Suosittu noun declension

Finnish
99 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
suosittu
popular
suosittu
popular
suositun
popular
suositun
(of) popular
suosittua
(part of) popular
suositussa
(in) popular
suositusta
(out of) popular
suosittuun
(into) popular
suositulla
(at) popular
suositulta
(from) popular
suositulle
(onto) popular
suosittuna
(as) popular
suosituksi
(into) popular
suositutta
(without) popular
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
suositut
popular
suositut
popular
suosittujen
(of) popular
suosittuja
(part of) popular
suosituissa
(in) popular
suosituista
(out of) popular
suosittuihin
(into) popular
suosituilla
(at) popular
suosituilta
(from) popular
suosituille
(onto) popular
suosittuina
(as) popular
suosituiksi
(into) popular
suosituin
(with) popular
suosituitta
(without) popular
suosittuine
(together with) popular

Examples of suosittu

Example in FinnishTranslation in English
- James Trevor, omistaja ja toimitusjohtaja - erittäin suositun verkkoyhteisön Social Redroomin - on tapettu ampumalla tänään Burbankissa, Californiassa.James Trevor, the owner and CEO of the extremely popular networking site, the Social Redroom has been shot and killed in Burbank, California.
- Sanon, koska se on totta! Mitä väliä on, makaako suositun kundin kanssa - tai käykö oikeissa bileissä tai tietääkö idioottihuudon liikkeet - jotka tehdään typerässä pelissä, josta en edes välitä?What difference does it make if you sleep with a popular guy, or you go to the right party, or you know the moves to some moronic cheer to do with some lame-ass game I could care less about!
- Se on suositun pubin merkki.It's popular. That's a good sign. Oh, you don't know the place?
Ainakin sain Lisasta suositun.At least I made Lisa popular.
Carlos lyö jokaisen hampaan suustasi ja se tekee sinusta aika hemmetin suositun vankilassa.Carlos will knock every tooth out of your mouth, which will make you pretty darn popular in prison.
"Sininen piru" on suosittua.The Blue Devil is popular.
- En pidä ideasta, mutta voisi olla suosittua, - jos puhut murhatuille, ja he kertovat kuka murhasi heidät.We were thinking, and I don't really like this idea, but it might be popular, that you could talk to murder victims and get them to say who murdered them.
- Kyllä. - "Sponsoroi minua." Kaksi suosittua sanaa.-"Sponsor me." Two very popular words.
- Salaatti on aika suosittua.ANGELA: I see the salad is very popular.
- Se on nyt suosittua.Oh, yeah, that's getting very popular now.
16-tuumaiset Goodrichit. Ajettu 15 - 20 000 mailia. Perusvarusteina parissa suositussa mallissa.They're Goodrich 716s, between 15,000 and 20,000 miles, standard equipment on two or three popular make of cars.
Busmalis kyttäsi Whitney Allenin kotia. Hän on Miss Sally suositussa lastenohjelmassa.Busmalis was found stalking the home of Miss Whitney Allen, who plays Miss Sally on the popular children's show,
Erik Voorhees on perustaja ja osaomistaja – suositussa bitcoin–uhkapelisivustossa SatoshiDicessa.Erikvoorheesis thefounderandpartowner ofa hugelypopular bitcoingamblingsite calledsatoshidice.
Hirvittävä räjähdys tapahtui tänään aikaisemmin suositussa ravintolassa vähän matkan päässä....horrific explosion earlier today at a popular restaurant not far from here.
Hän esiintyy suositussa tv-ohjelmassa.He's on a very popular television show. - Yeah, I know. - Thunder Falls.
"Captains of Industry 3." Aivan tarpeeton kolmas osa ei-niin-suositusta jatko-osasta.Captains of Industry 3-- the completely unnecessary third installment of the not-so- popular sequel.
Atari solmi sopimuksen Universal Studios-yhtiön kanssa videopeliversion luomisesta suositusta E.T. -elokuvasta.Atari made a deal with Universal Studios to create a video game adaptation of the popular movie, E.T. The Extra Terrestrial.
He halusivat tehdä hänet suositusta legendaariseksi.They hoped to take him from a popular boxer to a legendary one.
Ja nyt - paluun tekee omasta, suositusta pyynnöstään - oman mielensä legenda: Jeannie.And now back by her own popular demand a legend in her own mind Jeannie.
Kaikesta suositusta ja radiossa soivasta.Basically whatever's on the radio, whatever's popular. Yeah.
- Viittaan suosittuun elokuvaan... Olkoon.It's a reference to a very popular film that -- never mind.
