Ér (to reach) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: jános arany, to catch, 1863, leo tolstoy, 6, buda halála, catch, 1974, 1 canto 6

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
érek
I reach
érsz
you reach
ér
he/she to reach
érünk
we reach
értek
you all reach
érnek
they reach
Present definite tense
érem
I reach
éred
you reach
éri
he/she reaches
érjük
we reach
éritek
you all reach
érik
they reach
Past indefinite tense
értem
I reached
értél
you reached
ért
he/she reached
értünk
we reached
értetek
you all reached
értek
they reached
Past definite tense
értem
I reached
érted
you reached
érte
he/she reached
értük
we reached
értétek
you all reached
érték
they reached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
érnék
I would reach
érnél
you would reach
érne
he/she would reach
érnénk
we would reach
érnétek
you all would reach
érnének
they would reach
Conditional present definite tense
érném
I would reach
érnéd
you would reach
érné
he/she would reach
érnénk
we would reach
érnétek
you all would reach
érnék
they would reach
Conditional past indefinite tense
értem volna
I would have reached
értél volna
you would have reached
ért volna
he/she would have reached
értünk volna
we would have reached
értetek volna
you all would have reached
értek volna
they would have reached
Conditional past definite tense
értem volna
I would have reached
érted volna
you would have reached
érte volna
he/she would have reached
értük volna
we would have reached
értétek volna
you all would have reached
érték volna
they would have reached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok érni
I will reach
fogsz érni
you will reach
fog érni
he/she will reach
fogunk érni
we will reach
fogtok érni
you all will reach
fognak érni
they will reach
Future definite tense
fogom érni
I will reach
fogod érni
you will reach
fogja érni
he/she will reach
fogjuk érni
we will reach
fogjátok érni
you all will reach
fogják érni
they will reach
Subjunctive present definite tense
érjem
(if/so that) I reach
érd
(if/so that) you reach
érje
(if/so that) he/she reach
érjük
(if/so that) we reach
érjétek
(if/so that) you all reach
érjék
(if/so that) they reach
Subjunctive present indefinite tense
érjek
(if/so that) I reach
érj
(if/so that) you reach
érjen
(if/so that) he/she reach
érjünk
(if/so that) we reach
érjetek
(if/so that) you all reach
érjenek
(if/so that) they reach
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
érnem
I to reach
érned
you to reach
érnie
he/she to reach
érnünk
we to reach
érnetek
you all to reach
érniük
they to reach

