Samanlainen noun declension

Finnish
81 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
samanlainen
similar
samanlainen
similar
samanlaisen
similar
samanlaisen
(of) similar
samanlaista
(part of) similar
samanlaisessa
(in) similar
samanlaisesta
(out of) similar
samanlaiseen
(into) similar
samanlaisella
(at) similar
samanlaiselta
(from) similar
samanlaiselle
(onto) similar
samanlaisena
(as) similar
samanlaiseksi
(into) similar
samanlaisetta
(without) similar
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
samanlaiset
similar
samanlaiset
similar
samanlaisten
(of) similar
samanlaisia
(part of) similar
samanlaisissa
(in) similar
samanlaisista
(out of) similar
samanlaisiin
(into) similar
samanlaisilla
(at) similar
samanlaisilta
(from) similar
samanlaisille
(onto) similar
samanlaisina
(as) similar
samanlaisiksi
(into) similar
samanlaisin
(with) similar
samanlaisitta
(without) similar
samanlaisine
(together with) similar

Examples of samanlainen

Example in FinnishTranslation in English
- Hyvin samanlaisen kellon.Extremely similar watch.
- Lähettikö hän sen tänään? - Tänä aamuna. Löysin toisen samanlaisen uhrista numero kaksi.And this morning, they did a search and found a similar video of victim #2, put up 2 days after he was killed.
- Minä muistan samanlaisen tilanteen Espanjassa.-I remember similar situation in Spain.
- Sain samanlaisen kirjeen.Signed, "A friend." I received a similar letter.
Ajattelin, että saisin jotkut vala- miehet uskomaan, että näin kävi. Hän oli ohjannut oikeassa elämässä hyvin samanlaisen kohtauksen.I felt I was gonna be able to pretty well convey to some jurors that this happened and he had directed a scene very similar to this in his real life.
- Hyvin samanlaista.- Very similar.
- Kuvailin samanlaista tilannetta.l was deliberately describing a similar situation.
- Käsityö on samanlaista.There's a similarity in craftsmanship.
- Nyt tutkit samanlaista tapausta, - missä yksi pojista oli mukana.Now, you're investigating a similar case with one of the boys who was involved.
- Oikeastaan sulkapallo on hyvin samanlaista. Molemmissa käytetään mailaa, vaikkakin pallon ilmassa pitämisen sijasta...Well, you know, actually, badminton is very similar in that they both use rackets, only instead of keeping balls aloft...
"Herra McNamara, jos te ja Kennedy olisitte - olleet samanlaisessa tilanteessa, olisitte toimineet samoin.""Mr. McNamara, if you and President Kennedy had been in a similar situation, that's what you would've done."
"Knife Head IV" oli samanlaisessa tilanteessa, mutta saimme sen valmiiksi."Knife Head IV" was in a similar situation, but we met the deadline.
Henry kertoi, että olit samanlaisessa tilanteessa kuin hän?Henry told me that your... that you were from a similar situation to his own?
Luotan sanaasi, että tämä kamala hyökkäys - ei ollut sinun hyväksymäsi, koska olemme samanlaisessa tilanteessa.I accept you at your word that this terrible assault on our world was not sanctioned by you because we find ourselves in a much similar situation.
Lääketieteellisten perusteiden nojalla ja noudattaen - yhtä pätevien lääkäreiden käytäntöä samanlaisessa tilanteessa - samankokoisessa yhteisössä määrään annettavaksi 1 mg atropiinia - varalle 1 mg epinefriiniä - sekä 100-prosenttista happea naamariin 250 kuutiosenttimetrin säiliöstä.With medical certainty and a standard of care exercised... by similarly qualified practitioners, in similar circumstances... in a community of similar size, I order one milligram of atropine... one milligram of epinephrine on standby... and 100% oxygen through high flow mask with a 250 cc reservoir attached.
- Olen kiihtynyt toisesta, - mutta samanlaisesta syystä. Jonkun pitäisi kysyä siitä.Because, obviously, I'm worked up for a different but somewhat similar reason.
Data, onko missään mitään tallennetta samanlaisesta esiintymästä, kuin tämä?Data, is there any record anywhere of any occurrence even vaguely similar to this?
Etsivä, uskotteko että Bert Rogianni kidnappasi poikanne, - koska hänet oli pidätetty kahdesta samanlaisesta rikoksesta.- Detective, you believe Bert Rogianni kidnapped your son because he was arrested for two similar crimes.
Huomasin, että joitain vuosia sitten tämä oikeus tuomitsi tietyn paronin hyvin samanlaisesta rikkomuksesta.I find that some years ago a certain baron was sentenced by this court for a very similar offense.
Hän puhui samanlaisesta tilanteesta ja sanoi, että voisit, jos haluaisit.And he was talking about a similar situation and he said that you could, if you wanted to.
