Λιώνω (melt) conjugation

Greek
71 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
λιώνω
I melt
λιώνεις
you melt
λιώνει
he/she melts
λιώνουμε
we melt
λιώνετε
you all melt
λιώνουν
they melt
Future tense
θα λιώσω
I will melt
θα λιώσεις
you will melt
θα λιώσει
he/she will melt
θα λιώσουμε
we will melt
θα λιώσετε
you all will melt
θα λιώσουν
they will melt
Aorist past tense
έλιωσα
I melted
έλιωσες
you melted
έλιωσε
he/she melted
λιώσαμε
we melted
λιώσατε
you all melted
έλιωσαν
they melted
Past cont. tense
έλιωνα
I was melting
έλιωνες
you were melting
έλιωνε
he/she was melting
λιώναμε
we were melting
λιώνατε
you all were melting
έλιωναν
they were melting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
λιώνε
be melting
λιώνετε
melt
Perfective imperative mood
λιώσε
melt
λιώστε
melt

Examples of λιώνω

Example in GreekTranslation in English
Μου αρέσει να λιώνω την μέση.I love to melt the middle.
Που μ'αρέσει να λιώνω πράγματα κι αντιπαθώ όσα δε λιώνουν.How l like to melt stuff, and how l dislike stuff that doesn't melt.
είναι σα να λιώνω.I seem to melt away.
"τι είναι να πεθάνεις, αλλά να στέκεσαι γυμνός στον άνεμο και να λιώνεις στον ήλιο." Η ζωή που επιλέξαμε τελειώνει μόνο με έναν τρόπο."What is it to die but to stand naked in the wind and to melt into the sun." Life we chose only ends one way.
- Εσύ λιώνεις ήδη.- You're melting already.
- Μάντρα. Όταν ήμουν μέσα, αυτοί οι εξυπνάκηδες μου είπαν ότι έτσι πετάνε πτώματα... Απλά τους βάζεις στο πορτ μπαγκάζ, συνθλίβεις το αμάξι, το λιώνεις και το στέλνεις στο εξωτερικό.When I was inside, these wise guys, they said that's how they used to get rid of bodies all the time-- just stuff them in a trunk, crush it, melt it down, and ship it overseas.
Αν δεν μπορείς να πηγαίνεις δίχως να λιώνεις τα λάστιχα, δεν θα τερματίσουμε ποτέ.If you can't run without melting the tires, we can't finish a race.
Από 'δω και πέρα... να λιώνεις ελαφρά τον πάγο πριν τον φας.From now on, make sure the ice melts in your mouth first.
" έτσι και αυτοί, όπως το κερί λιώνει μπροστά στην φωτιά, " " έτσι και οι αδύναμοι αφανίζονται μπροστά στην παρουσία του Θεού. ""so are they driven, as wax melts before the fire, so the wicked perish at the presence of God."
"Ο έρωτας είναι η ζέστη" "που λιώνει τα κέρινα φτερά" ."Love is the heat that melts the wax of wings.
- Και το καλοκαίρι, όταν λιώνει, τι γίνεται;-And in summer, when it melts, how do you do?
- Κανένα αποτύπωμα. Το όπλο απλά λιώνει.Weapon just melts away.
- Πρώτων: η θερμότητα που παράγεται από την ανάφλεξη της πυρίτιδας, λιώνει την σφαίρα πάγου προτού εξέλθει της κάννη.One: the heat generated by the ignition of the gunpowder melts the ice bullet before it can leave the barrel.
Έπειτα να το λιώνουμε την Άνοιξη και να το πίνουμε.Then melt it in the springtime and drink it.
Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να λιώνουμε αυτά που παίρνουμε από τα ενεχυροδανειστήρια.We smelter what we get from the cash for gold places.
Εξάγουμε το μετάλλευμα από τους λόφους και το λιώνουμε στο έδαφος.We dig the ore right out of our hills and smelt it on the ground.