Examples of ér

Example in HungarianTranslation in English
# Ha el szeretnél érni, inkább hagyj békén, jó? # # Egy kis változás #♪ If you'd like to reach me, leave me alone ♪
- Biztosan el tudja érni Katrinát is.You must have the ability to reach Katrina.
- El akart érni, mert úgy gondolta, valaki bántani akar.She was trying to reach you because she thought somebody was trying to hurt you. Who?
- El tudtad érni Jacket?Were you able to reach Jack? Apparently, he's taken a leave of absence from Bass Australia, and no one seems to know where he is.
# Míg fel nem érek a csúcsra! #♪ Till I reach my highest ground ♪
# Míg fel nem érek a csúcsra!♪ Oh ♪ Till I reach my highest ground ♪
- Mert innen nem érek el a vakbeléig.- From here, I can't reach your appendix.
"'Midőn a hármashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen,"'Once the number three, being the third number be reached...
"lassan jársz nem érsz tovább. " Pörögni kell Majkov.As the proverb says: "running slower beyond reach. " Being resourceful must Maykov.
*Míg egészen fel nem érsz.*Till we reach the top
- Mennyi idő alatt érsz a csúcsra?- How long until you reach the summit?
1 + 2 - 1 még el nem érsz 500-ig.1 + 2 - 1 until you reach 500.
( egy hatalmas gáz...) (Oly sokára ér ide...) (szupernóvákká...) (szupernóvákká fejlődnek...)...it is a gas giant takes so long to reach us into supernovas exploded into supernovas...
(... főleg hidrogénből áll.) - (Olyan sokára ér ide fényük,...)Their light takes so long to reach us...
A fény is több, mint 20 perc alatt ér el hozzátok innen.It takes light more than 20 min. to reach you from here.
Amelyik csapat először ér oda, az nyer.The team to reach the camp first, wins.
Egy ilyen hatalmas univerzumban az üzenetnek nagyon sokáig tart, míg végül célba ér.In such a vast universe, Messages take a long time to reach their destination.
"Mindegy, hogy célba érünk-e, vagy sem...""Our destination we reach or not..."
"és ahogy a lépcsőhöz érünk, megfogom finoman Emily csuklóját."and as we reach the stairs, I grab Emily firmly by her wrist.
* Ó, majd alszom, ha partot érünk * * és imádkozom, hogy gyorsan elérjük. *# Oh, I will sleep when we reach shore, # # and pray we get there soon. #
- Ha a kereszteződésbe érünk, melyik urat kívánja felkeresni?Uh, when we reach the turning, with which gentleman do you wish to spend your time?
- Hamarosan a szigetre érünk.- We'll reach the island in no time.
'Imáim lassan értek el Istenhez...' 'és neki sokáig tartott teljesíteni'"My prayers take long to reach God..." "and He takes long in granting them"
- Akkor értek a hotelba.They had just reached the hotel.
- Elintézem...mikor értek ide?Don't bother about me.. when will you reach here?
- Elpusztították őket, mielőtt még partot értek volna.Destroyed before reaching shore.
- Mi is az amit nem értek még el?- What's this thing he can't reach?
"...és ha nem érnek oda az istállókhoz, tönkrementem.""-- and if they don't reach the stockyards, I'm ruined."
"A könnyek az égig érnek. ""Tears that reach the sky. "
- Mert ezek a hajó előtt érnek a Földre.Because they'll reach Earth before the ship.
- Mikor érnek célba?How long to the reach time there?
"Nem érem el, mert nyomorék vagyok. " "Bezzeg ha lenne valami botom, vagy valami, amit kinyújthatok. ""I can't reach that far because of my thing. If only I had a stick or something that would extend my reach... like the eight stick-like objects that are behind this counter".
- A fegyver... innen nem érem el!The gun... l can't reach it from here.
- Csak én nem érem el...- I can't reach
- De nem érem el.- I can't reach him.
"Közel az erdőhöz, közel a parthoz, erre vegyél mérget, és fontos, hogy észrevedd, épp csak el nem éred.""it's definitely near the jungle. Somewhere by the beach. The important thing to realize it is just barely out of reach."
- Azért, mert te nem éred el? - lgen.Yeah, cos it's such a big reach for you!
- úgy hogy csak a papucsodat éred el.- reaching for your loafers.
A fény soha nem éri el a tükröt?The light never reaches the mirror?
A hátsó lábán lévő méregtüskét egy méregmirigy táplálja, mely a párzási időszakban éri el maximális méretét.The poisonous spur on his hind leg is fed by a venom gland that in the breeding season reaches its maximum size.
A hőmérséklet nő, míg el nem éri az 1000 fokot, és aztán...The temperature will keep rising till it reaches 1 ,000 degrees. - And...
A kritikus mértéket kábé ilyen korban éri el.It reaches critical mass around this age.
