Elér (to reach) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: attain, to achieve, to catch, to attain, to touch

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elérek
I reach
elérsz
you reach
elér
he/she to reach
elérünk
we reach
elértek
you all reach
elérnek
they reach
Present definite tense
elérem
I reach
eléred
you reach
eléri
he/she reaches
elérjük
we reach
eléritek
you all reach
elérik
they reach
Past indefinite tense
elértem
I reached
elértél
you reached
elért
he/she reached
elértünk
we reached
elértetek
you all reached
elértek
they reached
Past definite tense
elértem
I reached
elérted
you reached
elérte
he/she reached
elértük
we reached
elértétek
you all reached
elérték
they reached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elérnék
I would reach
elérnél
you would reach
elérne
he/she would reach
elérnénk
we would reach
elérnétek
you all would reach
elérnének
they would reach
Conditional present definite tense
elérném
I would reach
elérnéd
you would reach
elérné
he/she would reach
elérnénk
we would reach
elérnétek
you all would reach
elérnék
they would reach
Conditional past indefinite tense
elértem volna
I would have reached
elértél volna
you would have reached
elért volna
he/she would have reached
elértünk volna
we would have reached
elértetek volna
you all would have reached
elértek volna
they would have reached
Conditional past definite tense
elértem volna
I would have reached
elérted volna
you would have reached
elérte volna
he/she would have reached
elértük volna
we would have reached
elértétek volna
you all would have reached
elérték volna
they would have reached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elérni
I will reach
fogsz elérni
you will reach
fog elérni
he/she will reach
fogunk elérni
we will reach
fogtok elérni
you all will reach
fognak elérni
they will reach
Future definite tense
fogom elérni
I will reach
fogod elérni
you will reach
fogja elérni
he/she will reach
fogjuk elérni
we will reach
fogjátok elérni
you all will reach
fogják elérni
they will reach
Subjunctive present definite tense
elérjem
(if/so that) I reach
elérd
(if/so that) you reach
elérje
(if/so that) he/she reach
elérjük
(if/so that) we reach
elérjétek
(if/so that) you all reach
elérjék
(if/so that) they reach
Subjunctive present indefinite tense
elérjek
(if/so that) I reach
elérj
(if/so that) you reach
elérjen
(if/so that) he/she reach
elérjünk
(if/so that) we reach
elérjetek
(if/so that) you all reach
elérjenek
(if/so that) they reach
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elérnem
I to reach
elérned
you to reach
elérnie
he/she to reach
elérnünk
we to reach
elérnetek
you all to reach
elérniük
they to reach

Examples of elér

Example in HungarianTranslation in English
"Addig amíg Dylan megpróbálja elérni Istent."" As far as Dylan trying to reach God."
'Többször is próbáltam elérni.'I tried to reach you many times.
- A rendőrség bevitt... szóval az egyetlen telefonhívásomat használva... megpróbáltam elérni egy barátot a koliba, de mindenki kint ünnepelt... kivéve Pearce.- The police hauled me in... so I used my one phone call... trying to reach a friend back at the dorm, and everyone was out celebrating... except Pearce.
Amikor elérek az 1-hez teljesen az uralmam alatt leszel.When I reach one, you will be under my spell.
Azt hiszem Dr. Soong, ezt azzal a céllal építette belém, hogy aktiválódjon, amikor elérek egy bizonyos fejlettségi szintet.I believe Dr. Soong incorporated those circuits into my base programming intending to activate them once I had reached a certain level of development.
Azután elérek körülbelül 50 öreg parasztot és két-három íjászt.Then I reach about 50 old farmers and two, three archers.
Bármit elérek az automata legalsó polcáról.I can reach anything. On the bottom rung of the vending machine.
De valahányszor elérek ahhoz a pillanathoz, mikor Tok eltűnt a szemem elől,But whenever I reach that moment, Tok vanished right in my face,
A helyedben, Marianna, jobban aggódnék amiatt, hogy a Kereső ne öljön meg, mielőtt a tekerccsel elérsz Jandralynba.If I were you, Marianna, I would worry more about making sure that the Seeker does not kill you and take the scroll bere you reach Jandralyn.
