Vaihtoehtoinen noun declension

Finnish
52 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
vaihtoehtoinen
alternative
vaihtoehtoinen
alternative
vaihtoehtoisen
alternative
vaihtoehtoisen
(of) alternative
vaihtoehtoista
(part of) alternative
vaihtoehtoisessa
(in) alternative
vaihtoehtoisesta
(out of) alternative
vaihtoehtoiseen
(into) alternative
vaihtoehtoisella
(at) alternative
vaihtoehtoiselta
(from) alternative
vaihtoehtoiselle
(onto) alternative
vaihtoehtoisena
(as) alternative
vaihtoehtoiseksi
(into) alternative
vaihtoehtoisetta
(without) alternative
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
vaihtoehtoiset
alternative
vaihtoehtoiset
alternative
vaihtoehtoisten
(of) alternative
vaihtoehtoisia
(part of) alternative
vaihtoehtoisissa
(in) alternative
vaihtoehtoisista
(out of) alternative
vaihtoehtoisiin
(into) alternative
vaihtoehtoisilla
(at) alternative
vaihtoehtoisilta
(from) alternative
vaihtoehtoisille
(onto) alternative
vaihtoehtoisina
(as) alternative
vaihtoehtoisiksi
(into) alternative
vaihtoehtoisin
(with) alternative
vaihtoehtoisitta
(without) alternative
vaihtoehtoisine
(together with) alternative

Examples of vaihtoehtoinen

Example in FinnishTranslation in English
"vaihtoehtoisen energian löytämiseksi..."seeking a ground-breaking alternative source of energy,
- Hän on löytänyt vaihtoehtoisen ratkaisun.He must have found an alternative solution.
Esitin vain vaihtoehtoisen selityksen.I merely state a possible alternative explanation.
Hal keksi vaihtoehtoisen suunnitelman.Hal's come up with an alternative plan.
Jos väität, että vaihdoin sen surkean vaihtoehtoisen bensan - omaan luonnolliseen ja orgaaniseen bio-polttoaineeseen, - koska en luottanut Akselirasvaan, olette väärässä, mies!If you're implying that I switched that rot-gut excuse for alternative fuel with my all-natural, sustainable, organic biofuel just because I never trusted Axlerod, you're dead wrong, man!
- Hieman vaihtoehtoista.- A bit on the alternative side.
- Meredith etsii vaihtoehtoista taidetta.Meredith just wandered in. She's looking for somebody who shows alternative art.
1970-luvulla- - Mary Oneida Toups johti täällä vaihtoehtoista noitien ryhmää.Back in the 1970s Mary Oneida Toups led an alternative coven down here.
Antakaahan, kun ehdotan vaihtoehtoista... liittoa... sopimusta...Let me suggest an alternative... an alliance... an agreement...
Charlesin Graiman todella aina rakasti hänen vaihtoehtoista kiveä.Charles Graiman always did love his alternative rock.
Maisterin tutkinto sekä tietoisuustutkimuksissa että vaihtoehtoisessa lääketieteessä.Master's degree in both consciousness studies and alternative medicine.
Mistä on kyse vaihtoehtoisessa energiassa?What is all this about alternative energy?
Siinä vaihtoehtoisessa menneisyydessä. Sinä ja minä... Oltiinko me...?alternative version of history me and you, did we...?
Dillon ja loput... vaihtoehtoisesta väestä - ottivat uskonnon vastaan, niin sanoakseni, noin viisi vuotta sitten.Dillon and the rest of the alternative people... embraced religion, as it were, about five years ago.
Herrat, lähtekäämme drinkille - keskustelemaan B.A.:n vaihtoehtoisesta kuljetusmuodosta.Gentlemen, let's adjourn for a toast while we discuss B.A.'s alternative travel arrangements.
Ikävöitkö mitään vaihtoehtoisesta elämästäsi, jonka koit koomassa?Do you miss anything about the alternative life you experienced, while in a coma?
Kaikki eivät ole yhtä suvaitsevaisia, vaihtoehtoisesta elämäntavastasi, kuin me.You know, Kate, not everyone is as tolerant of your alternative lifestyle as we are.
Kun palaan, puhutaan vaihtoehtoisesta historiasta.When I come back,just for fun, the subject will be alternative history.
