נבח [nvḥ] (to bark) conjugation

Hebrew
44 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
נובח
nṿoveḥa
I/you/he (masculine) bark
נובחת
nṿovaḥat
I/you/she (feminine) bark
נובחים
nṿovəḥiym
we/you all/they (masculine) bark
נובחות
nṿovəḥṿot
we/you all/they (feminine) bark
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
נבחתי
navaḥətiy
I barked
נבחת
navaḥəta
you (masculine) barked
נבחת
navaḥətə
you (feminine) barked
נבח
navaḥ
he barked
נבחה
navəḥah
she barked
נבחנו
navaḥənṿ
we barked
נבחתם
nəvaḥətem
you all (masculine) barked
נבחתן
nəvaḥəten
you all (feminine) barked
נבחו
navəḥṿ
they barked
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנבח
’enəvaḥ
I will bark
תנבח
tinəvaḥ
you (masculine) will bark
תנבחי
tinəvəḥiy
you (feminine) will bark
ינבח
yinəvaḥ
he will bark
תנבח
tinəvaḥ
she will bark
ננבח
ninəvaḥ
we will bark
תנבחו
tinəvəḥṿ
you all (masculine) will bark
תנבחנה
tinəvaḥənah
you all (feminine) will bark
ינבחו
yinəvəḥṿ
they (masculine) will bark
תנבחנה
tinəvaḥənah
they (feminine) will bark
Imperative mood
-
נבח
nəvaḥ
bark!
נבחי
nivəḥiy
bark!
-
-
-
נבחו
nivəḥṿ
bark!
נבחנה
nəvaḥənah
bark!
-
-

