Osakkeenomistaja noun declension

Finnish
32 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
osakkeenomistajat
shareholders
osakkeenomistajat
shareholders
osakkeenomistajien
(of) shareholders
osakkeenomistajia
(part of) shareholders
osakkeenomistajissa
(in) shareholders
osakkeenomistajista
(out of) shareholders
osakkeenomistajiin
(into) shareholders
osakkeenomistajilla
(at) shareholders
osakkeenomistajilta
(from) shareholders
osakkeenomistajille
(onto) shareholders
osakkeenomistajina
(as) shareholders
osakkeenomistajiksi
(into) shareholders
osakkeenomistajin
(with) shareholders
osakkeenomistajitta
(without) shareholders
osakkeenomistajineen
(together with) shareholders
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
osakkeenomistaja
shareholder
osakkeenomistaja
shareholder
osakkeenomistajan
shareholder
osakkeenomistajan
(of) shareholder
osakkeenomistajaa
(part of) shareholder
osakkeenomistajassa
(in) shareholder
osakkeenomistajasta
(out of) shareholder
osakkeenomistajaan
(into) shareholder
osakkeenomistajalla
(at) shareholder
osakkeenomistajalta
(from) shareholder
osakkeenomistajalle
(onto) shareholder
osakkeenomistajana
(as) shareholder
osakkeenomistajaksi
(into) shareholder
osakkeenomistajatta
(without) shareholder