A szerkezet azt csinálja, hogy lemásol minden információt, ami átmegy a főhálózaton, aztán ez az információ visszamegy a rendszerbe, míg végül el nem éri annak a dekódereit, aki hallgatózik.So what that device does is it duplicates all the information that goes along the mother line and then this material is re-routed back into the system until, eventually, it reaches the decoders of whoever's listening.
- Ezzel nem érjük el a falakat.That won't reach the wall.
- Ha nem érjük el az elnököt rádión. Rákapcsolódunk a kábelre és felhívjuk a Rió-London telefonkábelen.If we can't reach the president by radio, we'll tap the cable and phone him over the Rio-to-London telephone cable.
- Ha nem érjük el, nem mész fel.Look, if we can't reach him, you're not going up there, Erica.
- Mennyi idő alatt érjük el a Persephonét?How long until we reach Persephone?
A fületek leszek amí el nem éritek a bázist. Sajna kicsi az esélye, hogy odalent lessz működő terminál.I'll be in your ears till you reach the base, then we're going to be black until you fire up the link underground.
Ha most elindultok, mennyi idő múlva éritek el a táborukat?If you leave right now, how long will it take you to reach their camp?
Ha nem éritek el a táskákat, majd leveszem nektek.If you can't reach your bags I'll get them down
Menjetek le addig, amíg el nem éritek a...Make your way down the shaft until you reach...
Menjetek, míg el nem éritek a tengerpartot.Keep moving until you reach the coast.
"Haranghangok zaja érik el csónakom, töri meg a csendet éjszaka.""Ringing bells reach my boat, breaking the midnight still."
- Nem érik el a feleségét, Michelle-t.They can't reach his wife Michelle.
- Nem érik el az elnököt.- They can't reach the chairman.
-Ó, azt soha nem érik el!The keys are up there! - They'll never reach!
..míg el nem érik.. ..ezt a csomópontot.until they reach that junction.
"Egyedül, én értem el a célszemélyt köszönhetően merészségemnek, amit...""I alone had reached the target objective, thanks to the intrepidity...
"És végre célhoz értem..."I reached my destination."
- Egy kritikus ponthoz értem.I'll tell you, I have reached a point of critical mass.
- Hát, még nem értem el, de ők sem.Well, I haven't reached her yet, but neither have they.
- Akkor még nem értél oda! - Hagyd abba!No, it was before you reached the door.
Amit el próbálok mondani az az, hogy új mélypontot értél el.What I'm trying to say is that you've reached a new low.
Az elfogadás egy olyan pont, amit még nem értél el, ami azt jelenti, hogy nem adtad fel.Acceptance is not a stage that you have reached, which means... You have not given up.
Az utazásod végére értél, szecska!You've reached the end of your journey, squab.
" Ez nagyon érdekes, mert ostoba volt, és a második könyvig sem ért el.""That's very interesting, because he's a dunce never reached the second book."
"Még haza sem ért, amikor egy leány jött ki az ajtaján,"There he had not yet reached", "a servant appeared at the door",
- A szomszéd elmondta a vád képviselőjének, hogy Mr. Ransom ugyan elhagyta Ms. Reed lakását, de olyan időben ért vissza, hogy semmi esetre sem tudta volna útba ejteni a Venice-ben lévő lakását, ahol a véres bizonyítékot megtalálták.The neighbor told the prosecution that Mr. Ransom departed Ms. Reed's home and then returned such that he couldn't have reached his condominium in Venice where the blood evidence was found.
- Aztán nagyon magasan repültünk. Amíg el nem értünk a hegyet, ahol azelőtt még sohasem jártam.- Then we flew very high, until we reached a mountain where I had never been before
...mert egy vízmosáshoz értünk.Because we had reached a small gully.
Ahogy a kapuhoz értünk, átkarolt.Just as we reached the gate, he put his hand under my arm.
Ti csibészek csak ide értetek mind.You scoundrels reached here after all.
- Hogy érted azt, hogy áttörték?What do you mean breached?
- Még mindig nem érted el?- You still haven't reached him?
Amikor találkoztunk, alig érted el a térdemet...When l first met you, you only reached my knees...
Bár egyesek szerint, még mindig nem érted eI.Of course, one could argue you still haven't reached it.
Csak te érted el ezt a pontot, Max.You reached that point, Max.
"Ulysses elhagyta a kikötőt, és útját egy erdős földrész felé vette, és keresztül haladt a hegyeken, míg el nem érte a helyet, amit Minerva mondott neki."- "ulysses now left the haven "and took the rough track up though the wooded country "and over the crest of the mountain till he reached the place where minerva had said."
- Még nem érte el azt a pontot, amikor...- It hasn't yet reached the point of where...