Hallituksemme käytti rahaa vaihtoehtoiseen energiaan.Our government was pouring money into alternative energy.
Mitä tulee kuulustelutekniikoihin tai - "vaihtoehtoiseen menettelyyn," kuten hallitus sitä nimittää.When it comes to advanced interrogation techniques or "the alternative set of procedures,"
Molemmat uskoivat vaihtoehtoiseen todellisuuteen.They both believed in an alternative versión of reality.
Senaattori Frost suunnittelee vierailua vaihtoehtoiseen polttoaineprojektiin - Santa Monican rannalla toivoen vastustavansa ympäristöryhmien kovaa kritiikkiä siitä, - että hän ei tue vaihtoehtoisen polttoaineen liikettä.Senator Frost plans to tour the alternative fuel project at Santa Monica Pier, hoping to combat the intense criticism from environmental groups that he does not support the alternative fuel movement.
Sinua ei siis huolestuta, että joku voi lähettää biologisen tai sähköisen ärsykkeen, joka ohittaa oman tahtosi ja korvaa sen vaihtoehtoisella agendalla joka tekee sinusta aivottoman sätkynuken?So you don't worry that it's possible for someone to send out a biological or electronic trigger that overrides your own sense of ideals and replaces them with an alternative agenda that reduces you to little more than a mindless meat-puppet?
minkälainen vaikutus mielestäsi vaihtoehtoisella medialla on tai minkälainen vaikutus sillä voisi olla?What impact do you feel alternative media is currently having or could potentially have?
Hommataan mekaanikko ja kirjataan kulut vaihtoehtoisena sadonkorjuuna.We find a mechanic and write it off as an alternative harvest technique.
Nirvanan Kurt Cobain haukkui Pearl Jamin musiikkia. Hän pitää sitä kaupallisena eikä vaihtoehtoisena,Nirvana's Kurt Cobain made some rather disparaging remarks about Pearl Jam's music, which he thought was too commercial to be truly alternative.
Seuraavaksi hän hyppää sänkyyn Maria Elenan kanssa - ja ylistää sitä jonain ylivertaisena vaihtoehtoisena elämäntapana.Her courage? Next thing, she'll be going to bed with Maria Elena and glorifying it as some kind of superior alternative lifestyle.
Mielestäni on aika selvää että vety on paljon haastavampi ratkaisu vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi kuin mikään muu jota olemme koskaan tavoitelleet.I think it's pretty clear that hydrogen is a much tougher alternative fuel than any other alternative fuel we've ever pursued.
Hän oli neuvokas. Löysi vaihtoehtoiset strategiat.Well, she seemed resourceful, quick on her feet to employ alternative strategies.
Hänen pitäisi tarkastaa auto. tutkia kadut, vaihtoehtoiset reitit. oikotiet.He should check the car, study the roads, alternative routes, short cuts.
Ei ole epäilystä siitä etteikö olisi öljy-yhtiöiden etujen mukaista, jotka hallitsevat markkinoita tällä hetkellä, koettaa rajoittaa vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttöä, poissulkien ne jotka olivat heidän itsensä hallinnassa.There's no question that the oil companies who control the market today have a strong incentive to discourage alternatives, except the alternatives that they themselves control.
Jos kongressiedustaja Marks on liian kiireinen, - voisitteko te vilkaista minun vaihtoehtoisten testien laskelmia?If you insist Congressman Marks is unavailable... perhaps you could look at... my alternative testing economics incentive chart.
Muistatko tohtori Eckerlen, vaihtoehtoisten polttoaineiden tutkijan. Hän todisti hyönteistentuhoajan kuoleman.Remember Dr Eckerle, the alternative-fuel researcher that witnessed the exterminator's death?
Sähköautojen haastaessa öljyteollisuuden - ja vaihtoehtoisten kuljetusten taistelessa vallasta, - väistämätön tulos saattaa olla konflikti, jota vastaavaa maailma ei ole nähnyt 70-luvun jälkeen.As electronic cars challenge the oil industry and transportation alternatives fight for dominance, the unavoidable outcome may be a conflict the likes the world has not seen since the '70s.
Tapailin naista, joka työskenteli vaihtoehtoisten sovintomallien parissa.Our managing partner's an arbitrator? Last year I dated a woman who worked in alternative dispute resolutions...
- On vaihtoehtoisia polttoaineita.- There are plenty of alternative fuels.
