Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Lammas noun declension

Finnish
92 examples

Conjugation of lammas

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
lampaat
sheep
lampaat
sheep
lampaiden
(of) sheep
lampaita
(part of) sheep
lampaissa
(in) sheep
lampaista
(out of) sheep
lampaisiin
(into) sheep
lampailla
(at) sheep
lampailta
(from) sheep
lampaille
(onto) sheep
lampaina
(as) sheep
lampaiksi
(into) sheep
lampain
(with) sheep
lampaitta
(without) sheep
lampaineen
(together with) sheep
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
lammas
sheep
lammas
sheep
lampaan
sheep
lampaan
(of) sheep
lammasta
(part of) sheep
lampaassa
(in) sheep
lampaasta
(out of) sheep
lampaaseen
(into) sheep
lampaalla
(at) sheep
lampaalta
(from) sheep
lampaalle
(onto) sheep
lampaana
(as) sheep
lampaaksi
(into) sheep
lampaatta
(without) sheep

Examples of lammas

Example in FinnishTranslation in English
"...pastori on lyöty ovat lampaat hajallaan.""with the iniquitous design, that when the Pastor has been struck, the sheep may be scattered."
"Lyöt paimenen maahan, ja hajotat lauman lampaat."You strike at the Shepherd, that the sheep may scatter.
"Me harhailimme eksyneinä" "kuin lampaat" "jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.""All of us, like sheep, have gone astray." "Each of us has turned to his own way."."
"Miksi lampaat hyppäävät aidan yli?"Why are all those sheep jumping over that fence?
"Minä lyön paimenen maahan, ja hajotan lauman lampaat." - Aamen. - Aamen.Well, they strike the Shepherd so the sheep may scatter.
"Varokaa vääriä profeettoja jotka tulevat lampaiden vaatteissa mutta ovat sisältä raatelevia susia.""Beware of false prophets... which come to you in sheep's clothing... but inwardly they are ravening wolves.
"Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia."The full verse is,"beware of false prophets "which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves."
- Ei se ole lampaiden laskentaa.It's not like counting sheep, honey.
- Hänen vaimonsa toivoi lampaiden...- His wife had wished that all his sheep... - Could we cut back to the chase?
- Lähden lampaiden mukana.- I'll go with the sheep. - Good.
"Hoida lampaita ja pystytä temppeli Herralle.""Sow crops, tend sheep, and erect a house of worship,"
"Olette lampaita susien keskellä, - olkaa siis älykkäät kuin käärmeet - ja viattomia kuin kyyhkyset.""You are sheep among wolves, "be wise as serpents, "yet innocent as doves."
"keritsemään lampaita.""and shave sheep with your dad."
- Ei lampaita vastaanottohuoneeseeni!Don't bring any sheep in this office!
- Ei oikeastaan, isäntä Lordi Wilders pitää lampaita makuu- huoneessaan. Ei mitään nimityksestäApparently, Lord Wilders is keeping his sheep in his bedroom, but nothing on the appointment, no.
Angus, lampaissa on jotain vialla. Ne hyökkäsivät kimppuumme.Angus, there's something wrong with the sheep.
Lady Penrosella on samanlaiset haavat kuin lampaissa.The wounds found on Lady Penrose's throat are identical with those found on the throats of the dead sheep.
Ne elivät ainoastaan lampaissa.They lived exclusively in sheep. Sheep.
- Kuka huolehtii näistä lampaista?Excuse me, whom looks after these sheep?
- Uskomatonta. Meillä on perhekriisi meneillään, ja sinä huolit lampaista.I can't believe in circumstances like these, with this crisis going on, you're concerned about sheep.
Ehkä ammun yhden lampaista.Maybe I'll shoot one of the sheep.
Eräänä päivänä yksi lampaista katosi.Anyway... One day one of the sheep disappears and when the priest goes there to...
Et kai aio näyttää videota kirkuvista lampaista?This isn't gonna be that thing where you pretend you got an important text from Holt, and it's just that video of screaming sheep.
- Siten ei sekoitu muihin lampaisiin.Why black ears? - Then he wont get mixed up with the other sheep.
Hän on todella kiintynyt lampaisiin.Now, he is more fond of sheep than any man I have ever met.
Ja nyt hän on siirtynyt lampaisiin.And now he's getting into sheep.