A számomon elérsz.You'll be able to reach me on my number.
A színészettel az van, hogy elérsz egy pontot, és elgondolkodsz, bejött vagy nem?You know -- you know, acting, it's like you reach -- At a certain point, it's just did you make it or not?
Amikor elérsz egy bizonyos kort, elkezdesz gondolkodni azon, hogy "Vajon mindent elértem az életben, amit akartam?"It's just, you reach a certain age, and you start to wonder, "Am I everything I wanted to be?"
Elég erős a jel, ha ide is elér akkora távolságból.That's a powerful signal to reach here from that great a distance.
Ezen a számon elér, ha bármi van.I'll keep this phone in case anything comes up and you need to reach me.
Maga pedig elér engem.And you know where to reach me.
- Én is! Ha elérünk a városba, lesz elég ennivalónk.- I'm hungry too! Once we reach the city, I'll give you plenty to eat.
A reprodukált sugárt, amit az Andromádáról rögzítettünk egy fénysugárral ki kell terjesszük az űrbe, amíg elérünk egy pontot, amellyel visszafordulunk és visszatekintünk a saját bolygónkra.To reproduce what is written upon the beam from Andromeda, we must travel out into space upon that ray of light until we reach a point at which we turn and look back upon our own planet.
Amint elérünk a gömbhöz.Soon as we reach the sphere.
Amint elérünk a következő városba, szólunk a rendőröknek.Don't worry. As soon as we reach the next town we'll go to the police.
Amit jósoltam, és amit elérünk, az nem ugyanaz.What I have predicted and what we reach for are not the same thing.
- Gyerekek, ne felejtsétek, ha bármire szükségetek van elértek telefonon vagy faxon.Children, remember, if you need me anytime, you can reach me by phone or fax.
A dolgok elértek egy olyan pontot, ahol foglamunk sincs mi legyen veled.Things have reached the point now where we have no idea what to do in your case.
A dolgok elértek egy ponthoz.Things were reaching a tipping point.
A vezetőket tájékoztatom a földalatti városról, szóval vezetékesen elértek.But I will be briefing the other heads on hollow earth, so you can reach me on a land line.
Amikor elértek a megfelelő szintre, csatlakoznotok kell a rendszerhez.OnceyoureachlevelIassignyou, you need to hard wire into the ship's system.
A PointCorp csápjai, a privát, biztonsághoz kapcsolódó szakmák minden szegletébe elérnek, itthon és külföldön egyaránt.PointCorp's tentacles reach into every corner of the ever-growing private security industry, both at home and abroad.
A Varjak titkai elérnek egészen a Tower alapjáig.The Rooks' secrets reach all the way to the foundation of Tower.
A baj itt az, hogy mind Powell kisasszony, mind Önök elérnek egy bizonyos pontot, ahol nehézzé válik eldönteni, mi valóság és mi rémálom:The problem here is that both miss powell and you will reach a point where it might be difficult to decide which is reality and which is nightmare:
A hírek elérnek Ako-ba, hogy Asano úr Kira-ra támadt.News reaches Ako of Lord Asano's attack on Kira.
"Azt gondoltam, tudom, mit várhatok Viviane-nel, mikor elérem Camelot-ot."l thought that l knew what to expect when Viviane and l reached Camelot.
"Holnap elérem végre"I will reach out to it tomorrow
"Kezem utazásának lassan a test, simogatta a nyakát, megható meg vissza, amíg elérem a comb."My hands travel slowly down your body, caressing your neck, touching your back until I reach your thighs.
- Annyira trendivé válok, hamarosan elérem a trendcendenciát, mint Johnny Depp, csak menőbben.I am trending so much that soon I will reach trend-scendence. Like Johnny Depp but cool.
! - Meghal, mielőtt eléred.She'll be dead before you reach it.
# Néha eléred, ami tényleg elhiteti# Sometimes you reach what's realest by making believe
- Most már eléred?- Can you reach him now?
"A köntösöm eléri a térdem...""My robe reaches my knees..."
