Leír (to write down) conjugation

Hungarian
80 examples
This verb can also have the following meanings: to write off, write, to describe, describe

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
leírok
I write down
leírsz
you write down
leír
he/she to write down
leírunk
we write down
leírtok
you all write down
leírnak
they write down
Present definite tense
leírom
I write down
leírod
you write down
leírja
he/she writes down
leírjuk
we write down
leírjátok
you all write down
leírják
they write down
Past indefinite tense
leírtam
I wrote down
leírtál
you wrote down
leírt
he/she wrote down
leírtunk
we wrote down
leírtatok
you all wrote down
leírtak
they wrote down
Past definite tense
leírtam
I wrote down
leírtad
you wrote down
leírta
he/she wrote down
leírtuk
we wrote down
leírtátok
you all wrote down
leírták
they wrote down
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
leírnék
I would write down
leírnál
you would write down
leírna
he/she would write down
leírnánk
we would write down
leírnátok
you all would write down
leírnának
they would write down
Conditional present definite tense
leírnám
I would write down
leírnád
you would write down
leírná
he/she would write down
leírnánk
we would write down
leírnátok
you all would write down
leírnák
they would write down
Conditional past indefinite tense
leírtam volna
I would have written down
leírtál volna
you would have written down
leírt volna
he/she would have written down
leírtunk volna
we would have written down
leírtatok volna
you all would have written down
leírtak volna
they would have written down
Conditional past definite tense
leírtam volna
I would have written down
leírtad volna
you would have written down
leírta volna
he/she would have written down
leírtuk volna
we would have written down
leírtátok volna
you all would have written down
leírták volna
they would have written down
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok leírni
I will write down
fogsz leírni
you will write down
fog leírni
he/she will write down
fogunk leírni
we will write down
fogtok leírni
you all will write down
fognak leírni
they will write down
Future definite tense
fogom leírni
I will write down
fogod leírni
you will write down
fogja leírni
he/she will write down
fogjuk leírni
we will write down
fogjátok leírni
you all will write down
fogják leírni
they will write down
Subjunctive present definite tense
leírjam
(if/so that) I write down
leírd
(if/so that) you write down
leírja
(if/so that) he/she write down
leírjuk
(if/so that) we write down
leírjátok
(if/so that) you all write down
leírják
(if/so that) they write down
Subjunctive present indefinite tense
leírjak
(if/so that) I write down
leírj
(if/so that) you write down
leírjon
(if/so that) he/she write down
leírjunk
(if/so that) we write down
leírjatok
(if/so that) you all write down
leírjanak
(if/so that) they write down
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
leírnom
I to write down
leírnod
you to write down
leírnia
he/she to write down
leírnunk
we to write down
leírnotok
you all to write down
leírniuk
they to write down

