ניסה [nysh] (to try) conjugation

Hebrew
108 examples
This verb can also mean the following: test, attempt

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מנסה
mənaseh
I/you/he (masculine) try
מנסה
mənasah
I/you/she (feminine) try
מנסים
mənasiym
we/you all/they (masculine) try
מנסות
mənasṿot
we/you all/they (feminine) try
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ניסיתי
nysyty
I tried
ניסית
nysyt
you (masculine) tried
ניסית
nysyt
you (feminine) tried
ניסה
nysh
he tried
ניסתה
nysth
she tried
ניסינו
nysynṿ
we tried
ניסיתם
nysytm
you all (masculine) tried
ניסיתן
nysytn
you all (feminine) tried
ניסו
nysṿ
they tried
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנסה
’anaseh
I will try
תנסה
tənaseh
you (masculine) will try
תנסי
tənasiy
you (feminine) will try
ינסה
yənaseh
he will try
תנסה
tənaseh
she will try
ננסה
nənaseh
we will try
תנסו
tənasṿ
you all (masculine) will try
תנסינה
tənaseynah
you all (feminine) will try
ינסו
yənasṿ
they (masculine) will try
תנסינה
tənaseynah
they (feminine) will try
Imperative mood
-
נסה
naseh
try!
נסי
nasiy
try!
-
-
-
נסו
nasṿ
try!
נסינה
naseynah
try!
-
-

Examples of ניסה

Example in HebrewTranslation in English
! אה אולי ניהיה דחוסים בכלא אבל בחיים לא נפסיק לנסות להציל סרטים !Those rams can do to us what they will, Mr. Lucas, but we'll never stop trying to protect films!
! אין ברירה אלא לנסותNo choice but to try!
! אני חייב לנסות חזק יותרI must try harder !
! אתה יכול לנסות את זה אם אתה רוצהYou can try that if you want to!
! אתה יכול לנסות גם ספרי ילדים !You could also try children's books!
! הוא ניסה לאנוס אותי ?The guy was trying to rape me, does that mean anything to you?
" הוא ניסה להאכיל אותי."He was trying to feed me.
"א.צ" .אלברט צ'אנג הוא ניסה להיות בלתי-נראה"A.C." Albert Chung. He was trying to be invisible because he was tagging that building.
"אני יודע שהמניעים של "שומרוני ,אינם מוסריים, לכל הפחות אבל הדבר שמר ווילקינס ניסה לעשות ,היה טוב מוחלטI know that Samaritan's motives are amoral at best, but the thing that Mr. Wilkins was trying to do was an absolute good, and we destroyed it.
"אני מרגיש "אבל ?"או "אם .אם נוכל להגביר אותו פארגו ניסה לקשר אותו עםDo I sense a "but" or an "if"? If we can amplify it. Fargo was trying to link it to the Smart Dust controller.
! - ליילה, אני מנסה.- Leila, I'm trying.
! ? מה אתה מנסה להגיד .בואו נשב כולנו.What the hell are you trying to say?
! אוקי, רוס, אני באמת מנסה לומר לך משהו כאןI'm really trying to tell you something here.
! אחי, אני מנסה לישוןDude, I am trying to sleep!
! אלוהים אתה מנסה לעשות ?Are you trying to give me a heart attack?
! אנו מנסים לעשות טובWe're trying to make good!
! אנחנו מנסים לחשוב פהWe're trying to think.
! אנחנו מנסים לישוןHey, we're trying to sleep!
! אנשים מנסים להרוג אותי - ?People are trying to kill me!
! אנשים מנסים לישון פהPeople are trying to sleep.
! ואתן שניכן רק מנסות לעשות אותי שמנה יותר !I'm trying to exercise, and you two are just trying to make me fatter!
! מנסות כרגע לצוד אותי'Cause I happen to have it on good authority that your two little pets are currently trying to hunt me down!
,'חבל מאוד שאנחנו מנסות להרוג את פייג .אחרת היא יכלה לרפא אותךToo bad we're trying to kill Paige, otherwise she could have healed you. Are you done yet?
,אבל אנחנו לא מנסות, כאילו להגיע לברודווי .לא, לא, לא, אני יודעת ...אני יודעת, לא.But we're not, like, trying to make it to Broadway. No, no, no, I know. I know, no.