"Amikor az asszony eléri a szivárvány hidat,""When she reaches the rainbow bridge"
"Kiküldhetsz egyet, és ha túljár a vadászaim és íjászaim eszén, és eléri országod határát, akkor eleresztelek, és újra szabad leszel."You may sent one outside and if it fools my hunters and archers and reaches the border of your realm, I will let go of you and you are free again."
- Amint eléri az agyat, futótűzként terjed.And when it reaches the brain, it spreads like wildfire.
"Ha most nem tud, mondhat igent addig míg elérjük McMurdoch-ot.If you can't give me a yes by the time we reach McMurdo, I don't even want you.
"Kétségeim voltak, hogy valaha is elérjük Avalon-t."l began to doubt we would ever reach Avalon.
"át az élet sivatagán és gúsba kötve elkapnak mielőtt elérjük a mennyországot.""across the desert of life and was bound to catch us before we reached heaven."
# Hogy elérjük az elérhetetlen csillagot #To reach that unreachable star
Amikor eléritek a...Um... when you reach...
Itt akarok lenni, amikor eléritek a mérföldkövet.I wanna be there when you guys reach this milestone.
Napnyugtára eléritek Atlantiszt.You should reach Atlantis by sundown.
#Itt nyugszik a remény #A tudás végtelen #És a csillagok elérik végzetükAnd stars reach into endlessness
*És a csillagok elérik végzetükAnd stars reach into endlessness
- ...mielőtt elérik a Földet.- before they reach the earth.
- 1-5 Dalekok elérik az északi folyosót. Megsemmisíteni!Dalek Attack Squad Five reaching north corridor.
- Azt hiszem, ezen keresztül elérik.- I think you can reach it through here.
"Megvettem a jegyet, átmentem a biztonsági kapun, és elértem a terminált""I bought the ticket, went through the security check, even reached the boarding gate".
- Az első kifizetetlen csekk után azt mondták, elértem képességeim határára, és utamra küldtek.Soon as the first check bounced. they told me I'd reached maximum potential and sent me on my way.
- Aztán elértem Drake-hez.- And then I reached Drake.
- Mire elértem Sumner ezredest...- By the time I reached him...
Volt már olyan, hogy elértél egy olyan pontot az életedben mikor komolyan azt kívántad, bárcsak tudnád, hogy kerültél oda?Have you ever reached a point in your life when you really wished you knew how you got there?
" Sean, a patkány elért a labirintus végére. "Sean, this rat's reached the end of the maze.
"Az egyik fegyveres elért a kocsiig."It looks like one of the gunmen has reached into his car.
"Richard elért egy olyan pontra az életében, "ahol már ez is kevés volt.Richard had reached a point in his life but it was no longer enough.
- A betegségben, ami mindenkit elért.Of what? - The ill that reached everyone.
-Mostanra kapitány nyilván elért a monitor szobába.By now, captain, you'll have reached their monitor room.
(Montgomery) Úgy vélem, elértünk egy olyan fázisba, amikor egy valóban erős és robusztus nyomás Berlin felé történő elmozdulással valószínűleg a háború végét jelentené.(MONTGOMERY) I consider we have now reached a stage where one really powerful and full-blooded thrust towards Berlin is likely to get there and end the German war.
A különös az, hogy elértünk valamiféle ki nem mondott kölcsönös megértést ami még az őrjöngésekre is igaz volt.Strangely enough, we reached some kind of tacit understanding which even extended to his ravings.
Ahogy olvastam Constant regényének első lapjait, arra gondoltam, hogy elértünk egy pontot, ahonnan nincs visszaút.I had no doubt our family had reached a point of no-return.
"Kedves Ron, elérted a szigetre néző sziklafalakat."Dear Ron, "you have now reached the cliffsides "overlooking the islands.
- Erik ha hallasz, elérted a közepét.**Erik you're there, you've reached the void.**
Azt állítod, hogy elérted a Nirvánát.You claim to have reached Nirvana.
"A Köpeny elérte a tető szélét és egyedül találta magát.""The Cape reached the edge of the rooftop and found himself alone."
