שבר [shvr] (to do) conjugation

Hebrew
69 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
שובר
shׁṿover
I/you/he (masculine) do
שוברת
shׁṿoveret
I/you/she (feminine) do
שוברים
shׁṿovəriym
we/you all/they (masculine) do
שוברות
shׁṿovərṿot
we/you all/they (feminine) do
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שברתי
shaׁvarətiy
I did
שברת
shaׁvarəta
you (masculine) did
שברת
shaׁvarətə
you (feminine) did
שבר
shaׁvar
he did
שברה
shaׁvərah
she did
שברנו
shaׁvarənṿ
we did
שברתם
shəׁvarətem
you all (masculine) did
שברתן
shəׁvarəten
you all (feminine) did
שברו
shaׁvərṿ
they did
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשבור
’shvṿr
I will do
תשבור
tshvṿr
you (masculine) will do
תשברי
tishəׁvəriy
you (feminine) will do
ישבור
yshvṿr
he will do
תשבור
tshvṿr
she will do
נשבור
nshvṿr
we will do
תשברו
tishəׁvərṿ
you all (masculine) will do
תשבורנה
tshvṿrnh
you all (feminine) will do
ישברו
yishəׁvərṿ
they (masculine) will do
תשבורנה
tshvṿrnh
they (feminine) will do
Imperative mood
-
שבור
shvṿr
do!
שברי
shiׁvəriy
do!
-
-
-
שברו
shiׁvərṿ
do!
שבורנה
shvṿrnh
do!
-
-

