נמס [nms] (to melt) conjugation

Hebrew
41 examples
This verb can also mean the following: dissolve

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נמס
names
I/you/he (masculine) melt
נמסה
nəmasah
I/you/she (feminine) melt
נמסים
nəmasiym
we/you all/they (masculine) melt
נמסות
nəmasṿot
we/you all/they (feminine) melt
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נמסותי
nəmasṿotiy
I melted
נמסות
nəmasṿota
you (masculine) melted
נמסות
nəmasṿot
you (feminine) melted
נמס
namas
he melted
נמסה
namasah
she melted
נמסונו
nəmasṿonṿ
we melted
נמסותם
nəmasṿotem
you all (masculine) melted
נמסותן
nəmasṿoten
you all (feminine) melted
נמסו
namasṿ
they melted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אימס
’yms
I will melt
תימס
tyms
you (masculine) will melt
תימסי
tymsy
you (feminine) will melt
יימס
yyms
he will melt
תימס
tyms
she will melt
נימס
nyms
we will melt
תימסו
tymsṿ
you all (masculine) will melt
תימסנה
tymsnh
you all (feminine) will melt
יימסו
yymsṿ
they (masculine) will melt
תימסנה
tymsnh
they (feminine) will melt
Imperative mood
-
הימס
hyms
melt!
הימסי
hymsy
melt!
-
-
-
הימסו
hymsṿ
melt!
הימסנה
hymsnh
melt!
-
-

