Sivistynyt noun declension

Finnish
81 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
sivistynyt
civilized
sivistynyt
civilized
sivistyneen
civilized
sivistyneen
(of) civilized
sivistynyttä
(part of) civilized
sivistyneessä
(in) civilized
sivistyneestä
(out of) civilized
sivistyneeseen
(into) civilized
sivistyneellä
(at) civilized
sivistyneeltä
(from) civilized
sivistyneelle
(onto) civilized
sivistyneenä
(as) civilized
sivistyneeksi
(into) civilized
sivistyneettä
(without) civilized
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
sivistyneet
civilized
sivistyneet
civilized
sivistyneiden
(of) civilized
sivistyneitä
(part of) civilized
sivistyneissä
(in) civilized
sivistyneistä
(out of) civilized
sivistyneisiin
(into) civilized
sivistyneillä
(at) civilized
sivistyneiltä
(from) civilized
sivistyneille
(onto) civilized
sivistyneinä
(as) civilized
sivistyneiksi
(into) civilized
sivistynein
(with) civilized
sivistyneittä
(without) civilized
sivistyneine
(together with) civilized

Examples of sivistynyt

Example in FinnishTranslation in English
Hän oli sivistyneen aikakauden peto.He was a beast from a less civilized era.
Johdatte museota joka tukee - sivistyneen ihmisen kehittymistä.You're a curator of a museum that supports the advancement of civilized man.
Jokaisen sivistyneen valtion pitäisi välittää siitä asiasta. Jopa USA:n.Now I think that should be a concern for every civilized country in the world, even America.
Jokaisen sivistyneen yhteiskunnan rikoslaki sanoo seuraavaa:The principle... of criminal law in every civilized society... has this in common:
Jos haluaisin tappaa hänet, tekisin sivistyneen asian ja palkkaisin ammattilaisen.What of it? If I were to kill him, I'd do the civilized thing and hire a professional.
- En ole vallankumouksellinen jakobiini - enkä yritä kaataa sivistynyttä maailmaa.Doctor Clarkson, I am no Jacobin revolutionary, nor do I seek to overthrow the civilized world.
- Hyvin sivistynyttä.-it's so civilized.
- Iltapäivätee, kuinka sivistynyttä.Afternoon tea. How civilized.
- Se onkin sivistynyttä.- Now that is civilized.
-Odotan vain sivistynyttä käytöstä.I'm not taking sides. I just expect a little civilized behavior.
En tunne Australiaa kovin hyvin, mutta olen kierrellyt kaikkialla - sivistyneessä maailmassa.New York, never had much time to get to know Australia, but I have, as it were, circulated everywhere civilized.
Etkö ymmärrä, että englantimme on kaiken perusta sivistyneessä yhteiskunnassamme?You don't understand that our English is the basis of civilized society ?
Harmi ettei kumi kasva sivistyneessä maailmassa.Too bad rubber won't grow in a civilized climate, sir.
Jokainen mies, nainen ja lapsi - sivistyneessä maailmassa odottaa sen näkemistä.I've got every man, woman and child in the civilized world waiting to meet the Gill Man.
Mehän asumme sivistyneessä maassa, eikö totta?This is a civilized country, isn't it?
Kas vain, sivistyneestä perheestä.My, my. A civilized family.
Minulla oli romanttisia ajatuksia "sivistyneestä sodasta".I still had some romantic notions about fighting a civilized war.
Miten sivistyneestä ja älykkäästä miehestä tulee kaltaisesi?How does a civilized, intelligent man become what you are?
Se on eräänlainen merkki sivistyneestä yhteiskunnasta.It's kind of a sign of a civilized society.
- Aseet eivät kuulu sivistyneeseen yhteisöön.A fine weapon. Guns have no place in a civilized society, sir.
Myy ja muuta jonnekin sivistyneeseen paikkaan.Just sell out and go someplace where people are civilized.
Pidimme näitä, koska kuuluimme viiteen sivistyneeseen kansaan.We wore them because we belonged to the five civilized tribes.
Sinä et sovi sivistyneeseen seuraan!Stop it! fit... for a civilized house!
Tiedän, että olette kunnian miehiä ja että voimme tehdä vaihtokaupan sivistyneellä tavalla.And I know you're men of honor, and I know we can make an exchange in a civilized manner.
