Opettaja noun declension

Finnish
102 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
opettajat
teachers
opettajat
teachers
opettajien
(of) teachers
opettajia
(part of) teachers
opettajissa
(in) teachers
opettajista
(out of) teachers
opettajiin
(into) teachers
opettajilla
(at) teachers
opettajilta
(from) teachers
opettajille
(onto) teachers
opettajina
(as) teachers
opettajiksi
(into) teachers
opettajin
(with) teachers
opettajitta
(without) teachers
opettajineen
(together with) teachers
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
opettaja
teacher
opettaja
teacher
opettajan
teacher
opettajan
(of) teacher
opettajaa
(part of) teacher
opettajassa
(in) teacher
opettajasta
(out of) teacher
opettajaan
(into) teacher
opettajalla
(at) teacher
opettajalta
(from) teacher
opettajalle
(onto) teacher
opettajana
(as) teacher
opettajaksi
(into) teacher
opettajatta
(without) teacher

Examples of opettaja

Example in FinnishTranslation in English
"Meidän herroiksemme sanotaan ihmisiä joilla vanhempiemme lisäksi" - "on isällinen valta meihin. Kuten esivalta, opettajat ja talonisännät.""our lords are what we call the people, who in addition to our parents," "have fatherly authority over us, such as clergy, teachers and landlords."
"Miten koulu?" "Hyvin." "Entä opettajat?" "Hyviä.""How's school?" "Good." "How are your teachers?" "Good."
"Rakkaat opettajat"Dear orphanage teachers!
- Ensinnäkin osavaltio erotti ne opettajat.For one thing, it was the State of Louisiana who fired all those teachers,
- Entä jos opettajat ilmaantuvat paikalle?Come on. - What if the teachers show up?
- En halua opettajien olevan pahempia.I don't need teachers making it worse.
- Etkö saanut kaappia opettajien tiloista?There's just no point in cause unnecessary trouble They didn't give you a locker in the teachers' lounge?
- Mitä me etsimme? - Puhuin opettajien, parin kaverin kanssa.Talked to Nestor's teachers, the few students that he hung out with.
- Puhun opettajien kanssa. Ja oppilaille painotetaan, että kiusaamista ei suvaita.I will talk to the teachers and remind the students about our zero tolerance...
- opettajien kieliasuista.- of the teachers' language patterns.
"Minun täytyy totella Hooperin henkilökuntaa ja opettajia..." "ja kotona minun täytyy käyttäytyä hyvin ja kuunnella äitiäni""I must obey the staff and teachers at Hooper Street and if I do go home, I must behave myself and listen to my mum."
"koskien opettajia, talonmiehiä, keittäjiä ja siivoajia viime vuonna?""affecting teachers, janitors, dinner ladies and cleaners last year?"
- Eivät. He ovat opettajia.- No, those are actually teachers.
- Emme ole oikeita opettajia.Lil, you do realise we're not real teachers, right?
- Hän haluaa tehdä opettajia!- To make teachers ! - Shut up ! - Oh. [ Whimpering ]
- Joten, kerro lisää näistä opettajista.Tell me more about these teachers.
- Niin paljon, kuin opettajista voi pitää.- Far as teachers go.
- Yhden koulun opettajista.- One of the teachers down at the school.
-He murehtivat Adamsin opettajista.It's their job to worry about the Adams teachers. This is one school.
70 prosenttia koulun opettajista aiotaan lomauttaa.This is not about Mike. 70% of the teachers in this school are about to get laid off.
Eikä se liittynyt opettajiin mitenkään.Which had nothing to do with the rec center teachers.
Hänen suhteestaan oppilaisiin ja muihin opettajiin.And his relationship with the students and the various teachers.
Ihastuvatko tytöt opettajiin?Crushes on teachers? Sure.
Kyttiin pätee sama kuin opettajiin.Cops are like teachers.
Meillä on vihdoinkin varaa viehättäviin opettajiin.We can finally afford attractive teachers.
"Uskonnollinen yhteisö, jossa oppilailla ja opettajilla on" - "samat kristilliset arvot.""It is a community of faith, where pupils and teachers work together, recognizing that they share the same Christian values."
Joillakin opettajilla on heltat käsivarsissa. Sellaiset läskipussit, jotka löllyvät.[Stanley] You know how some teachers have those kinda flaps on their arms... those big sacks of limp flab that, like, dangle?
Millaista se oli? Oliko opettajilla ne velhohatut?Was it like-- did the teachers wear those hooded pointy hats like wizards wear?
Mutta opettajilla, vanhemmilla ja kaikilla on - suuret suunnitelmat sinua varten.But your teachers and your parents and everybody's got... everything all planned out for you with high expectations.