Examples of נבח

Example in HebrewTranslation in English
"באתי לומר "לנבוח .אבל זה יותר צרחה אני ממש מוכן לאהוב .את כל בעלי החיים האלהI was gonna say "bark," but it's more of a scream. I'm so ready to love all of these animals. This one's even bonding with me already.
,אבל הוא למד לנבוח .אז זה דווקא סיפור משמחBut he learned to bark, though, so it's actually an upper.
,אני גם רעב אבל אתה צריך להיות סובלני תפסיק לנבוח.I'm starving too, but you have to be patient. - [ Chance Barking ] - Stop barking.
,אנינגאק .תגרום לכלבים שלך לנבוח שוב בשבילי ? אתה מוכן, בבקשהAningaaq, make your dogs bark again for me, would you please?
,הוא התחיל לנבוח כשיצאתי .לא יכולתי להשאיר אותו שם ,אז עכשיו הוא כאן, איתי .כל היוםHe started barking when I left. I couldn't just leave him there, so now he's here, with me... all day.
,אבל לאחר מכן,הוא נבח ,הפנה את ראשו הצידה כוייץ את פניו ופיצוץ יצא החוצה"but then he barked, turned his head sideways, winced, and an explosion went off."
,אדון הארפר כלבך נבח .חזק מאוד, ליל אמשMr. Harper, your dog bark very hard last night.
,אולי הוא נבח .אני לא יודעMaybe he was barking, I don't know.
,הכלב נבח.The dog's been barking.
,ואיך שהכלב נבח ...זה היה... זה היה... זה היה כאילוAnd the way the dog was barking, it was... it was... it was like...
( כלב נובח ) וואם !(dog barks) Wham!
( כלב נובח, תקשורת רדיו לא ברורה )(dog barking, indistinct radio communication)
(כלב נובח בחוץ)(dog barks outside)
(כלב נובח במרחק) (מחיאותכפות,נגינהבתזמורת)(Dog barking in distance) (Applause, orchestra playing)
(כלב נובח במרחק) הלו?(dog barking in distance) Hello?
'עושה לג'ארד מסג .מותק, היא רק נובחת- את יודעת, בעבר היא .איימה מספר פעמיםOh, honey, she's all bark. You know, she's made some crazy threats before.
,את משתלטת על כל החדרים בבית נובחת עלי כמו רס"ר !You take over every room in the house, you bark at me like a sergeant major
,ומאז שהיא עזבה ,היא... יותר מדוכאת היא לא נובחת, חסרת ביטחוןAnd since she left, it's... it's more depressed, it doesn't bark, it's insecure
- אני עונה רק לשני דברים, טיפש, למצפון שלי ולצבא והמצפון שלי אומר שהחבורה שלך נובחת על איש הצבא הלא נכוןI only answer to two things, fool. My conscience and the army. And my conscience says you and your posse are barking up the wrong military man.
."זו התכנית של "המלכה הלבנה וולר נובחת הוראות .מאחורי שולחןThat's the white queen's plan. Waller barks orders from behind a desk.
"חוץ מגברים ש"נובחים .אחרי ששתו יותר מדי ?Except when some oke barks the dog after too many klippies and coke.
(גברים נובחים פקודות)(Men barking orders)
(כלבים נובחים ויללות)(Dogs barking and howling)
(כלבים נובחים, מיילל במרחק)(dogs barking, howling in distance)
(כלבים נובחים, מייללים)(dogs barking, howling)
זורה, זורה, זורה, זורה חברות בצופים לא נובחות .על ילדות קטנות .זה לא במדריךBlossom scouts do not bark at little girls. It's not in the handbook.
מתוך כמה שהוזמנו .אתן נובחות על העץ הלא נכון, בנות .אנחנו חייבים ללכת על הגנה בפני טיליםNo, no. You're barking up the wrong tree, gals. You have to go after missile defense.
נהגתי לתת לכלבות שלי לשחק .בחצר ששם ,הן נובחות הרבה .אבל לא יותר מדי זמןI used to let my girls, you know, roam around the yard here. They'd bark occasionally, but never too long.
! נבחתיI barked!
.והבאת אותו .לא. פשוט נבחתי כמה פעמיםWhich you did. No. I just barked a couple of times.
.יום אחד נבחתי בחזרה .לא זוכר מה אמרתיOne day I just barked back. Can't remember what I said.
נבחתי !I barked!
נבחתי עליו וליקקתי את פניו .לא אמרתי לך ללקק אותו !Well, the director from yesterday doesn't think so. I barked at him and licked his face. - I never told you to lick him.
-אני מתרגש כשאני מתרגש אני משמיע .כל מיני קולות .אף פעם לא נבחת- Well, I'm excited. When I get excited I make all kinds of sounds. - You never barked before.
.וסמכתי על אלה שתחתיי ...ניסיתי .לא, נבחת כמו גנרלית-Because I listened to those who came before me and counted on those under me. - I tried to... - No, you barked like a general.
אתה נבחת, אני קצת זוכר .אתה קצת אתה בזזתה את העיר תחת !- You barked, I bit, remember? - "You bit"?
נבחת עלי, פתחת בוויכוח .עם צוות צביעה אולי הגיע זמן להודות .שזה לא פגם באופיYou barked at me, picked a fight with a painting crew. Maybe it's time to recognize it's not a character flaw.
.אני חייבת לשכנייך התנצלות מרת'ה נבחה במשך חצי שעה .כשהגעתי הנהI owe your neighbors an apology. Martha barked for half an hour When i got here.
.הם אהבו אותה ,לא משנה כמה היא נבחה עליהם .הם תמיד הבינו בה משהוThey loved her. No matter how much she barked at them, they always understood something about her.
.טוב, היא נבחהOkay, she barked.
באותו הלילה עשיתי אהבה עם אשתי .כמו שאף פעם לא עשינו טוטו נבחה נביחת אושר ואז .הפסיקה לנשום.I made love to my wife that night like I never have. My Toto barked a happy bark, then quietly stopped breathing.
נבחנו, והציפורים עפו ! נעלמו, נעלמו, נעלמו !We've barked, and the birds have flown!
...נהגתי לגור בפרברים, אבל הכלבים כל הזמן נבחו בלילה .כשהם היו בסביבה(SIGHS) I used to live in the suburbs, but the dogs always barked at night when they came around.
מה זאת אומרת .לא התכוונתי להעליב ,היו אנשים נפלאים אבל הכלבים שהכרתי .רק נבחוwell, I mean no insult. They were wonderful companions but the dogs I knew merely barked.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil
נבדק
be tested
נברא
be created
נגד
oppose
נהר
stream
נטה
tend to have a tendency
נמס
melt
נשא
lift
נשם
breathe

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הקיף
surround
חס
pity
ישב
sit
לימד
teach
למד
learn
נבדק
be tested
נברא
be created
נוסה
be tried
נשם
breathe
עמד
stand

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'bark':

None found.
Learning languages?