Αρπάζω (grab) conjugation

Greek
72 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
αρπάζω
I grab
αρπάζεις
you grab
αρπάζει
he/she grabs
αρπάζουμε
we grab
αρπάζετε
you all grab
αρπάζουν
they grab
Future tense
θα αρπάξω
I will grab
θα αρπάξεις
you will grab
θα αρπάξει
he/she will grab
θα αρπάξουμε
we will grab
θα αρπάξετε
you all will grab
θα αρπάξουν
they will grab
Aorist past tense
άρπαξα
I grabbed
άρπαξες
you grabbed
άρπαξε
he/she grabbed
αρπάξαμε
we grabbed
αρπάξατε
you all grabbed
άρπαξαν
they grabbed
Past cont. tense
άρπαζα
I was grabbing
άρπαζες
you were grabbing
άρπαζε
he/she was grabbing
αρπάζαμε
we were grabbing
αρπάζατε
you all were grabbing
άρπαζαν
they were grabbing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
άρπαζε
be grabbing
αρπάζετε
grab
Perfective imperative mood
άρπαξε
grab
αρπάξτε
grab

Examples of αρπάζω

Example in GreekTranslation in English
"Αν αρπάζεις όποιο βλέπεις""lf you go grabbing everyone you see,
'Οταν βρίσκεις ένα κελεπούρι, όπως βρήκα εγώ τον γλυκό σου τον μπαμπά, τον αρπάζεις και τον κανακεύεις όπως θέλει να τον κανακεύουν.When you find yourself a keeper - the way I found your sweet pop out there, then you grab ahold of him and you treat him the way he wants to be treated.
'δειασαν. Τελείωσαν. Πρέπει ν' αρπάζεις αυτό που έχεις μπροστά σου προτού σε προλάβει άλλος.The only thing that matters is grabbing' what you can... before somebody else beats you to it.
'ρα τι; Τον αρπάζεις, του δίνεις ναρκωτικά, του παίρνεις πληροφορίες, και μετα... τι;So, what, grab him, shoot him full of drugs, pick his brain, and then... and then what?
'σε με να φύγω! Πώς τολμάς να αρπάζεις την σανμπέ σου από τον καρπό...How dare you grab your sunbae by the wrist...
"Zinna αρπάζει ψεύτικο αίμα και χύνει πάνω της"Zinna grabs fake blood and pours it on her.
"Ο σκύλος αρπάζει τον γορίλλα από τ’ αχαμνά του" είναι το κλειδί;ALICE: "The dog grabs the gorilla by the nuts," is the punch line?
'ρα, κάποιος άλλος μαθαίνει για τον θησαυρό του Ντόνι, τον ακολουθεί ως εδώ κάτω, τον αιφνιδιάζει, γίνεται πάλη και ο δολοφόνος αρπάζει το μόνο όπλο που βρίσκει...So someone else finds out about Donny's treasure, follows him down here, surprises him, a fight breaks out, and the killer grabs the only weapon available...
'ρα, παίρνει το αυτοκίνητο, και με κάποιον τρόπο το πηγαίνει στη έρημο, κι ύστερα αρπάζει τη Σάρα και την βάζει από κάτω;So,she salvages the car, and somehow gets it out to the desert, and then grabs sara,and puts her under it?
- Όταν πλησιάσεις για να μάθεις... σε αρπάζει έτσι.- When you go to find out why he's doing it, he grabs hold of you, you see, like that.
- Παιδιά, ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο πριν αρχίσουμε να αρπάζουμε κουτιά.Guys,maybe we should wait a little more time before we star grabbing boxes.
Eίvαι μπλόφα Δείχvουμε το σιδερικό, αρπάζουμε τοv Σκώτι και φεύγουμεWe flash a IittIe metal, grab our Scottie and get the hell out of here.
Έτσι όπως το σχεδιάσαμε, Κόντι, βγαίνουμε απ' τα αμάξια εδώ... σκοτώνουμε τους φρουρούς, κι αρπάζουμε τους μισθούς.The way we had it figured, Cody, we pile out of the cars here... we slug the guards, and we grab the payroll here.
Όπως πριν... τον αρπάζουμε, κάνουμε την αλλαγή και προσποιούμαστε τον θάνατό του.Same as before-- we grab him, make the switch, fake his death later.
Ακολουθούμε τα ίχνη τους, αρπάζουμε τους ομήρους και επιστρέφουμε.We pick up their trail at the chopper, grab those hostages, and bounce back.
"Μην αρπάζετε τον ασθενή, μην κυνηγάτε τον ασθενή.""Do not grab the afflicted. Do not chase the afflicted. "