Sitä opettajilla on tapana antaa.Well, yeah, that's-- that's what teachers do.
- Normaalisti olisin kanssanne samaa mieltä, herra Hartley, - mutta on tullut useita ilmoituksia opettajilta ja muilta lapsilta hänen puuskistaan.Normally, I would agree with you Mr. Hartley, but there have been several reports from his teachers and other children about his violent outbursts.
-Läksyt opettajilta.- Your homework from your teachers.
-Niin. Itseltään, opettajilta, lapsilta. Erityisesti lapsilta.From yourself, the teachers, the kids, especially the kids.
En varastele opettajilta. Minulla ei ole sitä hiton kelloa!I don't go around taxing teachers.
Hae tehtäväpaketit opettajilta.Pick up your assignment packets from your teachers.
- Eivät. - Vanhemmille ja opettajille kaupungin - tekemien ohjeiden perusteella olen aika varmasti puhdas.Then according to New York City's guidelines for parents and teachers, it's a pretty safe bet I'm clean.
- Hyville opettajille.- To good teachers.
- Kiva, lisää töitä opettajille. - Oppilaat tekisivät sen.Oh, swell, more work for the teachers.
- Se on opettajille.- Why not? - Um, it's for teachers only.
-Alussa olin opettajille vihainen.When I first started, I would get so mad at those teachers.
- Pelastusjoukoissa, opettajina...International rescue workers, teachers.
He toimivat opettajina suurlähetystön henkilökunnan lapsille.They were teachers at the U.S. Embassy for the American children of the staff.
Meidän pitäisi oppia kehittämään itseämme opiskelijoina tai jopa opettajina.We should be learning to improve ourselves, as students or even teachers.
Muutimme persaukisina Lontooseen - ja meitä odotti tulevaisuus huonosti palkattuina opettajina.We moved to London. We had no money, and our prospects were as two poorly paid teachers.
Se on tehtävämme opettajina.It's what we do as teachers, Father Hibbert.
- He halusivat opettajiksi.- They wanted to be teachers.
Et siis työskentele hallitukselle, etkä tiennyt heitä opettajiksi?- So you don't work for the government, And you had no idea that these people Were teachers from the local rec center.
Jos raha olisi meille tärkeää, emme olisi ryhtyneet opettajiksi.If we were interested in making money, we wouldn`t have become teachers.
Ne tyypit eivät saa töitä ja alkavat kutsua itseään opettajiksi.Some of these guys can't get a job. They put an ad in the trade. They call themselves teachers.
Pian koittaa aika, jolloin palaamme lääkäreiksi ja muurareiksi, opettajiksi, äideiksi ja isiksi, mutta se aika ei ole nyt.Soon the time will come for us to go back to being doctors and bricklayers, schoolteachers, mothers and fathers, But that time is not now.
"Kolmosluokan asiakirjat." He sanoivat opettajan eronneen äkisti."Class 3-3 Documentation" They said the last teacher quit suddenly.
"Puhuaksesi seksikkään englannin opettajan kanssa, paina 3.""to talk to a hot english teacher, press 3."
"Seurustelisinko minä muka opettajan kanssa?"- "Like I would really date a schoolteacher". - Ouch.
- Annoit opettajan koskea itseäsi.That you let the teacher touch you.
- Bart Simpson saattoi opettajan raskaaksi!Bart Simpson got a teacher pregnant!
"Voin lukea kirjan geometriasta. "En tarvitse opettajaa oppiakseni - "hänen versionsa Amerikan historiasta,I can just read the geometry book, and I don't need to go to this teacher to learn their version of American history,
- Ei ole aikaa puhua. Muistahan, nyt on ensimmäinen päiväsi koulutusta, joten kuuntele opettajaa, eikä saa tapella ja leiki kiltisti toisten lasten kanssa, paitsi jos toiset lapset haluavat tapella, niin sinun pitää potkia toisia lapsia perseelle.Now remember, it's your first day of training, so listen to your teacher and no fightin', play nice with the other kids, unless one of the other kids wanna fight, then you have to kick the other kid's butt.
- Ei, ei. Sanon vain, nai sitä opettajaa.I'm just saying, bang the teacher.
- Eikä yhtään hiton opettajaa.- And no damn teachers.
- En voi käskeä Taylorin opettajaa.You want me to push Taylor's teacher?
- No onko opettajassa vikaa?Then what then? Your teacher?
Mitä vikaa opettajassa on?Wh-What's wrong with the schoolteacher?
- Onko uudesta opettajasta mitään likaista?So, any dirt on the new teacher?
- Sheldrake pitää opettajasta.- What's the wonderful news? - Sheldrake likes the teacher angle.
Alaric Saltzmanista, historian opettajasta.Alaric saltzman, the history teacher.