,אז האימא והתינוקת נוסעות הרבה ,הן מנסות להקדים אותו .אבל לפני שנתיים, הילדה נעלמתSo mom and baby move around a lot, try to stay one step ahead of him, but two years ago, the little girl disappears.
! אבל אני ניסיתיBut I tried!
! חבל שלא ניסיתי מריחואנהI wish I tried reefer!
! ניסיתי אין לך מושג !I tried.
! ניסיתי הכל.l tried everything.
! ניסיתי לברוח.I tried to escape.
! - חגב, אתה ניסית לחטוף את הנוצה מהראש שלי - !- Grasshopper, you tried to snatch the feather from my head--!
! ניסית להרחיק אותי מהבית .הרחק מהמכשיר הבלתי רגיל הזה .אדון ברברוסהYou just tried to get me away from the house, away- away from this extraordinary contraption.
! ניסית להרעיל אותוYou tried to poison him!
"ניסית לאכול ב"באלת'הזר !You tried to dine at balthazar without a reservation!
"ניסית למכור את "הציפור השחורה ,למרבה במחיר ?You tried to sell the blackbird file to the highest bidder.
! ? היא ניסתה למכור לך מהShe tried to sell you what?
! היא ניסתה גם אתי- !- She tried it with me.
! היא ניסתה לחנוק אותוShe tried to strangle him!
"אם "היי" ו"סליחה .נחשב כדיבור מה שהכי נורא זה שהיא ניסתה ,לחזור לגור במעונות בקמפוסOh, if saying "hey" and "excuse me" counts as talking. Worst thing is, she... she tried to get back into campus housing, but, uh, the deadline past.
"אני מקבל את זה מאז שהחברה ניסתה לעזור לי לקבל ב"I get that since then you've now tried to help me get in
! כן, ניסינוYeah, we tried!
"אני זוכר כשלהקת הבנים "וואהם .התפרקה אני הייתי הרוס חמודי, אנחנו אוהבים אותך מאוד .ניסינו לתת לך חיים יותר טוביםI'm reminded when the super group Lamb broke up, I was devastated. Sweetie, we love you very much. We tried to give you a better life.
'ניסינו 'התערבות .לפני שנה, כמה חבר'ה מהעבודה אבל הוא אפילו לא נתן לנו .להכנס לדירהThat's why he lost his job. We tried an intervention, a year ago, a bunch of us from work, but he wouldn't even let us in the apartment.
(חריקת צמיגים) טוב,תודהעל החדשבמהירותגבוהה האינטרנט ניסינו חינם למשך 90 יום.Well, thanks to that new high-speed internet we tried free for 90 days.
,אב מנזר .אני מסביר לך ניסינו לתפוס אווזה .והיא רצה מהר מאודAbbot, I explain for you. We tried to catch goose and she run very fast and I fall in the mud.
".כשהגעתי , ניסיתם לשנוא אותי"When I came here, y'all tried to player-hate.
,אז השתווינו, אני הייתי מניאק .אתם ניסיתם להרוג אותיSo I figure we're even: I was an asshole, you tried to kill me.
,איך שאנחנו רואים את המצב אתה וחברך ניסיתם את מזימת גניבת הרכביםThe way we figure it, you and your friends tried your car grab scheme on this guy, and it went bad.
,הוא כאן מפני שבסבב האחרון גאונים שכמותכם ניסיתם .להדביק את הרצח עליGood morning. He's here because last time 'round, you federal geniuses tried to pin this murder on me.
,ואז המשטרה מגיעה .וטובחת בכל האסירים חוץ מזה, כבר ניסיתם את .האסטרטגיה הזאת עם משגיח הלילהAnd then the police move in, And they slaughter all of the prisoners. And besides, you already tried that strategy
אז ניסיתן לבחור ,בקיצור דרך להצלחה .וסיימתן עם פה מלא בקונפטיSo you tried to take a shortcut to success and you end up with a mouth full of confetti.
הבנות הדרומיות אתן לא יכולות לעשות את ההחלטה הנכונה עד שלא ניסיתן ?You can't make the right decisions 'til you tried all the wrong ones?
כולכן ניסיתן.We all tried.
ניסיתן מהמתכונים ללא גלוטן שלה .את יודעת, לא ניסיתי, אבל אני רוצה- .אני רוצה .כן, גם אני רוצה- מה אתן חושבות על ?Have you guys tried any of her gluten-free recipes? You know, I haven't, but I want to. - I want to.
