Κόβω (cut) conjugation

Greek
80 examples
This verb can also have the following meanings: trim, divide, mint, chop, dropout, take, slice, prune, strike, interrupt, carve, quit

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
κόβω
I cut
κόβεις
you cut
κόβει
he/she cuts
κόβουμε
we cut
κόβετε
you all cut
κόβουν
they cut
Future tense
θα κόψω
I will cut
θα κόψεις
you will cut
θα κόψει
he/she will cut
θα κόψουμε
we will cut
θα κόψετε
you all will cut
θα κόψουν
they will cut
Aorist past tense
έκοψα
I cut
έκοψες
you cut
έκοψε
he/she cut
κόψαμε
we cut
κόψατε
you all cut
έκοψαν
they cut
Past cont. tense
έκοβα
I was cutting
έκοβες
you were cutting
έκοβε
he/she was cutting
κόβαμε
we were cutting
κόβατε
you all were cutting
έκοβαν
they were cutting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
κόβε
be cutting
κόβετε
cut
Perfective imperative mood
κόψε
cut
κόψτε
cut

Examples of κόβω

Example in GreekTranslation in English
- Και μου αρέσει να κόβω... - 'Ει, τρελέ!- And l like to cut-- - Hey, nut job!
- Το ξέρω αυτό. Είμαι ρεαλιστής και ξέρω πως να κόβω τους ανθρώπους, όταν δένονται μαζί μου.- I am a realist, and I know how to cut people off when they get too attached.
Έμαθα πότε να μην κόβω.I learned when not to cut.
Έπιασα να κόβω το ποτό.I got to cut down on my drinking.
"Μα ναι, κόβεις παπούτσια, κόβεις τενεκεδάκια."Yeah, cut through the shoe, cut through the can, yeah.
"Μην κόβεις τα πετσάκια""Don't cut the cuticles, now, you hear?"
"Μια χαρά" το κόβεις, όταν τρέχουμε εδώ κι εκεί;"Okay" cuts it when we're running all over?
'Οταν σαπίζει ένα άκρο, πρέπει να το κόβεις.When a limb is rotten, you must cut it off.
"Έρχεται να ποδομπαλήσει έναν συγκεκριμένο Ισραηλινό που λέει ότι κόβει μαλλιά, αλλά στ'αλήθεια κόβει τρομοκράτες."- Phantom's coming to the City! - There's more. "He's coming to hacky sack a certain scrappy Israeli who says he cuts hair, but really cuts terrorist. "
"Αν ασκήσεις την κατάλληλη πίεση και κόβει στιγμιαία τον σφυγμό".Apply enough pressure and it momentarily cuts off the pulse.
"Και ο Κρότζαρ παίρνει μαχαίρι και κόβει κεφάλι και μετά όλα τ' άλλα"."and Crowjar takes knife and first cuts off head and then all parts.
"Μια γυναίκα που κόβει τα μαλλιά της είναι έτοιμη να αλλάξει τη ζωή της".A woman who cuts her hair is about to change her life.
'Ερχεσαι, αρχίζουμε, κόβουμε...You pull up, we start, we cut.
'λφ, στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν κόβουμε τα νύχια μας στο σαλόνι.one shouldn't cut one's toenails in the living room.
- ...της κόβουμε το αφτί... Και μετά του το στέλνουμε συστημένο....cut off her ear... and then send it to him special delivery.
- Έπειτα ο Χοσέ Ντολόρες λέει πως θα 'πρεπε να κόβουμε κεφάλια, αντί για καλάμια.- And then, José Dolores says... that we must cut heads instead of cane.
- Για να κόβετε δρόμο στη ζούγκλα;- To cut through the jungle?
- Μα πώς κόβετε τις πατάτες;How are you cutting the potatoes?
- Μην κόβετε τον εαυτό σας.- Don't cut yourself.
- Μου κόβετε την κυκλοφορία.- You're cutting off my circulation.
# Πολύ απλά σαν ένα τριαντάφυλλο, # που το κόβουν χωρίς λόγο,"I just like a rose, who cuts a day without reason,
'Οταν θέλεις ζέστη και φως για να μείνεις στη ζωή... κόβουν το ρεύμα !The moment you need heat and light to sustain life itself, the government cuts the electricity.
'Οχι, αλλά στη διαφήμιση λέτε πως κόβουν και κονσέρβες.No, but in the commercial, it said if I wanted to cut cans, I could. - With these knives, I can't.
'μα κλέψεις, σου κόβουν το κεφάλι.If you steal, they cut off your head.
"'Οπως έκοψα τα πόδια απ' τις φάλαινες."Like I cut the legs off the whales
"Όταν το ύπουλο τέρας επέστρεψε, του έκοψα το κεφάλι.""When the treacherous beast returned, I cut off its head."
"Γι’ αυτό και της έκοψα μόνο ένα δάχτυλο"."And that is why I only cut off her finger.
"και στη συνέχεια έκοψα κεφάλι " μέρος του ."and then I cut off his head" part.
'Εκανες το σωστό όταν έκοψες το σκοινί.You did the right thing to cut the rope.
'κουσα ότι τον έκοψες ωραία.I heard you cut him nicely.
