Elválaszt (to separate) conjugation

Hungarian
96 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elválasztok
I separate
elválasztasz
you separate
elválaszt
he/she to separate
elválasztunk
we separate
elválasztotok
you all separate
elválasztanak
they separate
Present definite tense
elválasztom
I separate
elválasztod
you separate
elválasztja
he/she separates
elválasztjuk
we separate
elválasztjátok
you all separate
elválasztják
they separate
Past indefinite tense
elválasztottam
I separated
elválasztottál
you separated
elválasztott
he/she separated
elválasztottunk
we separated
elválasztottatok
you all separated
elválasztottak
they separated
Past definite tense
elválasztottam
I separated
elválasztottad
you separated
elválasztotta
he/she separated
elválasztottuk
we separated
elválasztottátok
you all separated
elválasztották
they separated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elválasztanék
I would separate
elválasztanál
you would separate
elválasztana
he/she would separate
elválasztanánk
we would separate
elválasztanátok
you all would separate
elválasztanának
they would separate
Conditional present definite tense
elválasztanám
I would separate
elválasztanád
you would separate
elválasztaná
he/she would separate
elválasztanánk
we would separate
elválasztanátok
you all would separate
elválasztanák
they would separate
Conditional past indefinite tense
elválasztottam volna
I would have separated
elválasztottál volna
you would have separated
elválasztott volna
he/she would have separated
elválasztottunk volna
we would have separated
elválasztottatok volna
you all would have separated
elválasztottak volna
they would have separated
Conditional past definite tense
elválasztottam volna
I would have separated
elválasztottad volna
you would have separated
elválasztotta volna
he/she would have separated
elválasztottuk volna
we would have separated
elválasztottátok volna
you all would have separated
elválasztották volna
they would have separated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elválasztani
I will separate
fogsz elválasztani
you will separate
fog elválasztani
he/she will separate
fogunk elválasztani
we will separate
fogtok elválasztani
you all will separate
fognak elválasztani
they will separate
Future definite tense
fogom elválasztani
I will separate
fogod elválasztani
you will separate
fogja elválasztani
he/she will separate
fogjuk elválasztani
we will separate
fogjátok elválasztani
you all will separate
fogják elválasztani
they will separate
Subjunctive present definite tense
elválasszam
(if/so that) I separate
elválaszd
(if/so that) you separate
elválassza
(if/so that) he/she separate
elválasszuk
(if/so that) we separate
elválasszátok
(if/so that) you all separate
elválasszák
(if/so that) they separate
Subjunctive present indefinite tense
elválasszak
(if/so that) I separate
elválassz
(if/so that) you separate
elválasszon
(if/so that) he/she separate
elválasszunk
(if/so that) we separate
elválasszatok
(if/so that) you all separate
elválasszanak
(if/so that) they separate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elválasztanom
I to separate
elválasztanod
you to separate
elválasztania
he/she to separate
elválasztanunk
we to separate
elválasztanotok
you all to separate
elválasztaniuk
they to separate

Examples of elválaszt

Example in HungarianTranslation in English
- Amit tettem, jogilag segít elválasztani a gyerekeimet Gemmától és a klubtól.- What I did gives me legal precedent to separate my kids from Gemma and the club.
- Nem akarom elválasztani magukat.-I don't want to separate you two. Come on.
- Nem akarsz elválasztani egy sárkányanyát a tojásaitól. Különösen nem olyat, amit nem látsz és ami égető savat lőUh, you do not want to separate a dragon mother from her egg, especially one you can't see that shoots burning acid.
A világ a kezdet kezdetétől megpróbált minket elválasztani Jareddel.From the very beginning, this world tried to separate Jared and me.
Amikor próbáltam elválasztani a routereket, a féreg sebessége megháromszorozódott.When I tried to separate the routers, the worm speed tripled.
A bátyja elhatározta, hogy elválaszt minket.Her brother is determined to separate us.