"Ahogy Lance kiemelkedett a Jacuzzi-ból és elérte a kedvesét, egy szavannai szél, elfújta a...""As Lance emerged from the Jacuzzi and reached for his chaps, a Savannah blew away his..."
"Néhány centivel elmozdÍította a fejét, míg a férfi elérte, "és bal kezét Carol..."She moved her head another inch while he reached up and put his left hand on Carol's...
"Via negativa"... a sötétség útja. Tipet azt hitte, hogy elérte.Via negativa - the path of darkness - Tipet believed he reached it.
"Ön elérte úticélját.""You have reached your destination."
"Ahogy elértük a hogycsúcsot, és lenéztünk Santa Clarita völgyére,""As we reached the summit and look down into the valley of Santa Clarita,
'Hammond és én elértük az utolsó megállónkat, 'ami azt jelenti, hogy nem sokáig leszünk egy csapat.''Hammond and I had reached our final stop, 'which meant we were no longer a team.'
'És azon a délután, 'miután dicső utakon vezettünk, elértük El Calafate-t.''And so, that afternoon, 'after a wonderful drive on glorious roads, we reached El Calafate.'
Klánunk gyermekei, elértétek a felnőttkor küszöbét.Sons of the clan you've reached the age of adulthood
És aztán elértétek a dzsungelt.And reached the jungle.
- Anyut elérték már?- Anyone reached my mom?
- Az oroszok elérték Varsót.- The Russians have reached Warsaw.
...azóta szemmel tartalak mióta az első tesztszondáim elérték a Szaturnuszt.... I've kept an eye on you since my first test probes reached Saturn.
110 kilométerre keletre, elérték a Salamon-szigetek középső részén fekvő Liapari szigetét.70 miles to the east, they reached the island of Liapari, in the central Solomons.
A Big Horn robbanásának tengeráramlatai elérték Rhode Island keleti partjait.Ocean currents from the Big Horn explosion reached the eastern Rhode Island beaches.
Apropó, tudta, hogy az összes, valaha lenyisszantott fityma fölfűzve elérne a Marsig meg vissza?By the way, did you know that if you combine all the foreskin cut off through history it would reach to Mars and back again?
Ha itt történt volna, elérne egészen a recepcióig.If it happened right here, it would reach all the way to reception.
Két év múlva elérné a fénysebesség felét és a mi Naprendszerünk külső területét.After two years it would reach half light speed and be far outside our solar system.
További két év teljes sebesség után az űrhajó elérné a csúcssebességét, a fénysebesség 99%-át.After another two years of full thrust, the ship would reach each its top speed, 99 percent of the speed of light.
"Mindent arra tettem fel, hogy elérjem a céljaimat, de most, hogy itt vagyok,..."I've done everything to reach this point and now that I'm here,
* Felemeltél, hogy elérjem a legmagasabb csúcsokatYou lifted me so I could reach the peaks
- Csak adjon valamit a fájdalom ellen! Megteszek mindent, hogy elérjem a kezelő pultot!Just give me something for the pain... and I'll do my best to reach the access panel.
- Lehetetlen, hogy elérjem a pisztolyt.There's no way I can reach your gun.
A mai napon ünnepélyesen fogadom, ezentúl nincsen olyan szaftos sült hús, nincs olyan lekváros fánk, nincsen olyan minden finomsággal megrakott pizza, amely meggátolna abban, hogy elérjem a megállapított ideális kis testsúlyomat!From now on there'll be no pork chop too succulent, no donut too tasty no pizza too laden with delicious toppings to prevent me from reaching my ideal weight!
"hogy elérd a csillagokat...""to reach for the stars...
- A karod nem elég hosszú, hogy elérd valahogy?And your arm isn't long enough to reach it?
- És az út, hogy elérd a Szfinxet...- And the trip to reach the Sphinx...
A horgászat a legjobb módszer, hogy elérd ezt az állapotot.Fishing is the best way to reach this state.
"belsőségeit ahhoz, hogy... elérje azt a méretet, hogy saját magát szaporítsa. ""of as many as 6 to 9 human, before reaching a size, allowing it to self-propagate."