- 'κουσα ότι της έκοψες το χέρι.l heard you cut off her hand.
- 601... 602... - Τούτη την φορά το έκοψες πολύ μακρύ, Σέπτιμους.- This time you cut them too long, Septimus.
"Έτσι έκοψε το κεφάλι και το λίπος και ο ιερέας θα τα βάλει στο ξύλο πάνω στην φωτιά στο βωμό ""So he cut it out also head and suet, -- and the priest shall put it on the wood over a fire on the altar. "
"Ήταν το μαχαίρι, που, μια στιγμή αργότερα έκοψε τις κραυγές της και το κεφάλι της. ""lt was the knife that, a moment later, cut off her scream..." "and her head."
'Εκοψε τα λαρύγγια 12 αντρών κι έκοψε τις γλώσσες τριών.Slit the throats of 12 men and cut out the tongues of three.
'Ενας γελοίος μ'έκοψε χτες.Some joker cut me up yesterday, man. - Who?
'ρα όταν πήγαμε τον Μοράλες στην απομόνωση και τον κόψαμε κάναμε πολύ καλά!What we did, getting Morales in solitary, cutting him up-- Was totally justified.
- Όχι πια, κόψαμε τις καλωδιώσεις.Not anymore. We cut off his harness.
- Ακόμα δεν κόψαμε την τούρτα.But we haven't cut the cake.
- Δεν τους κόψαμε τις υπερωρίες; - Ναι.Don't we cut their over time?
"Κυρία Τσάμπερλειν, ο λόγος που κόψατε το λαιμό το παιδιού σας ήταν...""Mrs Chamberlain, the reason you cut your child's throat was..."
"Πόσα κεφάλια κόψατε;" ρώτησε."How many heads was it that you cut off? " He says.
- Έπειτα, τον κόψατε.Then you cut him off.
- Ακούστε, κόψατε το πόδι σας.- Listen, you cut your leg.
"Αυτή η αντεπαναστατική καταδίωξη... αντίθετη στις ιδέες του Μάη... με σκοπό να αφανίσει τους πατριώτες... που προσπάθησαν να εξαπλώσουν σε όλη την Αμερική... την επιρροή του κινήματος απε- λευθέρωσης του Rio de la Plata... Όμως μαχαίρι κάρφωσαν στην πλάτη του Monteagudo... και έκοψαν τη γλώσσα του Castelli, για να τον κάνουν να σωπάσει..."This counter-revolutionary persecution... contrary to the ideals of May... was aimed at exterminating the patriots... who tried to extend throughout America... the influence of the liberation of the Rio de la Plata... where an arm bore a knife that struck Monteagudo's back... and sliced Castelli's tongue to silence him.
"Γι' αυτή την φρικτή βλασφημία, του έκοψαν τη γλώσσα ώστε οι κραυγές που θα έβγαζε να μην προσβάλουν τα αυτιά των θεών."For this dreadful profanity, Kharis' tongue was cut from his mouth so that the cries he would utter should not offend the ears of the gods.
"Και έφθασαν εις την φάραγγα Βότρυος... και έκοψαν ένα κλήμα με μίαν σταφυλήν εις αυτό."And they came unto the valley of Eshcol... and cut down a branch with a cluster of raisins.
'Ηρθα για εγχείριση κήλης και καταλάθος μου έκοψαν το ένα καρύδι.I came for a hernia operation. They cut off one of my nuts by mistake.
Όχι, έκοβα αίμα... ζώα...No, I-I was cutting blood... animals... Animal?
Θα πρέπει να το ξέχασα σήμερα το πρωί όταν έκοβα τριαντάφυλλα.He found them in the garden. Yes, I must have dropped them this morning when I... whilst I was cutting the roses.
Κυρά, την ώρα που έκοβα ξύλα έτρεχε κάποιος γύρω απ'το σπίτι.My lady,while i was cutting woods someone was running round the house.
Κυρά, την ώρα που έκοβα ξύλα... Ετρεχε κάποιος γύρω απ'το σπίτι.Ma'am, while I was cutting wood someone was running around the house.
'Οτι έκοβες τα δάχτυλα των ποδιών σου.You were cutting on your toes.
Ίσως δεν πρόκειται για τον πατέρα σου. Όταν έκοβες το λαιμό της Ρόντα και την έβλεπες να πεθαίνει, σκεφτόσουν τη μητέρα σου;Tell me, Wayne, when you were cutting Rhonda's throat, when you were watching her die... were you thinking about your mother?
Ακόμα και όταν έμαθα πως τους δικούς μου ανθρώπους έκοβες για να τα κάνεις.Even after I found out it was my people you were cutting up to make it happen.
Είπες ότι θα του έκοβες το πόδι και τον άφησες μόνο του.You told a guy you were cutting off his foot and you left him alone.
- Στον Σερίφη; - Ο Σερίφης έκοβε γλώσσες.- The Sheriff was cutting out tongues.
