Παραχωρώ (grant) conjugation

Greek
14 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
παραχωρώ
I grant
παραχωρείς
you grant
παραχωρεί
he/she does grant
παραχωρούμε
we grant
παραχωρείτε
you all all grant
παραχωρούν
they grant
Future tense
θα παραχωρήσω
I will grant
θα παραχωρήσεις
you will grant
θα παραχωρήσει
he/she will grant
θα παραχωρήσουμε
we will grant
θα παραχωρήσετε
you all all will grant
θα παραχωρήσουν
they will grant
Aorist past tense
παραχώρησα
I did grant
παραχώρησες
you did grant
παραχώρησε
he/she did grant
παραχωρήσαμε
we did grant
παραχωρήσατε
you all all did grant
παραχώρησα
they did grant
Past cont. tense
παραχωρούσα
I was granting weight
παραχωρούσες
you were granting weight
παραχωρούσε
he/she was granting weight
παραχωρούσαμε
we were granting weight
παραχωρούσατε
you all all were granting weight
παραχωρούσαν
they were granting weight
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
παραχώρσου
you grant!
παραχωρήστε
you all be granting weight!
Perfective imperative mood
να παραχωρείς
you be granting weight!
παραχωρείτε
you all be granting weight!

Examples of παραχωρώ

Example in GreekTranslation in English
Πως μπορείς να παραχωρείς σε άλλους αυτό που μου αρνείσαι;How can you grant others what you deny me?
Σας παραχωρούμε την άδεια.Permission granted.
Αναγνωρίζοντας τις καλές προθέσεις των κυρίων... που σας παραχωρούν ένα τόσο μεγάλο προνόμιο... θα τελέσουμε μεγαλοπρεπώς το γάμο σας.As the gentlemen are pleased to grant you this privilege, we will solemnly celebrate your marriage.
Αντί γι'αυτό, σας παραχώρησα ακρόαση και τον προβίβασα σε λοχαγό.Instead, I've granted you an audience and promoted him to captain. Yes, sire.
Ως διοικητής Δυνάμεων, παραχώρησα γενική αμνηστεία.As Allied commander in chief, I have granted a military armistice.
Απέσυρα αυτές τις κατηγορίες και της παραχώρησα ασυλία.I dropped those charges. I granted her immunity on them.
Δεν μου παραχώρησες τίποτα.You granted nothing.
Ευχαριστώ που μου παραχώρησες ιδιωτική ακρόαση.Thank you for granting me a private audience.
Σας πληροφορούμε... ότι η διεύθυνση του ορυχείου σας παραχώρησε... σύνταξη χηρείας... μετά τον θάνατο του συζύγου σας, Νόρσακ Κρίστιανσεν."We wish to inform you that the directors of Greenland Mining have decided to grant you a widow's pension following the death of your husband... Norsaq Christiansen."
Είναι καλύτερα από το σπίτι που σου παραχώρησε ο Απόφις ως επικεφαλής;Is this better than the home that Apophis granted you as first prime?
Τoυς παραχώρησε και τη χρήση εξoπλισμoύ τoυ στρατoύ...He also granted them the use of various Army supplies...
Σατανά, παραχώρησε σε αυτό τον άντρα το χάρισμα της εκδίκησης... ενάντια στους εχθρούς του, στο Δίκτυο Φαγητών.Satan, grant this man the gift of revenge... against his foes at the Food network.
Τότε, στις 9 Μαΐου 2007 ο πρόεδρος Μπους παράνομα παραχώρησε ...στον εαυτό του καινούριες εξουσίες.Then on May 9th, 2007, - President Bush unlawfully granted himself new powers, - and the Presidency officially became a Fiat Dictatorship.
Σας παραχωρήσαμε τα δικαιώματα σ'αυτή την έκταση στο διηνεκές.We've granted your group the rights to that property in perpetuity.

More Greek verbs

Other Greek verbs with the meaning similar to 'grant':

None found.
Learning Greek?