- Senkinek nincs elég hosszú karja, hogy elérje őt.- Nobody has arms long enough to reach her.
0-100 5,1 mp alatt, és rettenetesen hosszú pálya kell, hogy elérje a legnagyobb sebességét, ami 262km/h.0-60 takes 5.1 seconds and you'd need an awful long runway to reach the top speed, which apparently is 163.
320 km/h-s sebességgel csupán 20 perc kellett, hogy az első szökőár elérje Krétát.Travelling at 200 miles an hour, it would have taken only 20 minutes for the first tsunami to reach Crete.
Az az én dogom lesz. Nektek lesz 5 percetek hogy lemásszatok a falról és elérjétek az erdőt.You'll have fiive minutes... to clear the walls and reach the woods.
Azért csak van valami módja, hogy elérjétek, nem?Well, there's got to be some way you can reach out to her, right?
Ha most elindultok, talán lesz elég energiátok, hogy elérjétek a felszínt.If you begin the ascent now, you may have enough power to reach the surface.
"Mrs. Peabody külföldön van és nem kívánja, hogy elérjék, ha csak nem élet-halál kérdése az ügy"."Mrs. Peabody is abroad and doesn't want to be reached unless it's a total emergency".
- Várj, amíg befejezem ezt! "Miután jó néhány mérföldet megtettek, a Bayorda-sivatagba mentek, amin át kellett kelni, hogy elérjék Karthumot."After eating up a good many miles, they came to the Bayorda desert, which they had to cross to reach Karthum.
A Borobudur templomot úgy ismerik, mint egy szentély, ...de egyben egy zarándokhely is, ...ahol az emberek elindulnak a tövénél és végigjárják az útjukat fel a csúcsra, ...miközben elmélkednek, hogy elérjék a Nirvánát.The Borobudur temple is known as a shrine, but also a place of pilgrimage where people start at the base and work their way up to the top, which they theorize is like reaching Nirvana.
A Mexikói-öböl mentén telelnek és tavasszal Észak-Amerika hosszúságú utat tesznek meg, hogy elérjék az északi-sarki tundrát.They winter along the Gulf of Mexico, and in spring they fly the entire length of North America to reach the Arctic tundra.
"Felemelsz, hogy magas dolgokat is elérjek.""You lift me up high to reach tall things."
Rengeteget harcoltam, hogy elérjek ide.I have struggled a lot to reach this stage.
mégis egyre konokabban török előre, hogy elérjek haza.Yet still l push harder and harder to reach this home.
De azt akarta, hogy bármikor elérj bennünket.But she just wanted you to be able to reach us anytime.
Hogy sértetlenül elérj a talizmánhoz.To see that you reach the talisman safely.
Hát, sok szerencsét ahhoz, hogy akkora távolságból elérj.- Well, good luck reaching me through all the space.
Tudod mit? Nagyon sokáig vártam, hogy elérj.You know, I waited so long for you to reach out.
Tudom, hogy égsz a vágytól, hogy elérj, de még várnod kell.I know you're desperate to reach me, But you're gonna have to wait.
A jel nem elég erős, hogy elérjen egészen az alaptáborig, de ezzel a jelfogóval minél jobban megközelítitek, annál hangosabban fog pityegni.Now, the signal's not strong enough to reach all the way down to base camp, but with this receiver, the closer you get to him, the louder the ping.
Amikor először láttam Tasha Yart,... ..épp egy aknamezőn verekedte át magát, hogy elérjen egy sebesült telepest.The first time I saw Tasha Yar, she was picking through a minefield to reach a wounded colonist.
Azt akarjuk, hogy elérjen oda.No, we want it to reach the League.
Azért alkottam meg az Event Horizon-t, hogy elérjen a csillagokig. De ő ennél sokkal, de sokkal messzebbre ment.I created the Event Horizon to reach the stars, but she's gone much, much further than that.
- Elég sokáig hogy elérjünk valahová?- Long enough to reach someplace? - No.
A cél... ..az, az volt hogy elérjünk téged.The intention... ..was to reach out to you.
