?
- Azt hittem megértette.I thought you understood.
- Azt mondtam, megértettük egymást? - Igen, uram!- I said, "Is that understood?"
Adja át ezt az üzenetet: "Üzenetet megértettük." És tegye hozzá: "Köszönjük."Take this message. Say "Message understood." Add a "thank you".
- Azt kérdeztem megértettétek?- I said is that understood? !
- Biztosan megértettétek?Is that understood?
- Mondtam neki, megértettétek.- You understood that, and I told him!
Azt hittem, ezt megértettétek.I thought you guys understood that. What?
- Egy szót se erről a beszélgetésről senkinek, megértették?Not a word of that conversation to anyone, understood?
- visszaviszem a partra, megértették?- back to shore, understood? - I'm all right with that.
A druidák megértették az emberáldozatot.The Druids understood human sacrifice.
A hatóságok megértenék.The authorities would understand.
Szeretném, ha megértenék a hagyományainkat. Szeretném...l wish you folks would understand our traditions.
Azt hittem, ha valaki, hát te megértenél.- I thought you would understand. - Why?
Ha csak egy percre is éreznéd azt a felhőtlen örömet, azt a tökéletes kapcsolatot, amit a gyerek adhat, akkor megértenél.If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.
Az összes ember közül, akit ismerek, biztos voltam benne, hogy te vagy az, aki megértene.Of all the people I know,I thought for sure, you would be the one who would understand.
Aztán rájöttem, hogy te vagy az egyetlen, aki megértene.But then I realixed that you were the one person who would understand.
Megközelíthetetlen. Ha ismerte volna az apámat, akkor megértene.If you had known my father, you would understand me.
Nem gondolod, hogy egy ilyen ember megértene minket?Do you not think such a man would understand our work here?
De tényleg megértenénk, ha nem foglalkoznának többet velünk, idegbajos leszbikusokkal.Uh, really, I would understand it if you want to drop us neurotic lesbians.
Rob, ha haza akarsz menni egy kis időre, akkor megértenénk.Rob, if you want to go home for a little bit, we would understand.
Ha ismernétek, akkor megértenétek.If you knew him, you would understand.
Ha lenne gyereketek, megértenétek.If you had children of your own, you would understand.
- Kivéve... ha hiba volt a papírokkal, amit nyilván megértenének.~ Unless... if there had been a mistake with the paperwork, I'm sure people would understand.
- Mert én megérteném, ha neheztelnél rám egy kicsit.Because I would understand if you resented me a bit.
Az amit mondani próbálok, az az, hogy... ha még mindig el szeretnél menni a filmfesztiválra... és megérteném, ha nem...Uh. What I'm trying to say is. Um... if you would still like to go to the film festival... and I would understand if you didn't...
A szeretet, amit te érzel teljesen más, és ha idősebb lennél, megértenéd.Your love is totally different, and if you were older, you would understand.
Azért mondom el ezt neked most, mert gondoltam, megértenéd.I'm telling you this now because I thought that you would understand.
"Lehet, nincs senki, aki megértené" "De rendben van, ha itt vagy te és én.."There might be no one who would understand but it's alright if there are you and me.
"Nem mindent megértené."But he would understand.
- Amanda megértené. - Valóban?Amanda would understand.
"Túl fiatal voltam akkoriban,..." "..., hogy megértsem, miért is gyűlölte atyám olyannyira a Nagy Királyt."l was too young then to understand why my father hated the High King so much.
# Azt mondják, túl fiatal vagyok, hogy megértsem #* They tell me I'm too young * * To understand *
* Hogy megértsem, mi folyik itt, bébi... *To understand what's going on, baby...
"Hogy megértsd az élőket... tudnod kell beszélni a holtakkal."To understand the living you got to commune with the dead.
"Ismertelek és szerettelek egész életemben, kedves Francis, ezért imádkozom, hogy megértsd a gyászt és veszteséget, amit érzek amiatt, hogy így kell elválnunk.""I've known and loved you all my life, dear Francis, "so I pray you will understand the grief and loss I feel that this should be our parting."
- Ezt az egyenletet neked írtam föl, hogy megértsd, ha elfogadjuk, hogy X köbgyöke végtelenbe tart...- I have made an equation for you to understand. If we accept the hypothesis X cube root varies according to the infinite...
! Emberek, azt akarom, hogy mindenki megértse.Folks, I want everybody to understand this.
"Az embernek meg kell értenie az univerzumot, hogy megértse a végzetét.""Man must understand his universe in order to understand his destiny.
"A bűn mélysége" egy sor szellemi gyakorlat ahhoz... hogy megértsük a bünőzők viselkedési szokásait."The Element of Crime" sets out a series of mental exercises... designed to improve our understanding of the behavioral pattern of the criminal.
- Nem tudom meg kell kérdezzük a orvost Ahhoz, hogy megértsük ezt.- Do not know you need to ask your doctor In order to understand this.
- Nem várom el, hogy megértsétek.I don't expect you to understand.
Az a fontos, és azért hívattalak ide titeket, hogy megértsétek a jóváhagyó beleegyezést.What matters, and the reason I brought you in here, Is that you understand affirmative consent.
"Azt akarja, hogy megértsék,""He wants you to understand.
- Hát tegyél róla, hogy megértsék.- Then you must make them understand.
- megismerjék és megértsék környezetét.- ...to know and understand its environment.
"Uram segíts, hogy ne arra törekedjem, hogy megvígasztaljanak, hanem, hogy megvígasztaljak, nemarra,hogymegértsenek, hanem hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek"to be consoled as to console, "to be understood as to understand, "to be loved as to love.