Ένας άνδρας ονόματι... Ντάρελ Γιέλεν, που είχε καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκου, την άρπαξε καθώς αυτή έκοβε δρόμο μέσα από το πάρκινγκ ενός καταστήματος, δύο τετράγωνα από το σπίτι της.A man named, uh, Darrell Yellen, convicted child molester, grabbed her as she was cutting through a convenience store parking lot two blocks from her house.
Ήταν λες κι απλά έκοβε την κόρα, απ' το σάντουιτς του παιδιού.You'd think he was cutting the crusts off his kid's sandwich.
Όταν σε έκοβε, είπε πως είχε υποσχεθεί...When he was cutting, he said that he'd promised...
Στον καιρό του θέρους πηγαίναμε όλοι στα χωράφια και κόβαμε το καλαμπόκι.In the harvest time we all went to the field... where they were cutting the corn.
'κουσα ότι την έκοβαν.I heard they were cutting it up.
Ακόμα και οι παλαιοί σύμμαχοι των συντηρητικών στον τύπο είχαν πεισθεί ότι με την φορολογική τους πολιτική οι συντηρητικοί έκοβαν το λαιμό τους.Even the conservatives oldest allies in the press became convinced that by harping on about tax, the conservatives were cutting their own throats.
Θυμάμαι τους νοσοκόμους που γελούσαν όταν έκοβαν τον ομφάλιο λώρο από τη μαμά, επίσης.I remember the paramedics laughing when they were cutting Mom's tights off me too.
"Όταν πεθάνει "πάρε τον και κόψε τον σε μικρά αστέρια "και θα ομορφύνει τόσο το πρόσωπο του ουρανού "που όλος ο κόσμος θα ερωτευθεί τη νύχτα και θα πάψει να λατρεύει τον φανταχτερό ήλιο"."When he shall die, "take him and cut him out in little stars, "and he shall make the face of heaven so fine
"Για να σκοτώσεις έναν δαίμονα, κόψε το κεφάλι του. ""To kill a demon, cut off its head."
'κου Τόνι, μου χρωστάς, γι'αυτό κόψε την πλάκα.Listen, Tony, you owe me, so cut the comedy.
'κου με, αν με δαγκώσει το φίδι, κόψε το χέρι μου.I tell you what, if the snake bites me, just cut off my arm.
"Για την παράκαμψη του διακόπτη κόψτε τα καλώδια ως εξής"."To bypass trembler switch, cut wires in following procedure."
"Η Αγγλία γνωρίζει ότι η λαίδη Χάμιλτον είναι παρθένα... βγάλτε μου το μάτι και κόψτε μου το χέρι αν κάνω λάθος"."England knows Lady Hamilton is a virgin. Poke my eye out and cut off my arm if I'm wrong."
"Κρατήστε την καρδιά και το συκώτι και κόψτε απ' τον πρωκτό εώς τον τράχηλο"."Save the heart and liver if you wish and cut from rectum to collar bone."
"Με ένα ψαλίδι κόψτε το αυτοκόλλητο στη μέση"."With a pair of shears, cut the plastic backdrop in half."
"Ένας άντρας που παρίστανε έναν μουγκό ιθαγενή Σανγκάλι μπήκε στην φυλακή κόβοντας τις αλυσίδες των κρατουμένων.A man posing as a dumb Sangali native gained entrance to the prison... with means of cutting the chains of the captives.
'λλά το χάνετε- ρίχνοντας δολοφόνους από μπαλκόνια και μαρτυρώντας ονόματα υπόπτων σε εκδικητικούς πατεράδες, κόβοντας πρώιμα κεφάλια παθαίνοντας δηλητηρίαση, ζητώντας παραίτηση επειδή πήρατε κάτι που δεν έπρεπε, όπως φωτογραφίες, κάνοντας σμπαράλια ένα τέλειο αυτοκίνητο χωρίς καλή αιτία.But you are losing it-- dropping serial killers off balconies and blabbing suspects' names to vengeful fathers, cutting into heads before their times, getting poisoned, getting blown up because you go grabbing for things you shouldn't ought, taking photographs from frames, getting a perfectly good car smashed to bits for no good reason! Get it together!
- Τι συμβαίνει; Η κλείδα της έσπασε και χώθηκε μέσα, κόβοντας το αίμα που πάει στην καρδιά της.Her collar bone's pushed in, cutting off the blood flow to her heart.
Gunhwapyeong, εκείνος ο προδότης σκοτώνει τον καθέναν από τη βασιλική οικογένεια, κόβοντας την καταγωγήGunhwapyeong, that traitor is killing off everyone from the royal family, cutting off the lineage.
"…κάνοντάς τον να κόψει το αυτί του.""Causing him to cut off his own ear.
"Αν σας κόψει, θα πεταχτεί αίμα."If it cuts you, blood spurts.
"Είπε ότι θα της κόψει τον λαιμό την επόμενη φορά."He said he'd cut her throat next time.
"Θα εργαστεί για έξι ολόκληρα μήνες για να κόψει το πλαστικό spoiler.""They laboured for six long months to cut off the plastic spoiler."

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

θάβω
bury
κάνω
do
νίβω
tangle
ράβω
sew

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning Greek?