Él (to live) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: to spend most of ones time benefiting something or someone, depend, continue, to continue to be remembered, use, spend, to use something habitually or regularly, to depend on something, to consume something, to use something, consume

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
élek
I live
élsz
you live
él
he/she to live
élünk
we live
éltek
you all live
élnek
they live
Present definite tense
élem
I live
éled
you live
éli
he/she lives
éljük
we live
élitek
you all live
élik
they live
Past indefinite tense
éltem
I lived
éltél
you lived
élt
he/she lived
éltünk
we lived
éltetek
you all lived
éltek
they lived
Past definite tense
éltem
I lived
élted
you lived
élte
he/she lived
éltük
we lived
éltétek
you all lived
élték
they lived
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
élnék
I would live
élnél
you would live
élne
he/she would live
élnénk
we would live
élnétek
you all would live
élnének
they would live
Conditional present definite tense
élném
I would live
élnéd
you would live
élné
he/she would live
élnénk
we would live
élnétek
you all would live
élnék
they would live
Conditional past indefinite tense
éltem volna
I would have lived
éltél volna
you would have lived
élt volna
he/she would have lived
éltünk volna
we would have lived
éltetek volna
you all would have lived
éltek volna
they would have lived
Conditional past definite tense
éltem volna
I would have lived
élted volna
you would have lived
élte volna
he/she would have lived
éltük volna
we would have lived
éltétek volna
you all would have lived
élték volna
they would have lived
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok élni
I will live
fogsz élni
you will live
fog élni
he/she will live
fogunk élni
we will live
fogtok élni
you all will live
fognak élni
they will live
Future definite tense
fogom élni
I will live
fogod élni
you will live
fogja élni
he/she will live
fogjuk élni
we will live
fogjátok élni
you all will live
fogják élni
they will live
Subjunctive present definite tense
éljem
(if/so that) I live
éld
(if/so that) you live
élje
(if/so that) he/she live
éljük
(if/so that) we live
éljétek
(if/so that) you all live
éljék
(if/so that) they live
Subjunctive present indefinite tense
éljek
(if/so that) I live
élj
(if/so that) you live
éljen
(if/so that) he/she live
éljünk
(if/so that) we live
éljetek
(if/so that) you all live
éljenek
(if/so that) they live
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
élnem
I to live
élned
you to live
élnie
he/she to live
élnünk
we to live
élnetek
you all to live
élniük
they to live

Examples of él

Example in HungarianTranslation in English
"- ...hát nem látja, hogy élni akarok?" - "Ez könnyelműség!""How obstinate!" -"Can't you see I want to live?" -"That's frivolity."
"A boszorkányt ne hagyjad élni!" Égessétek el!- Thou shalt not suffer a witch to live Burn him!
"A boszorkányt ne hagyjad élni!"Thou shalt not suffer a witch to live!
"A halál semmiség, de legyőzetve élni annyi, mint mindennap meghalni.""Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily."
" Bennem élsz, amíg élek.Fire! - "You live in me for as long as I live. - Aim!
"...hogy ha élek.""My heart beats to question..." "if I am alive"
"...hogy élek?""that I'm alive?"
! Hát élsz!You're alive!
" A lélegzetemben élsz.""You live in my breath"
"A nappal egy álom, ha csukott szemmel élsz.""Daylight is a dream if you live with your eyes closed."
"A szívem dobogásában élsz.""You live in my heartbeat."
"A megélhetésért dolgozik, és a buliért él.""Works to live, and lives to party."
- Akkor aki erős, az él.- Then to be strong is to live.
- Hé Paul, a szomszéd oké de megmondanád, hogy ki él itt?Hey Paul, the neighborhood's fine. Do you know who used to live here?
"...úgy élünk, mint a testvérek."..we live like brothers.
"A Föld azon szegletén élünk, ahol garantált a nyugodt élet.We live in the one place on earth guaranteed a quiet life.
"Akiket szeretünk, akikkel együtt élünk akiket ismernünk kéne, azokat értjük legkevésbé.""It is those we live with and love and should know who loot us".
"Ameddig mindketten élünk,""for as long as we both shall live,
! Ó, Marco, a keresztesek számomra 700 évvel ezelőtt éltek.Oh, Marco, to me, the Crusaders lived seven hundred years ago.
