דמה [dmh] (to resemble) conjugation

Hebrew
24 examples
This verb can also mean the following: appear, seem

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
דומה
dṿomeh
I/you/he (masculine) resemble
דומה
dṿomah
I/you/she (feminine) resemble
דומים
dṿomiym
we/you all/they (masculine) resemble
דומות
dṿomṿot
we/you all/they (feminine) resemble
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
דמיתי
damiytiy
I resembled
דמית
damiyta
you (masculine) resembled
דמית
damiyt
you (feminine) resembled
דמה
damah
he resembled
דמתה
damətah
she resembled
דמינו
damiynṿ
we resembled
דמיתם
dəmiytem
you all (masculine) resembled
דמיתן
dəmiyten
you all (feminine) resembled
דמו
damṿ
they resembled
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אדמה
’edəmeh
I will resemble
תדמה
tidəmeh
you (masculine) will resemble
תדמי
tidəmiy
you (feminine) will resemble
ידמה
yidəmeh
he will resemble
תדמה
tidəmeh
she will resemble
נדמה
nidəmeh
we will resemble
תדמו
tidəmṿ
you all (masculine) will resemble
תדמינה
tidəmeynah
you all (feminine) will resemble
ידמו
yidəmṿ
they (masculine) will resemble
תדמינה
tidəmeynah
they (feminine) will resemble
Imperative mood
-
דמה
dəmeh
resemble!
דמי
dəmiy
resemble!
-
-
-
דמו
dəmṿ
resemble!
דמינה
dəmeynah
resemble!
-
-

Examples of דמה

Example in HebrewTranslation in English
איך אתה יודע את זה אתה דומה לדמות המתוארת בתבליטיו של דה לה רוביה בכנסיית משפחתך .בסנטה קרוצ'הYou resemble a figure at the Della Robbia roundels in your family's chapel at Santa Croce.
מרלין אמר לי שהוא שינה את פניו של אות'ר ,כדי לדמות את בעלך .הדוכס קורנוולMerlin told me he changed Uther's face to resemble your husband, the Duke of Cornwall.
ראית משהו שעשוי לדמות ?In those brief glimpses you read from the beads, did you see anything that might resemble a burial site?
,וכפות הידיים היפייפיות שלה .כ"כ חמות, כ"כ מתוקות, שפעם החזיקו אותי שום דבר בארון ההוא .לא דמה למה שזכרתי ממנהHer beautiful hands so warm, so sweet, that used to hold me, that... Nothing in that coffin resembled what I remembered of her.
האפר דמה לגב' האוס ?Did they resemble Mrs. House?
הבעיה הייתה, שלא הרבה מהסיפור .דמה לזה של מירטל זה היה כאילו שהם ראו ,את אותו המחזהTrouble is, not much of the story resembled Myrtle's. It was as if they had seen the same play... put on by a different director.
" אבק הירח ", המיוצר בדרך זו למעשה דומה חול.The "moon dust" produced this way actually resembles sand.
"תראה שהיא דומה לשני הוריה."You will see she resembles both her parents,
, הם מזמינים אותה לארוחת ערב . היא מתמוטטת באופן בלתי צפוי , היא דומה לאחותה, כך שהם מרמים . מעמידים פנים שליליאן האוס מתהThey have her to dinner, she accidentally keels over. She resembles her sister, so they fake it, pretend Lillian House died.
,אולי אתה דומה למלך אבל לא תצליח לשטות .באישה שחלקה איתו מיטהYou may resemble the King but you won't fool those who share the bed with him.
,ותודה לאל על כך .כי הדמות דומה לי יותר .בואו נלחץ ידיים, אחד אחדAnd thank goodness for that, because the character resembles me more. Let's shake hands, one by one.
"בעודי מפנטז על חיים שאינם דומים כל כך לגיהנום.""while I fantasize about a life... that doesn't so closely resemble hell."
,או שאפשר להגיד שני גנבים עלובים כשכרגע דומים .להם באופן מפליאOr should I say, two petty thieves who at the moment resemble them most remarkably.
,אתה יודע, יתרו דפוס הפיזור --וvolume הם דומים באופן הדוק יותרYou know, Jethro, the dispersal pattern and the volume-- they more closely resemble an improvised explosive device.
,זה מכיל סמלים בשוליים .כתב יד סמלים דומים לאלו .של מסדר הטמפלריםIt contains some symbols in there... and... that resemble those of the Knights Templar.
,לרגע, מה שעתיד להיראות .הוא טקס מעבר מייסר וקטלני ,בגברים צעירים אלה יוטל מום .כדי להיות דומים לתניניםMomentarily, for what follows is a gruelling and potentially lethal rite of passage. These young men will be mutilated, to resemble crocodiles.
,כאילו שכולן דומות לאליסה .בעוד שרובן נראות יותר כמוך אני מבחין בקצת ערמומיות ?Like they all resemble Alyssa, while most of 'em look more like you. Do I detect a little intersubculture cattiness here?
-מה פשוט, את קצת דומה לאישה .הזאתי, בגלל זה חשבתי ,די, סנופית, חמודה ,הוא לא התכוון דומות פיזיתIt's just that you resemble her. Snoopy, he didn't mean a physical resemblance, he meant something that you two convey.
.הרציחות בקושי דומות לשלך .אני בטח מאוד מעורר השראהThe murders oddly resemble yours. Well, I must be very inspiring.
את חש רק בתשוקות .ובפעימות הלב שלך ,אני מבטיחה לך .שלי כלל לא דומות להןYou sense only your own desires and pulsations. -Mine in no way resemble them. -Stop it.
אתה מרגיש בסדר, מרלין .בסדר גמור, אדוני רק, שעם הזמן אני מוצא שפניך .דומות לאחוריים של חתולQuite, my lord. Only, more and more I find your face resembles the back end of a cat.
- היא דמתה לאלה.- She resembled a goddess.
בורוביק אמר שהרוסים דמו לאסטרונאוטים בסרט המדע הבדיוני הסובייטי ."המפורסם שנקרא "סולאריסBorovik said the Russians resembled the astronauts in a famous Soviet science fiction film called Solaris.
אם אנו דומים לכם ,בכל השאר הנה נדמה לכם .גם בעניין הזהIf we are like you in the rest, we will resemble you in that.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דפק
knock
דקר
stab
דרך
step on
דרש
demand
היה
be
זכה
win
חנה
park
חסה
shelter
טעה
make a mistake

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

אגר
hoard
איחד
unite
איים
threaten
גזר
cut
גנב
steal
דג
do
דלה
do
דן
discuss
הגיע
arrive
הותפל
be desalinated

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'resemble':

None found.
Learning languages?