Θα μπορούσαμε να το κάνουμε Τετράγωνα παγου και να κάνουμε πατινάζ πάνω του και να το λιώνουμε μετά την άνοιξη και να το πίνουμε.I wish it were winter. We could make it into ice blocks and skate on it and then melt it in the springtime and drink it.
Μετά λιώνουμε πάγο και τελικά οι ενέσεις δεξαμεθαζόνης.After that, fuel cells to melt ice, and finally we use the dex syringes.
Ακτινογραφία, την λιώνετε.X- ray,you melt it.
Ντ... Ναι, θα αναπτυχθεί πάλι όσο γρήγορα τον λιώνετε.Yeah, it's just gonna grow back as quick as you can melt it.
"...που λιώνουν σαν φιλιά από γυναικείο στόμα.""that melts like kisses from a female mouth.
"Tα χιόνια λιώνουν."It melts the snow.
"Οι μπότες τους λιώνουν μέσα σε λίγες ώρες."The guy's boots just melt within a few hours
"εκεί που τα προβλήματα λιώνουν σαν σταγόνες λεμονιού* Where troubles melt like lemon drops, *
# Εκεί όπου οι σκοτούρες λιώνουν σαν σταγόνες λεμονιού♪ Where troubles melt like lemon drops
Άκουσες ότι έλιωσα από την απελπισία, την πίτσα και τα δάκρυα.You heard I melted into a puddle of despair, pizza and tears.
Αφού βρήκα εσένα, σωστά; Και απλά έλιωσα.l just melted.
Δεν έλιωσα, κόπανε.l ain't melted, you onion.
Διότι του έκλεψα το κινητό και το έλιωσα με το σίδερό μου.Because I stole his phone and melted it with my flat iron.
Κυριολεκτικά έλιωσα, ειδικά όταν μου είπε πόσο όμορφη ήμουν.I nearly melted away, especially when he said I was so beautiful.
~ Φαίνεται ότι έλιωσες.~ It looks like you've been melted.
Τη γυναίκα που της έλιωσες το μυαλό με το ξόρκι σου, τη Μόρα Θάτσερ.The woman whose brain you melted with your spell... Maura Thatcher.
Το έλιωσες.You melted it.
"Τώρα που είσαι δική μου, έλιωσε σαν να ήταν χιόνι!"As I got to you, it melted like snow...
"τόσο συναίσθημα που έδωσε στο κομμάτι", "αλλά έλιωσε την παγωμένη καρδιά του εν λόγω κριτικού"."to find the emotion she delivered with that song, but she melted the icy heart of this reviewer."
'Ενα μεταγιόν. Θα το φορούσε στο λαιμό κι έλιωσε στον πνεύμονα κατά την αποσύνθεση.Must've been around her neck and melted into the lung during putrefaction.
'ρχοντά μου, ποια δύναμη δε γνωρίζω... αλλά μια δύναμη ανώτερη... έλιωσε σαν το χιόνι την αγάπη μου για την Ερμία. Κι όλη μου η πίστη, της καρδιάς μου ο πόθος... χάρη και χαρά των ματιών μου... είναι η Ελένη μονάχα.My good lord, I wot not by what power, but by some power it is, my love to Hermia melted as the snow, and all the faith, the virtue of my heart, the object and the pleasure of mine eye
- Έμαθα ότι έλιωσε το πρόσωπό του.I hear his face melted.
Δεν το λιώσαμε ακόμα αλλα το άγαλμα είναι εκεί.It hasn't been melted down yet, but the statue is right there against that--
Και όπως ακριβώς το παγωτό, λιώσαμε μαζί και κάναμε...And just like ice cream, we've melted together and made a new...
Τελικά, λιώσαμε έναν κριτή και αναπτύξαμε νέους κρυστάλλους από αυτόν.Eventually, we melted a Diviner down and grew new crystals from it.
Την λιώσαμε.We melted her.
Το λιώσαμε.We melted it down.