Kun jokin tapahtuma liitetään suosittuun saatanallisen kultin myyttiin, - se aiheuttaa heti kireyttä yhteiskunnassa.It's when an antecedent event links up with a popular Satanic cult myth, and it increases tension in the community.
Kutsuin aiemmin tänään professori Stephen Hawkingin seurakseni - suosittuun nettipeliin Words with friends.Earlier today, I invited Professor Stephen Hawking to join me in the popular online game Words with Friends.
Lävistämisestä, suolistamisesta, - raajojen poistosta, pään katkaisusta, sähköiskusta, - tukehduttamisesta, aina yhtä suosittuun tylpällä esineellä hakkaamiseen.From impalement, disembowelment, dismemberment, decapitation, electrocution, suffocation, and over here the ever popular blunt force trauma.
Nyt palaamme suosittuun venäläiseen sarjakuvaan, Kenkä ja Kengännauha.ANNOUNCER: We now return to popular Russian cartoon, Shoe and Shoelace.
Amerikkalaisia myrkytetään Stuff -nimisellä suositulla jälkiruoalla."The American people are being poisoned by a popular dessert product "known as The Stuff.
Mutta noin suositulla tytöllä on varmaan muutakin tekemistä...But you're- you're a very popular girl. I'm sure you have better things to do, so-
Sanotte, että poliisilla, tv-uutisilla ihmisillä salissa ja suositulla viihdyttäjällä ei ollut parempaa tekemistä kuin antaa meille opetus?Wait a minute. You're telling me the police force, the TV news... a courthouse full of people, and a popular entertainer... had nothing better to do than to teach me and Bart a lesson?
Sen nuoli on osunut Lynn Weaveriin, 100 miljoonan arvoiseen juontajaan- joka on suositulla talkshowllaan luonut oman TV-imperiumin Hän vahvisti iltapäivällä uutisen naimisiinmenostaanHis arrow's struck Lynn Weaver a talk-show host worth $ 100 million whose popular program has spawned a TV empire announced her marriage this afternoon.
-Hän vaikuttaa suositulta.- He seems popular.
Gjendesheimin suositulta majalta löydetyt englantilaiset turistit - on nyt julistettu kuolleiksi.The English tourists who were found at the popular tourist cabin Gjendesheim, have now been confirmed dead.
Matalia ja epätasaisia pinoja, niin se näyttää suositulta.We can try that. Maybe short, uneven stacks. Make it look popular.
Näytät suositulta sinulle tuntemattomien ihmisten seurassa.You seem to be very popular with people you don't know.
Tuo tyttö vaikuttaa suositulta.Well... that girl seems pretty popular.
Aiheutatte eräälle suurelle ja suositulle yritykselle haittaa.There is a large, a large and popular business which you are causing dismay.
Oli nerokasta liikkeen kannalta olla mieliksi suositulle sir Arthurille.Such a wise business move to keep the wonderfully popular Sir Arthur happy.
Se lähetettiin nettiin tunti sitten suositulle sivustolle.It was posted on the Internet an hour ago on a popular notice board.
Tapaus herätti tuskallisia muistoja viime kuussa itsemurhan tehneen 22-vuotiaan Cal Spencerin, - joka riisti henkensä lähetettyjen kiusausviestien jälkeen suositulle Social Redroom sivustolle.Today's incident has stirred many painful memories of last month's suicide of 22-year old Cal Spencer who took his life after bullying messages were posted on the popular media site, the Social Redroom Inc.
Tervetuloa Spooky Islandille pelottavan suositulle opiskelijoiden kevätretki kohteelle.EMILE: Welcome to Spooky Island... ... the frightfully popular spring break spot for college students!
- Hän teki suosittuna olemisesta tiedettä.He'd made a science of popularity.
Ai niin, tiedoksesi vain, - en osallistu sellaisten hyväksikäyttäjien seuraan, - jotka pitävät Milan Hastingsia suosittuna poikien keskuudessa.Oh, and for the record, I don't partake in the type of exploits that make Milan Hastings so popular with the boys.
Ei suosittuna olo ole niin hienoa.Being popular isn't so great.
Jos suosittuna oleminen on noin rankkaa, miksi et vain - lopeta olemasta kuningatarmehiläinen.well, if being popular is so rough, then why don't you, i don't know, stop trying to be the queen bee.
Kaikki luulevat, että suosittuna oleminen on helppoa.Everyone thinks it's so easy being the popular girl.
Aivan sama miten suosituksi näin voi tulla, en ryhdy tähän.I don't care how popular being like these kids becomes. - I'm not doing it.