Egy terv, ami elválaszt minket.A ploy to separate us.
'Túlságosan szeretlek! ' 'Félek, hogy elválasztanak Tőled!I love you too much i am scared of being separated from you.
- Talán elválasztanak.- So? - Maybe we'll get separated.
Attól, hogy elválasztanak a szeretteimtol.Fear of being separated from my loved ones.
Az egyik dolog, amit megkérdeznek tőlünk, mikor harcba megyünk, hogy felkészültünk-e arra, hogy elválasztanak minket... a szeretteinktől?One of the things that's asked of us when we go to the front lines is that we be prepared to be separated from the people that we love.
Az eszmék elválasztanak minket.Ideas separate us.
Aztán elválasztom a vezetéket a herezacskótól, és fél hüvelyenként haladok a belső gyűrű mentén.I then separate the cord from the sac and continue for one-half inch around the inside of the interior ring.
Számít, mert sok dolgom van most, százféle feladatot kell megoldanom, és egyszerűbb, ha az életem különböző... részeit elválasztom egymástól.It matters because I have a lot going on right now. Juggling a lot of different things, It's just easier for me to keep the Different parts of my life separate.
ÉS amit látsz az minden ami megmaradt abból az időből, amikor az ajtó először lett kinyitva amíg Zoe és dr. Graiman belépett.Most elválasztom ezeketAnd what you see is everything that's left from the time the door... Lock was first opened until Zoe and Dr. Graiman enter. Now I separate these...
"És elébe gyűjtetnek mind a népek és elválasztja őket egymástól,Like a Shepard separates the sheep from the goats...
A feretizáló elválasztja a plazmát a többi sejtes elemtől, így eltávolítja... A toxinokat, antitesteket, cryoglobulinokat.The cell sorter separates the plasma from the remaining cellular components, thereby removing... the toxins, antibodies, cryoglobulins.
A folyóról, ami elválasztja ezt a világot a következőtőI....I'm talking about the river that separates this world from the next...
A hite, habár korlátozott, elválasztja az embert... akinek van lelkiismerete attól az embertől, akinek nincs.His faith, however limited, is all that separates a man with a conscience from a man without one.
A katonai szolgálat folyamatosan elválasztja egymástól a szülőket és a gyerekeket.Army service separates soldiers and children all the time.
- De... Úgy sejtem, ha elválasztjuk Stan-t a királynőtől, a férge meg fogja őt ölni, ahogy őket.I think that if we separate Stan from the queen, his worm will kill him, like them
De mi van, ha a kálium-klorátot és a kénsavat elválasztjuk egymástól egy darab alufóliával, amit szintén találtam a maradványokon?But what if the potassium chlorate and the sulfuric acid were separated by layers and layers of aluminum foil, which I also found on the murder remains?
Ez lesz az első dolgunk holnap, ha elválasztjuk őket a vad példányoktól.First thing tomorrow, if we can separate them from the wild ones.
Ha elválasztjuk a férfiakat a nőktől, QED (Quod Erat Demonstrandum) nem lesznek gyerekeik.If theuy are separated, the men from the women, QED, no babies.
Ha elválasztjuk az agyat a géptől...You separate the mind from the machine...
"Amíg egy nap elválasztják egymástól.""Till someday they separate."
A találmányom lehetővé teszi a felfedezőknek, hogy átcsússzanak ezeken a rétegeken, hogy egyik univerzumból a másikra utazzanak, áttörve a határokat, amelyek elválasztják a dimenziókat.Now my invention enables explorers to slide through these layers traveling from universe to universe, breaking through the boundaries that separate one dimension from another.
A többi 1977-be ugrott karaktertől Sayid-ot elválasztják. És nem tud csatlakozni a Dharma Kezdeményezésbe.Unlike the other characters who jumped back into 1977, Sayid is separated, and he is not able to get indoctrinated into the Dharma Initiative.