Joten palataanpa Angukseen ja lampaisiin.So, back to Angus and those sheep.
Minulla ei ole valtaa näihin lampaisiin.I have no authority over sheep.
- Mitä lampailla on tekemistä rikoksien kanssa Five Pointsissa?What do sheeps got to do with crime in Five Points?
Ei koirilla, kissoilla eikä lampailla.It's the same thing with cats and sheep.
Eläimillä, vuohilla, lampailla...Animals, goats, sheep ...
Kauanko olette ratsastaneet lampailla siellä?How long you boys been mounted on sheep down there?
Kauanko te pojat olette ratsastelleet lampailla?How long you boys down there been mounted on sheep?
Tämä on paikka jossa kaikilta sairailta pikku lampailta leikataan saasta ulos päästä.This is where all of us sick little sheep have the filth cut from our heads.
- Mille lampaille?What sheep?
- Robal, mitä lampaille kuuluu?Hey, Robal, how are the sheep?
-Ja puhallettaville lampaille.And, oh, inflatable sheep.
Hän yritti leikata pahuutta hänestä. Kuten me teimme lampaille.He tried to cut the dark from her like we did with the sheep.
Isäsi leikkasi pääsi, kuten hän teki lampaille, eikö vain?Your father cut your head, like he did the sheep, didn't he?
"Väärät profeetat ovat susia, jotka saapuvat lampaina.""Beware of false prophets that come to you in sheep's clothing and inwardly are ravenous wolves." St. Matthew.
David sanoo että muutumme itsekin pian lampaiksi.David says it won't be long until we all turn into sheep.
Ennen sanoit sellaisia tyyppejä lampaiksi.You used to call people like that sheep.
Me olemme vaarassa muuttua lampaiksi, - jotka sokeina seuraavat laumaa kyseenalaistamatta auktoriteetteja.But we're all in danger of being sheep. Blindly following the herd, never questioning authority.
Talia muutti meidät lampaiksi.Until Talia turned us into sheep.
Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi heidät kaikki ulos temppelistä - lampaineen ja härkineen.So he made a whip from cords and drove all the animals out of the temple... both the sheep and the cattle.
"Susi lampaan vaatteissa."""A wolf in sheep's clothing.""
- Amazonilainen rotta on lampaan kokoinen.The Amazonian rat is as big as a sheep.
- Hevosenlantaa, murskattu lampaan silmämuna.I get the picture. Horse dung, crushed sheep's eyeball.
- Kumpi soluttautuu laumaan paremmin, - susi lampaan vaatteissa vai lammas?You know what you're doing? What's better to infiltrate the herd, a wolf in sheep's clothing or a sheep?
- Käsi ylös, jos pidät lampaan kakasta.Hands up if you like sheep muck.
""Esityksen jälkeen johtaja meni keittiöön"" ""missä hän paistoi lammasta paistinvartaassa. ""'The Showman went into the kitchen where the sheep for supper was roasting on the spit in the furnace.
"Jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy -"If a man have a hundred sheep and one should go astray,
"Toukokuun 17:ta, Tapoi 7 lammasta."May 17th, put down seven sheep.
- Ei, en lammasta.No, not sheep.
- Emme seivästä lammasta.We're not torching a sheep.
On mustassa lampaassa villaa.Even a mangy sheep has a tuft of wool.
- Ensin otamme kaman lampaasta.- Well, first things first. We've got to get those drugs out of that sheep's arse.
- Perheen mustasta lampaasta epäilemättä.- A black sheep in the family, no doubt.
- Tuo on mustasta lampaasta.That's about a black sheep.
Ei ole kirjoitettu, että villa tulee lampaasta, mutta se tiedetään.No one has written that wool comes from sheep, and yet, it's known to all.
Ja jos hän sen löytää, - suurempi on hänen ilonsa siitä lampaasta, - kuin niistä yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä."And if so be that he find it... verily, I say unto you... he rejoiceth more of that sheep... than of the 90 and 9 which went not astray. "
- Olen rakastunut lampaaseen.I'm in love with a sheep.
- Tarttukaa lampaaseen Ratsastakaa kerran ympäri ja heittäkää se sitten ympyräänWell, you have to take the sheep once around, and then thrown it in the circle.
Hän kantoi räjähteitä ja kompastui lampaaseen.He was carrying explosives and he tripped up over a sheep.