- Ranskalaiset keksivät rakkauden - saadakseen perusvaistot näyttämään sivistyneeltä.The french invented love so they could put a civilized face on a primal urge.
Näytänkö sivistyneeltä?Do I look civilized to you?
Näytät ihan sivistyneeltä.Look at you, lookin' all civilized.
Se vaikuttaa sivistyneeltä paikalta - mutta uskokaa pois, se vain vaikuttaa siltä.It may appear to you to be a civilized place, but rest assured, it only appears that way.
Silmälasit saavat teidät näyttämään melkein sivistyneeltä.Glasses almost make you look like a civilized person.
Ei mitään huolta sivistyneelle ihmiselle.Ain't no concern of the civilized man.
- Olisimme voineet pitää tämän sivistyneenä.I thought we could keep this civilized.
Alexander Marcusin täytyi vastata epäsivistyneeseen uhkaan sivistyneenä aikana. Hän tarvitsi siihen soturin mielen.Alexander Marcus needed to respond to an uncivilized threat in a civilized time and for that he needed a warrior's mind.
Sitä pidetään siellä sivistyneenä - joten miksei täälläkin?They find it even a civilized custom. So I wonder why would we not do?
Voimmeko pitää tämän sivistyneenä?Can we just keep it civilized?
Yritän vain pitää paikan sivistyneenä.I'm just trying to keep the place civilized.
Annoin mekon jotta tuntisit olosi naiseksi, - ja halusin sinun syövän ruokasi oikealla haarukalla ja tuntea olosi sivistyneeksi.I gave you the dress so you'd feel like a lady, and I wanted you to eat your food with a real live fork and feel civilized.
En tiedä, miksi ihmiset sanovat tätä maata on sivistyneeksi.I don't know why people say this country is civilized.
Ennen niin barbaarisesta rikosten pesästä, oli Ehdan muuttunut sivistyneeksi valtioksi... viisaan ja vahvan kuningas Richardin ansiosta.Once a haven for barbaric plunder, Ehdan had been transformed into a prospering civilized nation by the wise and strong king Richard.
He kutsuivat sitä sivistyneeksi.They call it civilized.
Kai voisitte kutsua minua sivistyneeksi.I guess you could call me civilized.
Allekirjoitamme sopimuksen kuin sivistyneet ihmiset.We'll sign an agreement like civilized people.
Arvokkuus ja sivistyneet tavat tulee säilyttää. Raakalaisuus ei saa saastuttaa meitä.We need to preserve our dignity, our civilized ways.
Eikö olekin mukavaa istuskella tässä kuin sivistyneet ihmiset?Isn't this pleasant, the three of us sitting around... like civilized people?
Eikö pitäisi tiirikoida lukko kuten sivistyneet ihmiset?Oh, a window, Mike? I mean, shouldn't we just pick the lock on the door, you know, like civilized people?
Ensi kerralla, kun sinulla on ongelma, kerro vain minulle - niin voimme istua alas ja puhua siitä kuin sivistyneet ihmiset, onko selvä?So next time you have a problem, just tell me... and we can sit down and talk about it... like civilized human beings, OK? Civilized?
Helena Rubinstein on sivistyneiden ihmisten sivistynyt paikka.Helena Rubinstein is a civilized place, for civilized people.
Ne demonit eivät voi asua sivistyneiden ihmisten kanssa.Those demons are not fit to live among civilized men.
On selvää, etteivät nämä olennot kuulu - sivistyneiden tähtikuntien piiriin.- No! It is obvious these creatures are not covered by the convention of civilized systems.
Poistamme teidän sivistyneiden tekemän maailman.We mean to cancel the world you civilized people made.
Vaistot, jotka eivät ole himmenneet sivistyneiden ihmisten parissa.Instincts not dulled by living among civilized men.
- Ahaa, sivistyneitä.Oh... "civilized", I see.
- Bobby, ollaan sivistyneitä asian suhteen, pyydän.Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby. Let's get civilized about this, please.
- Emme voi käyttää nykypäivän - sivistyneitä standardeja menneisyyden erehdyksien arvioimiseen.We cannot use today's civilized standards to judge the mistakes of the past.