Anyák és kisbabák rémülten hívják egymást, ahogy elválasztják, felhúzzák és elvonszolják őket, hogy hamarosan könyörtelenül halálra sebezzék.Mothers and babies call out in distress as they are separated, hoisted up and dragged off ... soon to be mercilessly hacked to death.
Az egyensúlyából való kibillentéssel elválasztják a rajtól.Knocking it off balance, separates it from the shoal.
De elválasztottam a halál körüli sérüléseket az összes halál előttitől és utánitól.But I separated the perimortem injuries from any post or antemortem ones.
Legyél hálás, hogy elválasztottam őt tőle.Be thanKful to me that I separated Raj from her.
Egy a három testvér közül, akit elválasztottál gyerekkorában.One brother out of the 3 who was separated in childhood.
elválasztottál tőle, utam megváltozott elveszítettelek, úgy érzem el kell mennem mi enyém volt, többé már nem az könyörgöm hozzád enyhíts a fájdalmamon mert nem lehetsz enyém magamban, azt mondogatom elfelejtelek elfelejtelek elfelejtelek ha rád gondolok sírnom kell"l separated from you for a while, and my path changed" "i started losing you and i felt something started going away" "my very own was not mine anymore"
" ami elválasztott tőled""or one that separated me
"A vallásszakadás elválasztott minket Európától."The division of churches separated us from Europe.
A Szélhámos nem akarja, hogy segítsünk Sarah-nak, ezért elválasztott minket, két különböző pillanatba helyezett.The Trickster doesn't want us helping Sarah, so he's separated us, trapped us in two different seconds.
A betegségem egész életemben elválasztott mindenkitől.All my life my illness separated me from everyone else.
A háború elválasztott minket.We'd been separated by the war.
Hazudtatok nekem, foglyul ejtettetek, és elválasztottatok azoktól, akiket a legjobban szeretek.You've lied to me, held me captive, and separated me from the people I love most in the world.
"Azok a távolságok, ami elválasztottak minket...""Those distances that separated us"
A férjemet és engem elválasztottak.My husband and I are separated.
A pasas a szomszédos fülkéből mesélt Billnek egy dologról amit a tévében látott, egy egypetéjű ikrekről, akiket születésükkor elválasztottak de külön-külön sorozatgyilkos lett belőlük.The guy in the next cubicle over told Bill about a thing he saw on TV about identical twins who were separated at birth but had individually grown up to be serial killers.
Amikor tőled elválasztottak itt hagytam a szívemet neked.When l get separated from you.. l've lost my heart here.
Azok az emberek, akiket a legutóbbi koreai háborúban elválasztottak egymástól, a háború után 35 évvel tudtak csak találkozni.The people who had been separated during last Korean war, could only meet 35 years after the war.
Az egyik, akitől olyan hatékonyan elválasztottad.One of those from whom you so efficiently separated her.
Szóval elválasztottad a Vadászt a barátaitól.So you separated the Slayer from her friends.
Te elválasztottad őket?Yeah. You separated them?
"Azt a vonalat, ami elválasztotta az embert a teremtőjétől.""the line that once separated man from his creator.
A monda szerint nagyon szerették egymást, de örökre elválasztotta őket a Tejút égi folyója.And it is said they were deeply in love but forever separated by the celestial river of the Milky Way.
Amikor elválasztotta a lelkem a testemtől...When you separated my soul from my body...
Attuma elválasztotta az alapkőzet felső rétegét.Attuma separated the top layer of bedrock.
Becipelte a holttestet a pálya közepére, lábujjhegyen járva... a fehér szalagon, mely a térfeleket elválasztotta, és onnan... bedobta a pályára két méternyire, közel az alapvonalhoz, ahol megtaláltuk.He carried the body to the center of the court, walking on his points... along the white tape which separated the service boxes, and from there... he threw it seven feet into the court, close to the baseline where it was found.