Olen rakastunut lampaaseen.I am in love with a sheep.
Olet saanut mielellesi rauhan, joten siirry seuraavaan lampaaseen.Now that you've spoken your piece, why don't go and attend some of your other sheep?
Ensin sitä yritettiin tyynnytellä lampaalla.The people tried appeasing it with sheep at first.
Ja Jaakob saapui onnellisesti Sikemin kaupunkiin Kanaanin maassa - ja leiriytyi kaupungin itäpuolelle maapalstalle, - jonka hän osti Hamorilta, Sikemin valtiaalta sadalla lampaallaAnd Jacob arrived safely at the town of Shechem in Canaan... and pitched his tent to the east of it... on a strip of land he pur chased fr om Hamor, Prince of Shechem... for 100 sheep.
-Se näyttää onnelliselta lampaalta.- Oh, it looks like a happy sheep.
Hän on luuseri ja haisee lampaalta, mutta ei ansaitse kuolemaa.I mean, yeah, he's kind of a loser and he always smells like sheep, but he doesn't deserve to be shot.
Noilla saa lampaalta hengen, jos se ei pane hanttiin.Good enough for killing sheep, if the sheep don't fight back.
Näyttääkö se kuolleelta lampaalta?Progress looks like a dead sheep.
Se että valkoinen mies kysyy mustalta miksi tämä vihaa häntä - on sama kuin susi kysyisi lampaalta tai raiskaaja uhriltaan sitä.Well, for the white man to ask the black man why he hates him is like the wolf asking the sheep, or the rapist asking the raped "Do you hate me?"
- Annatko sähköiskuja lampaalle?You electrocuting sheep in here?
- Ei lampaalle voi puhua!I can't talk to a sheep.
Dolph antoi tekohengitystä lampaalle.Dolph gave mouth- to-mouth to a sheep.
Jos olet lammaspaimen ja käärme tappaa lampaasi, - sinun täytyy vain todistaa lampaalle, - että käärme on täysin alempi olento.If you're a sheep herder and a snake is killing your sheep, all you have to do is prove to the sheep that the snake is a completely inferior entity.
Oletko koskaan huutanut lampaalle?Did you ever shout at a sheep?
- Mitä tarkoittaa, että näin sen lampaana?What's that mean, that I saw a sheep instead?
Ilmeisesti häntä pidetään perheen mustana lampaana.Apparently, he's considered the black sheep of the family.
Iltapäivät luostarissa eivät - varmaankaan saaneet sinulle aikaan nimitystä Elliksen perheen mustana lampaana.I'm sure afternoons at the convent didn't earn you the title of the black sheep of the Ellis family.
No, perheen mustana lampaana oleminen ei ole varmaan helppoa.Well, being the black sheep in this family must not be easy.
Osamaa on aina pidetty suvun mustana lampaana. Suvun väitetään katkaisseen välit noin vuonna 1994.Osama's always been portrayed as the black sheep in the family that they cut off all relationship with him in 1994.
- Haukutteko minua lampaaksi?So you calling me a sheep now?
Ehkä sinä olet leijona, jota kaikki luulevat lampaaksi.Maybe you're a lion everyone thinks is a sheep.
Hän ei tiennyt, että yön aikana Chenin kyläläiset olivat todenneet hänet mustaksi lampaaksi.Little did he know that overnight the Chen villagers took him as the black sheep
Tai lampaaksi voi syntyä uudelleen.That is, you can be reborn as a sheep.
Tosin hän oli silloin kännissä kuin käki, ja keiju, jonka hän väitti nähneensä - osoittautui laikukkaaksi lampaaksi, jolla oli kuusi sarvea.But he was fou as a puggle at the time, and the fairy he claimed to see turned out to be an old piebald sheep, sporting six horns.
"Anna pieni lammas ja vähän äkkiä.""I'll have a small sheep, and make it quick, boy."
"Haisen kuin kuollut lammas."I smell like a dead sheep.
"Rappeutunut, sairas ja pahansuopa lammas."Here, "This dilapidated, sick and evil-minded sheep."
- En ole lammas.- I'm not a sheep.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hammas
tooth
sammas
oral candidiasis

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

laminointi
lamination
lammaskoira
sheepdog
laktaami
lactam
lainoppinut
legist
lakto-ovovegetaristi
lactoovovegetarian
laktidi
lactide
lannoitus
fertilization
lantala
manure storage
lankonki
gangplank
landepaukku
woolly back

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'sheep':

None found.