A drog nem érte el a vérkeringését.The drug never reached his circulatory system.
A hajó sosem érte el úti célját."Ship never reached destination."
A véleményem, hogy amíg nem értük el a forradalmi célokat, nem tárgyalunk.My opinion is this: We haven't reached our Revolutionary goal, we won't negotiate.
Akkor még nem értük el a jelenlegi sebességünket.That was before we reached our current speed.
Akkor értük el a töréspontot, amikor a fiam két hete...We reached the breaking point two weeks ago when my son...
Ennek ellenére emelkedett hangulatban értük el az utolsó hegységet.'Spirits, though, were high as we reached 'what would be the final mountain range.
- A hírek még nem érték el a várost.-News hasn't reached the city yet.
- Még nem érték el ezt a részét a galaxisnak.- They haven't reached this part of the galaxy.
A japánok épp most érték el a létrájukkal!The Japanese just reached it with their ladder!
A szovjetek előttünk érték el a gyárat, így elveszítettük az átkozott szerkezetet.The Soviets reached this facility before we did, and we lost the damn thing.
Maximális fokozattal 2 év 7 hónap 3 nap... és 18 óra múlva érnénk el a 185. csillagbázist.At maximum warp, in two years, seven months, three days, 18 hours, we would reach Starbase 185.
Azt sem tudom hogy érjem el őket.I wouldn't even know where to reach them.
De nem tudom, hogyan érjem el.But I don't know how to reach her.
Elvették Tomas telefonját és nem tudom, hogy érjem el.They took Tomas' phone, and I didn't know how to reach you.
Hogy érjem el?How am I supposed to reach it?
Billy, érd el Voight-ot és mondd meg neki, hogy vége, lemondod az üzletet.Billy, you reach out to Voight and tell him that you caught wind of a bust; call off the buy.
El kell érd a gyűrűt Be kell add a lövést♪ Yeah, you got to reach for the ring You got to give it a shot
Tévedj el, szenvedj az éhségtől, soha ne érd el a szobám.Oh Italian! Get lost, suffer hunger, never reach my room.
Érd el,érd el!Reach! Reach, reach!
Az egyetlen konklúzió, hogy Shinzont idõleges RNS folyamatirányítással hozták létre, hogy öregedése felgyorsítható legyen, és hamarább érje el a maga korát, vagyis átugorjon 30 évet az életében.I drew one conclusion. Shinzon was created with temporal RNA sequencing so that his aging process could be accelerated to reach your age more quickly and skip 30 years of his Life.
Azt hiszem, garantálhatjuk, hogy a hajója soha ne érje el a célállomást.I believe we can guarantee that her ship will never reach its destination.
Elég messze van ahhoz, hogy ne érje el a tűz.It's too far for the fire to reach.
Először is szorítókötés, hogy a méreg ne érje el az agyát.The first thing you do is tie a tourniquet to stop the toxins from reaching his brain.
Ne érjétek be a közönségessel, másszátok meg az erkölcsi magaslatokat!Don't reach for common ground. Reach for higher ground.
Carlost egy konkurens társaság bérelte fel, hogy megakadályozza, hogy ők érjék el elsőnek a falut.Carlos was hired by competing company to stop them from reaching the village first.
De hogyan érjék el őket?But how to reach them?
Célba érjekTo reach my goal
Keresd meg nekem Barry. Azt akarod, hogy érjek el egy pénz...You want me to reach out to a mon-- a money launderer?
Szeretnék pontosítani. Azt mondta, hogy érjek oda a zónához, mielőtt túl késő lesz.Actually, sir, you ordered me to reach the Neutral Zone before it is too late.
- De azért érj el!But remain within reach.
A te státuszod felemelkedőben van, érj el még többet.Your own status is on the rise; reach for more.
Csak óráid vannak az interjúig, biztos nehéz lehet, hogy időben érj oda.You have just four hours left, for the interview It's might be difficult for you to reach on time.
Itt a lehetőség, hogy szélesebb közönséget érj el a dzsesszel. Nem kéne kihagynod ezt a lehetőséget.A chance to reach a large audience, with Jazz, you shouldn't miss a chance like that.
Majd a cél az - szemben az üldögéléssel, gondolkodással vagy bármivel -, hogy az érzékelés olyan szintjére érj, amikor nincsenek gondolataid?Then the aim, as opposed to sitting and thinking, or anything is to reach a part of the sense where you have no thoughts?
- Előbb érjen oda a lány.Let the girl reach the car first.
- Nem, a cél hadititok egészen addig, amíg el nem indulunk, nehogy a hír hamarabb érjen Franciaországba, mint magunk.No, our destination will remain secret until we set sail, and then there is no chance of word reaching the French until we arrive.
A kalózok gondoskodtak róla hogy ne érjen el az úti céljához.The pirates were paid to ensure she never reached her destination.