Examples of leír

Example in HungarianTranslation in English
- Nincs mit leírni.- There's nothing to write down.
A ceremónia közben, gondolataim a nap eseményein jártak, s akkor elhatároztam, hogy megpróbálom leírni, ami történt.During the ceremony, my thoughts strayed to the day's events, and it was then I decided to write down what had happened.
A véremmel akartam leírni, hogyan érzek.I wanted to write down my feelings with my blood.
Akkor kezdték el leírni a sakklépéseket, valamint gondolatokat az átverésekrőI, amit olyan könyvek lapjai közé írtak, mint az Elméleti Asztrofizika 4. kötet, Kvantum Mechanika matematikai alapjai.My neighbors used to write down chess moves and concepts of the con in the back pages of books based on subjects like... Theoretical Astrophysics Part Four, The Mathematics Of Quantum Mechanics.
Akkor kezdték el leírni a sakklépéseket, valamint gondolatokat az átverésekről, amit olyan könyvek lapjai közé írtak, mint az Elméleti Asztrofizika 4. kötet, Kvantum Mechanika matematikai alapjai Ébredjen, Mr. Green!My neighbors used to write down chess moves and concepts of the con in the back pages of books based on subjects like The Mathematics Of Quantum Mechanics.
- Sok mindent leírok.- I write down a lot of things.
Arra gondoltam, mivel egy darabig nem leszek itt, jobb, ha leírok néhány jó tanácsot.I figured, since I'm not gonna be around for a while, Better write down some advice.
Ez egy videó könyv, és mindent, amit leírok...This is a video-book, and everything I write down here...
Hogy számomra még izgalmasabb legyen, leírok nektek mindent, amit tenni készülök.To make this more interesting for me,... I'm going to write down everything that i'm going to do.
Mikor megállunk a következő résznél, leírok majd neked pár sebesség és út képletet, szóval kitudod majd számolni az átlagsebességet is.When we stop at the next bit I'll write down some speed and distance formulae for you so you can work out average speeds as well.
- Mindent, amit leírsz, bizalmasan kezelünk.- Everything you write down is confidential.
Bármit, amit leírsz valóra válik.Whatever you write down will come true
De ha van eszed, akkor leírsz mindent ami azon az estén történt.But if you're smart, you will write down everything that happened that night.
Mindent leírsz, amit mondok.You write down every word I say.
Amint elmegyek innen leírom a nevemet, és a telefonszámomat az első oldalra.As soon as I leave from here.. ..I'll write down my name and number on the first page.
Csak leírom - az emberek történeteit, szavait.I write down folk tales and unusual, rare words.
Csak leírom a számomat neked.I'm just gonna write down my number for you.
Csak leírom innen a címet. A posta miatt.Wait, I'll write down the address for his mail.
Egy kis írótömböt tartok az ágyam mellet éjszakánként, és leírom az ötleteimet amikor még félálomban vagyok, de soha sincs sok értelmük.I keep this notepad by my bed in the middle of the night, and I write down these ideas when I'm half asleep, and they never make any sense.
Az első harangütésre a kívánságodat gyorsan leírod egy papírra, aztán elégeted a papírt, a hamut egy pezsgőspohárba szórod, és az utolsó harangütésig megiszod.As soon as the chimes start, you quickly write down your wish on a paper, then burn the paper, throw the ashes into a champagne glass, and finish drinking it before the last chime.
Az új módi az, hogy leírod amit egy újságba akarnál mondani aztán elégeted.The new school of thought is to write down what you want to say in a journal and then burn it.
Azt mondtad, egyszer majd leírod a titkos receptjeidet.Didn't you say that you wanted to write down the great recipes from your memory?
Claudia, te leírod a rendszám számait!Claudia, you're gonna write down the license plate numbers.
Leírod a számot, amit keresel most, áthúzod, leírod, mennyit kéne keresned, levonod az első osztályú repülőjegy árát New Yorkba, és idejössz nekem dolgozni.You write down the number of what you make now, you cross it out, you write what you should be making, and then toss in how much it's gonna take to get you to fly to New York first-class and come work for me.
Hát az én családomban mindenki leírja egy lapra, hogy mit szeretne aztán azt odaadjuk a másiknak és mindenkinek jól telik a Karácsonya.Well, in my family, everybody just writes down what they want and then we give it to each other and everybody has a great Christmas.
Vagyis én az a típus vagyok, aki mindig leírja a... dolgokat, hogy ne felejtse el, ha rákerül a sor.I mean, I am the guy who writes down things to remember to say when there's a party.
Majd leírjuk, amit mondanak.Course, we could, uh, write down what they say, I think.
Végignézzük a Photoplay példányait, leírjuk az esélyes színésznők neveit.We're going to go through every copy of Photoplay and write down the name of every likely actress.
El tudjátok képzelni, hogy leüljetek, és leírjátok a dolog törvényeit?Could you write down the laws to your thing?
Ti leírjátok a válaszaitokat, és akié egyezik Cate-ével, azé a pont.You'll write down your answers. and whoever matches Cate's wins the point.
A Koránban van két angyal, akik minden egyes cselekedetüket leírják. A jó dolgokat egy könyvbe, a rosszat a másikba.In the Qur'an, there are these two angels who write down every deed you've ever done... you know, the good stuff in one book and the bad stuff in the other.
Az emberek leírják, amit kívánnak.People write down what they want on the note.
Azok, akik olvasták a történetét. Ihletet kaptak, hogy leírják a gondolataikat és a véleményüket.Those who read your prose were inspired to write down their thoughts and opinions here.
Nos ha leírják azokat képességeket, melyekre önök szerint szükség van a feladat elvégzéséhez számítógépünk megadja az ideális jelöltet.Well... if you'll write down the qualifications you believe necessary for the assignment, our computer will give us the ideal man.
Szóval, felteszek egy kérdést, a fiúk pedig leírják a válaszukat.Aw... So I'll ask a question, guys, you'll write down an answer.
- Azt, amit leírtam.- Whatever I wrote down.
- Csak leírtam, ami történt!Look, I just wrote down what happened.
- Már leírtam, amire kért.I wrote down what you asked.