ניסיתן פעם העברת דפים, טשטוש .מכוון?That's the real art of it. Have you ever tried page flipping, dithering?
! הם ניסו להיכנס לפה שלי ,מה הם חושבים ?they tried to get into my mouth what kind of thing wants you to eat it?
! הם ניסו להרוג אותיThey tried to kill me!
! הם ניסו להרוג את אשתיThey tried to kill my wife!
! הם ניסו...They tried...
! ניסו להרוג את בני .הוא נראה מקומי .They tried to take the life of my son!
,'אני אנסה, ג'ורג אבל בימים אלו אין .לי זמן להפגנות ופוליטיקהI will try my best, George, but these days I have no time for rallies and politics,
,אך אנסה ליצור רושם עז .כאשר הם יגיעו ...ממתיןBut will try to make a big impression when they come. Waiting.
,אלן-מיי, איך שתרצי שזה יתנהל .אנסה למלא אחר בקשתךEllen May, however you want this to go down, I will try to oblige.
,אם תנסה לפגוע בו .אנסה לעצור בעדךIf you try and do violence to him, i will try and stop you.
,אני אנסה לאתר את השיחה .אבל זה ייקח לי שתי דקות עד שאסיים, אתה כבר .תיעלם.I will try and trace the call, but it'll take me a couple of minutes to get in motion. 'By the time I do that, you'll be long gone.'
,אבל בעוד רגע תיבת התקוות תפתח ורוח רפאים מדהימה תנסה לקשט את האפרוריות של חיי שני האנשים הכושלים האלהBut, in just a moment, that hope chest will be opened, and an improbable phantom will try to bedeck the drabness of these two people's failure-laden lives with the gold and precious stones of fulfillment.
,אג'נדה קיצונית ימנית אשר עכשיו היא תנסה לחבל ולכסות את זה בניסיון ציני לגרום לבוחרים לשכוח ...את כל מה שהיא לחמה עבורוA radical, right-wing agenda which now she will try and temper and paper over in a cynical attempt to make voters forget everything she's fought for...
,אם תנסה לפגוע בו .אנסה לעצור בעדךIf you try and do violence to him, i will try and stop you.
,אתה תנסה כל דבר ?You will try anything, won't you?
,אתה תתרחק ממנה .היא תנסה להשחית אותך ,לא נכון, אבא .מג נפלאהYou stay away from her. She will try to corrupt you. That is not true, Father.
,זה היה יפה מאוד .אני מקקווה שבשנה הבאה תנסי שובIt was very nice. I hope you will try again next year.
.תמיד יש תקופה של הסתגלות .הבטחתי לה שאת תנסי, לשנהThere's always a period of adjustment. l've assured her that you will try for a year.
אז אם התוכנית לא תעבוד .תנסי לצאת משם ?So if our plan doesn't work, you will try to get out of there...
אני אקח אותנו לדירה שלי .ואיך שהו אנסה להכניס אותנו ,בבקשה מה שייקרה .תנסי לשמור על קור רוחI will take us to my apartment and somehow l will try to get us inside. Please, whatever happens, try to keep calm.
חתיכת בן-זונה .פשוט תנסי אותם .עדיין תיראי מהממת אנסה אותם כשאתה !Just try 'em on. You'll still look gorgeous. I will try them on when you buy hearing aids!
,אני יודע שפנטום ינסה לברוח .אז תהיו בהיכון !You know the Phantom will try to run, so be ready for this. - Zohan, now!
,אני לא יודע איך .אבל הוא ינסה להטעות אותך .הוא יהיה בלתי צפויI don't know how, but he will try to deceive you. He won't be predictable.
,אני פוחדת שאם אני לא אחזור עכשיו .הבחור הזה ינסה לדחוק אותי החוצה .אבל מה עם אמה?I'm just afraid if I don't come back now, this guy will try and squeeze me out. But what about Emma?
,בזמן שאנחנו לא נהיה פה דבלון ינסה למצוא רופא .ויחזור עבור צ'ייסNow, while we're gone, Devlin will try to find a healer and come back for Chase.
,ומרוב שהוא פחדן .הוא ינסה לבעוט בךAnd as sure as he's a coward, he will try to kick you.
,בסדר ,ובינתיים ,ג'ו ואני ננסה לפענח ,איך הבחור הגיע למצב הזהOkay. In the meantime, Jo and I will try to figure out how this guy got this way. Where we going?