Ei käyttäjiä, ei rahaa, ei koodia. Kasvoimme päivä päivältä valtavan suosituksi sivustoksi.No users, no money, no code, and growing day by day into a hugely popular website,
En tiedä tarkkaan, mutta se on osoittautunut suosituksi.I'm not sure, but it's proving to be very popular.
Että myin sieluni tullakseni suosituksi.That I sold my soul to become popular.
Jackie, en tehnyt sitä tullakseni suosituksi.Jackie, I didn't do it to be popular.
- Ne ovat kuulemma aika suositut.- I hear that's kind of a popular date.
- Tuntevatko kaikki suositut juontajat toisensa?Hey, could i ask you a question? Sure. Do all you popular game show hosts know each other?
Halusin niin kovasti olla niinkuin suositut tytöt... kaikki istuivat vierekkäin, juttelivat... syöden heidän Wonder Bread leipiä.I so badly wanted to be like the popular girls... all sitting together, talking... eating their Wonder Bread sandwiches.
Ja te suositut nuoret... Se on loppu nyt.And for those of you who were popular in high school, it's over, sorry.
Jos suositut tässä koulussa olisivat yhtä mukavia haluaisin olla suosittu.And if the popular kids at this school were half as nice as you are... I'd wanna be popular.
- Toimitus suosittujen bileisiin.Delivery for the popular party.
Ettekö antaisi hänen istua täällä? Voisitte laittaa hänet vaikka vähemmän suosittujen tyttöjen joukkoon.Why not let her sit here, just put her... among the unpopular girls, OK?
Hän roikkuu suosittujen seurassa, - eikä kukaan siitä joukosta ota muita kavereita.Seriously, she hangs out with the popular crew, and nobody messes around outside their group, man.
Minua hermostuttaa olla suosittujen ihmisten kanssa.It makes me nervous being around popular people.
Minulla ei koskaan ollut ystäviä, enkä koskaan liikkunut suosittujen lasten kanssa.I never had any friends and I never hung out with the popular kids.
" Scotty ei tiedä " Toivon että olemme yhtä suosittuja korkea koulussa kuin olemme lukiossa.# Scotty doesn't know # [girl] I hope we're just as popular in college as we were in high school.
- Emme yritä olla suosittuja!We aren't trying to be popular!
- He olivat suosittuja.These kids were popular.
- Hehän ovat suosittuja.Look at them. The popular kids. Who knew?
- Ideani eivät yleensä ole kovin suosittuja.- My ideas are usually not very popular.
Sitä käytettiin vain 1972, - mutta suosituissa malleissa:That formulation was only used in 1972, but on eight of GM's most popular.
Tietysti, jos SkyNet oikeasti olisi olemassa tulevaisuudessa, täydellinen tapa soluttautua ja tuhota ihmiskunta, olisi lähettää Terminaattoreita takaisin soluttautuneina näyttelijöiksi, jotka ovat näytelleet Terminaattoreita suosituissa elokuvissa ja sarjoissa, saaden meidät vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen, kuten,Of course, if SkyNet actually did exist in the future, a perfect way to infiltrate and destroy mankind would be to send Terminators back posing as actors who have played Terminators in popular films and television series, lulling us into a false sense of security, i.e.,
Toisessa tutkimuksessa tutkittiin kaikkia artikkeleita suosituissa lehdissä.There was another study of all the articles in the popular press.
- Jälkipuolisko elämästäni on - paljon hauskempi ensimmäistä ja mieluiten niin päin, koska puolet suosituista lapsista koulussa.~ The second half of my life is much more fun than the first half and I'd rather that way round, because half of the popular kids in school,
- Olisin yksi suosituista tytöistä.I would be one of the popular girls.
- Tai epäsuosituin suosituista.Or maybe the most unpopular of the popular. Maybe.
Ei ole kyse suosituista tai urpoista.It's not about being popular or a geek.
Kohdatessamme väkivaltaa yksi nykyajan suosituista latteuksista ― on viitata Dostojevskin toteamukseen Karamazovin veljeksissä:One of the great platitudes - which are popular today - when we are confronted with acts of violence - is to refer to Theodore Dostoïevsky's - famous statement from 'The Brothers Karamazov':
Eikö suosittuihin peleihin ole pitkiä jonoja?Aren't there long lines for the popular games?
Laitoimme suosittuihin kuhertelu- paikkoihin vievät tiet tarkkailuun.We set up road checks in places popular with courting couples.
No... Aikuisten huvialueet ovat tähän mennessä olleet jokseenkin mauttomia. Ne ovat yleensä suosittuihin videokauppoihin liitettyjä ja...Well, adult amusement complexes, up until now, have been somewhat cheesy, usually attached to popular video stores.
