חינך [ḥynkh] (to educate) conjugation

Hebrew
21 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מחנך
məḥanekhə
I/you/he (masculine) educate
מחנכת
məḥanekhet
I/you/she (feminine) educate
מחנכים
məḥanəkhiym
we/you all/they (masculine) educate
מחנכות
məḥanəkhṿot
we/you all/they (feminine) educate
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
חינכתי
ḥynkhty
I educated
חינכת
ḥynkht
you (masculine) educated
חינכת
ḥynkht
you (feminine) educated
חינך
ḥynkh
he educated
חינכה
ḥynkhh
she educated
חינכנו
ḥynkhnṿ
we educated
חינכתם
ḥynkhtm
you all (masculine) educated
חינכתן
ḥynkhtn
you all (feminine) educated
חינכו
ḥynkhṿ
they educated
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אחנך
’aḥanekhə
I will educate
תחנך
təḥanekhə
you (masculine) will educate
תחנכי
təḥanəkhiy
you (feminine) will educate
יחנך
yəḥanekhə
he will educate
תחנך
təḥanekhə
she will educate
נחנך
nəḥanekhə
we will educate
תחנכו
təḥanəkhṿ
you all (masculine) will educate
תחנכנה
təḥanekhənah
you all (feminine) will educate
יחנכו
yəḥanəkhṿ
they (masculine) will educate
תחנכנה
təḥanekhənah
they (feminine) will educate
Imperative mood
-
חנך
ḥanekhə
educate!
חנכי
ḥanəkhiy
educate!
-
-
-
חנכו
ḥanəkhṿ
educate!
חנכנה
ḥanekhənah
educate!
-
-

Examples of חינך

Example in HebrewTranslation in English
! תוכל לחנך את התינוק שלנוYou can educate our baby.
"אימא שלי נהגה "לחנך .אותי עם זה כמעט כל יוםMy mother used to "educate" me with it almost every day.
"כי אם הבחור הכביכול "משכיל לא יכול לדבר את השפה של האנשים ,שאותם הוא אמור לחנך אין לו זכות להיות כאן ...בסדר, אולי היא תוכל להישאר כ ?Because if a so-called educated man can't speak the language of the people he governs, he's no right to be here!
, המצרי הממוצע , כמו האמריקני הממוצע , רוצה לגמור את החודש למצוא עבודה טובה, לפרנס . את משפחתו, לחנך את ילדיו . לכולם יש אותן דאגות[man] Your average Egyptian's struggling like your average American to make ends meet, to get a decent job, provide for his family, educate his kids.
,אבל אני אבוא לבקר אותך .מתי שרק אוכל ותוכלי לחנך אותי לעומק .בענייני ניהול משחקBut I'll come visit you, whenever I can. And you can educate me on the finer points of the point guard.
. שהוא חינך במקום זהMaybe his legacy would be a lot of young people he'd educated instead of this.
הוא חינך את עצמו, גרידא על ידי אינסטינקט,He educated himself, purely by instinct,
זה נראה לך חינך אותה יותר מדי טוב.It seems you educated her too well.
.אני מחנך צעירים כל חיי אתה יודע כמה בחורים ?I'm here to educate young people. I've been educating young people all my life. You know how many boys have gone on to college because of me?
.כל חשוד מחנך אותנוEvery suspect educates us.
מי ׳׳קישט׳׳ לך ככה את הפנים ...ע זוב- .זה אבא שלי ׳׳מחנך׳׳ אותי יום אחד יחטוף ממני .ה׳׳מחנך׳׳ שלךWho decorated your face like that? - Never mind... It's my Dad's way of trying to educate me.
,המלחמה מחנכת את החושים""War educates the senses,
,אנחנו מחנכים אנשים .לא הורגים אותם סיסמתכם הייתה רשומה .על קיר המעבדהWe educate people. We don't kill them.
.אנו מחנכים את ילדינו ?We educate our children.
שאתם מתעסקים עם הצדק האלוהי ,ככל שאתם מחנכים את עצמכם ,ככל שאתם מבינים מהיכן דברים באים ,כך הדברים הופכים ברורים יותר .ואתם מתחילים לראות שקרים בכל מקוםThe more you educate yourself the more you understand where things come from the more obvious things become and you begin to see lies everywhere.
- אני חינכתי אותו -I educated him.
.אני שלחתי מעודדות לליגות המכללות אני חינכתי בנות שעכשיו מנכ"ליות .ברשימת 400 החברות העשירות ביותרI sent Cheerios off to the Ivy Leagues. I educated girls who are CEOs of Fortune 500 companies.
חינכתי אותה והפכתי אותה .למה שהיא ?I educated her and I developed her into what she is.
זו הדרך בה חינכנו אותך ?Is this why we got you educated?
,אבל הם חינכו את הצעירים ,הם דאגו לעניים .הם שמרו על ביטחון הציבור ?But they educated their young, they took care of their poor, they maintained public safety.
כרמן יחנך אותנו.Carmen will educate us.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

חייך
smile
חיכה
wait
חילל
do
חיפה
cover
חיקה
mimic

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוכשר
be kashered
הקביל
parallel
התנכר
bare infinitive of
זן
sustain
חדר
penetrate
חילל
do
חיפה
cover
חלק
divide
טחן
grind
כתב
write

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'educate':

None found.
Learning languages?