Ahogy korábban is gondoltuk, Asahina úr megérdemelte, hogy a csúcsra érjen. És most fokozva a várakozásokat, új tervet mutat be, hogy megvalósítsa ezen célját.Since before we thought Mr. Asahina deserved to reach the top and now raising all expectations this time you propose a plan to achieve this purpose there is both praise and critic in what you say
Az ujjat a Jeffersonnak küldték, és Pelant tudta, hogy érjen el az eldoható mobilomon.The finger was mailed to the Jeffersonian, and Pelant knew how to reach me on my burner cell.
10 óránk van, hogy Rogers City-be érjünk.We have ten hours to reach the city.
A kormány azt kérte, érjünk el egy megegyezést ma, a jobb légkör érdekében.Our Governments have asked us to reach an agreement today for the better of the environment.
A legtetvesebb trükköt csinálta. 14 000 mérföldet utazok hogy egy személyes egyetértést érjünk el és még mindig azt gondolja úgy tehet ahogy a kedve tartja.The lousiest trick he's pulled. I travel 14,000 miles to reach an understanding face-to-face, and he still thinks he can do what he damn well pleases. Can you imagine?
Ahhoz pedig tennie kell róla, hogy sose érjünk oda.To do that, it has to make sure we never reach it.
Csak időbe érjünk Kadirba.May we reach Kadir in time.
Ahogy nincs meg a technológiátok, hogy más bolygókat érjetek el.It's just as well you haven't got the technology to reach other planets yet.
- Ők mindig tudják, hogy érjenek el.-They know how to reach me. DAVID:
A találkozás egy kicsit rázós lesz, ezért fontos, hogy időben érjenek a megadott pontra.The rendezvous will be tricky, so you must reach the intercept point on schedule.
Annál a hegygerincnél levő szurdoknál kell eljönniük, ahhoz, hogy erre a helyre érjenek.There are certain ridges and canyons they have to take to reach this spot.
Csak a biztonság miatt, hogy semmi veszélyeset ne érjenek el.It's a matter of safety, so there's nothing dangerous in easy reach.
Csak egy folyó, amin át kell kelni, hogy a túlpartra érjenek, hogy a mennyországban érjenek.It is a river they must cross to reach the other side, to reach the Kingdom of Heaven.
- El kell érnem Elit.- I need to reach Eli.
- El kell érnem az ügynököm.I need to reach MI5.
El kell érnem Deedet.I need you to reach out to Deed.
Csak nem el kell érned valakit?Need to reach out and touch someone?
El kell érned ezt.You need to reach this one.
El kéne érned a feketepiaci kapcsolataidat... minél ijesztőbb, annál jobb.I need you to reach out to your black-market contacts... The scarier,the better.
Még azelőtt el kell érned a túszokat.You need to reach those hostages before then.
- És el kell érnie a 180km-es magasságot...You'll need to reach an altitude exceeding 180km.
A csapatnak el kell érnie a célját.No matter what it takes for us to reach our destination for the team.
A vérrögnek el kell érnie egy minimális méretet mielőtt látható lesz.The mass has to reach a certain minimal size before it´ll show up as an anomaly.
Akkor az égig kell érnie, tiszteletes.Then you'll have to reach for the sky, Reverend.
"El kell érnünk az eget.""We have to reach up the sky."
- El kell érnünk Tate-et.- We have to reach out to Tate.
Akkor minél hamarabb el kell érnünk a P.O.I.-t...!Then we will just have to reach the P.O. I much faster...!
Andy, el kell érnünk azt sziklatömböt, pontosan ott!Andy, we've got to reach that boulder, right over there.
El kell érnetek a hegyeket az ősz utolsó napja előtt.You need to reach the mountain before the last days of Autumn.
De még mindig el kell érniük a felszínt észrevétlenül.You'll still need to reach the surface undetected.
El kell érniük Jenbóba.No. They must try to reach Yenbo.
Gyógyszereket és egy IDC-t, ha el kellene érniük minket.A supply of medicines and an IDC if they need to reach us.
Így a hőmérséklet addig emelkedik,amíg az űrbe nagynehezen kijutó hősugarak és a felszínt érő napfény intenzitása egyensúlyba nem kerül.The temperature rises until the infrared radiation trickling out to space just balances the sunlight reaching the surface.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ég
burn
él
live
ír
write

Similar but longer

elér
reach
érez
feel
érik
ripen
ért
understand
fér
have enough room
ígér
promise
kér
ask
mér
measure
tér
turn

Random

előfizet
subscribe
eltávolít
remove
elvérzik
bleed to death
emlékeztet
remind
enged
allow
épül
be built
érdekel
concern
észlel
perceive
ésszerűsít
superseded spelling of észszerűsít
fagy
freeze

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'reach':

None found.
Learning languages?