"Azok, akik nem éltek a Forradalom előtt, nem érthetik, hogy az élet mily édes." (Talleyrand, francia diplomata)"Those who have not lived the years before the revolution cannot understand the sweetness of life. "Talleyrand
"...ő meghalt, de a többiek élnek.""He died and others lived." Christ-like.
"Akik élnek, bár halottak.""who liveth and were dead."
"Az emberek, kik itt élnek,"The people here live
"Élvezd az életet és tégy másokat boldoggá!" Azt mondta, hogy minden jó addig, amíg így élem az életem.that's how I should live.
"Ő már mást szeret és én ezt nem élem túl, de ő sem.""Now he tells me he loves someone else. I can't live with that, and neither will he."
# Sosem élem meg, hogy gyönyörű legyek #♪ I'd never live to see
'Nem állítanám, hogy következetesen élem az életem."'There's not a whole lot of logic... "'in the way I live my life.
- A saját szabályaim szerint élem az életem.- I live life on my own terms.
"Csak nem tudom hol éled a darabokra hullott életed.""You live a fragmented life I don't know where"
- Az, ahogyan az életedet éled.- It's how you live your life.
- Ha meg is találod őket, ha el is árulják, hogyan lehet legyőzni a Krakent, lehet nem éled meg, hogy használd a tudást.- Even if you find them even if they show you a way to defeat the Kraken you may not live to exploit their advice.
"Lily Gamboll mintapolgárként éli életét, anya és feleség."Lily Gamboll lives somewhere, a good citizen, a wife, a mother.
- Doug a saját életét éli.- Doug lives his own life. - That's the problem.
"A legteljesebb életet éljük."We live life to the fullest.
"Az oknyomozó újságírás nagy korszakát éljük."We live in an age of great investigative journalism.
"Ha ránk tör a bizonyosság, ..." "hogy sosem érjük el ezt a teljességet," "hirtelen nem tudjuk, hogyan éljük meg az időt..."'If the certainty befalls us' 'that it will never be achieved... this homeness,' 'you suddenly don't know how to live the time,' 'that can no longer be part of a whole life.'
"Tervet kell ácsolnunk, hogy éljük ezt túl."We've got to make a plan to live through this.
Ahogyan az életeteket élitek, az határozzon meg titeket.Let the way you live your lives do that.
Amíg megkapom, amit akarok, és mindenki megpróbál viselkedni, úgy élitek a kis életeiteket, ahogy csak akarjátok.As long as I get what I want, and everyone behaves themselves, you can go on living your little lives however you choose.
Barátaim, az élet nagyon rövid... de elég hosszú, ha teljes szívvel élitek.Life is very short, my friends.. .. but it's long enough if you live with all your heart.
"A férfiak az életüket csendes kétségek között élik.""Men lead lives of quiet desperation."
"Egészen eddig az árnyékok közt bujkáltál, és figyelted, hogyan élik mások az életüket. "Up until now, you simply sat in the shadows... watching others live out their lives.
- Egy csapat nőről, akik élik az életüket, és közben a nehéz időkben és a jó időkben is kitartanak egymás mellett.Well, it's about a group of women who live life and love each other through the good times and the bad.
- Megnősültem, mégsincs közös fiunk és a lányaink már élik az életüket, akárcsak te, úgyhogy menj.Well, I'm married now. And we don't have a son and our daughters are living their own lives and you're living your life, so there you go.
"A szobákat, ahol éltem, egykor megtöltötte a te zenéd."These rooms where I'd lived, had been filled with your music."
"Amikor a következő sorokat írtam, pontosabban a legjavát, egyedül éltem egy erdőben, egy mérföldre minden szomszédomtól, egy házban, melyet magam építettem, a Walden-tó partján."When I wrote the following pages, or rather, the bulk of them I lived alone in the woods, a mile from any neighbor, in a house which I had built myself, on the shore on the shore of Walden Pond.
"Csak neked éltem.""I lived only for you."
"Csak érted éltem.""I lived only for you."
"Addig nem éltél, míg meg nem döngetted egy kormányzó feleségét ébenfa padlón. ""You haven't lived life until you've banged a governor's wife on Macassar ebony flooring."
"Ha nem próbálod meg, nem is éltél!""'Cause if you haven't tried, you haven't lived."