Syrjityt tytöt purkavat usein vihamielisyyttään suosittuihin.I mean, a girl like yourself with marginal social standing, takes out her hostility by striking the popular girl.
Voit päättää olla sankaritar - tai voit olla osa inhottavaa yhteiskuntaa, - joka jakautuu suosittuihin ja syrjittyihin. Ymmärrätkö?Now, you can either choose to take the high road and be the heroine, or you can choose to take the low road and be part of an ugly society divided by lines of popularity, which is dreadful.
Kauniilla ja suosituilla. Pojilla, jotka kiusaavat sinua.Beautiful ones, popular ones, the guys that pick on you...
Ne vaikuttavat suosituilta ja ovat käsiksen hieromisen tarpeessa.They seem very popular, and desperately in need of word polishing.
Seistään tässä ja näytetään suosituilta.Let's just stand here and look popular.
Ilmoittaudut turhan myöhään näin suosituille kursseille.You're cutting it a little close for most of the popular classes.
Konstaapeleja ja rikoksenvastaisia yksikköjä on jo lisätty suosituille turistialueille- - Lower East Sideen ja muille seuduille missä kaupunkimme yöelämä on tunnetusti vilkasta.Extra uniformed officers and anti-crime teams have already been rotated into the popular tourist areas in the Lower East Side and other neighborhoods that are famously our city's nightlife destinations.
Saan välittää viestejä suosituille tytöille.I'm the one who delivers the messages to the popular girls.
Ajatellaan muutamassa vuodessa suosituiksi tulleita myyttejä Kennedyn salamurhasta.Well, look at the popular myths surrounding The Kennedy assassination in a few short years--
Heitä kehutaan suosituiksi, mutta ei neroiksi.Everyone says they're popular, no one says they're geniuses.
Ilmanäytöksiä on Britanniassa järjestetty jo keskiajalta asti, mutta ne tulivat suosituiksi vasta lentokoneen keksimisen jälkeen.Air shows in Britain have been taking place since medieval times although they only really became popular with the invention of the aeroplane,
Jos haluamme suosituiksi, meidän täytyy olla aloitteellisia.If we want to be popular, we just have to be proactive.
Kirjat ovat tulleet suosituiksi Britanniassa, kiitos lukutaidon keksimisen.Books in Britain have recently become very popular thanks to the invention of reading.
"Liisa ihmemaassa", meidän suosituin kansanperinne perustuu happomatkaan, - piirileikki, musta kuolema, Grimmin keijukaistarinat, - lapset syömässä noitia ja myrkkyomenia, - jopa kovahermoisinkin lapsi tippuu vähemmästäkin lattialle."Alice in Wonderland", our most popular folklore is based on an acid trip... Ring around the rosie, the bubonic plague, Grimm's fairy tales child eating witches and poisoned apples... Even rock a bye baby ends with the baby crashing to the ground.
"Tenniksen suosituin Phoebe on nimeltään rysty-Phoebe. ""The most popular Phoebe in tennis is called the overhand Phoebe.
"ZBE on nyt suosituin veljeskunta Zieringin yliopiston historiassa.""ZBE is now the most popular Brotherhood Ziering University's history."
- En ole laivaston suosituin kaveri tällä hetkellä.I'm not exactly the most popular guy in the fleet right now.
- Entä mikä on suosituin koko?- And what's the most popular size?
Kaupunki suosittuine jalkapallojoukkueineen on varma, että Willie on sieltä.the town and its very popular football team know for sure that willie is one of them. muh?
"Edwardia" ja "Georgea" on suosittu tällä vuosisadalla.Edward and George have been popular this century.
"Ehkä tänään" oli suosittu teksti karkeissa.[Narrator] Actually, "Maybe Tonight" was a very popular candy slogan... and the chances were one in eight.
"Garryowen" on suosittu.This one is very popular. "Garryowen'.
"Huomaatko, miten suosittu olen?"Can you see how popular I am?
"Kuinka suosittu olen valkoisten joukossa?""What's my popularity with my fellow white people?"

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

suositeltava
advisable
suositumpi
some
suorakulmainen
right
sudennälkäinen
ravenous
spesifinen
specific
suisidaalinen
suicidal
sulava
melting
sosialistinen
socialistic
suonekas
venous
suunnitelmallinen
methodical

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'popular':

None found.
Learning languages?