בטח [vṭḥ] (to rely on) conjugation

Hebrew
16 examples
This verb can also mean the following: depend on, have faith in

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
בוטח
vṿoṭeḥa
I/you/he (masculine) rely on
בוטחת
vṿoṭaḥat
I/you/she (feminine) rely on
בוטחים
vṿoṭəḥiym
we/you all/they (masculine) rely on
בוטחות
vṿoṭəḥṿot
we/you all/they (feminine) rely on
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
בטחתי
vaṭaḥətiy
I relied on
בטחת
vaṭaḥəta
you (masculine) relied on
בטחת
vaṭaḥətə
you (feminine) relied on
בטח
vaṭaḥ
he relied on
בטחה
vaṭəḥah
she relied on
בטחנו
vaṭaḥənṿ
we relied on
בטחתם
vəṭaḥətem
you all (masculine) relied on
בטחתן
vəṭaḥəten
you all (feminine) relied on
בטחו
vaṭəḥṿ
they relied on
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבטח
’evəṭaḥ
I will rely on
תבטח
tivəṭaḥ
you (masculine) will rely on
תבטחי
tivəṭəḥiy
you (feminine) will rely on
יבטח
yivəṭaḥ
he will rely on
תבטח
tivəṭaḥ
she will rely on
נבטח
nivəṭaḥ
we will rely on
תבטחו
tivəṭəḥṿ
you all (masculine) will rely on
תבטחנה
tivəṭaḥənah
you all (feminine) will rely on
יבטחו
yivəṭəḥṿ
they (masculine) will rely on
תבטחנה
tivəṭaḥənah
they (feminine) will rely on
Imperative mood
-
בטח
vəṭaḥ
rely on!
בטחי
viṭəḥiy
rely on!
-
-
-
בטחו
viṭəḥṿ
rely on!
בטחנה
vəṭaḥənah
rely on!
-
-

Examples of בטח

Example in HebrewTranslation in English
,החיים ברמות היו קשים .והאוכל היה דליל ,אתה לא יכול לבטוח בזרLife was hard in the hinterland and food was scarce. One could not rely on either a stranger or one's neighbor.
,יש לו הרבה דברים על הראש כרגע והוא צריך מישהו שהוא ,יכול לבטוח ולסמוך עליו ...ואם זה במקרה אתHe's got a lot going on right now, and he needs someone he can trust and rely on, and if that happens to be you...
,לבטוח באנשים אחרים שזה בסדר .לבקש עזרה .זה מגוחך-- That might be true, but she may have been trying to tell you that it's okay to rely on other people, that it's... that it's okay to... to ask for help. - This is ridiculous.
.אתם יכולים לסמוך עלינו - .אתם יכולים לבטוח בנו - יופי, עכשיו לכו תעשו שיעורי בית -- You can rely on us. - You can trust us. - Good, now go do your homework.
.החיים המוכרים לכם אינם עוד במהלך 48 השעות הבאות תנטשו כל דבר שהכרתם ,או חשבתם שתוכלו לבטוח בוYour lives as you knew them are over. What the next 48 hours are about is abandoning everything you knew or thought you could rely on, and adjusting to the new reality.
,בטח ברור לכם עכשיו שאתם לא יכולים לסמוך יותר .על התרבות במשטרה של...# And they would overflow eventually... # It must be clear to you now that you can no longer rely on the police culture of mateship and silence.
.אבל בטח .להגיע לשיא זו לא בעיה בשבילה ואתם הולכים לאותן תנוחות ?Climaxing's not a problem for her. And do you two rely on the same positions again and again?
די, מר ט', אחד זה .בטח מספיק להיום חוץ מזה, חשבתי לשכור .בחור שיעזור לי בחנותNow, Mr. T., surely one's enough for today.
האנטרפרייז בטח כבר בדרכה .למאקוס 3The Enterprise is surely on course for Makus 3 by now.
הוא בטח ממש סומך עלייך .שתעזרי לו עם ניל .פיטר מטפל בזהHe must really rely on you to help him with Neal. Peter's got that handled.
אך עד כמה תוכל לבטוח בהם .אני בוטח בתאוות הבצע שלהם .הם יעשו הכול בשביל כסףWe can rely on their greed. Make them carry gold and they'll put up with anything. That takes care of the gold.
אני חושב שזה ממש חבל .כי סמכתי עליה בכל ,ואני בוטח בה לחלוטין .והיא משעשעתI just think it's a shame because I've come to rely on her for everything. And I trust her compIeteIy, and she's funny.
. אני בוטחת בו ?I rely on him.
.אני לא חושבת שזה מצחיק - .לא התכוונתי להצחיק - אני בוטחת בך וסומכת עליך .יותר מכל אדם שאני מכירה- I don't thinkthat's funny. - It wasn't meant to be. I confide in you and rely on you more than anyone I've ever known.
,אנשים כאן סומכים עלייך .בוטחים בך הם מסתכלים עלייך .כמנחה שלהםPeople here rely on you, confide in you. They look to you as their guide.
לא בוטחים בה .רק כדי לפתות אותו בנוגע לשאר, בקמסטר .מעדיף להסתמך עלייךOnly to lure him in. For the rest, Buck prefers to rely on you.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בגד
betray
בדה
make up
בדק
check
בחר
choose
בכה
cry
בלה
wear out
בלע
swallow
בנה
build
ברא
create
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מרח
smear
משח
anoint with oil

Similar but longer

אובטח
be secure
איבטח
secure

Random

איים
threaten
אץ
hurry
בא
come
בז
take spoil
בחר
choose
ביאס
upset
ברא
create
גלה
go into exile
דלה
do
הגיע
arrive

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'rely on':

None found.
Learning languages?