"nem éltél, amíg ilyet nem ettél" kajámat.My four star, 'you haven't lived 'til you've eaten there, says Ruth Reichl,' food.
- Anya, te sosem éltél New Yorkban.Mom, you've never lived in New York.
! Az elsô tünet megjelenésétôl számítva senki sem élt tovább három napnál.From the first symptoms no-one has lived longer than the third day?
"A gonosz mikor élt sokáig, barátaim? Tán sose még!""When have evildoers lived long, my friends?"
"Bizonyára a Biblia szavai szerint éltünk :"We certainly lived by the word of the Bible :
"Emlékezz ránk, hogy mi is éltünk, szerettünk, és nevettünk.""Remember us for we too have lived, loved and laughed"
- Együtt éltetek?- You two lived together?
-Úgy képzelem biztosan fákra épített házakban éltetek?-l suppose you lived in tree houses?
40 éve lakom abban a lakókocsiban, mialatt te és a flancos barátaid fényűző körülmények között éltetek.I've lived in this trailer for 40 years, while you and your fine friends lived in the lap of luxury. Now it's not miserable enough.
"Ahogyan élted""That`s how you lived it
Az egész felnőttkorodat a "mi van, ha" bűvöletében élted le.You've lived your entire adult life according to "what if".
Az egész életedet a Földön élted le.You've lived on Earth the whole of your life.
"3 évvel élte túl nejét."Outlived his wife by three years.
"Sok srác aztán nem élte meg a holnapot"Many kids that did never lived to see tomorrow
A fél életünket együtt éltük le.We've lived together for Half our lives.
Az anyám és én egy lakókocsiban éltük.And, uh, my mom and I lived in an RV.
Azt az álmot éltük.We've lived that dream.
Félelemben éltük le az életünket.We lived our lives in fear!
Két órán keresztül az ő életét éltük.For two hours, we lived his life.
Eddig a napig éltétek az életeteket, mindenetek megvolt, amit akartatok.Up until this point, you've lived your lives taking anything you want...
"Atlantis utolsó túlélői itt élték le életük hátra levő részét."There the last survivors of Atlantis lived out the remainder of their lives.
"Összerakták a pénzüket és élték világukat.""They pooled their money and lived the dream in style."
- Ott élnék, abban a parkban.I would live in that park.
Először Monty-val élnék, mielőtt veled élnék.I would live with Monty before I'd live with you.
Ha a középkorban élnék, Rómában laknék.If I were living in Roman times, I would live in Rome.
Ha valaki megkérdezné, hogy inkább 100 évig élnék e egyedül.... Vagy 100 napot azzal, akit szeretek...If someone asked me whether I would live for 100 years alone or for 100 days with someone I love...
Akkor miért mondtad olyan sokáig, hogy velem élnél?Then why have you said you would live with me for so long?
Elmondanám ha itt élnél.I might tell you if you would live here.
És örökké élnél.And you would live forever.
- Ő is 200 éves koráig élne?He too would live to be 200? Of course!
Apád szép, hosszú életet élne, ahogy annak lennie kellett volna.Your dad would live a long, natural life, Like he was meant to.
Bármikor elengedhetem, ha akarom de csak egy napig élne.I could release her any time I want... ..and she would live a single day.
Ez a lakás úgy néz ki, mintha Macskanő élne itt.This place looks like, I don't know, Catwoman would live here.
Biztosan akkor is a becsületesség mintaképe maradnál, ha nem élnénk ezen a nyomorult helyen.I'm sure you could still be a fabulous example to the mankind if you would live a little bit closer to the center of town.
Egyszer megrajzoltam, hogy milyen lakásban élnénk.I once drew this sketch of this loft apartment we would live in.
Ha nem így lenne, örökké a szüleink mellett élnénk.If it wasn't, people would live with their parents forever.
Az emberek békében és harmóniában élnének, nem bántanák egymást. Apróságok miatt.So that people would live in peace and accord, and not abuse each other for trifling causes.
Skóciában élnének egy kastélyban, lenne 9 gyerekük, 2 kacsájuk... ..és egy Kevin nevű kutyájuk.They would live in a castle in Scotland, have 9 babies, 2 ducks... .. and a dog called Kevin.