Afanaszij, leírtam neked a címem, eljöhetnél hozzám.Afanasy, I wrote down my address for you. Drop by my place sometime.
Azért én leírtam pár jó kis mondatot...Well, just in case, I wrote down a couple of clever comebacks, like...
Emlékszel a rendszámra, amit leírtál?Yeah, uh, remember that license plate you wrote down?
Tegnap leírtál nekem egy nevet.Yesterday you wrote down a name for me.
Clay mindent leírt.Clay wrote down everything.
De amit a fiú leírt arra a darab papírra az valamit tud tenni a HGV vírussal.But what the boy wrote down on that piece of paper it has something to do with the HGV virus.
Egy nevet is leírt.He also wrote down a name.
Ez volt az utolsó, amit a nagymamád leírt a halála előtt.This was the last thing your grandmother wrote down before she died.
Fogjuk amit leírt és lelépünk innen.We'll just take what he wrote down about you and leave.
A legelső dolog, amit leírtak, az olyasmi volt, amit átéltek.A very first thing they wrote down, is something that actually happend to them,
Az egyetlen bizonyíték az, amit leírtak, illetve ahogy azt leírták. Csak ezután hihetünk abban, hogy miként tették, amit tettek.Were very tight to what we have evidence they wrote down, how they did it, then we belive in how they did it.
De a leírtak alaján se te, se ő nem vádolható bűncselekménnyel.But the things you wrote down won't indict you or him of any crimes.
Lényeg, hogy ők leírtak mindent, amit tudtunk nekik mondani.My point being, they wrote down everything we have to offer.
Csak leírtad, amiket ezek az űrkukacok csinálnak!You just wrote down what these space twerps said.
Hogy leírtad a válaszokat...That you wrote down the answers...
Te leírtad a rendszámot, és nem mutattad meg a rendőröknek?You...? You wrote down the license-plate number, and you didn't show it to the police?
Te leírtad, amit mondani akarsz?You wrote down what you were going to say?
- Várjatok, Larry leírta nekem...Okay, wait, Larry actually wrote down...
A fiú mindennap leírta a gondoltait egy papírra.The boy would everyday wrote down all his thoughts on a slip of paper.
A jó hír, hogy Carlos leírta, hol találkozik azzal, akivel találkozott.Good news-- Carlos wrote down where he was meeting whoever it was he was meeting.
Amikor az agya, az elméje távol volt, ...képes volt felfogni azt a valóságot, ...és amikor ott járt, képes volt információkat szerezni amit vissza hozott nekünk, és ezeket mind leírta, ...hogy később mi is részesüljünk ebben az információban.He was able to take his brain, his mind, outside of the constraints of this reality, and when he was there, he was able to get information, which he then brought back to us, and, in his case, wrote down, so that we were able to later partake in this information.
Amikor leírta a receptet egy felfordított felmosóvödrön ülve.When he wrote down the recipe on an overturned mop bucket.
Az egyetlen bizonyíték az, amit leírtak, illetve ahogy azt leírták. Csak ezután hihetünk abban, hogy miként tették, amit tettek.Were very tight to what we have evidence they wrote down, how they did it, then we belive in how they did it.
Rendben, uraim, amíg az elszeparált fürdőszobában voltak, feltettünk a hölgyeknek pár kérdést, és ők leírták, hogy szerintük mit válaszolnának.Okay, gentlemen, while you were in the isolation bathroom, we asked the ladies a couple of questions and they wrote down what they thought your responses would be.
És mond csak leírták amit akartak és ennyi?They just wrote down what she wanted, and that was that?
Akarja, hogy leírjam magának az "előkelőt"?Aren't you going to write down "fashionable"?
Arra képeztem magam, ha felébredek, leírjam az álmaimat, gondolataimat.I've trained myself to wake up and write down dreams, passing thoughts.
Az első 3 héten naplót kezdtem írni, hogy leírjam az érzéseim és érzeteim, amik bennem voltak...I started a journal for maybe the first three weeks, write down my feelings and emotions, what I felt like...
Drágám, kérhetnék egy szalvétát, hogy leírjam Geoff nevét?Honey, can I have your napkin to write down Geoff's name?
És azt is akarod, hogy azt is leírjam, hogy nem Sharon volt az egyetlen?And do you want me to write down as well that Sharon wasn't the only one?
Azt akarom, hogy leírd a nevünket.I want you to write down our names.
Azért küldött téged, hogy leírd ezt az új nyelvet.That's why you were sent to me, to write down this language.
Nos, most épp itt az ideje, hogy leírd azokat a dolgokat, amiket rólam tanultál.Well, now might be a really good time for you to write down all the things you learned about Me. Why?
Mindent leírjak, ami elhangzik a rádióban?Whether I should write down every radio communication I hear or just some of the, uh.
Átmegyek egy másik szobába, hogy leírjak neki mindent.Let me go into a... another room so I can write down everything for her.
Az a dolga, hogy mindent szó szerint leírjon?He told you to write down everything I say?
Meg egy noteszben, ami több száz egyest és nullát tartalmaz, ...amire kényszerítették, hogy leírjon?And in the notebook which contains the hundreds of ones and zeros he was compelled to write down?
Nos, szükségem lenne arra, hogy leírjon mindent amire emlékszik a tranzakcióval kapcsolatban... a barát nevére, vagy bármire ami hasznos lehet.Well, I need you to write down everything you remember about the transaction... the boyfriend's name or anything that would be helpful.
Azt kell leírnom, hogyan érzek.I'm supposed to write down how I feel.
Sok, sok dolgot kell leírnunk. Nagyon sokat.Many, many things we have to write down.
Ugye, nem kell leírnunk ezt a sok hülyeséget?- Do we have to write down all this stuff?
Egy dolgot kellett leírnotok, ami a romantikus kapcsolatotokban feldühít titeket.You're supposed to write down one thing in your romantic relationships that makes you angry.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

átír
transcribe
beír
write in
elír
miswrite
kiír
copy something
lead
pass down
leég
burn down
lelő
kill with a shot
lesz
become
leül
sit down
nyír
cut

Similar but longer

beleír
write into something

Random

konkretizál
concretize
következtet
infer
közelít
approach
lábad
flow
látszik
be visible
lehet
may
leint
flag
lejár
visit
lel
find
levelez
correspond

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'write down':

None found.
Learning languages?