Αυτό που θέλω να μάθω είναι γιατί λιώσατε κάποια νομίσματα;What I want to know is why you melted some of the pieces down.
Τον λιώσατε;You melted him?
'φησες έξω το κομμάτι που ο Ίκαρος πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο και έλιωσαν τα φτερά του.But you left out the part where Icarus flew too close to the sun and his wings melted.
Oι φλόγες τής έλιωσαν το πρόσωπο!The flames melted her face off.
Ή έγιναν άχρηστα με την νέα τεχνολογία, και τα έλιωσαν και τώρα δεν υπάρχουν πια.Or they fell into disuse with the advent of other technologies, and so they melted them down and they're gone.
Ίσως ήδη... να το έλιωσαν.They might've already... melted it down.
Όλα τα μολυβένια στρατιωτάκια μου έλιωσαν.All my lead soldiers have melted.
"Tο κερί έλιωνε στα δέντρα".All the wax was melting on the trees...
Επίσης, ο πάγος έλιωνε.Secondly, the ice was melting.
Λές καί ό χρόνος, έλιωνε μαζί μέ τό χιόνι.As though time was melting with the snow.
Το σώμα του κ. Λευκού έλιωνε ακόμα και καθώς παρακολουθούσε ο Μάθιου.Mr. White's body was melting even as Matthew watched.
Έτσι, το ανοίξαμε αυτό όταν λιώναμε, αλλά πριν από τότε, ήταν πλήρως κλειστό μέσα στον πάγο.So, we opened this up when we were melting, but before then, it was totally enclosed in the ice.
΄Ομως, έλιωναν τα γλυπτά πάγου.But they were melting the ice sculptures, so they had to go. - Right. - Yeah?
-Poppa, λιώσε τον πάγο- Poppa, melt the ice
Poppa, λιώσε τον πάγοPoppa, melt the ice
Ναί, λιώσε την. Κορίτσι μου.Yeah, melted, uh-huh Ooh, girl
Τώρα... λιώσε τον πάγο!Now... melt the ice!
"Ελάτε στην Αλάσκα και λιώστε τα πάχη σας μαζί με τους πάγους."Come to alaska and watch your fat melt away with the glaciers.
Οι υπόλοιποι, πάρτε ό,τι λεφτά έχετε... και λιώστε τα για να φτιάξουμε βέλη.The rest of you, get whatever money we have and melt it down to make arrowheads.
"...λιώνοντας με κάθε άγγιγμα των αχόρταγων χειλιών του."(Vida) Oh! "...melting with every touch of his insatiable lipses."
[Αφηγητής] Στην Ενδιάμεση Κατασκήνωση οι ορειβάτες πρέπει ν' αρχίσουν, να πίνουν περισσότερο νερό, το οποίο αποκτούν, λιώνοντας χιόνι.[Narrator] At Middle Camp, the climbers must begin to drink more water, which they get by melting snow.
Βλέπεις, λιώνοντας τα μπιχλιμπίδια που μου στέλνουν τα γερόντια που πεινάνε, δεν θα φτιάξω τη νέα μου πισίνα, έτσι Μπάρι;You see, melting down trinkets sent in by wrinklies feeling the pinch ain't going to build my new pool, is it, Barry?
Και νερό μπορείς να βρεις μόνο λιώνοντας χιόνι.And the only way you can get it, is by melting snow.
"Έχει λιώσει. ""Has melted. "
"Η μοναξιά στα χείλια έχει λιώσει. ""The solitude on the lips has melted. "
'Οταν λιώσει ο πολικός πάγος, η ατμόσφαιρα πυκνώνει.After the polar ice has been melted... the atmosphere begins to grow thicker.
- Ελπίζω να μην έχει λιώσει- I hope it hasn't melted.
- Λοιπόν η μαγνητική ταινία είχε λιώσει και δεν μπορούσε να στριφογυρίσει.Okay, well, the magnetic platter melted, right? And it couldn't be spun.

More Greek verbs

Other Greek verbs with the meaning similar to 'melt':

None found.
Learning Greek?