Examples of שבר

Example in HebrewTranslation in English
! ? את מנסה לשבור אותי !You wanna break me down?
! אני הולך לשבור את הדלת המזדיינת !I'm going to break your goddamn door down!
" אני יהיה לשבור שערי של ברונזה"I will break down gates of bronze
"אני לא השליח הקטן שלך, "כוכב ,אם אתה רוצה לשבור לו את הלב עשה את בעצמךI'm not going to be your messenger boy, "superstar. " If you want to break his heart, you're going to have to do it yourself.
"וישבנו ב"קורובה מילק בר וניסינו לשבור את הראש .איך להעביר את הערבAnd we sat in the Korova Milk Bar, trying to make up our rassoodocks what to do with the evening.
"בום רוסקו שבר את הדלת"Shoot, Roscoe cracked that door.
"לאחר נפילה 36 מדרגות, אני שבר את עצם הזנב שלי, שורש כף היד""After falling down 36 stairs, I fractured my tailbone and wrist,"
, אתה יכול להיות קצת לא מעוכל של בשר בקר , כתם של חרדל ,פירור של גבינה .שבר של תפוח אדמה אפויה דיYou may be a bit of undigested beef a blot of mustard, a crumb of cheese a fragment of an underdone potato.
,אז אם ראיין לא שבר את הדלת ?So, if Ryan didn't break the door down, how did he get in?
,אז, אם דונלד ניוהאוס שבר את החלון זה אומר שהוא אחראיSo, if donald newhouse broke the window, That means he's responsible
! תפתחי, לפני שאני שובר את הדלת ! אני אשרוף את הביתLet minutsisäänl Open the door before I burn like a house of tasallel
"בין טייסון ל"שובר עצמות ?What do you say?
(Voice שובר) ואני לא יודע אם הוא אי פעם יחזור.(Voice breaks) And I don't know if he'll ever be back.
,אבי תמיד היה שובר דברים .ואמי אכלה כל הזמן איזה מדהים .שיצאת בסדר כל כךAnd my mother sat around eating all day. It's amazing you turned out so well. Thanks, but sometimes i do blow my nose on the wrong towel.
,אז מדוע אתה לא הולך לשם ,לוקח עימך אייל ניגוח ? שובר כמה דלתות.So why don't you go down there, take a ram, and bust open a couple doors, huh?
(מגיבה עם הנוירוטרנסמיטר (מעביר כימי בין-עצבי ...בתוך מערכת העצבים ,וסוגרת את זה .שוברת את זהThe antihistamine in this mentholatum rub reacts with the neurotransmitters in their nervous system... and shuts it down, breaking it down.
,אני לא שוברת הסכמים, יא מניאק ,אבל אני כן מאבטחת גבולות .אז אני הולכת לספר לאפרלי על מה שעשיתI do not break treaties, you ass, but I do secure borders, So I'm gonna go tell epperly what you did right now. No.
,את שוברת אותו בכל פעם .שאת עושה את זהYou're breaking it every time we do this.
,הם הפסידו בדרמה שוברת לב במשחק שבו הם היו צריכיםThey have lost a heartbreaker here, in a game that they should have easily dominated tonight.
,כשאת שוברת את החוקים ...את הולכת עד הסוף ...הדלת ...השומר ראשWhen you start breaking the rules, you really go for it... The door... The bodyguard...
,אם אתם לא רוצים לנהוג בחזרה .יש לנו שוברים למוניות שוברים למוניות עבור כל מי שלא .יכול לנהוג.If you don't feel like you can drive, I have cab vouchers. Cab vouchers for anybody who can't drive. Don't want you hurt.
,הם באים שוברים לך את הדלת בערך ב-5, 6 בבוקר .כולם משוגעיםThey come kick in your door, 5:00, 6:00 in the morning... all crazy.
,הסודות שנוצרו בינינו ,הם שוברים את לבי .אבל הם לא משקפים את אהבתנוThese secrets that have come between us, they break my heart, but they do not reflect our love.
,עכשיו אנו שוברים דלתות .יורים במרתף .שותים מבקבוקNow, we break doors, shoot guns in the cellar. Drink bottles.
,קודם זה היה חלון שנשאר פתוח עכשיו הם שוברים אותם כדי .להכנס פנימה ...אז, הגיר, הקופסא של העוגהFirst it was windows left open, now they are breaking them to get in. So, the chalk, the cake tin...
,ידיים הן בשביל ידיות הדלתות .ורגליים שוברות דלתותHands are for door knobs and legs break down doors.
.בסוף הן שוברות את ליבם ובכן, התיאוריה שלי לגבי זה היאEnd up breaking their heart. Well, you know my philosophy on that is kill the first one who does and hope that the word gets around.
את לא יודעת שיש מלחמה- ,אנחנו שוברות את הגב בעוד את, עם מדים מגוהצים ,ושיער מטופח .כמו מאפה קורנישHe's not an old man. Don't you know there's a war on? Us breaking our backs, and you all spick-and-span, your barnet done up like a Cornish pasty.
ומה הן עושות אחר כך- .שוברות לך את הביצים- .מפוצצות לך את הביצים .אני לא מבין- .אתה לא מבין-- Then what do they do? - Break your balls. They bust-a the balls.
נותנים לעיניים שוברות לב ...לטייל עלינו כמו רוח ים בקיץ ,הדבר הבא יהיה .שנחליף נשיםLetting heartbreaking lies roll over us, like the summer-breeze. Next we should be wife-swapping? You don't have a wife...
'שבועת 'לא-לזיין לא שברתי את הנדר הפה שלך תקע את הפה שלה- I didn't break the no-nail oath. - Your mouth nailed her mouth.
,אבל למען ההגינות .שברתי את הקרח .כולם חושבים שאת מטומטמת .לא כולם-Okay, that did get a little away from me. But to be fair, I broke the ice. Everybody thinks you're a dummy.
,אז שברתי לאמא שלי את הלב ,וישבתי בכלא בצפון המדינהSo I broke my mother's heart, and I did a bid upstate.
,הרסתי את הנישואים שלי ,שברתי את ליבותיהן של שתי נשים נולדו לי שתי בנות שתמיד תתהינה למה לא אהבתי מספיק .את האימהות שלהן ...עדיף שפשוטI ruined my marriage, broke two people's hearts, had two kids who are always going to wonder why I didn't love their mommy enough.
,ואז עלה לי מחשבה .אולי לא אני שברתי את ביג .אולי הבעיה היתה שהוא לא יכל לשבור אותיThen I had a thought, maybe I didn't break Big. Maybe the problem was he couldn't break me.