És amióta elválasztottuk őt a testvérétől,And since we separated him from his sister,
A Hírességek Központjába költöztették, elválasztották a családjától, és kezeltek bizonyos problémákat.She was moved into the Celebrity Center, separated from her family, and certain problems were addressed during this period of time.
A fivérek visszavonulnak, de elválasztották Sitát a kicsinyeitől.The brothers back down, but they have separated Sita from her young.
A parton a gonosz gorgók elválasztották a csordától a gyengéket és fiatalokat.And here, the nasty Gorgosaurs separated the young and the weak from the herd.
Amikor elválasztották tőle, akkor veszett el a Paradicsom.When she was separated from him, that's when paradise was lost.
Amikor mégis elválasztották Kasatkát és Takarát, a kicsit Floridába vitték.When they separated Kasatka and Takara, it was to take Takara to Florida.
Azzal próbálkozom, hogy elválasszam az életemet...Why I'm trying to find my own path, just separate from...
Diane, megküzdöttem azért, hogy a magánéletemet elválasszam a munkámtól.Diane, I've worked hard to keep my home life separate from my work life.
Hát nem tettem eleget azért, hogy elválasszam a TARDIS-tól?Haven't I done enough to separate him from his TARDIS?
Legalább ez lehetőséget ad arra, hogy... Glabrust és Crassust egy időre elválasszam egymástól.At least it gives me a chance... to separate Glabrus from Crassus for a while.
Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy elválasszam barátomat az ön nővérétől és örültem, hogy sikerült.I did everything in my power to separate my friend from your sister, and I rejoice in my success.
A másik dolog viszont valóban elérhetetlen. Hogy elválaszd az életet a haláltól, valamint az isten lelkét a testedtől, szükséged van az élet forrására, vagyis az Yggdrasilra, az élet fájára.But the other thing is definitely beyond the likes of you, for to separate life from death, the spirit from the body, you must have that from which all life is derived...
Később azon erőlködsz, hogy elválaszd a varázslást az élettől.Trust me, you wanna fight like hell to keep a life separate from magic.
Nem fogom engedni, hogy Violetet vagy a babákat elválaszd tőlem.I will not allow you to separate Violet from me, or those babies.
Reméljük elég erős, hogy elválaszd Gabriel-t a kardjától.Hopefully strong enough to separate Gabriel and his sword.
Az Alkirály törekvése, hogy elválassza a Kormányzótanácsot a Mennyek KörétőI vitatható, de az emberek többsége az ő oldalán áll.The Viceroy's attempt to separate the governing Council from the circle of heavens is controversial, - but the majority of people are on their side.
Azt hinné, azért csinálja, hogy elválassza a gyerekétől.She won't trust you. She'll say you made it up just to separate her from the child.
Hogy elválassza a jót a gonosztól. És felégesse a jót.To separate the righteous from the wicked, and to burn the righteous down.
Nincs csont ami elválassza az agyat a szájpadlástól, szóval így okozhatott neki sokkot.There's no bone to separate the brain from the soft palate, so you probably gave it a concussion.
Aztán, a szállítás éjjelén, be kellett dobnunk a hálókat hogy elválasszuk a többiektől Kalinát, a kicsit, és az egészségügyi medencébe tereljük.So, the night of the move, we had to deploy the nets to separate them and get Kalina, the baby, into the med pool.
Csubi volt Han első barátja, és állandó társa, nem tűnt helyesnek, hogy elválasszuk őket.Chewie's Han's first mate and constant companion. It just didn't seem right to separate them.
De kellene egy lehetőség,... hogy elválasszuk Bunkichi-től, anélkül, hogy bemocskolnám a kezem.But there might be a way to separate him from Bunkichi without bloodying our hands.
Egyszerű módszer, hogy elválasszuk a kiadásainkat.That's an easy way to separate out expenses.
Hogy elválasszuk az Államokat Mexikótól.LUCILLE: To separate the U.S. and Mexico.