- Täytynee tutkia vaihtoehtoisia speksejä.I think I have to research alternative specs.
12 762. Sellaisten työttömien tiedemiesten määrä, jotka osaisivat - kehittää vaihtoehtoisia testejä eläinkokeille.12,762--The number of unemployed scientists... with the skills to develop alternatives to animal testing.
Abydos-tehtävän jälkeen, kun emme saaneet porttia toimimaan, - tutkin vaihtoehtoisia sovelluksia, aikamatkustus mukaan lukien.After the Abydos mission, when we couldn't make the gate work I researched alternative applications, including time travel.
Emme keksi vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten metaani. On vaikeaa pitää kanaa bensatankin yllä.We're not exploring alternative fuels like methane - it's hard to hold that chicken over the gas tank.
Luulen että hän oli osasyyllinen, mutta vastuussa olivat myös saudit, jotka hyvin laskelmoidusti päättivät pudottaa öljyn hintaa dramaattiisesti, pääasiassa varmistaakseen, että millään näistä vaihtoehtoisista polttoaineistaI think he had his share of responsibility, but so did the Saudis, who made a very calculating decision, to drop the price of oil dramatically, principally to ensure that none of these alternative fuels
Tiedätkö, olen miettinyt asiaa, - jonka sanoit tohtori Delcavolin vastaanotolla vaihtoehtoisista lääkintätavoista. Älä huoli.You know, I've been thinking about what you said to Dr. Delcavoli about alternative medicine.
Toipuessaan sairaalassa, Bill kirjoitti armeijan varahenkilöstöpäällikölle - halustaan kerätä tietoja tutkimukseen vaihtoehtoisista taistelutaktiikoista.While recovering in the hospital, Bill wrote to the Vice Chief of Staff for the Army, explaining that he wanted to go on a fact-finding mission to explore alternative combat tactics.
Herra Spencer, vaikutat mukavalta tyypiltä, mutta... sinun pitää tietää se, että täällä RCMP:ssä on enemmän epäuskoisia vaihtoehtoisiin keinoihin, kuin olet ehkä tottunut Yhdysvalloissa.Okay, well, now, mr. spencer, you seem like a nice enough guy, but... You should know that there are many here at the r.c.m.p. that would be a little... More skeptical of these alternative methods than...
Puhuimme kiinnostuksestanne vaihtoehtoisiin lisääntymismenetelmiin.We discussed alternative forms of propagation.
Toinen vaihtoehto on alkaa valmistautua siihen, minkä me kaikki näemme olevan tulossa, toisin sanoen halvan öljyn aikakauden loppumiseen, ja alkaa sijoittaa vaihtoehtoisiin energiateknologioihin jotka ovat puhtaampia, turvallisempia, ja vähemmän vahingollisia öljyn vientimaiden poliittiselle ja sosiaaliselle järjestykselle.The other position is to begin to prepare for what we all see coming, which is an end to the era of cheap oil, and to invest in alternative technologies for energy that are cleaner, safer, and have less detrimental effects on the political and social makeup of oil exporting countries themselves.
Vilkaisitte näköjään vaihtoehtoisiin elämiinne ja tajusitte miten huonosti asiat ovat täällä.Oh boy, looks like you guys have been checking out alternative lives and realizing you don't have it as good, huh?
- Okei, mutta vaihtoehtoinen paikka?- Okay, then the alternative?
- Olet niin vaihtoehtoinen.You're so alternative.
- Tee se. Ei olisi huono idea, että meillä olisi vaihtoehtoinen lähde heinälle.I think it wouldn't be a terrible idea if we had an alternative source for weed.
A-a, se on vain typerä vaihtoehtoinen elämäntapa, kuten "Star Trek" tai jooga.- There's more to it than that. - Ah, it's just a silly alternative lifestyle,
Annan sinulle huonoimman tehtävän minkä vaihtoehtoinen lehti voi antaa.I am giving you the worst assignment An alternative newspaper can give.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vaihteleva
variable
vaihtolämpöinen
coldblooded
vaaleanpunainen
pink
vaaleaihoinen
white
vaahtoinen
frothy
uusfasistinen
neofascist
vaikea
difficult
valju
insipid
uuvuttava
backbreaking
vaaleatukkainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'alternative':

None found.
Learning languages?