Aloita matematiikan opettajasta.starting with the math teacher!
Dave, laittaisitko videon opettajasta?Dave, can you give me the teacher?
- En luota opettajaan.I don't trust the school teacher.
- Hän on ihastunut kitaransoiton opettajaan.She's got a crush on her guitar teacher.
-Serena van der Woodsen sen näköisenä, että hän käy kuumana opettajaan.Serena Van Der Woodsen looking like she's hot for teacher.
Elokuvassa kolme blondia rakastuu - hengenpelastajaan, härkä- taistelijaan ja opettajaan.The story I read was about three American blonds... who fall in love with a lifeguard, a bullfighter and a schoolteacher.
Haluan tehdä vaikutuksen Mannyn historian- opettajaan, jotta Manny pääsee Washingtoniin.I want to impress Manny's history teacher. I want Manny to go to Washington, D.C.
Bren on töissä opettajalla, rouva Stevensillä.Bren works with this teacher
Bukowskin päiväkodin opettajalla on jalka irtipoikki.Do you have any idea how difficult it was for me to get this stuff? There's a teacher at Bakowski Elementary School with a broken leg.
Ei, mutta opettajalla on.No. But a teacher here does.
En ole ikinä nähnyt opettajalla moisia hartioita.I have never seen a teacher with shoulders like that. I know.
Harvoin kuulee sanottavan, että opettajalla on rautaiset hermot, ja siihen on syynsä.It's rare that you hear someone say a teacher has nerves of steel, and there's a reason for that.
- Milloin muuten voi leikata opettajalta pään irti - ja sitten jatkaa kuolleen pään kiusaamista?when else do you get to decapitate your english teacher and then continue to torment her undead head?
- Nyt kuulostat oikealta opettajalta.Now you're sounding like a real teacher.
- Pitäisikö kysyä ensin opettajalta?Should we ask the teacher first...
Aika rohkeaa opettajalta.Wow, pretty brave for a teacher.
Cesar, sinun pitää kysyä opettajalta, ellet ymmärrä jotain.Cesar, if you don't understand, you have to ask your teacher.
"Jos kerrot, minä lyön", sanoin. Hän kertoi sen opettajalle.I said, "If you do, I'll hit you", and she told the teacher.
- Hän ei totellut ja väitti vastaan opettajalle.Well,he disobeyed and talked back to his teacher.
- Hän näytti työtään opettajalle.Well, he brought his project in to show the teacher, and these kids, well, they smashed it up.
- Kerroin juuri nuorelle opettajalle, että teidän täytyy perua koko juttu.I was telling the young teacher you gotta call this whole thing off.
- Kerroitko opettajalle?Did you tell the teacher?
"ja erinomaisista työstä opettajana ja leikkaussaliavustajana"an outstanding teacher, and a skilled clinical technician...
- 30 vuotta opettajana.30 years as a schoolteacher.
- Hän on opettajana Fillmoressa.-He's a teacher, over at Fillmore.
- Lapsen opettajana...- As the child's teacher, I...
- Se on työtäni opettajana.I'm a teacher, Leonard. It's my job.
- Auta meitä ryhtymällä opettajaksi.Help us by becoming a teacher.
- Haluan opettajaksi.- I want to be a teacher.
- Hän haluaa opettajaksi.- Yeah, she's gonna be a teacher.
- Luulin, että hän halusi opettajaksi.I thought he was trying to become a teacher.
- Miksi halusitte opettajaksi?Why do you want to be a teacher?
"16-vuotiaana hän teki ensimmäisen murhansa." "Uhri oli opettaja, Molly Pettygrove."At 16, he committed his first murder, a pretty teacher's aide named Molly Pettygrove.
"Kukaan ei ole opettaja ennen kuin alkaa opettaa."- There's an old saying: "No one is a teacher until they're a teacher."
"Lehmipoika ja opettaja kävelivät baariin."Like, uh, a cowboy and a teacher walk into a bar.
"Muistatte kai, kun opettaja koulussa härnäsi teitä niin" "että hänet oli pakko tappaa."Remember when you were in school, and your teacher would anger you, forcing you to kill him?"
"Naapurin mukaan opettaja oli mukava poika, luki aina Siepparia ruispellossa.""A neighbour described the teacher as a nice boy, always reading Catcher in the Rye. "

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

asettaja
setter
odottaja
one who waits
opastaja
adviser

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

opettaja-oppilassuhde
thing
opettajainhuone
staffroom
operetti
operetta
onnentoivotus
congratulation
opaskoira
guide dog
operaatioanalyysi
thing
operoija
operator
operaatiotutkimus
thing
oopiumihumala
opium high
opastaja
adviser

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'teacher':

None found.
Learning languages?