A Pitekészítő nem kívánta, hogy elválasszák Chucktól, aki viszont nem kívánta, hogy elválasszák a nénikéitől, Lilytől és Viviantől, akik továbbra is küzdöttek társadalmi fóbiáikkal.The pie maker did not wish to be separated from chuck, who, in turn, did not wish to be Separated from her aunts, lily and vivian, who continued to be challenged by social phobias.
Aznap Digby megfogadta, hogy soha többé nem engedi meg, hogy elválasszák gazdájától.That day, digby vowed he would never again allow himself to be separated from his Master.
Ha egyszer elkapnak elválasszák a fejedet a nyakadtól és főcímre kerülsz.Once you're caught. They will separate your head from your body and put that as a headline!
Ne kösd be a száját az ökörnek, mely kitaposta a magot, hogy legyen szalma Egyiptom tégláihoz, ne hagyd pihenni a karokat, melyek a magot hányják a szélbe, hogy elválasszák a búzát, a magot, mit rabok vég nélküli hada cipel hátán,Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, making straw for the bricks of Egypt, nor spare the arms that endlessly winnow the grain in the wind to separate the wheat from the chaff, wheat borne stolidly on the backs of countless slaves
Nem akarom, hogy önöket újra elválasszák.I can't allow for the two of you to be separated again after the past fourteen years.
De ő nem viseli el és bármit kitalálna, hogy elválasszon minket.But he can not bear anything and guess that separate us.
Hogy elválasszon mindenkitől, aki fenyegetést jelent a kapcsolatotok számára.- To separate you from anyone who could threaten to take you away from her.
Mert a tények további vizsgálata alapján okom van azt hinni, hogy tévedtem, és a megvádolásával lehet, hogy átadtam az Egyesült Államok Bevándorlási és Vám Hivatalának, hogy elválasszon egy ártatlan nőt a kislányától nagyon hosszú időre.Because, upon further examination of the facts, I now have reason to believe that I was wrong, and that in accusing her, I may have inadvertently positioned the United Stated Immigration and Customs Enforcement Agency to separate an innocent woman from her infant daughter on a very permanent basis.
Mi más oka lenne erre, mint hogy elválasszon minket?What other reason is there but to separate us?
Miért izgatott amiatt, hogy elválasszon az embereimtől?Why are you so anxious to separate me from my men?
- Azt akarod, hogy elválasszanak minket?Do you want to be separated from me?
- nem hagyom, hogy megint elválasszanak minket.I won't let them separate us again.
A rendőrség el fogja intézni, hogy minket elválasszanak.It means police will make sure you and I are separated.
Ez a mészárlás, hogy egy életre elválasszanak a szerelmedtől?Was massacring those people worth being separated from your love forever?
Az összes kaput kinyitja, a valóságokat elválasztó falak leomlanak.It's going to open all the gates. The walls separating realities will crumble.
Aztán éjszaka átgázoltam a két birodalmat elválasztó tengerszoroson, aztán az utolsó yardnál mély lélegzetet vettem, és alámerültem.Bravo! That night, I waded across the channel separating the two empires, and in the last yard, took a great breath and dived underwater.
Ha a kulcsot működésbe hozzák, a valóságokat elválasztó falak leomlanak.Once the Key is activated, the walls separating realities will crumble.
Mi lett az elválasztó fallal?The sweet days. What about the wall separating work and personal?
Mindezek a jelek és szimbólumok lebeg a fejemben, ötvözi, elválasztó, rekombinálódó, gúnyolódik velem.All these signs and symbols floating around in my head, combining, separating, recombining, mocking me.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elhalaszt
postpone
elmulaszt
miss
kiválaszt
select

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

előkészül
prepare
elpusztít
destroy
eltakarodik
clear off
eltér
diverge
eltör
break
elvág
cut
elválik
divorce
elvesz
take away
engedelmeskedik
obey
érkezik
arrive

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning languages?