Θέτω (put) conjugation

Greek
41 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
θέτω
I put
θέτεις
you put
θέτει
he/she does put
θέτουμε
we put
θέτετε
you all all put
θέτουν
they put
Future tense
θα θέσω
I will put
θα θέσεις
you will put
θα θέσει
he/she will put
θα θέσουμε
we will put
θα θέσετε
you all all will put
θα θέσουν
they will put
Aorist past tense
έθεσα
I did put
έθεσες
you did put
έθεσε
he/she did put
θέσαμε
we did put
θέσατε
you all all did put
έθεσα
they did put
Past cont. tense
έθετόμουν
I was puting
έθετόσουν
you were puting
έθετόταν
he/she was puting
έθετόμαστε
we were puting
έθετόσαστε
you all all were puting
έθετόνταν
they were puting
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
σου
you put!
θέστε
you all be puting!
Perfective imperative mood
να θέτεις
you be puting!
θέτετε
you all be puting!

Examples of θέτω

Example in GreekTranslation in English
Σε θέτω σε διοικητική άδεια.Well, I have to put you on administrative leave.
Γι' αυτό δεν θέλω να θέτω στον εαυτό μου δοκιμασίες στις οποίες μπορεί ν' αποτύχω.Which is why I don't like to put myself in positions where I might fail.
Αφού το θέτεις έτσι...Well, when you put it that way.
Αν το θέτεις έτσι, υποθέτω πως είναι ευκολότερο να είσαι Ξωτικό της Νύχτας.Well, when you put it like that, I guess it would be easier to be a Night Wisp.
Πώς το θέτεις εσύ δηλαδή;Well, how would you put it?
Αφού το θέτεις έτσι, ίσως να γυρίσω πίσω στο κρεβάτι μου.Since you put it that way, maybe I will hop back into bed.
Καλά, εάν το θέτεις έτσι...Okay, right. Yeah. Yeah, when you put it like that... mm.
Δεν το θέτουμε έτσι. - Καθόλου έτσι.I'm not sure we'd put it that way.
Είτε ο Σόλ Μπέρενσον επιστρέφει σ'αυτή την πρεσβεία γρήγορα και ήσυχα, είτε θέτουμε το ετήσιο πακέτο βοήθειας 2 δισ. δολαρίων του Πακιστάν υπό άμεση επανεξέταση.Either Saul Berenson gets returned to this embassy quickly and quietly, or we put Pakistan's $2 billion-a-year aid package under immediate review.
Χωρίς να θέτουμε εμπόδια για να τους εμποδίσουμε.Not putting up barriers to push them out.
Πρώτα, σας θέτουμε υπό προστασία.The first thing is to put you two into protective custody.
Ακόμα και για το καλό της ασφάλειας, δεν ενδείκνυται να θέτουμε όρια στην αίθουσα επιχειρήσεων...Even security's sake, it's not advisable to put limitations on the situation room...
ή, όπως οι καλές καλόγριες το θέτουν, "να μας πάρει πίσω από το διάβολο και να μας πάει στους Ουρανούς".Or, as the good nuns put it, "to buy us back from the devil and get us into heaven. "
-Ποια η γνώμη σας για τις δημοσκοπήσεις που θέτουν τους εργατικούς 5 μονάδες μπροστά;-Why aren't you making a poll which puts labour 5 points ahead?
Το πρόβλημα είναι ότι τα νοσοκομεία, γνωρίζουν... ότι θέτουν τους υπαλλήλους τους σε κίνδυνο. Σου επιτρέπουν να τραυματιστείς.The bottom line is, the hospitals are knowing they're putting their employees at risk... letting them get hurt.
Τότε, θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.Then they're putting themselves at risk.
Οι μικρές σου ανταρσίες, θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια.Your tiny rebellions Are putting this family in danger!
Ένα μόνο ερώτημα θα θέσω ενώπιον του Συμβουλίου αυτού.There is only one question I will put to this Council.
Το τμήμα πιστεύει ότι αυτή η επαφή αποτελεί κίνδυνο για τα ανήλικα τέκνα, και ότι η συνέχιση της επιμέλειας από τον κο Νορθ θα θέσει σε κίνδυνο τα τέκνα.The department believes that this contact presents a danger to the minor children, and that continued custody with Mr. North will put the children at risk.