.אבל אנחנו ננסהBut we will try.
.אך הבה נהיה הוגנים אל תרחמי על הנרי .ואנו ננסה לא לרחם על פטBut let us try to be fair. Don't you pity Henry and we will try not to pity Pet.
.אנחנו ננסה .יום טוב, ג'ימיWe will try. Have a nice day, Jimmy.
.אני חושב שהוא יפגע בנו" .ננסה לברוח הלילה .חייב להפסיק ".הוא"I think he's going to hurt us. We will try to flee tonight. Must stop.
.בסופו של דבר תנסו לחסל אותנו .כולנו יצירי כוח החייםEventually you will try to eliminate us. We are all creatures of the life-force.
כריס, מג, עכשיו ,כשאני אבא עשיר ,אתם תנסו להרשים אותי .ואני אשאר מרוחקChris, Meg, now that I'm a rich father, you will try to impress me, and I will remain distant.
תנסו, נכון - .כן, גבירתי, ננסה - .אנחנו הולכות- You will try, though?
'אני מתערב איתך שהאחים ברקוביץ ? ינסו להשיג את שלהם קודם, אה ,'ריי וארטי ברקוביץ ?I bet you those Berkowitz brothers will try to get there first, huh?
,אם ייוודע שיש לך מקלט .כולם ינסו להיכנס כשמשהו יקרה ?If word gets out that you've got a better shelter then everyone will try to get in when something happens. So?
,אני לא הולך לאנטבה כדי להילחם בלוחמים של אוגנדה .אני הולך להציל את חיי הישראלים ,אם הכוחות האוגנדים ינסו אותנו .נצטרך לנטרל אותםDo not go to Entebbe to fight with Uganda, but to save vieþi the Israelis. Those that Uganda will try to us will be stopped neutralize you.
,אנשים ינסו לעשות אותך קטנה ,כפי שהם עשו ליPeople will try to diminish you as they did me, and they will fail.
,אנשים כאן ינסו לפגוע בכם ,לשדוד אתכם .אפילו לאנוס אתכםPeople will try to hurt you... rob you... even rape you.
! ובכן, נסה חזק יותר !Well, then, try harder!
! מנטיין, נסה מערבולתMantine, try your Whirlpool!
! מרטין, נסה להוריד את המפרש הקדמיMartin, go try and bring down the jib!
" אם בהתחלה אתה לא לפרוש , נסה נסה שוב "."If at first you don't secede, try try again."
"במקום להתייחס אלי כמו "היא .ו"את", נסה להשתמש בשמי איני רוצה .לדעת את שמךYou just be sure to keep a good distance between us. Instead of referring to me as she and you, try using my first name.
! אוקיי, נסי למצוא אותי ? סליחה.OK, try and find me!
! נסי שוב ...אין כל צורך !Well, just try again!
! רודני .טוב, נסי עכשיוRodney... okay, try it now.
"הבעל אומר, "נסי את המטבחThe husband says, "try the kitchen."
"נסי לבדוק בבית התמחוי "סנט. מלקיי ...ברחוב השלישי.You might try the soup kitchen at St. Malachi's on third.
".אם זה דביקי ,נסו את טריקי" .מחיאות כפיים לטריקי'If it's sticky, try Tricky's. ' So let's hear it for Tricky's.
,"הייתי אומר "תשיגו חדר .אבל החדר שלך בדיוק מעל שלי .בבקשה נסו לזכור את זהI would say, "Get a room," but yours is right above mine. Please try to remember that.
,אבל בבקשה נסו להבין אנו במשימת שלום .ואין לנו כוונה לעשות כל רעWe cannot interpret your message, but please try to understand, we are on a peaceful mission and we intend you no harm.
,אז בבקשה נסו לזכור זאת ההערות שלהם .לא נחשבות כראיותSo please try to remember that their remarks are not evidence.
,אז מה שאתם חושבים לנסות ,לכו על זה .נסו ככל יכולתכםSo whatever it is you're thinking of trying, go for it, give it your best shot.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

כיסה
cover
נוסה
be tried
ניבא
prophesy
ניגן
play
ניגש
approach
ניחש
guess
ניפץ
smash
נישק
kiss

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התעורר
wake up
התעלל
abuse
חדר
penetrate
טבע
drown
מוזג
be merged
ניחש
guess
ניפץ
smash
עודד
encourage
פושט
do
פקח
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?