A prioritásunk az, hogy elérjünk egy olyan csillagbázist, ahol Graves asszisztense folytatni tudja az életét.Our immediate priority is to reach the nearest Starbase so that Graves's assistant can get on with her life.
Ahhoz, hogy addig elérjünk, sok mindent fogok látni és sok mindenen változtatni.To reach till here.. ...I've seen a lot and changed a lot.
Ahhoz, hogy elérjünk a célunkhoz, több út áll előttünk.To reach a destination, there are many paths.
Eleget játszottatok a Gitár Hőssel, hogy elérjetek 1 millió pontot!You have played Guitar Hero enough to reach one million points!
- Nem akarom, hogy elérjenek.Where can we reach you? - I don't want to be reached.
Csak hogy elérjenek egy térbeli zavart?Just to reach a spatial disturbance?
Csak idő kérdése, hogy azok a dögök elérjenek minket.It's only a matter of time until those things reach us.
Nekünk pedig meg kell akadályoznunk, hogy a kezei még távolabb elérjenek.We just need to stop his tentacles from reaching it.
- Muszáj őt elérnem.- I need to reach her.
Azóta nem sikerült elérnem őt.I haven't been able to reach him since.
Egész héten próbáltam hívni, de nem sikerült elérnem.I have, uh, been trying this number all week and have not been able to reach her.
Mikor a legkönnyebb elérnem?All right. When's the best time to reach you?
- Sikerült elérned?Were you able to reach her?
De először Amy-t és Heather-t kell elérned.But you need to reach out to Amy and Heather first.
Mi az, valami magas polcot kell elérned?What, do you have to reach a high shelf?
Sikerült elérned Logant?Were you able to reach Logan?
Ha nem fényezett, akkor mit kellett Larue nővérnek elérnie?If she wasn't polishing, what did Sister Larue need to reach?
Istenről beszélgettünk, a sorsról az embernek valami nagyobbat kell elérnie, mint saját maga.And we talked about God, fate man's need to reach for something higher than himself
Mennyi időbe telt az Apollo 11-nek elérnie a Holdat?How long did it take Apollo 11 to reach the moon?
Még ezzel a lélegzetelállító sebességgel is több mint 80 ezer évbe telne elérnie a legközelebbi csillagot.Even at that astonishing speed, it would take Voyager more than 80,000 years to reach the nearest star.
245 tanácsot kell elérnünk.We have to reach 245 councils.
A hidat nem sikerült elérnünk, viszont a kapitány fizikai kapcsolatba került a tértorzulással, azóta is eszméletlen.Not only has no one been able to reach the Bridge, but the Captain came into contact with the spatial distortion and is now unconscious.
A kókuszán kell valahogy elérnünk őket.We've got to try to reach them on your coconut. Uh-uh, Carmichael.
Ezt az alszintet kell majd elérnünk.We'll have to reach this sub-level.
Nem sikerült még elérnünk Catherine apját.We haven't managed to reach Catherine's father yet.
Az egyik családtagom kórházban van, és muszáj elérniük vészhelyzet esetén.I have a family member in the hospital and they need to be able to reach me in case of emergency.
De függetlenül attól, hogy milyen távoli vagy kicsi egy sziget, az állatoknak sikerült átkelniük ezen a hatalmas óceán-akadályon, és elérniük ezeket az apró földdarabkákat.But no matter how remote or small an island is, animals have somehow conquered the massive ocean barrier to reach these specks of land.
Hát a messze elérő adatbázisom szerint nemNot according to my vast, far-reaching databases.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elad
sell something
elás
bury
elég
burn up
eléír
write before something
elír
miswrite
előz
overtake
ígér
promise

Similar but longer

eléír
write before something
elfér
fit
eltér
diverge

Random

csúfol
mock
dumál
talk
elálmosít
make sleepy
elcsúszik
slip
élénkít
a boost
elérkezik
arrive
elgázol
run over
elkészít
prepare
elkísér
accompany someone
elkövet
commit

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'reach':

None found.
Learning languages?