Szerintem az emberek tovább élnének valamivel, ha nem tudnánk, hány évesek.I think people would live a bit longer if they didn't know how old they were.
Azt hiszed, így élném az életem, ha lenne választásom?I would live my life like this if I had any option?
"Hagy éljem át ezt a hangulatot.""Let me live this ambiance."
# Itt az élet, hogy éljem ## I've got all my life to live #
- Meg volt a lehetőségem, hogy vele éljem le az életem.I had the chance to live out my life with her.
"Az élet egy kaland, éld ki amíg meg nem halsz."You know what they say? "Life is an adventure, live it till you die."
"De addig, éld az életed olyan keményen, ahogy csak tudod."But until then, live your life as hard as you can."
"Indulj és életed éld a legteljesebben.""Go ye forth and live life to the fullest."
"Táncold el, éld az életet a legteljesebben! ""Dance away, live life to your fullest!"
- Ha tényleg segíteni szeretnél neki, akkor maradj távol tőle, és hagyd, hadd élje az életét.If you really wanna help, you just stay away from her. Let her live her life.
A gyerekek szüleik mögé bújtak a felelősség alól, tagadva mindent, és hagyva Thomas Crowley-t, hogy gyötrődve élje élete hátralévő részét.The children responsible hid behind their parents, denied everything and left Thomas Crowley to live out the rest of his days in anguish.
A kicsi is rács mögött élje le az életét?Is the baby going to live its life behind bars too?
A többi féleszű meg hadd élje becsületes életét.Let the other idiots live their lives doing good
Arra vagytok ítélve,hogy beteg gyerekként éljétek le az életeteket, akik hisznek abban hogy van élet a könyv vége után.You are fated to live out your days... Peter! ...as the child you were when diagnosed.
'Ne éljék bele magukat az álomba, 'hogy jön a Nyugat és megoldja ezt a problémát.'Don't, don't, live under this dream... that the West is going to come in and sort this problem out.
- Hagyja őket, hadd éljék a saját életüket!- Let them lead their own lives!
A McCabe-Grey-nél, mindig azt kérdezzük, hogy őrizhetjük meg az emberek egészségét, hogy azok a lehető legteljesebb életet éljék?At McCabe-Grey, we always ask... how can we keep people healthy... so they can enjoy their lives to the fullest?
! Ó, kérlek had éljek egy percig helyetted! Walter, a válás nem jó dolog.! (loud, uncontrollable laughter) Oh, please let me live vicariously through you!
"..hogy éljek..""..to live life.."
"Adj egy okot, hogy éljek.""Giving me a reason to live."
"Engedd, hogy teljes életet éljek." "Ebben a szakadatlanul ömlő esőben..."Let me live it to the fullest... in the pouring rains
"A" azt akarja hogy élj, és a városban legyél."A" wants you alive and in town.
"Alma Russell Garret, akarod-e az itt jelenlévő férfiút hites társul, hogy ezután együtt élj vele Isten rendelése szerint szent házasságban.""Alma Russell Garret... "wilt thou have this man to thy wedded husband... "to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony?"
"A pap is éljen, ki áldást mondott ránk"Long live the priest who blessed us.
"Az erőszakosságával, az apám sok családot kényszerített, hogy száműzetésben éljen,"With his violence, my father forced many families to live in exile,
"Azért jöttünk össze, hogy ennek a mezőnek egy részét örök nyugvóhelyül ajánljuk azoknak, akik életüket áldozták azért, hogy éljen a nemzet.SWS: "We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.
"Halál Krisztus királyra, Sokáig éljen a szövetségi kormány.""Death to Cristo Rey. Long live the federal government."
" Ó, anyám, a lábaidnál kell, hogy éljünk.""Oh mother, we have to live at your feet."
"A külföldieknek a francia ellenállásban való szerepét illetően, egyes eseményeken változtatnom kellett, mely szükségszerű volt, hogy bemutassuk e modern legendát, segítségül abban, hogy éljünk itt és most." A rendező:To relate the commitment of foreigners in the French resistance, I have had to alter certain events. That was necessary to recount this modern legend, to help us live here and now.
"A tragédia megmutatja, hogyan éljünk bölcsen, nem pedig útmutató, hogyan éljünk.""Tragedy is a tool for the living to gain wisdom, Not a guide by which to live."