Η δική μας μαρτυρία και μόνο θα θέσει τους εαυτούς μας μακριά.Our testimony alone will put Self away.
Δεν έθεσα κανέναν σε κίνδυνο.I didn't put anybody in danger.
Εξορίζοντας τον Μίλνερ, έθεσα σε μεγάλο κίνδυνο την υπόληψή μου.Banishing Milner, I put a huge chunk of my reputation on the line.
Eiχα δει τυχαiα εκεi τov Γoυέιvτ Mάτλoκ πριv απo λiγo... oπoτε τoυ έθεσα ευθέως τo ερώτημα.It happens I had seen Wade Matlock in there a while before. I sort of put the question right up to him.
Συγγνώμη, είναι χονδροειδής έτσι που το έθεσα.Sorry, that's a crass way of putting it. I'm seriously loaded.
Για κάθε μέρος αυτού, έθεσα τον εαυτό μου σε κίνδυνο.Every single part of this, I have put myself on the line.
Ευχαριστώ, το έθεσες πολύ καλά το θέμα.Thanks. That's a... nice way to put it.
Ναι, αυτό το έθεσες καλά.Mmm, that's... yeah, that's very well put.
- Ευγενικά το έθεσες.That's putting in politely.
Πολύ σωστά το έθεσες.That's a good way of puttin' it.
Έτσι δεν το έθεσες την προηγούμενη φορά;That's the way you put it the other day, isn't it?
Ο πατέρας μου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για τη χώρα αυτή.My father put his life on the line for this country.
Απόψε είναι καλεσμένος ο εισαγγελέας της Νέας Ορλεάνης, Τζιμ Γκάρισον, που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε, όπως το έθεσε, για κάποιες νέες, ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τη δολοφονία του Κένεντι.And tonight my guest is the New Orleans district attorney Mr. Jim Garrison, who is with us to discuss, as he puts it, some new and vital information concerning the Kennedy assassination.
Κι αφού η μητέρα μου έθεσε εμπάργκο στους επισκέπτες, θα φυλάω σκοπιά όσο τα λέτε.- And since my mother put a moratorium on guests,
Πιστεύω ότι ο λογιστής μου το έθεσε κάπως: "Θεέ μου!I believe the way my chief financial officer put it was, "Oh God! Oh God!
Δεν το έθεσε έτσι.That's not how she put it.
Τη θέσαμε σε κίνδυνο όμως, στάθηκε επάξια και έκανε αυτό που προσδοκούσαμε από αυτή.We put her in a compromised situation, but she rose to the occasion, did what was expected of her.
Μόλις θέσαμε αυτό το μικρό κορίτσι σε επώδυνο πόνο.We just put that little girl through excruciating pain.
Κανένας δεν εγκατέλειψε το πόστο του και δεν θέσαμε κανέναν σε κίνδυνο.No one has abandoned their post. - We're not putting anyone in danger.
- Χριστέ μου. Στην περίπτωση του Leary, το θέσαμε πολύ ευγενικά.In Leary's case, that's putting it too gently.
'Ισως θέσαμε κάπως σκληρά τις ερωτήσεις...Now, maybe we did put the questions to him a little roughly....
Δεν έχει υπολογισθή ολόκληρη η ακίνητη περιουσία της θείας σου, αλλά από εκτιμήσεις του δικηγορικού μας γραφείου, ας πούμε, ότι αφαιρουμένων των φόρων, θα λάβης περίπου $40,000.Your aunt's entire estate has not been computed... but our law firm estimates say, after taxes, you'll receive about $40,000.

More Greek verbs

Similar

θάβω
bury
θέλω
want
θίγω
touch upon

Similar but longer

εκθέτω
display

Random

εξοικειώνω
appease
ζουλάω
squeeze
ηθικολογώ
sermonise
θαυμάζω
admire
θεοποιώ
deify
θεσπίζω
enact
θεωρούμαι
passive of θεωρώ ‎(theoró)
ιατρεύω
rare spelling of γιατρεύω ‎(giatrévo)
ιριδίζω
iridize
ισοζυγιάζω
iridize

Other Greek verbs with the meaning similar to 'put':

None found.
Learning Greek?