! שברת את זה אני אתקן את .זה מחרYou did break this!
'איך שברת את המראה, ג'ורג ?How did you break that mirror, George, without even touching it?
,או באמת שברת את שבועת האם ?Oh, man! You broke the Mom code and looked him up? Well, I didn't get any specifics.
,את לקחת את הבקבוק שמפניה שברת את הצנצנת זכוכית ? תוך כדי, נכוןYou removed the champagne bottle, breaking the glass jar in the process, didn't you ?
,את צריכה לבקש עזרה .אם את רוצה להזיז רהיטים יש לך מזל שלא שברת .את פרק כף הידYou've got to ask someone if you want to move furniture. You're lucky you didn't break your wrist.
,כמובן שדיברנו איתה על זה .אבל למחרת בלילה היא עשתה את זה שוב .היא כמעט שברה את עצם הבריח ?Of course we talked to her about it, but she did it again the very next night, almost broke her collarbone.
.הוא נפרד מחברה שלו ,לא נפרדנו - .רק נפגשנו עם אנשים אחרים .היא שברה את הלב שלו -He broke up with his old lady, - We didn't break up. We were just seeing other people.
.היא לא אהבה אותי בחזרה .היא שברה את ליביI loved Amy Bennett, but the part I didn't tell you was... she didn't love me back. She broke my heart.
.היא לא שברה את הדלת אולי הדלת כבר היתה פרוצה .או נפרצה לאחר מכןIf she didn't break down the door, maybe the door was already broken. Or broken afterward.
.היי. היא באמת כיסחה אותך יש לך מזל .שהיא לא שברה את אפךHey. She really did get you. You're lucky she didn't break your nose.
,אה, שכחתי .שברנו לך את האצבעות .אכן, כןYeah, you did.
,ובכן, אנחנו אולי האשמנו אותה לשווא .אבל לא שברנו את רוחהWell, we may have falsely accused her, but we didn't break her spirit.
.לא שברנו שום דברWe didn't break anything.
.סליחה. לא ידענו .אבל לא שברנו אותו .מצאנו אותו ככהI'm so sorry. We didn't know. But we didn't break it.
.פפר .אולי הוא כן עבד- .שברנו את הקללהPepper. Maybe it did. We broke the curse.
,במיוחד אם הם שברו אותך .עד שאמרת שעשית את זהEspecially if they cracked you up until you said you did it.
,חברתי האחרונה .היא לא אהבה להישאר לישון .שברו את לבי ?My last girlfriend, she didn't like spending the night. I had my heart broken.
-עופו מפה כי אחרי שהם שברו את הגולגולת שלו .הם לא הפסיקו, מרסדס .הם שברו את האף שלו .ריסקו את הלסת שלו'Cause after they were done cracking his skull, they didn't stop, Mercedes. No, they broke his nose. They shattered his jaw.
..אף פעם לא שברו אף ענףNever a bough did break--
.אני לא יכולה לנהוג .והם שברו 3 צלעות מה אמרתי לך ?I can't drive. And they broke three ribs. What did I tell you, hmm?
,ואז אשבור את הברכיים שלך ומכיוון שאעשה הכל ,כדי לראות שוב את חיוכו ,אם עד אז לא תדברי ...נעבור לחשמל ,הרגליים שלך יהיו במים .ואשתמש במצבר הרכבThen I'll shatter your kneecaps, and because I will do anything to see his smile again, if by then you're still not talking, we'll move to electricity... your feet in water, using the car battery.
מה אמרת .אשבור לו את הצוואר .אתה לא תעשה את זה .אל תיגע בבחור הזהWhat did you say? I'll break his goddamn neck. You will do nothing of the sort.
,אם תשבור משהו .אני אנכה זאת ממשכורתך ?If you break anything, I will dock your pay. - Got it?
נשבור את אחיזתו של השטן בך !- I will do whatever you want. Now, we gonna break the hold the devil got on you!
! לב שבור לא פוגע בשמיעהA broken heart does not impair hearing!
! שבור אותוTear it down.
,אולי אהיה שבור לב .אבל אביןIf you don't, well... I may be heartbroken, but I'll understand.
,אם זה לא שבור" ."אל תתקן את זה ...אבל יש עוד אמרה"If it ain't broke, don't fix it". But there is another saying...
,אם לקבל לב שבור .עדיף כשאתה עודך צעיר ,כון, אבל כשאני מביטה לאחור .אף פעם לא חשתי אז שאני ילדהIf you're gonna get your heart broken, best be done when you're young. Yeah,but looking back on it, I never really felt like a kid back then.
,אני אוחז אותם כמו בובות נייר ומכה אותם אחד בשנייה ,במותניים כמו שברי אבני אש ,מנסה ליצור מהם ניצוצות.I take them up like the male and female paper dolls, and bang them together at the hips like chips of flint, as if to strike sparks from them. I say,
,הזיכרונות חוזרים מקוטעים .אבל הם כמו שברי זכוכיותIt comes back to me in pieces... but they're like shards of broken glass. They don't...
,למרות שבכנות .אני גברתי קצת מעליך תסלחי לי שלא זרקתי שברי מקרוניAlthough frankly a little bit more you than me. Well excuse me but I don't think I recall throwing macaroni fractions.
,קרע גיד פיקה ,חתך של עורק saphenous ומרובה חרות פצעים ,המכיל שברי זכוכית .שאני אשלח מעל לאתרRuptured patellar tendon, laceration of the saphenous vein, and multiple incised wounds containing slivers of glass, which I will send over to Trace.
,שברי שקע בעצם העורף פוגעים ברקמות שמחברות .בין עצמות הגולגולתDepression fracture on her occipital bone straddling the left lambdoidal suture.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

אגר
hoard
אמר
say
בחר
choose
גבר
become stronger
גזר
cut
גמר
finish
דקר
stab
זכר
remember
חדר
penetrate
חפר
dig
מכר
sell
נהר
stream
סגר
close
ספר
count
עבר
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בא
come
נברא
be created
פצע
wound
קלה
toast
ריחף
hover
רץ
run
שבה
capture
שוטט
wander around
שימש
be used
שמע
hear

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In