- Emmekö voi olla sivistyneitä?Can't we do this civilized?
- Jos ne ovat sivistyneitä.- My job is to enforce civilized law.
200 espanjan dollaria missä tahansa selvitystoimistossa sivistyneissä siirtomaissa.200 pieces of eight at any clearinghouse in the civilized colonies.
Tietyissä vanhoissa sivistyneissä kulttuureissa - miesten epäonnistuessa yhtä totaalisesti kuin sinä, he heittäytyivät miekkaansa.You know, in certain older civilized cultures when men failed as entirely as you have, they would throw themselves on their swords.
Jotkut busmannit eivät ole kuulleetkaan sivistyneistä ihmisistä.In the deep Kalahari, there are Bushmen who have not heard of civilized man.
Me sivistyneistä demokratioista tulevat olemme vähemmistönä tässä maailmassa.Those ofus from the civilized democracies, we are in the minority here in this world.
Katsokaa tätä kaikkiin sivistyneisiin ihmisiin kohdistunutta hirmutekoa!Look ye upon this outrage to all civilized people!
Muuntautumisverkot ovat kiellettyjä kaikilla sivistyneillä sektoreilla.Changeling nets are outlawed in every civilized sector.
Sovitaan tämä kuten sivistyneillä ihmisillä on tapana. Valmiina.Why don't you and I sort of settle this like two civilized people getting together and settling something?
"Kylläpä te näytätte sivistyneiltä.""Boy! You boys sure look civilized!"
Hän onnitteli meitä ja antoi mitalit, - koska näytimme sivistyneiltä.He congratulated us and he gave us medals for looking so civilized.
Raportti jota kierrätetään kuninkaallisessa hovissa täytyy muotoilla huolellisesti, - jotta varmistamme, että he näyttävät meitä vähemmän sivistyneiltä.A report that will be circulated at the Royal Court... needs to be phrased carefully to make sure they appear less civilized than we are.
Tee on sivistyneille ihmisille.I don't like it. Tea is for civilized people.
- Ihmisiä pitää normaaleina ja sivistyneinä, mutta sitten huomaakin että he ovat pahoja ja julmia paskiaisia.- You think you know people you think they're normal, civilized people, and next thing you know you find out they're evil, dark, godless pricks.
Niin sivistyneinä teitä pidän!That's how civilized I think you are.
Osa Vaughanin suunnitelmaa pitää asiat sivistyneinä oli asettaa tarkat säännöt aterioille, joten Vaughanin mukava taloudenhoitaja teki meille ruokaa kolmesti päivässä.Part of Vaughan's plan to keep the thing civilized was setting strict rules around meals, and so Vaughan's very lovely housekeeper would cook for us three times a day.
Se pitää meidät sivistyneinä.It's what keeps us civilized.
Toisin kuin vangit, pidämme itseämme vieraanvaraisina ja sivistyneinä ihmisinä.Unlike the prisoners, we pride ourselves on being a most hospitable and civilized people.
Laitetaan ne takaisin sisääni ja kokataan ne sivistyneiksi.Why don't we just put them back in me and cook them until they're civilized?
Lähettiläs kehuikin teitä sivistyneiksi herrasmiehiksi.The ambassador said you were civilized gentlemen.
Meitä kutsutaan sivistyneiksi, koska kimppuumme on helppo hiipiä.They call us civilized because we're easy to sneak up on.
Olemmeko hyviä esimerkkejä siitä miten olemme kehittyneet - kulttuureista joissa olimme vain lapsikoneita - ja joissa vieläkin ympärileikataan, sivistyneiksi naisiksi?Do you honestly think that you are good examples of how we've progressed from cultures where we're frequently nothing more than baby machines, and, in some areas, actually still getting circumcised, to being civilized women?
Sen tekijät - väittävät itseään sivistyneiksi!By a people who... claim to be civilized!
"Neidin pitää aina olla sivistynyt.""A lady must always be civilized."
- Koska olen sivistynyt.Because I'm civilized.
- Määrittele "sivistynyt".Define "civilized."
- Olen sivistynyt ihminen, Manuel.I'm a civilized person, Manuel.
- Onko se sivistynyt?Is it civilized?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'civilized':

None found.
Learning languages?