Examples of osakkeenomistaja

Example in FinnishTranslation in English
- Tietävätkö osakkeenomistajat?And one such has made itself known to your shareholders?
Enronin osakkeenomistajat vaativat Enronilta ja sen pankeilta 20 miljardia dollaria.Enron's shareholders are suing Enron and its banks for 20 billion dollars.
Ensimmäinen ja paras yhtiö - voi tuottaa nopeimmin - ja halutuimmilla markkinoilla. Sen osakkeenomistajat saavat - parhaan alun ja parhaat sijoitukset.I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.
Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat, - toivottakaamme tervetulleeksi mies, jonka visio ja voitontahto - tekivät yrityksestämme markkinajohtajan.Ladies and gentlemen, shareholders, let's have a warm Equikrom welcome to the man whose personal vision and will to win has turned this company into the market leader it is today.
Kun näihin lisätään vielä EEC-maiden määräämä lisämaksu - on selvää että pyrkiäksemme takaamaan tuotonjota osakkeenomistajat odottavat - meidän on leikattava tuotantokuluja.Add this to the recent surcharge imposed by the EEC nations it's clear that to preserve the profit our shareholders expect we have to make cuts to our production costs.
He sanovat, että jos pelle pääsee pakoon on osakkeenomistajien etu, että nöyryytyksen kantaa virkamies.They say if the clown gets away they owe it to their shareholders to let the abject humiliation of this whole thing fall on a public official.
Jos haluaisit muuttaa tapaa, jolla TV-yhtiö toimii, lykkyä tykö, sinun täytyy saada osakkeenomistajien enemmistö puolellesi, tai joudut hankkimaan erittäin kallista kalustoa.If you wanted to change the way the television broadcast network works - good luck you're going to have to get the majority of the shareholders to agree with you - or you're going to have to replace some very
Jos yhdistyisi, vahvistuisi ja järjestäytyisi, laskisi liikkeelle 50000 uutta osuutta 10 kipale - silloin käyttöpääoma ja osakkeenomistajien pääoma kasvaisi 500000 dollarilla.If amalgamated, consolidated and corporated were to issue 50,000 new shares at $10 then working capital and shareholders' equity would be increased by $500,000.
Sekä löytääkseni uuden operatiivisen johtajan ennen osakkeenomistajien panikointia.And find a new C.O.O. before shareholders panic.
Tein kaiken osakkeenomistajien hyväksi koko työhistoriani ajan.In all the time that I worked for Enron Corporation, it was in the interest of the shareholders of the company.
- Kysymys kuuluu, Herra Fastow. Kuinka saatoitte uskoa toimienne olleen mitenkään - sopivia Enronin luottamustoimianne ja sen osakkeenomistajia kohtaan - tai maalaisjärjellä tajuttavien yhtiöetiikan ja omistusoikeuden mukaisia?The question, Mr. Fastow, is how could you believe that your actions were in any way consistent with your fiduciary duties to Enron and its shareholders or with common sense notions of corporate ethics and propriety?
Ajattele niitä ihmisiä, jotka työskentelevät tässä yrityksessä ja osakkeenomistajia.Think about the people who work for this company. The shareholders.
Ajattele osakkeenomistajia.There--there's, you know, shareholders, uh, their families.
Ehdotan vastahaastetta, joka paljastaa Urbachin kyvyttömyyden - vastuuseen osakkeenomistajia kohtaan.So here's..here's what I advocate.. It countersuits that it supposes Urbach's vulnerability to carry out his reponsibility to shareholders...
Hallituksen mukaan se rikkoisi heidän velvollisuuksiaan osakkeenomistajia kohtaan.The board said it would be a breach of their "fiduciary duty to shareholders."
Jos yritys on riippuvainen osakkeenomistajista yrityksellä on alati kasvava paine parantaa tulosta.If you have a company that is dependent on shareholders, there is growing and growing pressure on that company to show better and better profits and have higher and higher share prices.
Karsia listaa yhtiön ex-työntekijöistä ja -osakkeenomistajista.Well, we're putting together a list of former employees and shareholders. Maybe you could narrow it down?
Sitten haluaisin nähdä tiedot seuraavien kiinteistöjen omistuksesta, - ja tästä yrityksestä, lisäksi kopion osakkeenomistajista.Now, then I'd like to see a register of ownership for the following properties, and this corporation here, with a copy of the shareholders reports.
- Ja osakkeenomistajille?And shareholders?
Haluan kiittää sairaalan hallitusta kutsustani. Pyydän anteeksi, sillä yleensä puhun osakkeenomistajille.l want to thank the board of trustees of the Great Ormond Street Hospital... for having me here this evening, and beg your forgiveness... because normally l'm used to addressing shareholders.
Huono juttu osakkeenomistajille ja asiakkaallenne, herra Kroll.It's bad news for your shareholders. And it's worse news for your client, Mr. Kroll.
Hänen velvollisuutensa oli kertoa osakkeenomistajille sairaudesta.He was obligated to tell shareholders right away about this serious illness.
Ja luoda osakkeenomistajille rahaa.And start making our shareholders some money.
Raivasimme tilaa aikataulustani osakkeenomistajan tapaamista varten.We cleared my schedule for a meeting with a shareholder.
Esittäen GM:än osakkeenomistajaa, pääsin vuosittaiseen osakkaiden tapaamiseen.Posing as a GM stockholder, I got into the annual GM shareholders' meeting.
Silloin ei myöskään tarvita suurinta osakkeenomistajaa.It shouldn't even require the summons of a majority shareholder.
Puhun 1 00 osakkeenomistajalle jotka juhlivat Ranskan vuosikymmenen toiseksi suurinta mediafuusiota.I'm speaking in front of 100 shareholders celebrating the second-biggest French media merger of the decade.
-Olen Xun suurin osakkeenomistaja.In case you forgot, I am the majority shareholder in Xu.
Olen ainoa osakkeenomistaja.I'm the sole shareholder.
Olet sitten osakkeenomistaja.No, I'll consider you a shareholder then.
Rouva senaattori, olen ollut Enronin suuri osakkeenomistaja.Ms. Senator, I have been a major shareholder in Enron Corporation and you can take the videotape to mean what you want it to mean.
Sana "kansa" esiintyy kyllä mutta ei "osakkeenomistaja"I've seen the word "people"... of, by, and for the people... I've seen that... but I've not seen the word "shareholder."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

osakkeenmerkintä
thing
osakkeenomistus
share ownership
osakesarja
thing
osaeläke
partial pension
osa-aikaviljelijä
thing
osakepankki
as contrasted with e
oskilloskooppi
oscilloscope
osanto
partitive
osaväli
subinterval
orkesterisäestys
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'shareholder':

None found.
Learning languages?