- Και αρπάζετε ό,τι θέλετε κάθε στιγμή.And grab whatever you want all the time. Let go of me.
- Μπάτσος είμαι, πως με αρπάζετε έτσι!I'm a copper! You can't just grab me off the street!
Έχω ακούσει ν' αρπάζετε ετοιμοθάνα- τους μέρα μεσημέρι ή στον ύπνο τους... αλλά δεν έχω ξανακούσει Χάρος να εμφανίζεται στο μυαλό κάποιου.You know, I've heard of you guys grabbing reapees in broad daylight and in their sleep, but I never heard of a reaper showing up inside a guy's custard.
Αν υπάρχει, εντοπίζετε τη συσκευή και την αρπάζετε.If there is, you're to locate the device and grab it.
'κου, αδερφούλα, από εκεί που έρχομαι οι νεκροί δεν σου αρπάζουν το χέρι έξω από τις ταινίες.Listen, sister, where I come from, dead people don't grab a hold of you outside the movies.
'ρα είτε έχουμε τέρατα που αρπάζουν μωρά για να φτιάξουν στιφάδο, είτε έχουμε ψυχοπαθείς χωριάτες που αρπάζουν μωρά για να φτιάξουν στιφάδο.- ...this one might be on the police. - So either we got monsters grabbing babies to make baby stew, or we got a bunch of yokels grabbing babies to make baby stew.
- Επειδή όταν τ'αρπάζουν, τσιμπάνε...Because you don't want them grabbing the things.
- Χτυπάνε και αρπάζουν.- Smash and grab.
- αρπάζουν τα περιστατικά.grab their files.
'Ενα πρωί, στην τουαλέτα, άρπαξα μία λεπίδα... και κόπηκα εδώ, στον αριστερό τένοντα.Then, one morning, in the loos, I grabbed a blade.. ..and cut myself here. Left flexor tendon.
'Επειτα κατέβηκα κι άρπαξα το φακό.Then I grabbed the fIashIight.
'Η μήπως ανακουφίστηκε όταν πήγα και του άρπαξα τη ζώνη.Or was it a relief when I came and grabbed his belt from him?
- 'Οχι, εγώ το άρπαξα.- No, I grabbed it.
- Mια φoρά τηv άρπαξα απ' τo χέρι.- Okay, once I grabbed her arm ...
- Ετσι όπως με άρπαξες!The way you grabbed me!
- Μόλις μου άρπαξες το χέρι.You just grabbed my arm.
- Ναι, γιατί το άρπαξες από το χέρι μου.Yeah, 'cause you grabbed it out of my hand.
- Τα έχασες, άρπαξες τη μπάρα...And you lost it, so you grabbed this dumbbell...
- Την άρπαξες πολύ δυνατά.-You grabbed her too hard.
"Αγαπητή Μις Χαρτ, σας είδα στα καλλιστεία. Την επόμενη νύχτα έφευγα από ένα πάρτι... όταν μ'άρπαξε ένας φριχτός άντρας στο πάρκινγκ."Dear Miss Hart, I saw you on the pageant and the next night I was coming out of a party when this horrible guy grabbed me in the parking lot.
"Μετά άρπαξε του σκύλου του το"...My God! "He then grabbed his dog's..."
"Ο Χάρολντ άρπαξε με ορμή τη λάμπα του."Harold frantically grabbed his lamp.
"Ο πατέρας χτύπησε το αγόρι στο πρόσωπο, και τότε ο Τσετσένος άρπαξε ένα μαχαίρι και το έμπηξε στο στέρνο του αξιω- ματικού, Βολοντία.""The father hit the boy in the face, and then the Chechen grabbed a knife and stuck it into the chest of the officer, Volodya".
'Υ στερα, με άρπαξε από το χέρι.Then he grabbed me by the arm.
- Οπότε την αρπάξαμε... την πήγαμε σ'ένα μοτέλ, καλέσαμε τον Γκρίσεν, και μας είπε ότι θα'ρθει το πρωί.So we grabbed her, took her to the motel, then we called Griesen, and he said come by in the morning.
Βγήκαμε από το αμάξι κι αρπάξαμε τον κακοποιό, που είχε αρχίσει να τρέχει.We got out of the car, grabbed the perp, 'cause he was fleeing.
Γι 'αυτό και αρπάξαμε ότι μπορούσαμε, ψάχναμε κάπου να κρυφτούμε και τότε ήταν που συνειδητοποιήσαμε τα φαντάσματα δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ μέσα.So we grabbed what we could and we were looking for somewhere to hide and that's when we realised the ghosts couldn't come in here.
Δεν έχει μείνει τίποτα, εκτός από αυτά που αρπάξαμε φεύγοντας.Nothing's left except for what we grabbed on the way out.
Εμείς την αρπάξαμε.We grabbed her.