Examples of נמס

Example in HebrewTranslation in English
"אני מסרב להימס," אמר שנטיף הקרח."I refuse to melt," said the icicle.
"ההקפאה לפני להימס."the freeze before melting.
,הקרחונים מתחילים להימס .מים מכסים את כדור הארץ תודה לאל שלא נחייה .לראות את זהThe icebergs start melting, water covers the Earth. Thank God we won't live to see it.
? ההקפאה לפני להימס?♪ The freeze before melting ♪
אני יודע, אני תמיד נהיה קצת עצוב כשהשמש יוצאת והשלג מתחיל להימס וכל אנשי השלג .נראים כאילו יש להם עקמתAh, I know, I always get a little sad when the sun comes out and the snow starts to melt and all the snowmen look like they have scoliosis.
! אני נמס !I'm melting!
! אני נמסI'm melting!
! נו, זה נמס- תאכל אתה-- Come on, it´s melting!
"אבל לאט לאט אתה נמס."♫But slowly yöu melted.♪
"ולראות את הכל נמס"♪ And watch it all melt away ♪
! תדמייני את תאי השומן שלך נמסיםVisualise your cellulite melting!
".השוקולדים נמסים על דברי הדואר שלי"Mr. Cornell, I can't read my letters when it melts.
"אנשים קטנים נמסים כמו ויניל.Little people melt like vinyl.
,אבל לא משנה היכן מים אלה מסיימים .ברור שיותר מפני הקרח נמסיםBut wherever this water ends up, it's clear that more surface ice is melting.
,הרבה אנשים הולכים על קופידון ,תזכרו, החץ וקשת נמסים קודם ומה שנשאר זה ילד שמן .שרוקד על חסילוניםA lot of people go with cupid, but you got to remember, the bow and arrow melts first, and what you're left with is a fat kid dancing in shrimp.
איך ידעת כמו שראית, עצמות הקורבן .הומסו, דבר שאינו אפשרי .נכון. בגלל שעצמות לא נמסות - .עצמות לא נמסות -As you saw, the victim's bones appear to have melted. Which is not possible. Right, because...
הם אמרו .שהבחור נמס בתוך המשאית ,אה, בנקודה הזו .לא הצלחנו לקבוע מין .ועצמות לא נמסות, ד"ר הודג'ינסSure! Booth said the dude melted into the truck. Uh, at this point, we haven't been able to determine gender.
נמסות, או שאמות כן, הסיכוי שהדברים האלה .יקרו הוא הרבה יותר גדול אז קח את הזמן ותחשוב אם אתה .עדיין רוצה לעשות את הניתוחOr half my face being melted like it was blowtorched, or me not surviving at all? Yeah, the chances of those things happening are much higher. So... you should take some time and think about if you still want to do the surgery.
,זה זורם על האדמה עצמה ,נראה שהזפת נמסה ונדלקה .ועכשיו היא מתפשטת איכשהוIt's coming right up out of the ground itself. It's as if the tar caught fire, melted and somehow expanded.
..'פייג .היא נמסה.Paige... it's melted. It's gone. I'm sorry.
...הנה לך, אני חושש שהיא מעט נמסה אבל ...ובכן, זו לא בעיה, אניI'm afraid it's a little melted but... Well, that's no problem, I...
.בדיוק לפי ההוראות שלך .בשלב הזה המקדחה נמסה ?We were cutting through the rock, on your specs, that's when the drill melted.
.היא נמסה ואתה יודע איך העליתי ?She melted. And you know how I came up with that little gem? I cared about her.
! הי, הן עדיין לא נמסו ואווHey, they're not even melted yet.
,אבל הקרבנות היו בביתם וטבעות הנישואין .נמסו לתוך האצבעות שלהםBut the victims were in their home, and their wedding rings were melted to their fingers.
,אני מבטיח לך .עליתי באש, אדוני ,ולפני שהחיישנים שלי נמסוI assure you, I ignited, sir. And before my sensors melted,
,בעולם אחד מסוים שהיינו בו ,הקרחונים נמסו .וכולם היו בסירהOne particular world we went to, the icecaps had melted, and everyone had a boat.
,הוא טס קרוב מיד לשמש .וכנפיו נמסוHe flew too close to the sun, And his wings melted.
.לעזאזל איתכם, ממזרים שכמותכם .ניטרונים שכמותכם ליבת כדור הארץ תימס .בחלקו הפנימי של התפוזScrew you bastards. That the core of the earth will melt at the inside part of the orange.
ג'סטין .יש מצרכים במכונית .הגלידה תימסThere's groceries in the car. The ice cream will melt.
גלברט גלובר .יוביל את חיל החלוץ החומה תימס לפני שבן אומבר .יצעד אחרי בן גלוברGalbart Glover will lead the Van. The bloody Wall will melt before an Umber marches behind a Glover.
והיא תימס בין זרועות .האהבה שלי ,טוב, כדאי שתלבש מעיל גשם .כי היא לא קטנהI am off to the bus station... and she will melt into my loving arms. Well, you better wear a raincoat, 'cause she ain't small.
,אל תבזבז אוויר ,סוכר חום פשוט תתן לסנדי ,להחזיק אותך חזק .וכל הכאב יימס כמו חמאהDon't waste your breath, Brown Sugar, you just let Sandy hold you tight, and all the pain will melt away like butter.
,אם לא תיתן את ההוראה .הגנרטור יתחיל .עורך יימס, דמך יתאדה .לא יישאר ממך מספיק לזיהויIf you don't, the generator will start. Your skin will melt, your blood will vayporise. There won't be enough of you left, to identify.
,וכן, הם יודעים שהוא יימס וכן, הם יודעים .שניו-יורק תפשיר♪ and, yes, they know that it will melt ♪ ♪ and, yes, they know New York will thaw ♪
.או שהאוכל הקפוא שלי יימס... .אני יעזור לך - !..or my frozen food will melt. - I'll help you. - No, it's not heavy.
.אז תחפור אותו החוצה ,אבל הכפפות יתלכלכו בשלג ואז הוא יימס והידיים .שלי יהיו רטובות .אז נייבש אותןBut I'll get snow on my gloves and then it will melt and I'll have wet hands.
.ע"י פיצוץ כל מערכת ההפעלה חוטים יימסו לפני שהזרם .יגיע לייעדוWires will melt before the charge reaches its end.
האישור שלך יתפוצץ, הגרביים .שלך יוצתו, הציפורניים שלך יימסו !Your pass will explode, your socks will ignite, your fingernails will melt.
כספית, אה .אוון טאטל הוא בסדר- הוא חושב שהקרחונים בקטבים יימסו .ושאנחנו צריכים לחיות מתחת למים .הוא הולך לאגם כול יום כדי לתרגל- Mercury, huh? - That's Owen Tuttle all right. He thinks the polar icecaps will melt and we'll have to live underwater.
למה כי הפנים שלך יימסו- .והשיער שלך ינשור .היא ילדה קטנה- Why? - Because your face will melt off and your hair will fall out. She's a little girl.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נבח
bark
נגד
oppose
נהר
stream
נטה
tend to have a tendency
נמאס
get fed up
נמצא
be found
נשא
lift
נשם
breathe
נתן
give
תפס
catch

Similar but longer

נמאס
get fed up

Random

לימד
teach
מצץ
suck
מרד
do
נאהב
be loved
נאכל
be eaten
נמאס
get fed up
נמצא
be found
סבל
suffer
עטה
wrap
פושט
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'melt':

None found.
Learning languages?