- Nem feloldozásért jöttem, hanem hogy megértsek valamit.I'm not here for forgiveness. I'm here because I want to understand.
Információkat, amelyek megakadályoztak attól, hogy megértsek rengeteg, ha nem mindegyik ügyet, mióta az áltudományos csoportban dolgozom.Information that's prevented me from understanding the origin of many, if not all of the cases I've investigated while with Fringe division.
Mit akar, hogy megértsek, Scully ügynök?What is it you want me to understand, Agent Scully?
"Hogy mindent megérts, bocsáss meg mindent.""To understand all is to forgive all."
- Az is fontos, hogy te megérts.-lt's important that you understand, too.
- Nem várom el, hogy megérts.- I don't expect you understand this
- Hogy mindent megértsen?-For understanding? -l will go there.
- Megért mindent, amit Isten akar, hogy megértsen.She understands whatever God wants her to.
Ahhoz zsidónak kell lenni, hogy az ember megértsen egy elesést?It's important to be Jewish to understand a slip and fall?
Az ember pedig, akiből hiányzott a szándék, hogy másokat megértsen, olyanná lett, mint a vadállatok.And man, lacking the will to understand other men.. became like the beasts.
Azt akarom, hogy megértsen másokat tolmács nélkül is.I want him to understand others without an intermediary.
A legjobb mód, hogy megértsünk egy embert az, hogy beszélünk a barátaival és az ellenségeivel.The best way to understand a man is to talk to his friends and his enemies.
De Kenny segíteni tud nekünk, hogy többet megértsünk.But Kenny could actually help us understand more.
Egy szótárra van szükségünk ahhoz, hogy megértsünk téged.We need dictionary to understand your language.
Azért csinálom ezt a műsort, hogy jobban megértsetek.I did this show so you'd better understand me, of course. In my own words.
Hát, azt akarom, hogy megértsetek valamit.Well, I want you to understand somethin'.
Ti fiúk megbuktatok hogy megértsetek egy nagyon tiszta leckét.You guys fail to understand a very clear lesson here.
Akkor nem kellene behozni téged,hogy a többiek nehogy megértsenek téged.Then tolerate the misunderstandings of those in your world
Az, hogy megértsenek.The need to understand.
Azt hiszem, mindig róla beszélek, hogy az emberek megértsenek.I guess I tell people about Sammy to help them understand.
Azt hittem, azt akarjátok, hogy a férfiak megértsenek titeket.I thought women wanted us to understand them.
"egy magyarázatot, amit évekbe telt megértenem.""a note that took me years to understand.
- Mi mást kell még megértenem?What more do you want me to understand?
Akkor segíts megértenem valamit.So then help me to understand something.
Bevallom, nem sikerült megértenem legtöbbjüknek a célját.I confess I failed to understand the point of most of them.
- Muszáj megértened.- You need to understand.
- Neked kell megértened valamit.You have to understand something.
- Nem, nem mondok nemet, de fontos megértened, hogy mi mit csinálunk ott.- No! No, I'm not saying no, but it's important for you to understand what we do there.
- Ezt Teónak kell megértenie.- I need Teo to understand that.
- Nem kellett volna megértenie.She shouldn't have to understand.
A neve Rio és nem kell megértenie.♪ Her name is Rio, she don't need to understand ♪
Akkor muszáj megértenie miért nem tehetem.- Then you ought to understand why I can't.
Ahhoz, hogy megértsük, honnan származunk, olyan eseményeket kell előbb megértenünk, melyek a világegyetem keletkezésének első néhány másodpercében történtek.In order to understand where we came from, we have to understand events that happened in the first few seconds of the life of the universe.
Alapvetően azt kell megértenünk a gazdasági rendszerünkről... Rrofesszor, University of Maryland, közgazdász ...hogy csak egy nagyobb rendszer alrendszere.I think the most basic thing to understand about our global economic system is that it's a subsystem.
Bármily nehéz is megértenünk.However hard for us to understand.
Ezért kell megértenünk.Which is why we need to understand it.
Ezért kellene megértenünk.Which is why we need to understand it.
Azt kell megértenetek, hogy Oliver Queen meghalt.Now what you need to understand is that Oliver Queen is dead.
Megértem, milyen nehéz lehet ezt megértenetek, de higgyetek nekem, az életetek sokkal jobbra fordult annak hála, amit értetek tettem!I can see how this must be difficult for you to understand, but trust me, your lives now are so much better because of what I have done for you.
Tudom, hogy nehéz megértenetek, srácok, de szeretem azt, aki vagyok.I know that it's hard for you guys to understand. But I like being me.
Azt kell megérteniük, azt kell elfogadniuk, hogy ez berögződés.The thing you have to remember, what you have to understand, is the mindset.
De muszáj megérteniük, hogy apát már régen elveszítettük.But what you've got to understand is that we lost Dad a long time ago.
Ezt kell megérteniük a disszociális személyiségzavarral kapcsolatban.That's what you have to understand about dissocials.
Maguknak ezt nagyon nehéz lesz megérteniük.It's gonna be very difficult for you to understand it.
! Tudod, Lisa, a legtöbb srác nem olyan megértő, mint én.I mean most guys aren't as understanding as I am, Lisa.
"Adj szolgádnak megértő szívet, hogy meg tudja ítélni a te népedet?"Grant thy servant an understanding heart to judge thy people?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megárt
hurt
meghat
touch
megint
reprimand
meglát
catch sight of

Similar but longer

megérint
touch

Random

lelő
kill with a shot
megakadályoz
prevent
megalakul
be formed / established / founded
megbízik
trust
megérdemel
deserve
megerősít
confirm
megerőszakol
rape
megfagy
freeze
megismertet
acquaint someone
megkérdez
ask someone

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?