- 'ρα εσύ κι οι δικοί σου τον αρπάξατε.So you and your guys just grabbed him yourselves.
- Όχι, μας εξηγήσατε ακριβώς πώς τον αναγνωρίσατε και μετά κάνατε στάση κι αρπάξατε το ρόπαλο.Then you pulled the bus over, and then you grabbed the club-
Έτσι εσύ και οι άλλοι, αρπάξατε τα "φυσεκλίκια" και ντου στα κεφάλια τους.What, so you and the others grabbed your pitchforks and headed down?
Έτσι την αρπάξατε από πίσω.So you grabbed her from behind.
Εσείς με αρπάξατε και κάνατε ότι είμαι ο άντρας σας.But you are the one who grabbed me and pretend I'm your husband.
'Ηταν δύο με άρπαξαν και μου σήκωσαν τη φούστα.There were two of them they grabbed me lifted my skirt.
'ρα το θύμα μας το άρπαξαν και στη συνέχεια το κλώτσησαν.Hmm. So,our victim was grabbed and then kicked.
- Αλλά άρπαξαν τον Ζιμπούς.But the brothers grabbed Gibus.
- Και μετά, αυτοί οι τύποι τους άρπαξαν.Then these guys grabbed them.
- Μόλις τον άρπαξαν, το σκάσανε με ένα μαύρο Χάμερ που τους περίμενε απ' έξω.Once they grabbed him,they fled to a black Hummer that was waiting outside.
Η τύπισσα κοπανιόταν παντού, άρπαζε τα πάντα.The chick was flailing about, she was grabbing at everything.
Ο Νίκι άρπαζε ό, τι μπορούσε.Nicky was grabbing everything he could.
, Um, αρπάξτε τα πράγματά σας και κεφάλι του Hendrix;Will you, um, grab your things and we'll head over to the Hendrix's?
- Heather, αρπάξτε μερικά o αρνητικά αποτελέσματα από την τράπεζα αίματος.Heather, grab some O-Neg from the blood bank.
- Αντί να κάνουμε αυτήν την προ-εκστρατεία, κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο εικοσιτετράωρο, αρπάξτε ένα μικρόφωνο και πείτε, "Είμαι η Σελίνα Μάιερ και βάζω υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ".- Here you go. - Instead of doing all this pre-campaigning, sometime in the next 24 hours, you grab a mic, you say, "I'm Selina Meyer and I'm running for President of the United States."
- Εεε, θα μπορούσαμε να συμπιέσει μέσα - Κοίτα.... Απλά αρπάξτε ένα ταξί.- Look... just grab a cab.
- Ναι, με αρπάξτε ένας χυμός.- Yeah, grab me a juice.
- Ω, απλά αρπάζοντας το δείπνο.- Oh, just grabbing dinner.
Ethan απλά αρπάζοντας κάτι από το δωμάτιό του.Ethan's just grabbing something from his room.
Έτσι είμαστε αρπάζοντας έναν αξιωματικό SVR από το δρόμο ... στην Μικρή Οδησσό ... χωρίς Ρώσοι γνωρίζουν αυτό;So we're grabbing an SVR officer off the street... in Little Odessa... without Russians knowing?
Ήταν αρπάζοντας ωμοπλάτες της.She was grabbing her shoulder blades.
Ήταν σαν τα χέρια ήταν αρπάζοντας τα σκεπάσματα και τραβώντας τα προς τα κάτω.It was like hands were grabbing the bed covers and pulling them down.
Nαι, δε θα είχε πυροβολήσει αν δε το είχε αρπάξει έτσι.Yeah, it wouldn't have fired if she hadn't grabbed it.
Έκανες λάθος. Πρέπει να έχεις αρπάξει το λάθος παιδί, διότι δεν είμαι πλούσιος.you made a mistake. you must've grabbed the wrong kid, 'cause i'm not rich.
Έπρεπε να είχα αρπάξει τις ελβετικές λιθογραφίες μου.I should've grabbed my swiss lithographs.
Έτσι, ξέρεις, οδηγώ και αυτός αρχίζει να τραγουδάει αυτό το χαζό τραγούδι, το οποίο έχω σβήσει τελείως από τη μνήμη μου, και τη μία στιγμή γελάω υστερικά και την επόμενη στιγμή έχει αρπάξει το τιμόνι από τα χέρια μουSo, you know, I'm driving and he starts singing this stupid song, which I've completely blanked from my memory, and one moment I'm just laughing hysterically and the next he has grabbed the wheel from my hands
Ήταν πανικοβλημένη. Είπε ότι κάποιος είχε αρπάξει τον αδελφό της.She was panicked, said... said somebody had grabbed up her brother.

More Greek verbs

Other Greek verbs with the meaning similar to 'grab':

None found.
Learning Greek?