Arvelisin, että herra M Lontoossa on päätynyt samanlaiseen ratkaisuun.I imagine that your Mr M in London has a similar arrangement. M?
Elämänne aikana jokainen joutuu samanlaiseen tilanteeseen.In your lifetime, each of you may be faced with a similar situation.
Johnin tarina, kalliopiirros. Hän oli pääsemässä käsiksi samanlaiseen ennustukseen - kuin Pääsiäissaarillakin.John's story, the petroglyph, he was tapping into a similar prophecy also shared with the Rapa Nui.
Minulla on outo tunne, että jossain kylkiluitteni alla on naru - joka on sidottu samanlaiseen naruun teissä.I've a strange feeling with regard to you, as if I had a string somewhere under my left ribs, tightly knotted to a similar string in you.
Pelkään itse ajavani jonkun samanlaiseen tuskaan.I fear I myself drive someone toward a similar agony.
Ajattelin teidän ehkä pitävän kunniasta avata nämä kisat samanlaisella tavalla.I thought perhaps you might like the honor of opening these games in a similar manner.
Ehkä Mikhailin käskyt toimivat samanlaisella taajuudella, kuten radion signaalilla.Maybe Mikhail's commands operate on a similar frequency, like a radio signal.
Ei, mutta on mahdollista, että pojan veitsi hukkui ja joku puukotti isän samanlaisella veitsellä.No, but it's possible the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.
Jakoivat saman huoneen, - tapettiin samanlaisella tavalla ja samoihin aikoihin.Killed in a similar manner around the same time.
Jos moista kuitenkin satutaan kysymään haastattelussasi, - luotan, ettet reagoi samanlaisella käytöksellä.Yet should such a question arise during your interview, I trust you will not respond in a similar manner.
- Kyllä, se näyttää samanlaiselta.It looked similar to it, yes.
- Älä nyt innostu liikaa, mutta - viime viikolla näin dokumenttikuvamateriaalia, joka näytti samanlaiselta kuin ongelmasi.not to tug your chain, dude, But last week, I saw this documented footage that seems similar to your problem.
-Näyttääkö tämä suu samanlaiselta?This guy's mouth look similar at all to you? Yeah, it does.
Avain näyttää samanlaiselta - kuin lukko vierastalossa.It cannot be right. This key is very similar to the lock the guest house.
Hänen tilansa muistuttaa yllättävän samanlaiselta kuin Mike Ryersonin.- No, no. But her condition is strikingly similar to Mike Ryerson.
Hän taantuu samanlaiseksi otukseksi kuin Ellia.He'll devolve into a creature similar to what Ellia became.
Kuuden kuukauden ikäisenä se lähetettiin - legendaarisen Sunny Fitzsimmonssin koulutettavaksi. Jonka mielipide hevosesta muodostui ajan myötä samanlaiseksi.At six months, he was shipped off to train with the legendary trainer Sunny Fitzsimmons, who, over time, developed a similar opinion of the colt.
Pelkään päätyväni samanlaiseksi.I am afraid that ends up similar.
Yllättäen, roolisi suhteessasi, - on tullut samanlaiseksi, kuin meidän suhteemme.All of a sudden, your role has, in this relationship has become similar to mine to you.
- Amatöörit toimivat usein ryhmissä, - jolloin alistaja valitsee orjat, jotka jakavat samanlaiset fantasiat ja fetissit.Mm. Amateurs often play scenes in groups. And the dom would select slaves who share similar fantasies and fetishes.
- Keskuspyörteet ovat samanlaisetThe center whorls look similar.
- Olot ovat samanlaiset.- Conditions are similar to inside.
- Tämä on se 11-vuotias tyttö. - Näen kyllä samanlaiset reaktiokuviot - ja masennuksen ja epävakauden jälkiä.Yeah, I see similar response patterns, signs of depression and instability.
- Uhreissa, veri, samanlaiset viestit.- In the victims' blood, similar messages.
- Miehen hämmästykseksi taivaassa - siunatut sielut istuivat samanlaisten ruokapöytien äärellä, - mutta he kaikki saivat ruokaa ja olivat tyytyväisiä.In heaven, to his amazement, the man found the souls of the blessed sitting at similar tables laden with food, but they were all fed and contented.
He pääsevät tietokantaan, ― joka löytää yhteneväisyydet samanlaisten rikosten kanssa.They've got a national database, so any similarities with other crimes will be highlighted. So...there is hope that we can get a bit closer to this fella.
Lääkefirmoja on kaatunut samanlaisten juttujen jälkeen.Drug companies have gone out of business from similar scandals.
Maassa ja Marsissa on ollut myös samanlaisten iskujen suma.Earth and Mars have had a rash of similar incidents.
Noin viisi vuotta KGB:n suorittamien samanlaisten tutkimusten jälkeen.About five years after KGB conducted similar studies.
"kokien muistikatkoja, samanlaisia kuin aiempia potilaita kohtaan, - tuntemaansa väkivaltaiseen käytökseen."Experiences blackouts similar to those of previous patients, "in which she has no recollection of her violent behavior.