"Engedje meg mindnyájunknak, hogy itt éljünk?""Let us all live here?"
" hogy Isten parancsolata szerint a házasság legszentebb kötelékében éljetek együtt?"To live together after God's ordinance in the holiest state of matrimony?
"Igen!" Megcsókolhatod a lábát... és éljetek örökké együtt."Yes, I accept." You can kiss her leg ... and live happily ever after.
"Segítsétek egymást és testvérként éljetek.""Help one another and live like brothers."
- Kölötözzetek a felszínre, éljetek ameddig tudtok!- Move to the surface, live as long as you can!
" Mindketten had éljenek örökké.""May both of you live forever."
"Néked azt a feladatot szántam, hogy vezess a bárkádra két-két állatot mind közül, hogy éljenek." Másképp szólva, az élet kemény, szóval jobb, ha találsz társat magadnak."You are to bring into the ark two of all living creatures to keep them alive with you. " In other words, life is hard, so you better find someone who will be your partner.
- Hogy a népek békében éljenek.- let its people live in peace. - Art.
"Kérem, élnem kell." Ez a "kérem" maradt meg az emlékezetemben."please, I need to live."
"És most nélküle kell élnem."'and now I have to live without it. '
'Ha látlak, van miért élnem.'"l have become a reason to live."
* Mert nincs már miért élnem *♪ 'Cause I got nothing to live ♪
"Fiam, bár én hoztalak e világra, neked kell benne élned.""Boy, l might have brung you into this world, "but you the one who gonna have to live in it."
- Akkor együtt kéne élned ezzel!Then you'd have to live with it! Gerald!
- Csak... Készülj fel, hogy a következményekkel neked kell együtt élned.- Just you know, make sure you're ready to live with the consequences.
- Együtt kell ezzel élned.You have to find a way to live with this. - Live with it?
! Az embernek élnie is kell, és az élet néha felfordulással jár.A man's got to live and sometimes, living is messy.
"Felejtsen el mindent, az élőknek élnie kell."All I've done is not forget those words that you told me 15 years ago and I'm living the way that you told me to live.
- A jelöltnek élnie kell a választásig.The candidate needs to live up to and through the election.
- A polipnak tóban kéne élnie.- The octopus has to live in the lake.
"El kell engednünk, és tovább élnünk." Szép munka, Sancho."We must let go to live on."
- Itt kellene élnünk?- We're suppose to live here?
- Nem arról van szó, hogy vele kell élnünk!It's not like we have to live with him.
A Szent Szabályok szerint kell élnetek, nem egyik napról a másikra hanem percről percre folytonosan éberen a tökéletlenség ellen.You must try to live the Holy Rule not day by day... but minute by minute... in a state of constant alertness against imperfections.
De mostantól tinektek kell együtt élnetek ezzel.You guys are the ones who deserve to live with this.
- Segítek, nem kell itt élniük.You don't have to live like this, I can help you
- Uh, egy jogtalan sötét hely ahol a figyelmen kívüli társadalom, az elveszett lelkeknek és a bűnösöknek kell élniük. És meghalniuk. Túlzások!- Uh, only a Dark and lawless territory where the fringe of society, lost souls and the criminally inclined go to live.
A gyermekeinknek nem félelemben kéne élniük!Our children should not have to live in fear!
A hozzánk hasonlóknak különböző módon kell élniük, de ez nem jelenti azt, hogy az nem lehet egy elképesztő világban.People like us have to live differently, But it doesn't mean it can't be an amazing world.
! Nem, a zombik azok élő halottak.No, zombies are the living dead.
"A hazafiak sírjától az élő szívekig, behálózva ezt a tágas országot, újult erővel fogják zengeni az Unió kórusát...""to every living heart and hearthstone all over this broad land... " Will yet swell the chorus of the union when again touched...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ég
burn
ér
reach
öl
kill
ül
sit

Similar but longer

alél
faint
élez
sharpened
épül
be built
fél
fear
ítél
judge
vél
opine

Random

csöng
ring, clang
dolgozik
work
dőzsöl
do
egerészik
mouse
együttműködik
cooperate
ejakulál
ejaculate
ékesít
adorn
elad
sell something
elfogad
accept
elhelyezkedik
settle oneself comfortably

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning languages?