- Aika samanlaisia.Pretty similar things now, Tom, you know?
- Atlantiksella oli samanlaisia kammioita.We found a similar pod in Atlantis.
- Emme me ole samanlaisia.We're not similar.
- Etsimme nännejä, jotka ovat samanlaisia, joita imimme. - Hyvä Luoja.And we seek out nipples that are similar to the ones that we suckled.
- Menetit tohtori Hollowayn isäsi kuoltua samanlaisissa oloissa.To lose Dr. Holloway after your father died under such similar circumstances.
Aluksi planeettamme oli pelkkä hehkuva tulipallo, - jossa oli yhteen kiinnittyneitä pölyhiukkaspilviä, - kuten muissakin universumin samanlaisissa planeetoissa.At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.
Hoitokohteella on piirteitä, joita olen nähnyt tunteettomien lasten samanlaisissa tapauksissa.The subject exhibits traits I've seen in similar cases of callous, unemotional children.
Ironista kylläkin, niin olemme samanlaisissa tilanteissa.Because ironically, we find ourselves in similar situations.
Kate sanoi, että teit hyvää työtä - samanlaisissa tapauksissa, missä suuntasit tutkimuksen murhasta eläinhyökkäykseen.Kate said you did an amazing job on a similar case where you helped... redirect the investigation from murder to animal attack?
- Olen eronnut samanlaisista syistä. - Etkö halunnut kotirouvaksi?I'm also divorced, for similar reasons.
-Tulemme samanlaisista taustoista.Well, from what I hear, we share a similar history.
Heitä on syytetty samanlaisista teoista aikaisemminkin.They've been accused on similar cases before.
Ja se on totta, vanhemalla on laajempi näkökulma. ehkä samanlaisista ongelmista voi olla apua.And it's true, the point of view of somebody who's older and perhaps had similar problems might be more valid.
Kysy häneltä kärsiikö kukaan muu samanlaisista unista. Niinkö?- Ask if anyone else is having similar dreams.
Armeija haluaa sijoittaa reserviläiset samanlaisiin töihin.Yeah, the Marine Corps likes to place reservists in similar lines of work.
Energia on yhteydessä samanlaisiin taskuihin ympäri maailmaa.That energy connects to similar pockets all over the world.
Hänen odotetaan antavan tuen samanlaisiin uudistuksiin.. useisiin Virginian tehtaisiin.He is expected to call for similar renovations... at several Virginia plants.
8 kk aiemmin Davisin perhettä - kidutettiin samanlaisilla.The first took place eight months after Davis's family was tortured with similar tools.
Ainoa planeetta samanlaisilla olosuhteilla on heidän koti planeettansa.The only planet with similar conditions is their home world.
Nämä kaksi kapinallista, jotka olivat kulkeneet samanlaisilla, mutta erillisillä poluilla, viimein tapasivat kasvokkain.These two revolutionaries, who, up until then, had been on similar but separate paths finally met face-to-face.
- Ne näyttävät samanlaisilta.But they do look similar.
- Tiedätkö, he näyttävät hieman samanlaisilta.You know, they look a little similar.
Eikö mielestäsi neljännen tason kääpiöt näytä hieman liian samanlaisilta - kuudennen tason haltioihin verrattuna?Anyway, don't you think that the dwarves on Level 4... look a little too similar to the elves on Level 6?
Elämässä on asioita, jotka vaikuttavat samanlaisilta, ― mutta eivät sitten olekaan.Right, sometimes in life, you get... things that seem... as if they're similar... um... And then they turn out not to be.
Fysiologiamme vaikuttavat hyvin samanlaisilta.However, our physiologies do appear to be very similar.
Tuntia myöhemmin amerikanafrikkalainen teinipoika saapui korttelin päässä poliklinikalle samanlaisin haavoin.But an hour later, an African-American teenage boy went to an emergency room, one block away, with similar injuries.
"Lähes jokaisen jengin jäsenellä on samanlainen tausta."In almost every case, each gang member had a similar attribute.
"Pelkään, että olen samanlainen kuin Ed."I just got afraid that I was similar to Ed, the landlord.
- Hyvin samanlainen, kyllä.- Very similar, yeah.
- Kainilla oli samanlainen sormus.Who is she? Cain had a similar ring on.
- Kasvojen luusto on samanlainen.The bone structures are similar.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

samoalainen
some

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

samankeskinen
concentric
samanmielinen
likeminded
salliva
permissible
ruohoinen
grassy
röyhelöinen
frilly
samanaikainen
simultaneous
sapfolainen
sapphic
saaliinhimoinen
voracious
räjähtänyt
blasted
satoisampi
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'similar':

None found.
Learning languages?